×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Swedish LingQ Podcast 1.0, #1 Steve & Richard - Dalarna

#1 Steve & Richard - Dalarna

Steve: God dag Richard.

Richard: God dag!

Steve: Hur står det till med dig idag?

Richard: Det står bra till med mig tack

Steve: Du vet att.. du kommer från Dalarna?

Richard: Ja jag kommer från Dalarna, det är korrekt.

Steve: Jag har varit många gånger i Dalarna och varje gång, när jag träffar folk i Dalarna, för jag gör affärer med folk i Dalarna så är det ganska ofta som jag får en Dalahäst av dem, som.. vad heter det?

Richard: Som gåva.

Steve: Ja som gåva.

Kan du tala om för oss lite grann om historien bakom dalahästen. Vad är det för en sak. Vad betyder den där dalahästen egentligen?

Richard: Ja Dalahästen har ju anknytningar från långt tillbaka i tiden. Från sjuttonhundratalet härstammar dagens dalahäst ifrån. Och då var det ofta skogsarbetarna som täljde hästarna för avkoppling. Främst för att barnen skulle ha något att leka med. Men så på artonhundratalet började vi i Dalarna att måla dessa hästar i typiska dalamönstret. Och de här hästarna kunde fungera som betalningsmedel för hus, rum, för mat..

Steve: Men betalningsmedel? Det betyder alltså om jag var liksom en arbetare i skogen och jag själv hade gjort en dalahäst och tog den med till dig och vill äta, så gav jag den till dig som betalning. Men kan du också ta den dalahästen och gå till en annan person och använda det som betalningsmedel. På den tiden?

Richard: På den tiden? På artonhundratalet ja det är mycket möjligt. Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig. Jag är ju inte så jätte historiaintresserad men det kan jag mycket väl tänka mig och dalahästen idag har ju idag blivit en symbol för hela Sverige och det skedde 1939 då Sverige deltog i en stor utställning i New York och det var ju en arkitekt som hade satt upp en jättestor Dalahäst precis i entrén där.

Steve: Men var han svensk eller var han amerikan?

Richard: Han var svensk. Och så stod där en jättestor dalahäst och alla kunde se den här hästen och det visade sig vara väldigt lyckat och året efter fick man en stor order på 20 000 dalahästar.

Steve: Stora hästar eller små hästar.

Richard: De var väl medelstora skulle jag säga. Och efter det har ju dalahästen blivit en symbol för Sverige.

Steve: Är det här något som man till exempel får i julklapp? Liksom finns det någon särskild tid på året då man ger bort dalahästar? Idag.

Richard: Idag betyder väl inte dalahästen så jättemycket, att vi ger den som julklapp utan den är mer som en symbol för Sverige och som man ger till kunder utomlands och att man ger en dalahäst som en gåva,

Steve: Kan du beskriva lite hur Dalarna ser ut. Vad är det för ett land är det skog eller många, vad heter det.. är det mycket vatten där?

Richard: Det är ju mycket skogar. Väldigt mycket vattendrag. Du har lite berg också och så är det väldigt vackert. Dalarna är ju ett väldigt populärt turistmål. Speciellt om sommaren.

Steve: Är det populärt även för svenskarna eller

Richard: Vi får turister från alla typer av länder.

Steve: … till exempel?

Richard: Varje sommar ser du danskregistrerade bilar. Du ser tyskregistrerade bilar och de åker runt i sina husvagnar. De verkligen gillar Dalarna.

Steve: Finns det någon särskild mat från Dalarna?

Richard: Inte vad jag vet, speciellt från Dalarna. Annars är det de här typiska svenska köttbullarna.

Steve: Jaha.

Richard: Du vet Swedish meatballs som de flesta känner till.

Steve: Men Dalarna är också berömt för.. för det första är de mycket intresserade av ishockey: Leksand och Mora och båda två hade lag i elitserien.

Richard: Ja de flesta är väl hockey intresserade främst för att vi har Leksand som är stort och spelade i elitserien. Idag spelar de inte i elitserien vad jag vet.

Steve: Nej men Mora spelar.

Richard: Ja det gör de. Jag kommer ihåg när jag var ung så var jag hockeyintresserad då var ju Leksand så klart hemmalaget och man höll ju på dem.

Steve: Och på vintern får ni ganska mycket snö och i Mora eller i Dalarna, det slutar i Mora där har ni den världsberömda skidåknings.. Vad heter det?..

Richard: Längdskidåkning .. Vasaloppet.

Steve: Kan du beskriva lite och berätta för oss vad det är för någonting?

Richard: Det är ju ett längdskidspår som går från Leksand och målet är i Mora och avståendet är ungefär 9 svenska mil.

Steve: Och för dem som inte känner till svenska mil hur mycket är det ungefär.

Richard: En svensk mil är 10 kilometer.

Steve: Så nittio kilometer?

Richard: Ja det är nittio kilometer, ja. Det tar många timmar. De bästa klarar av det på 6 timmar ungefär. Det har ju hållit på i väldigt många år. Ja vet att det första Vasaloppet var 1922. Och jag tror att den som har flest segrar är den kända Mora Nisse och han har nio segrar.

Steve: Hur gammal var han den sista gången han åkte?

Richard: Det har jag ingen aning faktiskt det kan jag inte tala om.

Steve: Och har ni alltid tillräckligt med snö? Det är i början av mars eller?

Richard: Ja i början däromkring. Normalt så har vi inga problem som helst med snö men som alla vet om det här med globala uppvärmningen så har vintrarna blivit sämre speciellt i Dalarna också. Jag vet ett år, det var den första gången sen de startade med Vasaloppet så fick de ställa in loppet på grund av att det var så lite snö.

Steve: Ok. Nu har vi pratat lite om Dalarna och vi har alla lärt oss lite om Dalarna och jag får tacka för det.

Richard: Jag får tacka själv.

Steve: Ok hej då

Richard: Hej då


#1 Steve & Richard - Dalarna # 1 Steve & Richard - Dalarna № 1 Стів і Річард - Даларна

Steve: God dag Richard. Steve: Good day Richard. Steve: Goede dag Richard. Steve: God dag Richard. Стів: Добрий день, Річарде.

Richard: God dag! Richard: Good day!

Steve: Hur står det till med dig idag? Steve: Wie geht es dir heute? Steve: How are you doing today? Steve: Hoe gaat het met je vandaag? Стив: Как ты сегодня? Стів: Як ти сьогодні?

Richard: Det står bra till med mig tack Richard: I'm fine thanks Richard: het gaat goed, dank je Ричард: Я в порядке, спасибо Річард: Я в порядку, дякую

Steve: Du vet att.. du kommer från Dalarna? Steve: Weißt du, dass .. du aus Dalarna kommst? Steve: You know that .. you come from Dalarna? Steve: Je weet dat .. je komt uit Dalarna? Стив: Вы знаете, что ... вы приехали из Даларны? Стів: Ти знаєш, що .. ти родом із Даларни?

Richard: Ja jag kommer från Dalarna, det är korrekt. Richard: Yes, I'm from Dalarna, that's right. Richard: Ja, ik kom uit Dalarna, dat klopt.

Steve: Jag har varit många gånger i Dalarna och varje gång, när jag träffar folk i Dalarna, för jag gör affärer med folk i Dalarna så är det ganska ofta som jag får en Dalahäst av dem, som.. vad heter det? Steve: Ich war schon oft in Dalarna und jedes Mal, wenn ich Leute in Dalarna treffe, weil ich mit Leuten in Dalarna Geschäfte mache, bekomme ich ziemlich oft ein Dala-Pferd von ihnen, welches .. wie heißt es? Steve: I have been many times in Dalarna and every time, when I meet people in Dalarna, because I do business with people in Dalarna, it's quite often that I get a Dalahorses of them, who .. what is it called? Steve: He estado en Dalarna muchas veces y cada vez que conozco gente en Dalarna, porque hago negocios con gente en Dalarna, es muy frecuente que me den un caballo Dala, que ... ¿cómo se llama? Steve: Ik ben vele malen in Dalarna geweest en elke keer als ik mensen in Dalarna ontmoet, omdat ik zaken doe met mensen in Dalarna, is het vrij vaak dat ik een Dalahorses van hen krijg, wie .. hoe heet het? Стив: Я был в Даларне много раз, и каждый раз, когда я встречаю людей в Даларне, потому что я веду дела с людьми в Даларне, довольно часто я получаю от них лошадь Дала, которая .. как это называется? Стів: Я був у Даларні багато разів, і кожного разу, коли я зустрічаю людей у Даларні, оскільки я веду справи з людьми в Даларні, досить часто я отримую від них коня Дала, який .. як він називається?

Richard: Som gåva. Richard: Als Geschenk. Richard: As a gift. Richard: Como regalo. Richard: als een geschenk. Ричард: В подарок. Річард: Як подарунок.

Steve: Ja som gåva. Steve: Yes, as a gift. Steve: Sí, como regalo. Стів: Так, як подарунок.

Kan du tala om för oss lite grann om historien bakom dalahästen. Können Sie uns etwas über die Geschichte des Dala-Pferdes erzählen? Can you tell us a little bit about the story behind the valley horse? ¿Puedes contarnos un poco sobre la historia detrás del caballo del valle? Kun je ons iets vertellen over het verhaal achter het valleipaard? Не могли бы вы рассказать нам немного об истории лошади Дала? Чи можете ви розповісти нам трохи про історію коня Дала? Vad är det för en sak. Was ist eine Sache? What is it for a thing? ¿Qué es para algo? Что одно? Що таке одне? Vad betyder den där dalahästen egentligen? Was bedeutet dieses Dala-Pferd wirklich? What does that valley horse really mean? ¿Qué significa ese caballo del valle realmente? Wat betekent dat dalpaard eigenlijk? Что на самом деле означает эта лошадь Дала? Що насправді означає цей кінь Дала?

Richard: Ja Dalahästen har ju anknytningar från långt tillbaka i tiden. Richard: Ja, das Dala-Pferd hat Verbindungen von vor langer Zeit. Richard: Yes, Dalahästen has connections from far back in time. Richard: Sí, el caballo Dala tiene conexiones desde hace mucho tiempo. Richard: Ja, het Dala-paard heeft connecties van lang geleden. Ричард: Да, лошадь Дала имеет давние связи. Річард: Так, кінь Дала має давні зв’язки. Från sjuttonhundratalet härstammar dagens dalahäst ifrån. Das heutige Dala-Pferd stammt aus dem 18. Jahrhundert. From the eighteenth century, today's valley horse comes from. Desde el siglo XVIII, el caballo Dala actual es descendiente. Vanaf de achttiende eeuw komt het hedendaagse Valleypaard uit. Сегодняшняя лошадь Дала произошла от восемнадцатого века. Från sjuttonhundratalet härstammar dagens dalahäst ifrån. З вісімнадцятого століття сьогоднішній кінь Дала походить від. Och då var det ofta skogsarbetarna som täljde hästarna för avkoppling. Und dann waren es oft die Forstarbeiter, die die Pferde zur Entspannung schnitzten. And then there were often forest workers who chased the horses for relaxation. Y luego eran a menudo los trabajadores forestales quienes tallaban los caballos para relajarse. En dan waren er vaak bosarbeiders die de paarden achtervolgden voor ontspanning. Och då var det ofta skogsarbetarna som täljde hästarna för avkoppling. І тоді часто лісові працівники вирізали коней для відпочинку. Främst för att barnen skulle ha något att leka med. Vor allem, weil die Kinder etwas zum Spielen haben würden. Mainly because the children would have something to play with. Vooral omdat de kinderen iets hadden om mee te spelen. Men så på artonhundratalet började vi i Dalarna att måla dessa hästar i typiska dalamönstret. Aber dann haben wir im 19. Jahrhundert in Dalarna angefangen, diese Pferde im typischen Dala-Muster zu malen. But in the nineteenth century we started in Dalarna to paint these horses in typical valley patterns. Pero luego, en el siglo XIX, comenzamos en Dalarna a pintar estos caballos con el patrón típico de Dala. Maar in de negentiende eeuw begonnen we in Dalarna om deze paarden te schilderen in typische valleipatronen. Och de här hästarna kunde fungera som betalningsmedel för hus, rum, för mat.. Und diese Pferde könnten als Zahlungsmittel für Häuser, Zimmer, für Nahrung dienen. And these horses could serve as a means of payment for houses, rooms, for food .. Y estos caballos podrían servir como medio de pago para casas, habitaciones, comida. En deze paarden kunnen dienen als betaalmiddel voor huizen, kamers, voor voedsel ..

Steve: Men betalningsmedel? Steve: Aber Zahlungsmittel? Steve: But the means of payment? Steve: ¿Pero los medios de pago? Steve: Maar betaalmiddel? Det betyder alltså om jag var liksom en arbetare i skogen och jag själv hade gjort en dalahäst och tog den med till dig och vill äta, så gav jag den till dig som betalning. Das heißt also, wenn ich wie ein Arbeiter im Wald war und ich mir selbst ein Dala-Pferd gemacht und es zu dir gebracht habe und essen möchte, dann habe ich es dir als Bezahlung gegeben. That means, if I were like a worker in the woods, and myself had made a valley horse and brought it to you and wanted to eat, I gave it to you as a payment. Eso significa que, si fuera como un trabajador en el bosque, y yo hubiera hecho un caballo del valle y lo trajera y quisiera comer, se lo di como pago. Dat betekent dat, als ik als een arbeider in het bos was, en ikzelf een dalpaard had gemaakt en het naar je toe had gebracht en wilde eten, ik het aan jou gaf als betaling. Это означает, что если я был как рабочий в лесу, и я сам сделал лошадь Дала, отнес ее к вам и хотел поесть, то я отдал ее вам в качестве оплаты. Men kan du också ta den dalahästen och gå till en annan person och använda det som betalningsmedel. Sie können dieses Dala-Pferd aber auch nehmen und zu einer anderen Person gehen und es als Zahlungsmittel verwenden. But you can also take the dalahästen and go to another person and use it as a means of payment. Pero también puede tomar el dalahästen e ir a otra persona y usarlo como medio de pago. Maar je kunt dat Dala-paard ook meenemen naar een ander en het als betaalmiddel gebruiken. På den tiden? Damals? At that time? ¿En ese tiempo? In die tijd?

Richard: På den tiden? Richard: At that time? Richard: ¿En ese momento? Richard: op dat moment? På artonhundratalet ja det är mycket möjligt. Im neunzehnten Jahrhundert ist es ja sehr gut möglich. In the nineteenth century yes it is very possible. En el siglo XIX sí es muy posible. In de negentiende eeuw is dat heel goed mogelijk. Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. I could very well imagine that. Me lo puedo imaginar muy bien. Dat kon ik me heel goed voorstellen. Jag är ju inte så jätte historiaintresserad men det kan jag mycket väl tänka mig och dalahästen idag har ju idag blivit en symbol för hela Sverige och det skedde 1939 då Sverige deltog i en stor utställning i New York och det var ju en arkitekt som hade satt upp en jättestor Dalahäst precis i entrén där. Ich interessiere mich nicht sehr für Geschichte, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen und das Dala-Pferd ist heute ein Symbol für ganz Schweden geworden und es geschah 1939, als Schweden an einer großen Ausstellung in New York teilnahm und es war ein Architekt, der dort direkt am Eingang ein riesiges Dala-Pferd aufgestellt hatte. I'm not so really historically interested, but I think so much today, and dalahästen today has become a symbol for all of Sweden and it happened in 1939 when Sweden attended a major exhibition in New York and it was an architect who had sat up a huge dala horse just in the entrance there. No me interesa mucho la historia, pero me lo puedo imaginar muy bien y el caballo Dala hoy se ha convertido en un símbolo para toda Suecia y sucedió en 1939 cuando Suecia participó en una gran exposición en Nueva York y era un arquitecto quien se había sentado un enorme caballo Dala justo en la entrada. Ik ben niet erg geïnteresseerd in geschiedenis, maar ik kan me dat heel goed voorstellen en het Dala-paard is tegenwoordig een symbool geworden voor heel Zweden en het gebeurde in 1939 toen Zweden deelnam aan een grote tentoonstelling in New York en het was een architect die daar een enorm Dala-paard had neergezet.

Steve: Men var han svensk eller var han amerikan? Steve: Aber war er Schwede oder Amerikaner? Steve: But was he Swedish or was he American? Steve: Maar was hij Zweeds of was hij Amerikaan?

Richard: Han var svensk. Richard: He was Swedish. Och så stod där en jättestor dalahäst och alla kunde se den här hästen och det visade sig vara väldigt lyckat och året efter fick man en stor order på 20 000 dalahästar. Und dann war da noch ein riesiges Dalapferd und jeder konnte dieses Pferd sehen und es stellte sich als sehr erfolgreich heraus und im folgenden Jahr bekamen sie einen großen Auftrag über 20.000 Dalapferde. And then there was a huge valley horse and everyone could see this horse and it turned out to be very successful and the following year you got a big order for 20,000 Dalah horses. Y luego hubo un enorme caballo Dala y todos pudieron ver este caballo y resultó ser un gran éxito y al año siguiente obtuvieron un gran pedido de 20.000 caballos Dala. En toen was er een enorm Dala-paard en iedereen kon dit paard zien en het bleek zeer succesvol te zijn en het jaar daarop kregen ze een grote order voor 20.000 Dala-paarden.

Steve: Stora hästar eller små hästar. Steve: Große Pferde oder kleine Pferde. Steve: Big horses or small horses. Steve: Caballos grandes o pequeños.

Richard: De var väl medelstora skulle jag säga. Richard: Ich schätze, sie waren mittelgroß. Richard: They were well sized I would say. Och efter det har ju dalahästen blivit en symbol för Sverige. Und seitdem ist das Dala-Pferd zu einem Symbol für Schweden geworden. And after that, the valley horse has become a symbol for Sweden.

Steve: Är det här något som man till exempel får i julklapp? Steve: Bekommt man das zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk? Steve: Is this something that you get, for example, Christmas gift? Steve: ¿Esto es algo que obtienes por Navidad, por ejemplo? Liksom finns det någon särskild tid på året då man ger bort dalahästar? Gibt es eine bestimmte Jahreszeit, in der Sie Dala-Pferde verschenken? Like is there any special time of the year when you give away Dalah horses? Al igual que hay alguna época especial del año cuando regalar dalahorses? Is er bijvoorbeeld een bepaalde tijd van het jaar waarin je Dala-paarden weggeeft? Idag. Heute. Today. Vandaag.

Richard: Idag betyder väl inte dalahästen så jättemycket, att vi ger den som julklapp utan den är mer som en symbol för Sverige och som man ger till kunder utomlands och att man ger en dalahäst som en gåva, Richard: Heute bedeutet das Dala-Pferd nicht so viel, dass wir es zu Weihnachten verschenken, sondern es ist eher ein Symbol für Schweden, das man an Kunden im Ausland verschenkt und ein Dala-Pferd verschenkt. Richard: Today does not mean the Dalha horse so much, that we give it as a Christmas present, but it is more like a symbol for Sweden and that one gives to customers abroad and that you give a Dalah horse as a gift, Richard: Hoy, dalahästen no significa tanto que lo demos como regalo de Navidad, pero es más como un símbolo para Suecia y que le das a clientes en el extranjero y que regalas a un dalahest, Richard: Tegenwoordig betekent het Dala-paard niet zo veel, dat we het als kerstcadeau geven, maar het is meer een symbool voor Zweden en dat je aan klanten in het buitenland geeft en dat je een Dala-paard cadeau geeft,

Steve: Kan du beskriva lite hur Dalarna ser ut. Steve: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie Dalarna aussieht. Steve: Can you describe a little how the Dalarna looks. Steve: Kun je een beetje beschrijven hoe Dalarna eruit ziet. Vad är det för ett land är det skog eller många, vad heter det.. är det mycket vatten där? Was ist das für ein Land, ist es Wald oder viele, wie heißt es ... gibt es dort viel Wasser? What is it for a country, there is forest or many, what is it called .. is there a lot of water there? ¿Qué tipo de país es, es bosque o muchos, cómo se llama ... hay mucha agua allí? Wat voor land is het, is het bos of veel, hoe heet het... is daar veel water?

Richard: Det är ju mycket skogar. Richard: Es gibt viele Wälder. Richard: It's a lot of forests. Richard: Er zijn veel bossen. Väldigt mycket vattendrag. Sehr viel Wasserlauf. Very much watercourses. Zeer veel waterloop. Du har lite berg också och så är det väldigt vackert. Sie haben auch einige Berge und es ist sehr schön. You have some mountain too and so it is very beautiful. También tienes algunas montañas y es muy bonito. Je hebt ook wat bergen en het is erg mooi. Dalarna är ju ett väldigt populärt turistmål. Dalarna ist ein sehr beliebtes Touristenziel. Dalarna is a very popular tourist destination. Dalarna es un destino turístico muy popular. Speciellt om sommaren. Vor allem im Sommer. Especially in the summer.

Steve: Är det populärt även för svenskarna eller Steve: Ist es auch bei den Schweden beliebt oder Steve: Is it popular also for the Swedes or

Richard: Vi får turister från alla typer av länder. Richard: Wir bekommen Touristen aus allen möglichen Ländern. Richard: We get tourists from all kinds of countries.

Steve: … till exempel? Steve:… for example? Steve:… Bijvoorbeeld?

Richard: Varje sommar ser du danskregistrerade bilar. Richard: Every summer you see Danish-registered cars. Du ser tyskregistrerade bilar och de åker runt i sina husvagnar. Sie sehen in Deutschland zugelassene Autos und sie fahren in ihren Wohnwagen herum. You see German-registered cars and they drive around in their caravans. Ves coches registrados en Alemania y conducen en sus caravanas. De verkligen gillar Dalarna. Sie mögen Dalarna sehr. They really like the Dalarna. Realmente les gusta Dalarna.

Steve: Finns det någon särskild mat från Dalarna? Steve: Gibt es spezielles Essen aus Dalarna? Steve: Is there any special food from Dalarna? Steve: Is er speciaal eten uit Dalarna?

Richard: Inte vad jag vet, speciellt från Dalarna. Richard: Nicht das, was ich weiß, besonders aus Dalarna. Richard: Not what I know, especially from Dalarna. Richard: No lo que yo sé, especialmente de Dalarna. Annars är det de här typiska svenska köttbullarna. Ansonsten sind es diese typisch schwedischen Frikadellen. Otherwise, these are the typical Swedish meatballs.

Steve: Jaha. Steve: Yeah.

Richard: Du vet Swedish meatballs som de flesta känner till. Richard: Du kennst schwedische Fleischbällchen, die die meisten Leute kennen. Richard: You know Swedish meatballs that most people know about.

Steve: Men Dalarna är också berömt för.. för det första är de mycket intresserade av ishockey: Leksand och Mora och båda två hade lag i elitserien. Steve: Dalarna ist aber auch berühmt für ... erstens interessieren sie sich sehr für Eishockey: Leksand und Mora und beide hatten Teams in der Elite-Serie. Steve: But Dalarna is also famous for. Firstly, they are very interested in ice hockey: Leksand and Mora and both had teams in the elite series. Steve: Pero Dalarna también es famosa por ... en primer lugar, están muy interesados en el hockey sobre hielo: Leksand y Mora y ambos tenían equipos en la serie élite. Steve: Mutta Taalain on kuuluisa myös... Ensinnäkin he ovat erittäin kiinnostuneita jääkiekosta: Leksand ja Mora ja molemmilla oli joukkueet eliittisarjassa. Steve: Maar Dalarna staat ook bekend om ... ten eerste zijn ze erg geïnteresseerd in ijshockey: Leksand en Mora en beiden hadden teams in de elite-serie.

Richard: Ja de flesta är väl hockey intresserade främst för att vi har Leksand som är stort och spelade i elitserien. Richard: Ja, die meisten Leute interessieren sich für Hockey, hauptsächlich weil wir Leksand haben, das ist groß und spielt in der Elite-Serie. Richard: Yes, most are well hockey interested mainly because we have Leksand who is big and played in the elite series. Idag spelar de inte i elitserien vad jag vet. Heute spielen sie meines Wissens nicht in der Elite-Serie. Today they do not play in the elite series what I know. Hoy no juegan en la serie de élite que yo sepa.

Steve: Nej men Mora spelar. Steve: Nein, aber Mora spielt. Steve: No, but Mora plays. Steve: No, pero Mora está jugando.

Richard: Ja det gör de. Richard: Ja, das tun sie. Richard: Yes they do. Jag kommer ihåg när jag var ung så var jag hockeyintresserad då var ju Leksand så klart hemmalaget och man höll ju på dem. Ich erinnere mich, als ich jung war, interessierte ich mich für Hockey, dann war natürlich Leksand die Heimmannschaft und du hast sie behalten. I remember when I was young, so if I was hockey-interested then Leksand was obviously the home team and they were at them. Recuerdo que cuando era joven estaba interesado en el hockey, luego, por supuesto, el Leksand era el equipo local y tú te quedaste con ellos.

Steve: Och på vintern får ni ganska mycket snö och i Mora eller i Dalarna, det slutar i Mora där har ni den världsberömda skidåknings.. Vad heter det?.. Steve: Und im Winter gibt es ziemlich viel Schnee und in Mora oder in Dalarna endet es in Mora, wo Sie das weltberühmte Skifahren haben.. Wie heißt es? .. Steve: And in winter you get quite a lot of snow and in Mora or in Dalarna, it ends in Mora, where do you have the world-famous skiing .. What's the name? Steve: Y en invierno hay bastante nieve y en Mora o en Dalarna, termina en Mora donde tienes el esquí de fama mundial .. ¿Cómo se llama? ..

Richard: Längdskidåkning .. Vasaloppet. Richard: Cross-country skiing .. Vasaloppet. Richard: Esquí de fondo .. Vasaloppet. Richard: Langlaufen .. Vasaloppet.

Steve: Kan du beskriva lite och berätta för oss vad det är för någonting? Steve: Can you describe a little and tell us what it's for something?

Richard: Det är ju ett längdskidspår som går från Leksand och målet är i Mora och avståendet är ungefär 9 svenska mil. Richard: Es ist eine Langlaufloipe, die von Leksand aus geht und das Ziel ist in Mora und die Entfernung beträgt etwa 9 schwedische Meilen. Richard: It is a cross-country ski trail that runs from Leksand and the target is in Mora and the distance is about 9 Swedish miles. Richard: Es una pista de esquí de fondo que va desde Leksand y la meta está en Mora y la distancia es de unas 9 millas suecas.

Steve: Och för dem som inte känner till svenska mil hur mycket är det ungefär. Steve: And for those who do not know Swedish miles how much is that?

Richard: En svensk mil är 10 kilometer. Richard: Eine schwedische Meile sind 10 Kilometer. Richard: A Swedish mile is 10 kilometers.

Steve: Så nittio kilometer? Steve: So ninety miles?

Richard: Ja det är nittio kilometer, ja. Det tar många timmar. Es dauert viele Stunden. It takes many hours. De bästa klarar av det på 6 timmar ungefär. The best can handle it in 6 hours about. De beste kan het in ongeveer 6 uur doen. Det har ju hållit på i väldigt många år. Es geht schon seit vielen Jahren. It has been going on for a very many years. Ha estado sucediendo durante muchos años. Het is al vele jaren aan de gang. Ja vet att det första Vasaloppet var 1922. Yes, know that the first Vasaloppet was in 1922. Och jag tror att den som har flest segrar är den kända Mora Nisse och han har nio segrar. Und ich denke, derjenige mit den meisten Siegen ist der berühmte Mora Nisse und er hat neun Siege. And I think the one who has the most wins is the famous Mora Nisse and he has nine victories. Y creo que el que tiene más victorias es el famoso Mora Nisse y tiene nueve victorias.

Steve: Hur gammal var han den sista gången han åkte? Steve: Wie alt war er das letzte Mal, als er dort war? Steve: How old was he the last time he went?

Richard: Det har jag ingen aning faktiskt det kan jag inte tala om. Richard: Ich habe keine Ahnung, tatsächlich kann ich nicht darüber sprechen. Richard: I really do not know that I can not talk about. Richard: No tengo ni idea, de hecho, no puedo hablar de eso.

Steve: Och har ni alltid tillräckligt med snö? Steve: Und hast du immer genug Schnee? Steve: And you always have enough snow? Steve: ¿Y siempre tienes suficiente nieve? Det är i början av mars eller? Es ist Anfang März oder? It's in early March or?

Richard: Ja i början däromkring. Richard: Ja, am Anfang herum. Richard: Yes at the beginning there. Richard: Sí, al principio. Normalt så har vi inga problem som helst med snö men som alla vet om det här med globala uppvärmningen så har vintrarna blivit sämre speciellt i Dalarna också. Normalerweise haben wir mit Schnee überhaupt keine Probleme, aber wie jeder bei der globalen Erwärmung weiß, sind die Winter vor allem auch in Dalarna schlimmer geworden. Normally we do not have any problems with snow, but as everyone knows about this with global warming, the winters have gotten worse especially in Dalarna as well. Normalmente no tenemos ningún problema con la nieve, pero como todo el mundo lo sabe con el calentamiento global, los inviernos han empeorado, especialmente en Dalarna también. Jag vet ett år, det var den första gången sen de startade med Vasaloppet så fick de ställa in loppet på grund av att det var så lite snö. Ich kenne ein Jahr, es war das erste Mal, dass sie mit dem Vasaloppet gestartet sind, also mussten sie das Rennen absagen, weil so wenig Schnee lag. I know a year, it was the first time since they started the Vasaloppet so they had to cancel the race because of the low snow. Sé que hace un año, era la primera vez desde que empezaron con Vasaloppet, así que tuvieron que cancelar la carrera porque había muy poca nieve. Я знаю, що за рік це було вперше з тих пір, як вони почали з Vasaloppet, тому їм довелося скасувати гонку, тому що було дуже мало снігу.

Steve: Ok. Nu har vi pratat lite om Dalarna och vi har alla lärt oss lite om Dalarna och jag får tacka för det. Now we have talked a little about Dalarna and we have all learned a little about Dalarna and I have to thank for it. Ahora hemos hablado un poco sobre Dalarna y todos hemos aprendido un poco sobre Dalarna y tengo que agradecerles por eso. Nu hebben we een beetje over Dalarna gesproken en we hebben allemaal een beetje over Dalarna geleerd en daar moet ik je voor bedanken. Тепер ми трохи поговорили про Даларну, і ми всі трохи дізналися про Даларну, і я маю подякувати вам за це.

Richard: Jag får tacka själv. Richard: Ich muss mir selbst danken. Richard: I have to thank myself. Richard: Tengo que agradecerme a mí mismo.

Steve: Ok hej då Steve: Ok hello then

Richard: Hej då