×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Swedish LingQ Podcast 1.0, #2 Steve & Richard - Impression of Canada

#2 Steve & Richard - Impression of Canada

Steve: Hej Richard!

Richard: God dag!

Steve: God dag! Vi träffas igen! Jag vill fråga dig lite för nu har du varit i Canada 3-4 månader, är det inte så?

Richard: Jag har varit här i nästan 3 månader.

Steve: Jaha, 3 månader och för det mesta har du varit här i Vancouver och så var du några veckor i Nordalberta. Är det inte så.

Richard: Ja jag började ju min lilla resa här i Vancouver och då har jag haft en praktik vid en handelsagent som säljer vidareförädlade trävaror som de köper från svenska grossister och säljer vidare ut över hela jordklotet och jag är ju här för att fördjupa mina kunskaper om den internationella marknaden då vi bedriver sågverk som jag berättade om i en tidigare konversation. Och det är ju väldigt givande för mig för jag lär mig otroligt mycket om den internationella marknaden. På grund av att när du är en handelsagent så sitter du i mitten, du kommunicerar med grossisterna..

Steve: Och med sågverken?

Richard: Ja med sågverken också, precis. Och sen har du ju kontakter med slutkonsumenten, så det är väldigt intressant.

Steve: Tror du att du har förbättrat din engelska också?

Richard: Ja med tanke på att du pratar ju engelska varje dag och du lyssnar på engelska varje dag så är jag ganska säker på att man förbättrar sin engelska oerhört mycket och jag känner att min egen engelska har förbättrats oerhört.

Steve: När du tänker på första gången när du kom till Vancouver och du träffade folk i affärer och gick ut och handlade eller för att äta mat och träffade folk som du inte hade träffat förut. Var det lite svårt i början att förstå allt på engelska eller var du redan på en så hög nivå på engelska att det inte var något problem.

Richard: För mig var det inget problem men kanske den första veckan för att prata. När du är hemma i Sverige: du talar knappt engelska alls. För mig var det ungefär 4 år sedan jag talade engelska så självklart så måste du ju förnya, ja förnya din engelska, ja.

Steve: Men sista gången du pratade engelska var det i Nordamerika eller var det i England.

Richard: Det var i England

Steve: Är det enklare för dig att förstå engelsmän eller att förstå engelska som vi pratar här i Canada.

Richard: För mig är det lättare att förstå den kanadensiska engelskan.

Steve: Jag tror att i England så finns det många olika engelska, det beror på om man sitter i London, Nordengland eller i Skottland Richard: Ja det beror på var man är någonstans. När jag var i England var jag i Stock on Prant, det var en liten by mellan Manchester och Birmingham och de hade en otroligt svår dialekt. De berättade för mig till och med: ”Var lugn Richard. Ibland förstår inte engelsmän oss heller.”

Steve: Men det är så att de äldre länderna har olika dialekter. Det är samma sak i Sverige tror jag?

Richard: Ja du kan klart och tydligt varifrån i Sverige man kommer: om du är från Södra Sverige, mittersta Sverige eller om du kommer ifrån norra Sverige.

Steve: Men jag märker när jag är i Dalarna så finns det en som jag tycker är från Dalarna, men så kan jag höra också när jag varit några veckor i Dalarna så kan jag höra: Han kommer från Falun, han kommer från Mora, han kommer från någon annanstans. Det var samma sak i Småland. Det var som att nästan varje by hade sin egen accent.

Richard: Det stämmer. Nästan alla byar har sin egen lilla.. språkton.

Steve: Jag menar det är samma ord men det låter inte på samma sätt.

Richard: Det stämmer du har.. du kan höra en markant skillnad. Det kan du göra ja.

Steve: Det är något vi inte har här i Canada. I Amerika finns det lite mer dialekt eller accent i olika delar av Amerika. Men inte i Canada. Det är nästan ingen skillnad. Det är bara i Newfoundland som de har en lite annorlunda accent.

Richard: Jaha det var något nytt från mig.

Steve: Har du träffat någon Newfees? Någon som kommer från Newfoundland?

Richard: Nej det har jag inte.

Steve: De har sitt eget lilla språk, nej inte språk men dialekt.

Richard: Sin egen dialekt ja. Det måste vara lättare, ja som du säger när du har varit och hälsat på i Sverige, den by där jag kommer ifrån i Dalarna.. Vår grannby har en otroligt svår dialekt att lyssna på men det beror på vilken typ, pratar du med den yngre befolkningen eller om du pratar med till exempel pensionärer. Speciellt de äldre människorna pratar ju med den gamla dialekten.

Steve: Jaha men jag .. när jag är i Mora och i närheten av Falun så tycker jag det är en ganska stor skillnad på sättet som de pratat på i Mora jämfört med i Falun det är ganska olika. För mig.

Richard: Ja det är ganska markant. Du kan höra var man kommer ifrån.

Steve: Även i Dalarna finns det skillnad. Men så här ..Innan du kom till Canada kanske du hade en idé i huvudet om hur det skulle vara i Canada. Har det liksom blivit precis som du tänkte eller har det varit annorlunda.

Richard: Det har varit ungefär som jag tänkt mig. Innan jag åkte över till Canada så tittade jag lite på Internet, på bilder och jag vet ju hur ni har bergskedjorna och alla sjöar och hav så det var som jag tänkte mig. Och det som kanske var lite svårt för mig, för det är ju så att svenskar i allmänhet är lite mer tillbakadragna. Vi pratar inte så mycket med främmande människor. Här om du är ensam och sitter och äter lunch så är det jättevanligt att någon kommer fram och frågar om det får äta vid samma bord och det är så lätt att kommunicera om vad som helst. Folk är väldigt öppna och jag finner det väldigt trevligt.

Steve: Jaha och när du var uppe i en liten by som ligger i mitten av ingenstans, som vi säger på engelska ”in the middle of nowhere”. Var det lite som .. i Canada har byarna inte så lång historia som i Sverige, som byarna i Sverige som kan vara åttahundra år. Här kan de vara femtio år, så var det lite annorlunda där uppe? Liksom lite ”Culture shock”?

Richard: Ja som sagt, jag kommer ju också ifrån en mindre by så jag hade ju inte så mycket förväntningar om att det skulle vara en liten by ute i skogen men det var väldigt intressant. Där jag var tror jag byn var ungefär hundra år gammal och det är ju väldigt mycket oljearbetare där, men det var ju väldigt intressant att få uppleva något annat och det var skönt att få komma ut i skogen och få se hur de arbetar ute i skogen med avverkningar där ute.

Steve: Det är ganska annorlunda?

Richard: Det är ungefär samma tillvägagångssätt men vi använder kanske lite olika maskiner.

Steve: Ok, men det var intressant. Nu har vi lärt oss lite grann om ditt besök i Canada och nu ska du tillbaka till Sverige för jultiden och sen kommer du kanske tillbaka?

Richard: Efter jul och nyår så kommer jag tillbaka några månader. Jag behöver fördjupa mina kunskaper ytterligare. Det är så kort tid med tre månader.

Steve: Javisst.

Richard: Det är ju en så stor bransch

Steve: Ja men det är också trevligt för oss och då kan vi också fortsätta med de här podcasten.

Richard: Det kan vi göra!

Steve: Ok! Tack så mycket! Hejdå

Richard: Tack så mycket! Hej då!


#2 Steve & Richard - Impression of Canada # 2 Steve & Richard - Impression of Canada

Steve: Hej Richard! Steve: Hi Richard!

Richard: God dag! Richard: Good day!

Steve: God dag! Vi träffas igen! We meet again! Jag vill fråga dig lite för nu har du varit i Canada 3-4 månader, är det inte så? I want to ask you a little because now you've been in Canada 3-4 months, is not it?

Richard: Jag har varit här i nästan 3 månader. Richard: I've been here for almost 3 months.

Steve: Jaha, 3 månader och för det mesta har du varit här i Vancouver och så var du några veckor i Nordalberta. Steve: Yeah, 3 months and most of the time you've been here in Vancouver and then you were in Northern Alberta for a few weeks. Är det inte så. Is not it like that.

Richard: Ja jag började ju min lilla resa här i Vancouver och då har jag haft en praktik vid en handelsagent som säljer vidareförädlade trävaror som de köper från svenska grossister och säljer vidare ut över hela jordklotet och jag är ju här för att fördjupa mina kunskaper om den internationella marknaden då vi bedriver sågverk som jag berättade om i en tidigare konversation. Richard: Yes, I started my little trip here in Vancouver and then I have had an internship at a commercial agent selling refined timber that they buy from Swedish wholesalers and sell out all over the globe and I'm here to deepen my knowledge of the international market when we do sawmills that I told you in a previous conversation. Richard: Sí, comencé mi pequeño viaje aquí en Vancouver y luego hice una pasantía en un agente comercial que vende productos de madera procesados adicionales que compran a mayoristas suecos y revenden en todo el mundo y estoy aquí para profundizar mis conocimientos sobre el mercado internacional cuando operamos aserraderos, del que les hablé en una conversación anterior. Richard: Kyllä, aloitin pienen matkani täällä Vancouverissa ja sitten olin työharjoittelussa kauppaedustajalla, joka myy jatkojalostettuja puutuotteita, joita he ostavat ruotsalaisilta tukkukauppiailta ja myyvät jälleen kaikkialla maailmassa. Olen täällä syventämään tietämystäni kansainvälisillä markkinoilla, kun meillä on sahoja, mistä kerroin aiemmassa keskustelussa. Och det är ju väldigt givande för mig för jag lär mig otroligt mycket om den internationella marknaden. And that's very rewarding to me, because I'm learning a lot about the international market. På grund av att när du är en handelsagent så sitter du i mitten, du kommunicerar med grossisterna.. Because when you are a commercial agent you are in the middle, you communicate with wholesalers ..

Steve: Och med sågverken? Steve: And with the sawmills?

Richard: Ja med sågverken också, precis. Richard: Yeah with the sawmills too, exactly. Och sen har du ju kontakter med slutkonsumenten, så det är väldigt intressant. And then you have contacts with the end consumer, so it's very interesting.

Steve: Tror du att du har förbättrat din engelska också? Steve: Do you think you've improved your English too?

Richard: Ja med tanke på att du pratar ju engelska varje dag och du lyssnar på engelska varje dag så är jag ganska säker på att man förbättrar sin engelska oerhört mycket och jag känner att min egen engelska har förbättrats oerhört. Richard: Yes, given that you speak English every day and you listen to English every day, I'm pretty sure you improve your English very much and I feel that my own English has improved immensely.

Steve: När du tänker på första gången när du kom till Vancouver och du träffade folk i affärer och gick ut och handlade eller för att äta mat och träffade folk som du inte hade träffat förut. Steve: When you think of the first time when you came to Vancouver, you met people on business and went out shopping or eating food and meeting people you had not met before. Var det lite svårt i början att förstå allt på engelska eller var du redan på en så hög nivå på engelska att det inte var något problem. Was it hard at first to understand everything in English or you were already at such a high level in English that there was no problem.

Richard: För mig var det inget problem men kanske den första veckan för att prata. Richard: For me, it was no problem but maybe the first week to talk. När du är hemma i Sverige: du talar knappt engelska alls. When you're home in Sweden: you hardly speak English at all. För mig var det ungefär 4 år sedan jag talade engelska så självklart så måste du ju förnya, ja förnya din engelska, ja. For me it was about 4 years since I spoke English so of course you have to renew, yes, renew your English, yes.

Steve: Men sista gången du pratade engelska var det i Nordamerika eller var det i England. Steve: But the last time you spoke English it was in North America or it was in England.

Richard: Det var i England Richard: It was in England

Steve: Är det enklare för dig att förstå engelsmän eller att förstå engelska som vi pratar här i Canada. Steve: Is it easier for you to understand English or to understand English as we speak here in Canada.

Richard: För mig är det lättare att förstå den kanadensiska engelskan.

Steve: Jag tror att i England så finns det många olika engelska, det beror på om man sitter i London, Nordengland eller i Skottland Richard: Ja det beror på var man är någonstans. Steve: I think in England there are many different English, depending on whether you are in London, Northern Ireland or Scotland Richard: Yes, it depends on where you are somewhere. När jag var i England var jag i Stock on Prant, det var en liten by mellan Manchester och Birmingham och de hade en otroligt svår dialekt. When I was in England, I was in Stock on Prant, it was a small town between Manchester and Birmingham and they had an incredibly difficult dialect. De berättade för mig till och med: ”Var lugn Richard. They even told me: "Be calm Richard. Ibland förstår inte engelsmän oss heller.” Sometimes English do not understand us either. "

Steve: Men det är så att de äldre länderna har olika dialekter. Steve: But the older countries have different dialects. Det är samma sak i Sverige tror jag? That's the same thing in Sweden I think?

Richard: Ja du kan klart och tydligt varifrån i Sverige man kommer: om du är från Södra Sverige, mittersta Sverige eller om du kommer ifrån norra Sverige. Richard: Yes, you can clearly see where in Sweden you come: if you are from southern Sweden, Sweden's most central or if you come from northern Sweden.

Steve: Men jag märker när jag är i Dalarna så finns det en som jag tycker är från Dalarna, men så kan jag höra också när jag varit några veckor i Dalarna så kan jag höra: Han kommer från Falun, han kommer från Mora, han kommer från någon annanstans. Steve: But I notice when I'm in Dalarna, there's one that I think is from Dalarna, but so I can hear when I've been in Dalarna for a few weeks, so I can hear: He's from Falun, he's from Mora, he come from elsewhere. Det var samma sak i Småland. It was the same in Smaland. Det var som att nästan varje by hade sin egen accent. It was like almost every city had its own accent.

Richard: Det stämmer. Richard: That's right. Nästan alla byar har sin egen lilla.. språkton. Almost all villages have their own little .. language tone.

Steve: Jag menar det är samma ord men det låter inte på samma sätt. Steve: I mean it's the same word but it does not sound the same way.

Richard: Det stämmer du har.. du kan höra en markant skillnad. Richard: You're right. You can hear a significant difference. Richard: Dat klopt, je hebt .. je kunt een duidelijk verschil horen. Det kan du göra ja. You can do that.

Steve: Det är något vi inte har här i Canada. Steve: There is something we do not have here in Canada. I Amerika finns det lite mer dialekt eller accent i olika delar av Amerika. In America, there is a little more dialect or accent in different parts of America. Men inte i Canada. Det är nästan ingen skillnad. There is almost no difference. Det är bara i Newfoundland som de har en lite annorlunda accent. It is only in Newfoundland that they have a slightly different accent.

Richard: Jaha det var något nytt från mig. Richard: Well, that's something new from me.

Steve: Har du träffat någon Newfees? Steve: Have you met any Newfees? Någon som kommer från Newfoundland? Anyone coming from Newfoundland?

Richard: Nej det har jag inte. Richard: No, I have not.

Steve: De har sitt eget lilla språk, nej inte språk men dialekt. Steve: They have their own little language, no not language but dialect.

Richard: Sin egen dialekt ja. Richard: His own dialect yes. Det måste vara lättare, ja som du säger när du har varit och hälsat på i Sverige, den by där jag kommer ifrån i Dalarna.. Vår grannby har en otroligt svår dialekt att lyssna på men det beror på vilken typ, pratar du med den yngre befolkningen eller om du pratar med till exempel pensionärer. It must be easier, yes, as you say when you have been in Sweden, the city I come from in Dalarna. Our neighbor city has an incredibly difficult dialect to listen to, but it depends on what type do you speak with it? younger people or if you talk to, for example, retirees. Speciellt de äldre människorna pratar ju med den gamla dialekten. Especially the older people talk to the old dialect.

Steve: Jaha men jag  .. när jag är i Mora och i närheten av Falun så tycker jag det är en ganska stor skillnad på sättet som de pratat på i Mora jämfört med i Falun det är ganska olika. Steve: Well, but I .. when I'm in Mora and near Falun, I think that's quite a big difference to the way they talked in Mora compared to Falun, it's quite different. För mig. For me.

Richard: Ja det är ganska markant. Richard: Yes, it's quite significant. Du kan höra var man kommer ifrån. You can hear where you come from.

Steve: Även i Dalarna finns det skillnad. Steve: Even in Dalarna there is a difference. Men så här ..Innan du kom till Canada kanske du hade en idé i huvudet om hur det skulle vara i Canada. But like this. Before you came to Canada, maybe you had an idea of ​​how it would be in Canada. Har det liksom blivit precis som du tänkte eller har det varit annorlunda. Has it become just as you thought or has it been different.

Richard: Det har varit ungefär som jag tänkt mig. Richard: It's been pretty much what I thought. Innan jag åkte över till Canada så tittade jag lite på Internet, på bilder och jag vet ju hur ni har bergskedjorna och alla sjöar och hav så det var som jag tänkte mig. Before I went to Canada, I looked a bit on the Internet, on pictures and I know how you have the mountain ranges and all lakes and sea so it was as I thought. Och det som kanske var lite svårt för mig, för det är ju så att svenskar i allmänhet är lite mer tillbakadragna. And what might be a bit difficult for me, because Swedes are generally a little more retarded. Vi pratar inte så mycket med främmande människor. We don't talk to strangers that much. Här om du är ensam och sitter och äter lunch så är det jättevanligt att någon kommer fram och frågar om det får äta vid samma bord och det är så lätt att kommunicera om vad som helst. Here, if you're alone and sit and have lunch, it's very common for someone to come up and ask if it's allowed to eat at the same table and it's so easy to communicate about anything. Folk är väldigt öppna och jag finner det väldigt trevligt. People are very open and I find it very nice.

Steve: Jaha och när du var uppe i en liten by som ligger i mitten av ingenstans, som vi säger på engelska ”in the middle of nowhere”. Steve: Well and when you were up in a small town located in the middle of nowhere, as we say in English "in the middle of nowhere". Var det lite som .. i Canada har byarna inte så lång historia som i Sverige, som byarna i Sverige som kan vara åttahundra år. Was it a bit like .. in Canada the villages do not have as long a history as in Sweden, like the villages in Sweden which can be eight hundred years. Här kan de vara femtio år, så var det lite annorlunda där uppe? Here they can be fifty years old, so it was a little different up there? Liksom lite ”Culture shock”? Like some "Culture shock"?

Richard: Ja som sagt, jag kommer ju också ifrån en mindre by så jag hade ju inte så mycket förväntningar om att det skulle vara en liten by ute i skogen men det var väldigt intressant. Richard: Yes, as I said, I also come from a small town so I did not have much expectation that there would be a small town out in the woods but it was very interesting. Där jag var tror jag byn var ungefär hundra år gammal och det är ju väldigt mycket oljearbetare där, men det var ju väldigt intressant att få uppleva något annat och det var skönt att få komma ut i skogen och få se hur de arbetar ute i skogen med avverkningar där ute. Where I am, I think the village was about a hundred years old and there are very much oil workers there but it was very interesting to experience something else and it was nice to get out into the woods and see how they work in the woods with fences out there.

Steve: Det är ganska annorlunda? Steve: That's quite different?

Richard: Det är ungefär samma tillvägagångssätt men vi använder kanske lite olika maskiner. Richard: It's about the same approach, but we may use a few different machines.

Steve: Ok, men det var intressant. Steve: Okay, but it was interesting. Nu har vi lärt oss lite grann om ditt besök i Canada och nu ska du tillbaka till Sverige för jultiden och sen kommer du kanske tillbaka? Now, we have learned a little bit about your visit to Canada and now you will return to Sweden for Christmas and then you may come back?

Richard: Efter jul och nyår så kommer jag tillbaka några månader. Richard: After Christmas and New Year, I'll be back for a few months. Jag behöver fördjupa mina kunskaper ytterligare. I need to further deepen my skills. Det är så kort tid med tre månader. It's so short with three months.

Steve: Javisst. Steve: Sure.

Richard: Det är ju en så stor bransch Richard: It's such a big industry

Steve: Ja men det är också trevligt för oss och då kan vi också fortsätta med de här podcasten. Steve: Yes, but it's also nice for us and then we can continue with this podcast.

Richard: Det kan vi göra! Richard: We can do that!

Steve: Ok! Tack så mycket! Hejdå

Richard:  Tack så mycket! Hej då!