×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 10 Urmașii lui Iafet

10 Urmașii lui Iafet

10 Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor. Fiii lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, patrusimi, casluhimi (din care au ieșit filistenii) și pe caftorimi. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; și pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la Leșa. Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter și Maș. Arpacșad a născut pe Șelah, și Șelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, pe Obal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fiii lui Ioctan. Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.


10 Urmașii lui Iafet

10 Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor. Fiii lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, patrusimi, casluhimi (din care au ieșit filistenii) și pe caftorimi. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; și pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la Leșa. Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter și Maș. Arpacșad a născut pe Șelah, și Șelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, pe Obal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fiii lui Ioctan. Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.