×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 5 Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

5 Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

5 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi. La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a murit. La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh. După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul.” După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.


5 Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

5 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi. La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a murit. La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh. După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul.” După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.