×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kaderi Değiştiren, Başlangıçta Kötülük Var Mıydı? (2)

Başlangıçta Kötülük Var Mıydı? (2)

Öğrendiklerimize göre de, Allah'ın yarattığı dünya ile şimdi üzerinde yaşadığımız dünya aynı değil. Bir şeyler oldu ve dünya değişti! Daha tehlikeli bir hale geldi. Öyleyse, tehlikeli bir dünyada kaderinizi nasıl değiştirebilirsiniz? Pek çok kişi bilimin bir yanıt bulabileceğine inanmaktadır. Ancak bilim, yalnızca mevcut koşullarda inceleme yapabilecek ölçüde kısıtlı ise, gezegenimizi başlangıçtaki durumuna geri döndürecek bir çözümü nasıl bulabilir ki? Dahası, gezegenimiz başlangıçtaki durumuna geri döndürülebilir mi, yoksa geri alınamaz bir olay mı gerçekleşti? Tüm güveninizi böyle bir bilime bağlayacaksanız, uzun bir süre bekleyebilirsiniz. Sayısız araştırmacı ve bilim adamı, tüm insanların en büyük kaderi olan ölüme bir çare araştırmaktadır. Fakat bunu değiştirebilmenin bir yolunu halen bulamamışlardır. Bu arada ne yapacaksınız, sizden önceki milyonlarca kişi gibi ölmeyi mi bekleyeceksiniz? Diğer seçenek, sizi yaratan Kişi'yle ilişki kurarak, tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirme imkânını araştırmanızdır. Yaratıcı'yı tanıyarak, O'nun hayatlarımızda neleri değiştireceğini , neleri değiştirmeyeceğini öğrenebiliriz. Neyin kader olduğunu, neyin olmadığını görebiliriz. Kutsal yazılarda kayıtlı olan dünyamızın yaratılışı öyküsüne baktığımızda, Yaratıcımız hakkında ne öğrendik? Yalnızca konuşarak herhangi bir şeyi ve her şeyi değiştirme gücüne sahip olduğunu öğrendik! O'nun her şeyi çok iyi yaptığını öğrendik. Hastalık, ölüm veya öldürme yoktu. Allah'ın yalnızca kudretli olmakla kalmayıp, ayrıca iyi olan her şeyi sevdiğini de gördük. Bu sizde O'nu daha iyi tanıma isteği uyandırmıyor mu? İncelemek için elimizde yalnızca hayvanların diğer hayvanları yediği, depremlerde binaların masum insanların üzerine yıkıldığı, teröristlerin ölüm saçtığı doğal dünya olsaydı, hatalı sonuçlara ulaşabilirdik. Her yerde ölüm ve hastalık görüyoruz ve bazı insanlar şöyle söylüyorlar: “Bunu Allah yarattıysa, O iyi değil. Allah'a inanmamayı seçiyorum.” Ancak örneğimizden, şu anda görmekte olduğumuzun mutlaka “olan” olması gerekmediğini öğrendik. Dünyamız başlangıçtan beri şimdi olduğu gibi dikenler ve virüslerle dolu değildi, ancak bizim görmediğimiz bir değişim gerçekleşti. Dünyanın eskiden nasıl olduğunu bilimden değil, kutsal yazılardan öğrendik. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için hem bilime, hem de kutsal yazılara bir arada ihtiyacımız var. Bunlar birlikte Yaratıcımız'a dair daha eksiksiz bir resim oluştururlar. Yaratıcımız'a dair daha eksiksiz bir resim ile, Allah'ın hayatlarımızda neleri değiştirip neleri değiştirmeyeceğini öğrenebiliriz. İmanın, duanın ve kurbanın Allah'la olan ilişkimizde oynadığı rolleri öğrenebiliriz. Bunu gerçekleştirebilmek için, Yaratıcı'nın yalnızca karakterini değil, tarih boyunca yaptığı eylemleri de incelememiz gerek – O'nun kutsal peygamberleri tarafından kaydedilen bir tarihte. Yaratılış, Yaratıcı hakkında bilgileri ortaya koymaktadır. Fakat Yaratıcı'nın eylemleri, O'nun karakteri hakkında daha da fazla şey bildirir. Tehlikeli bir dünyada kaderinizi nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek istiyor musunuz? Evet, tabii ki istiyorsunuz! Ellerinizde, kaderinizin kilidini açacak bir anahtar bulunuyor. Onu çevirerek kapıyı açacak mısınız?


Başlangıçta Kötülük Var Mıydı? (2) Was There Evil in the Beginning? (2)

Öğrendiklerimize göre de, Allah'ın yarattığı dünya ile şimdi üzerinde yaşadığımız dünya aynı değil. From what we have learned, the world created by Allah is not the same as the world we live on. Bir şeyler oldu ve dünya değişti! Something happened and the world changed! Daha tehlikeli bir hale geldi. It's become more dangerous. Öyleyse, tehlikeli bir dünyada kaderinizi nasıl değiştirebilirsiniz? So how can you change your destiny in a dangerous world? Pek çok kişi bilimin bir yanıt bulabileceğine inanmaktadır. Many believe that science can find an answer. Ancak bilim, yalnızca mevcut koşullarda inceleme yapabilecek ölçüde kısıtlı ise, gezegenimizi başlangıçtaki durumuna geri döndürecek bir çözümü nasıl bulabilir ki? But how can science find a solution that will return our planet to its original state if it is so limited that it can only be studied under the present conditions? Dahası, gezegenimiz başlangıçtaki durumuna geri döndürülebilir mi, yoksa geri alınamaz bir olay mı gerçekleşti? What is more, can our planet be returned to its original state, or did something irrevocable occur? Tüm güveninizi böyle bir bilime bağlayacaksanız, uzun bir süre bekleyebilirsiniz. If you put all your trust in such science, you can wait a long time. Sayısız araştırmacı ve bilim adamı, tüm insanların en büyük kaderi olan ölüme bir çare araştırmaktadır. Numerous researchers and scientists are investigating a remedy for death, the greatest fate of all human beings. Fakat bunu değiştirebilmenin bir yolunu halen bulamamışlardır. But they still haven't found a way to change that. Bu arada ne yapacaksınız, sizden önceki milyonlarca kişi gibi ölmeyi mi bekleyeceksiniz? What are you going to do, meanwhile, waiting to die like the millions before you? Diğer seçenek, sizi yaratan Kişi'yle ilişki kurarak, tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirme imkânını araştırmanızdır. The other option is to explore the possibility of changing your destiny in a dangerous world by engaging with the Person who created you. Yaratıcı'yı tanıyarak, O'nun hayatlarımızda neleri değiştireceğini , neleri değiştirmeyeceğini öğrenebiliriz. By knowing the Creator, we can learn what He will and will not change in our lives. Neyin kader olduğunu, neyin olmadığını görebiliriz. We can see what is destiny, what is not. Podemos ver qué es el destino y qué no. Kutsal yazılarda kayıtlı olan dünyamızın yaratılışı öyküsüne baktığımızda, Yaratıcımız hakkında ne öğrendik? Looking at the story of the creation of our world recorded in the scriptures, what have we learned about our Creator? Yalnızca konuşarak herhangi bir şeyi ve her şeyi değiştirme gücüne sahip olduğunu öğrendik! We've only learned by talking that he has the power to change anything and everything! O'nun her şeyi çok iyi yaptığını öğrendik. We learned that he did everything very well. Hastalık, ölüm veya öldürme yoktu. There was no illness, death or killing. Allah'ın yalnızca kudretli olmakla kalmayıp, ayrıca iyi olan her şeyi sevdiğini de gördük. We have seen that God is not only mighty, but also loves all that is good. Bu sizde O'nu daha iyi tanıma isteği uyandırmıyor mu? Doesn't that make you want to get to know him better? İncelemek için elimizde yalnızca hayvanların diğer hayvanları yediği, depremlerde binaların masum insanların üzerine yıkıldığı, teröristlerin ölüm saçtığı doğal dünya olsaydı, hatalı sonuçlara ulaşabilirdik. If we had a natural world where only animals ate other animals, earthquakes collapsed on innocent people, terrorists spread death, we could have reached the wrong results. Her yerde ölüm ve hastalık görüyoruz ve bazı insanlar şöyle söylüyorlar: “Bunu Allah yarattıysa, O iyi değil. We see death and disease everywhere, and some people say: Allah If God created it, He is not good. Allah'a inanmamayı seçiyorum.” Ancak örneğimizden, şu anda görmekte olduğumuzun mutlaka “olan” olması gerekmediğini öğrendik. I choose not to believe in God. ”But from our example, we learned that what we are seeing now does not necessarily have to be the“ one “. Dünyamız başlangıçtan beri şimdi olduğu gibi dikenler ve virüslerle dolu değildi, ancak bizim görmediğimiz bir değişim gerçekleşti. Our world was not filled with thorns and viruses from the beginning as it is now, but a change has occurred that we do not see. Dünyanın eskiden nasıl olduğunu bilimden değil, kutsal yazılardan öğrendik. We learned how the world used to be, not from science, but from scriptures. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için hem bilime, hem de kutsal yazılara bir arada ihtiyacımız var. We need both science and scriptures together in order to reach correct conclusions. Bunlar birlikte Yaratıcımız'a dair daha eksiksiz bir resim oluştururlar. Together they form a more complete picture of our Creator. Yaratıcımız'a dair daha eksiksiz bir resim ile, Allah'ın hayatlarımızda neleri değiştirip neleri değiştirmeyeceğini öğrenebiliriz. With a more complete picture of our Creator, we can learn what God can and will not change in our lives. İmanın, duanın ve kurbanın Allah'la olan ilişkimizde oynadığı rolleri öğrenebiliriz. We can learn the roles that faith, prayer and sacrifice play in our relationship with God. Bunu gerçekleştirebilmek için, Yaratıcı'nın yalnızca karakterini değil, tarih boyunca yaptığı eylemleri de incelememiz gerek – O'nun kutsal peygamberleri tarafından kaydedilen bir tarihte. To do this, we must study not only the character of the Creator, but also the actions he has done throughout history - a history recorded by His holy prophets. Yaratılış, Yaratıcı hakkında bilgileri ortaya koymaktadır. Creation reveals information about the Creator. Fakat Yaratıcı'nın eylemleri, O'nun karakteri hakkında daha da fazla şey bildirir. But the actions of the Creator reveal even more about His character. Tehlikeli bir dünyada kaderinizi nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek istiyor musunuz? Do you want to learn how you can change your destiny in a dangerous world? Evet, tabii ki istiyorsunuz! Ellerinizde, kaderinizin kilidini açacak bir anahtar bulunuyor. You have a key in your hands that will unlock your destiny. Onu çevirerek kapıyı açacak mısınız? Will you turn it and open the door?