image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Luca 21

Isus Și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogaţi care își aruncau darurile în vistierie.A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi.Și a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi,căci toţi aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis:„Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”„Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?”Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul' și ‘Vremea se apropie.' Să nu mergeţi după ei.Când veţi auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată.”„Apoi ”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii.Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer.Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor și înaintea dregătorilor din pricina Numelui Meu.Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.Ţineţi bine minte , să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde,căci vă voi da o gură și o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voștri.Veţi fi daţi în mâinile lor până și de părinţii, fraţii, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulţi dintre voi.Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele voastre.Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știţi că atunci pustiirea lui este aproape.Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin ogoare să nu intre în el.Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară și mânie, împotriva norodului acestuia.Vor cădea sub ascuţișul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor;oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate.Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare.Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”Și le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul și toţi copacii.Când înfrunzesc și-i vedeţi, voi singuri cunoașteţi că de acum vara este aproape.Tot așa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri.Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.Luaţi seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.Vegheaţi dar în tot timpul și rugaţi-vă , ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor.Și tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Isus Și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogaţi care își aruncau darurile în vistierie.A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi.Și a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi,căci toţi aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis:„Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”„Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?”Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul' și ‘Vremea se apropie.' Să nu mergeţi după ei.Când veţi auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată.”„Apoi ”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii.Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer.Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor și înaintea dregătorilor din pricina Numelui Meu.Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.Ţineţi bine minte , să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde,căci vă voi da o gură și o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voștri.Veţi fi daţi în mâinile lor până și de părinţii, fraţii, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulţi dintre voi.Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele voastre.Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știţi că atunci pustiirea lui este aproape.Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin ogoare să nu intre în el.Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară și mânie, împotriva norodului acestuia.Vor cădea sub ascuţișul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor;oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate.Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare.Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”Și le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul și toţi copacii.Când înfrunzesc și-i vedeţi, voi singuri cunoașteţi că de acum vara este aproape.Tot așa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri.Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.Luaţi seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.Vegheaţi dar în tot timpul și rugaţi-vă , ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor.Și tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.