×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 36 Esau se așază în Seir

36 Esau se așază în Seir

36 Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom. Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, și pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. Ada a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel și Oholibama a născut pe Ieuș, Iaelam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în ţara Canaan și s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir. Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam și Chenaz. Și Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. Iată căpeteniile seminţiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom. Iată fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, Dișon, Eţer și Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. Fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Iată fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păștea măgarii tatălui său Ţibeon. Iată fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fata lui Ana. Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Acan. Iată fiii lui Dișan: Uţ și Aran. Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, căpetenia Dișon, căpetenia Eţer, căpetenia Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir. Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, și numele cetăţii lui era Dinhaba. Bela a murit și în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. Iobab a murit și în locul lui a împărăţit Hușam, din ţara temaniţilor. Hușam a murit și în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. Hadad a murit și în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. Samla a murit și în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. Saul a murit și în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. Iată numele căpeteniilor ieșite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor și după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.


36 Esau se așază în Seir

36 Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom. Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, și pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. Ada a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel și Oholibama a născut pe Ieuș, Iaelam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în ţara Canaan și s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir. Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam și Chenaz. Și Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. Iată căpeteniile seminţiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom. Iată fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, Dișon, Eţer și Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. Fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Iată fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păștea măgarii tatălui său Ţibeon. Iată fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fata lui Ana. Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Acan. Iată fiii lui Dișan: Uţ și Aran. Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, căpetenia Dișon, căpetenia Eţer, căpetenia Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir. Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, și numele cetăţii lui era Dinhaba. Bela a murit și în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. Iobab a murit și în locul lui a împărăţit Hușam, din ţara temaniţilor. Hușam a murit și în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. Hadad a murit și în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. Samla a murit și în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. Saul a murit și în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. Iată numele căpeteniilor ieșite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor și după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.