×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 33 Împăcarea lui Iacov cu Esau

33 Împăcarea lui Iacov cu Esau

33 Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu faţa la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: „Cine sunt aceia?” Și Iacov a răspuns: „Sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu faţa la pământ. Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu faţa la pământ. Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Și Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu.” Esau a zis: „Eu am din belșug; păstrează, frate, ce este al tău.” Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoinţă. Primește deci darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit de el, și Esau a primit. Esau a zis: „Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.” Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său, și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir.” Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu!” În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir. Iacov a plecat mai departe la Sucot. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot(Colibe) . La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în ţara Canaan, și a tăbărât înaintea cetăţii. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita. Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel(Domnul este Dumnezeul lui Israel) .


33 Împăcarea lui Iacov cu Esau

33 Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu faţa la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: „Cine sunt aceia?” Și Iacov a răspuns: „Sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu faţa la pământ. Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu faţa la pământ. Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Și Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu.” Esau a zis: „Eu am din belșug; păstrează, frate, ce este al tău.” Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoinţă. Primește deci darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit de el, și Esau a primit. Esau a zis: „Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.” Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său, și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir.” Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu!” În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir. Iacov a plecat mai departe la Sucot. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot(Colibe) . La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în ţara Canaan, și a tăbărât înaintea cetăţii. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita. Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel(Domnul este Dumnezeul lui Israel) .