×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 35 Iacov la Betel

35 Iacov la Betel

35 Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă și schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El-Betel(Dumnezeul Betelului) , căci acolo i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. Dumnezeu S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale. Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” Dumnezeu S-a înălţat de la el, în locul unde îi vorbise. Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci mai ai un fiu!” Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni(Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin(Fiul dreptei) . Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder. Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. Fiii Leei: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram. Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.


35 Iacov la Betel

35 Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă și schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El-Betel(Dumnezeul Betelului) , căci acolo i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. Dumnezeu S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale. Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” Dumnezeu S-a înălţat de la el, în locul unde îi vorbise. Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci mai ai un fiu!” Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni(Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin(Fiul dreptei) . Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder. Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. Fiii Leei: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram. Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.