×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 17 Numele lui Avram schimbat în Avraam

17 Numele lui Avram schimbat în Avraam

17 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulţi nespus de mult.” Avram s-a aruncat cu faţa la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine și tine și sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău și al seminţei tale după tine. Ţie și seminţei tale după tine îţi voi da ţara în care locuiești acum ca străin, și anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veșnică; și Eu voi fi Dumnezeul lor.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzești legământul Meu, tu și sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine și voi și sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, și acesta să fie semnul legământului dintre Mine și voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieși din ea.” Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ și a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” Și Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara îţi va naște un fiu și-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânţa lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulţi nespus de mult: doisprezece voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.” Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam. Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui și pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, și le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. Fiul său Ismael era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. Avraam și fiul său Ismael au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea. Și toţi oamenii din casa lui: robi născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu bani de la străini au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.


17 Numele lui Avram schimbat în Avraam

17 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulţi nespus de mult.” Avram s-a aruncat cu faţa la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: „Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine și tine și sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău și al seminţei tale după tine. Ţie și seminţei tale după tine îţi voi da ţara în care locuiești acum ca străin, și anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veșnică; și Eu voi fi Dumnezeul lor.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzești legământul Meu, tu și sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine și voi și sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, și acesta să fie semnul legământului dintre Mine și voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.” Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieși din ea.” Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ și a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” Și Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara îţi va naște un fiu și-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânţa lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulţi nespus de mult: doisprezece voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.” Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam. Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui și pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, și le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. Fiul său Ismael era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. Avraam și fiul său Ismael au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea. Și toţi oamenii din casa lui: robi născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu bani de la străini au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.