×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 42 - Irina cumpără un cîine

42 - Irina cumpără un cîine

Această istorie este despre Irina, care cumpără un cîine.

A) Irina vrea să cumpere un cîine.

Ea se uită la cîini, în magazinul de animale.

Ea îi pune cîteva întrebări vînzătorului din magazin.

Ea întreabă: ”Care cîine este cel mai prietenos?”

Vînzătorul îi răspunde: ”Acela”

Și arată cu degetul la cel mai mic cîine.

Irina întreabă, ”Care cîine este cel mai isteț?”

Vînzătorul arată, din nou, spre același cîine.

Irina crede că acel cîine este cel mai bun.

Ea hotărăște săl cumpere.

Ea speră că, animalelor de companie pe care le mai are acasă, le vor plăcea acest cîine.

Acum aceeași istorie spusă de sora Irinei.

B) Sora mea a vrut să cumpere un cîine nou.

Ea se uita la cîini în magazinul de animale.

Ea ia pus cîteva întrebări vînzătorului din magazin.

Ea a întrebat: ”Care cîine este cel mai prietenos?”

Vînzătorul a zis: ”Acela”

Și a arătat cu degetul la cel mai mic cîine.

Sora mea a întrebat: ”Care cîine este cel mai isteț?”

Vînzătorul a arătat, din nou, spre același cîine.

Sora mea sa gîndit că acel cîine este cel mai bun.

Sa hotărît săl cumpere.

Ea a sperat, că celorlalte animale de companie pe care le are, le vor plăcea cîinele nou.

Acum urmează cîteva intrebări despre istoria asta.

A) 1) Irina vrea să cumpere un cîine nou.

Ce vrea să cumpere Irina? Irina vrea să cumpere un cîine nou.

2) Vînzătorul din magazin spune că, cel mai mic cîine este cel mai prietenos.

Care este cel mai prietenos cîine? Vînzătorul spune că cel mai mic cîine este cel mai prietenos.

3) Irina crede că cel mai bun cîine este mic, prietenos și isteț.

Care cîine, consideră Irina, că este cel mai bun? Irina crede că cel mai bun cîine este cel mai mic, prietenos și isteț.

4) Irina speră că celorlalte animale de companie pe care le are acasă, le va plăcea noul cîine.

Ce speră Irina? Ea speră ce celorlalte animale de companie pe care le are acasă, le vor plăcea noul cîine.

B) 5) Ea se uita la cîini în magazinul de animale.

Unde se uita ea la cîini? Ea se uita la cîini, în magazinul de animale.

6) Ea a întrebat vînzătorul: ”Care cîine este ce mai prietenos?” Ce a întrebat ea vînzătorul?

Ea a întrebat vînzătorul ”Care cîine este cel mai prietenos?”

7) Cel mai mic cîine este și cel mai isteț.

Care este cel mai isteț? Cel mai mic cîine este și cel mai isteț.

8) Sora a hotărît să-l cumpere pe cel care ia plăcut cel mai mult.

Care cîine sa hotărît ea să-l cumpere? Ea a hotărît să-l cumpere pe cel care ia plăcut cel mai mult.

Asta a fost istoria lui Irina care a cumpărat un cîine nou.


42 - Irina cumpără un cîine "Irina is buying a dog." 42 - Irina compra un perro Quarante-deux : Irina achète un chien 42 - Irina compra un cane 42 - Irina kupuje psa 42 - Irina compra um cão 42 - Ирина покупает собаку 42 - Irina bir köpek satın alıyor

Această istorie este despre Irina, care cumpără un cîine. Diese Geschichte handelt von Irina, die einen Hund kauft. This story is about Irina, who buys a dog. Esta historia trata sobre Irina, que compra un perro. Cette histoire parle d'Irina, qui achète un chien. La prossima storia racconta di Irina che sta comprando un cane. 次の 話 は 犬 を 飼おう と して いる エリカ に ついて です 。 다음은 강아지를 사는 에리카에 관한 이야기입니다. Het volgende verhaal gaat over Irina, die een hond gaat kopen. Esta história é sobre Irina, que compra um cachorro. Эта история об Ирине, покупать собаку. 下 一个 是 关于 Erika 买 狗 的 故事 。

A)    Irina vrea să cumpere un cîine. A) Irina will einen neuen Hund kaufen. A) Irina wants to buy a new dog. A) Irina quiere comprar un nuevo perro. A) Irina veut acheter un nouveau chien. A) Irina vuole comprare un nuovo cane. A ) エリカ は 新しい 犬 を 飼いたい です 。 A) 에리카는 새 강아지를 사고 싶습니다. A) Irina wil een nieuwe hond kopen. A) Irina quer comprar um novo cachorro. А) Ирина хочет купить новую собаку. A)艾丽卡 想 买 一只 新狗 。

Ea se uită la cîini, în magazinul de animale. Sie ist dabei Hunde in einer Tierhandlung anzuschauen. She is looking at dogs in a pet store. Ella está mirando perros en una tienda de mascotas. Elle regarde les chiens à l'animalerie. Sta guardando i cani in un negozio di animali. 彼女 は ペット ショップ で 犬 を 見て います 。 그녀는 애완동물 가게에서 강아지를 보고 있습니다. Ze kijkt in de dierenwinkel naar honden. Ela está olhando cachorros em uma loja de animais. Она выбирает собаку в зоомагазине. 她 在 宠物店 看狗 。

Ea  îi pune cîteva întrebări vînzătorului din magazin. Sie stellt dem Ladenverkäufer ein paar Fragen. She asks the store clerk some questions. Ella le hace algunas preguntas al empleado de la tienda. Elle pose quelques questions à l'employé. Pone al negoziante alcune domande. 彼女 は 係 の 人 に いくつか の 質問 を します 。 그녀는 점원에게 몇 가지 질문을 합니다. Ze stelt een paar vragen aan de medewerker. Ela faz algumas perguntas ao funcionário da loja. Она задаёт продавцу несколько вопросов. 她 问 了 店员 一些 问题 。

Ea întreabă: ”Care cîine este cel mai prietenos?” Sie fragt: „Welche Hunderasse ist die zutraulichste?“ She asks, “What kind of dog is the friendliest?” Ella pregunta ¿Qué tipo de perro es el más amigable? Elle demande, « Quel type de chien est le plus gentil ? Chiede, “ Che genere di cane è il più amichevole?” “ どんな 犬 が 最も 人なつこい です か ? ” 그녀는 “어떤 종의 강아지가 가장 다정합니까?”라고 묻습니다. Ze vraagt, “Welke hond is het vriendelijkst?” Ela pergunta: “Qual tipo de cachorro é o mais amigável?” Она спрашивает: «Какая из собак самая дружелюбная?» 她 问 ,“ 什么样 的 狗 最 友好 ?”

Vînzătorul îi răspunde: ”Acela” Der Ladenverkäufer sagt: „Diese hier“. The store clerk says, “That one” El vendedor responde: "Ese". L'employé dit, « celui-là » Il negoziante risponde, “ Quello là” と 彼女 は 聞きます 。 係員 は “ こちら です ” 점원은 “저 강아지요.”라고 말합니다. De medewerker zegt, “Die.” O funcionário da loja diz: "Aquele" . Продавец говорит: «Та». 店员 说 ,“ 那个 ” 然后 他 指 了 指 最小 的 那 只 狗 。

Și arată cu degetul la cel mai mic cîine. Er zeigt auf den kleinsten Hund. And he points to the smallest dog. Y señala al perro más pequeño. Et il pointe du doigt le plus petit chien. E indica il cane più piccolo. と 言い 、 最も 小さい 犬 を 指さします 。 그리고 그는 가장 작은 강아지를 가리킵니다. En hij wijst naar de kleinste hond. E ele aponta para o menor cão. И показывает на самую маленькую собачку. 艾丽卡 问 ,“ 哪 只 狗 最 聪明 ?”

Irina întreabă, ”Care cîine este cel mai isteț?” Irina frägt: „Welcher Hund ist der schlauste?“ Irina asks, “Which dog is the smartest?” Irina pregunta, ¨¿Cuál perro es el más listo? Irina demande, « Quel chien est le plus intelligent ? Irina domanda, “ Qual è il cane più intelligente?” エリカ は “ どちら の 犬 が 最も 小さい です か ? ” 에리카는 “어떤 강아지가 가장 똑똑합니까?”라고 묻습니다. Irina vraagt, “Welke is het slimst?” Irina pergunta: "Qual cão é o mais inteligente?" Ирина спрашивает: «Какая собака самая умная?» 店员 指 了 指 同一 只狗 。

Vînzătorul arată, din nou, spre același cîine. Der Verkäufer zeigt wieder auf den selben Hund. The clerk points to the same dog again. El empleado señala al mismo perro nuevamente. L'employé désigne le même chien. Il negoziante indica nuovamente lo stesso cane. と 聞きます 。 係員 は 再び 同じ 犬 を 指さします 。 점원은 똑같은 강아지를 다시 가리킵니다. De medewerker wijst weer naar dezelfde hond. O funcionário aponta novamente para o mesmo cachorro. Продавец показывает на ту же самую собаку. 艾丽卡 觉得 那 只 狗 是 最好 的 。

Irina crede că acel cîine este cel mai bun. Irina denkt, daß jener Hund der Beste ist. Irina thinks that dog is the best. Irina piensa que ese perro es el mejor. Irina pense que ce chien est le meilleur. Irina pensa che quel cane sia il migliore. エリカ は その 犬 が ベストだ と 思います 。 에리카는 그 강아지가 최고라고 생각합니다. Irina vindt die hond het leukst. Irina acha esse cachorro é o melhor. Ирина думает, что та собака – самая лучшая. 她 决定 买 它 。

Ea hotărăște săl cumpere. Sie entscheidet sich ihn zu kaufen. She decides to buy it. Así que ella decide comprarlo. Elle décide de l'acheter. Decide di comprarlo. 彼女 は その 犬 を 飼う こと に します 。 그녀는 그 강아지를 사기로 결정합니다. Ze besluit om hem te kopen. Ela decide comprá-lo. Она решает купить её. 她 希望 她 别的 宠物 会 喜欢 这 只 新 狗 。

Ea speră că, animalelor de companie pe care le mai are acasă, le vor plăcea acest cîine. Sie hofft, daß ihre anderen Haustiere den neuen Hund mögen werden. She hopes her other pets will like the new dog. Espera que a las mascotas que todavía tiene en casa les guste este perro. Elle espère que ses autres animaux domestiques aimeront le nouveau chien. Spera che gli altri suoi animali apprezzeranno il nuovo cane. 彼女 は すでに 飼って いる そのほか の ペット たち も 新しい 犬 が 好きに なる こと を 願って います 。 그녀는 그녀의 다른 애완 동물들이 새 강아지를 좋아하기를 소망합니다. Ze hoopt dat haar andere huisdieren de nieuwe hond leuk zullen vinden. Ela espera que seus outros animais de estimação gostem do novo cachorro. Она надеется, что новая собака понравится её другим домашним животным. 她希望自己家裡的寵物會喜歡這隻狗。

Acum aceeași istorie spusă de sora Irinei. Nun ist die gleiche Geschichte von Irinas Schwester erzählt. Now the same story told by Irina's sister. Ahora la misma historia contada por la hermana de Irina. Maintenant, la même histoire racontée par la sœur d'Irina. Questa è la stessa storia raccontata da Irina さて 、 同じ ような 話 が エリカ に よって 話さ れました 。 이제 같은 이야기를 에리카가 들려줍니다. Nu hetzelfde verhaal verteld door Irina zus. Agora, a mesma história contada pela irmã de Irina . Сейчас та же история, рассказанная Эрикой. 現在,伊琳娜的姐姐也講了同樣的故事。

B)    Sora mea a vrut să cumpere un cîine nou. B) Meine Schwester wollte einen neuen Hund kaufen. B) My sister wanted to buy a new dog. B) Mi hermana quería comprar un nuevo perro. B) Ma sœur voulait acheter un nouveau chien. B) Mia sorella voleva comprare un nuovo cane. B ) 私 の 妹 は 新しい 犬 を 飼い た がって いました 。 B) 저의 언니는 새 강아지를 사고 싶어했습니다. B) Ik wilde een nieuwe hond kopen. B) Minha irmã queria comprar um novo cachorro. Б) Моя сестра хотела купить новую собаку. B)我 的 姐姐 想 买 一只 新狗 。

Ea se uita la cîini în magazinul de animale. Sie schaute sich Hunde in einer Tierhandlung an. She was looking at dogs in a pet store. Ella estaba mirando perros en una tienda de mascotas. Elle regardait les chiens à l'animalerie. Stava guardando i cani in un negozio di animali. 彼女 は ペット ショップ で 犬 を 見て いました 。 그녀는 애완동물 가게에서 강아지를 보고 있었습니다. Ik keek in de dierenwinkel naar honden. Ela estava olhando cachorros em uma loja de animais. Она выбирала собаку в зоомагазине. 她 在 宠物店 看狗 。

Ea ia pus cîteva întrebări vînzătorului din magazin. Sie stellte dem Ladenverkäufer ein paar Fragen. She asked the store clerk some questions. Ella le hizo algunas preguntas al empleado de la tienda. Elle posa quelques questions à l'employé. Pose delle domande al negoziante. 彼女 は 係 の 人 に いくつか の 質問 を しました 。 “ 그녀는 점원에게 몇 가지 질문을 했습니다. Ik stelde een paar vragen aan de medewerker. Ela fez ao vendedor algumas perguntas. Она задала продавцу несколько вопросов. 她 问 了 店员 一些 问题 。

Ea a întrebat: ”Care cîine este cel mai prietenos?” Sie fragte: „Welcher Hund ist der zutraulichste?“ She asked, “What kind of dog is the friendliest?” Ella preguntó, ¨¿Qué tipo de perro es el más amigable? Elle demanda, « Quel type de chien est le plus gentil ? Domandò: Che genere di cane è il più amichevole?” どんな 犬 が 最も 人なつこい です か ?” 그녀는 “어떤 종의 강아지가 가장 다정합니까?”라고 물었습니다. Ik vroeg, “Welke hond is het vriendelijkst?” Ela perguntou: "Qual tipo de cachorro é o mais amigável?" Она спросила: «Какая из собак самая дружелюбная?» 她 问 ,“ 什么样 的 狗 最 友好 ?”

Vînzătorul a zis: ”Acela” Der Ladenverkäufer sagte: „Dieser hier“ . The store clerk said, “That one” El vendedor dijo: "Ese". L'employé répondit, « celui-là » Il negoziante rispose, “ Quello la” と 彼女 は 聞きました 。 係員 は “ こちら です ” 점원은 “저 강아지요.”라고 말했습니다. De medewerker zei, “Die.” O funcionário da loja disse: "Aquele" . Продавец сказал: «Та». 店员 说 ,“ 那个 ” 然后 他 指 了 指 最小 的 那 只 狗 。

Și a arătat cu degetul la cel mai mic cîine. Er zeigte auf den kleinsten Hund. And he pointed to the smallest dog. Y señaló al perro más pequeño. Et il désigna le plus petit chien. E indicò il cane più piccolo. と 言い 、 最も 小さい 犬 を 指さしました 。 그리고 그는 가장 작은 강아지를 가리켰습니다. En hij wees naar de kleinste hond. E ele apontou o dedo para o cachorro menor. И показал на самую маленькую собачку. 他用手指指著最小的狗。

Sora mea a întrebat: ”Care cîine este cel mai isteț?” Meine Schwester fragte: „Welcher Hund ist der schlauste.“ My sister asked, “Which dog is the smartest?” Mi hermana preguntó, ¨¿Cuál perro es el más listo?¨ Ma sœur demanda, « Quel chien est le plus intelligent ? Mia sorella domandò, “ Qual è il più intelligente?” 妹 は “ どちら の 犬 が 最も 小さい です か ? ” 저의 언니는 “어떤 강아지가 가장 똑똑합니까?”라고 물었습니다. Ik vroeg, “Welke is het slimst?” Minha irmã perguntou: "Qual cão é o mais inteligente?" Моя сестра спросила: «Какая собака самая умная?» 我 的 姐姐 问 ,“ 哪 只 狗 最 聪明 ?”

Vînzătorul a arătat, din nou, spre același cîine. Der Ladenverkäufer zeigte wieder auf den selben Hund. The clerk pointed to the same dog again. El empleado señaló al mismo perro nuevamente. L'employé désigna le même chien. Il negoziante indicò nuovamente lo stesso cane. と 聞きました 。 係員 は 再び 同じ 犬 を 指さしました 。 점원은 똑같은 강아지를 다시 다리켰습니다. De medewerker wees weer naar dezelfde hond. O funcionário apontou para o mesmo cachorro novamente. Продавец показал на ту же самую собаку. 店员 指 了 指 同一 只狗 。

Sora mea sa gîndit că acel cîine este cel mai bun. Meine Schwester fand, dass der Hund der Beste ist. My sister thought that dog was the best. Mi hermana pensó que ese perro era el mejor. Ma sœur pensa que ce chien était le meilleur. Mia sorella pensò che quel cane fosse il migliore. 妹 は その 犬 が ベストだ と 思いました 。 저의 언니는 그 강아지가 최고라고 생각했습니다. Ik vond die hond het leukst. Minha irmã pensou que o cachorro era o melhor. Моя сестра подумала, что та собака – самая лучшая. 我 的 姐姐 觉得 那 只 狗 是 最好 的 。

Sa hotărît săl cumpere. Sie entschied sich ihn zu kaufen. She decided to buy it. Así que ella decidió comprarlo. Elle décida de l'acheter. Decise di comprarlo. 彼女 は その 犬 を 飼う こと に しました 。 그녀는 그 강아지를 사기로 결정했습니다. Ik besloot om hem te kopen. Ela decidiu comprá-lo. Она решила её купить. 她 决定 买 它 。

Ea a sperat, că celorlalte animale de companie pe care le are, le vor plăcea cîinele nou. Sie hoffte, ihre anderen Haustiere würden den neuen Hund mögen. She hoped my other pets would like the new dog. Ella esperaba que a las otras mascotas que le gustaría les gustara el nuevo perro. Elle espérait que ses autres animaux de compagnie aimeraient le nouveau chien. Sperava che gli altri suoi animali avrebbero apprezzato il nuovo cane. 彼女 は すでに 飼って いる そのほか の ペット たち も 新しい 犬 が 好きに なる こと を 願いました 。 그녀는 그녀의 다른 애완 동물들이 새 강아지를 좋아하기를 소망했습니다. Ik hoopte dat mijn andere huisdieren de nieuwe hond leuk zouden vinden. Ela esperava que os outros animais de estimação gostassem do novo cachorro. Она надеялась, что новая собака понравится её другим домашним животным. 她 希望 她 别的 宠物 会 喜欢 这 只 新 狗 。

Acum urmează cîteva intrebări despre istoria asta. Hier nun einige Fragen zu dieser Geschichte. Now some questions about the story. Ahora hay algunas preguntas sobre esta historia. Voici maintenant quelques questions sur cette histoire. Ecco alcune domande, puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte: さて 、 この 話 に ついて いくつか 質問 します 。 이제 이 이야기에 관한 몇 가지 질문을 들려드리겠습니다. Nu zijn er enkele vragen over dit verhaal. Agora, aqui estão algumas perguntas sobre essa história. Сейчас несколько вопросов, касающихся этой истории. 现在 是 关于 这个 故事 的 一些 问题 。

A)    1) Irina vrea să cumpere un cîine nou. A)1) Irina will einen neuen Hund kaufen. A) 1) Irina wants to buy a new dog. A)1) Irina quiere comprar un nuevo perro. A) 1) Irina veut acheter un nouveau chien. A) 1) Irina vuole comprare un Nuovo cane. 1) エリカ は 新しい 犬 を 飼いたい です 。 A) 1) 에리카는 새 강아지를 사고 싶습니다. A) 1) Irina wil een nieuwe hond kopen. A) 1) Irina quer comprar um novo cão. А) 1) Ирина хочет купить новую собаку. A)1) 艾丽卡 想 买 一只 新狗 。

Ce vrea să cumpere Irina? Was will Irina kaufen? What does Irina want to buy? ¿Qué quiere compra Irina ? Qu'est-ce que Irina veut acheter ? Cosa vuole comprare, Irina ? エリカ は 何 を 飼いたい のです か ? 에리카는 무엇을 사고 싶어합니까? Wat wil Irina kopen? O que Irina quer comprar? Что хочет купить Ирина ? 艾丽卡 想 买 什么 ? Irina vrea să cumpere un cîine nou. Irina will einen neuen Hund kaufen. Irina wants to buy a new dog. Irina quiere comprar un nuevo perro. Irina veut acheter un nouveau chien. Irina vuole comprare un Nuovo cane. エリカ は 新しい 犬 を 飼いたい です 。 에키하는 새 강아지를 사고 싶습니다. Irina wil een nieuwe hond kopen. Irina quer comprar um novo cachorro. Ирина хочет купить новую собаку. 艾丽卡 想 买 一只 新狗 。

2) Vînzătorul din magazin spune că, cel mai mic cîine este cel mai prietenos. 2) Der Ladenverkäufer sagt, der kleinste Hund sei der zutraulichste. 2) The store clerk says the smallest dog is the friendliest one. 2) El empleado de la tienda dice que el perro más pequeño es el más amigable. 2) L'employé dit que le plus petit chien est le plus gentil. 2) Il negoziante dice che il cane più piccolo è quello più amichevole. 2) 係 の 人 は 最も 小さい 犬 が ひとなつこい と 言います 。 2) 점원은 가장 작은 강아지가 가장 다정하다고 말합니다. 2) De medewerker zegt dat de kleinste hond het vriendelijkst is. 2) O funcionário da loja diz que o menor cão é o mais amigável. 2) Продавец говорит, что самая маленькая собачка – самая дружелюбная. 2) 店员 说 最小 的 狗 最 友好 。

Care este cel mai prietenos cîine? Welcher Hund sei der zutraulichste? Which one is the friendliest dog? ¿Cuál es el perro más amigable? Quel est le chien le plus gentil ? Qual è il più amichevole? どちら の 犬 が 最も 人なつこい 犬 です か ? 어떤 강아지가 가장 다정합니까? Welke hond is het vriendelijkst? Qual dos cachorros é mais amigável? Какая собака самая дружелюбная? 哪 只 狗 最 友好 ? Vînzătorul spune că cel mai mic cîine este cel mai prietenos. Der Ladenverkäufer sagt, der kleinste Hund sei der zutraulichste. The store clerk says the smallest dog is the friendliest one. El empleado de la tienda dice que el perro más pequeño es el más amigable. L'employé dit que le plus petit chien est le plus gentil. Il negoziante dice che il cane più piccolo è quello più amichevole. 係 の 人 は 最も 小さい 犬 が ひとなつこい と 言います 。 점원은 가장 작은 강아지가 가장 다정하다고 말합니다. De medewerker zegt dat de kleinste hond het vriendelijkst is. O funcionário da loja diz que o menor cão é o mais amigável. Продавец говорит, что самая маленькая собачка – самая дружелюбная. 店员 说 最小 的 狗 最 友好 。

3) Irina crede că cel mai bun cîine este mic, prietenos și isteț. 3) Irina denkt, der kleinste, zutraulichste und schlauste Hund sei der beste. 3) Irina thinks the smallest, friendliest, smartest dog is the best one. 3) Irina piensa que el perro más pequeño, más amigable y más listo es el mejor. 3) Irina pense que le chien le plus petit, le plus gentil et le plus intelligent est le meilleur. 3) Irina pensa che il cane più piccolo, il più amichevole e il più intelligente sia il migliore. 3) エリカ は 最も 小さい 、 最も ひとなつこい 、 最も 利口な 犬 が 一 番 だ と 思って います 。 3) 에리카는 가장 작고, 똑똑하고, 다정한 강아지가 최고라고 생각합니다. 3) Irina vindt de kleinste, vriendelijkste en slimste hond het beste. 3) Irina acha que o menor cão, mais amigável e mais inteligente é o melhor. 3) Ирина думает, что самая маленькая, самая дружелюбная, самая умная собака – самая лучшая. 3) 艾丽卡 觉得 最小 的 , 最 友好 的 , 最 聪明 的 狗 最好 。

Care cîine, consideră Irina, că este cel mai bun? Welchen Hund hält Irina für den besten? Which one does Irina think is the best? ¿Cuál perro piensa Irina es el mejor? Quel chien Irina pense-t-elle être le meilleur ? Irina quale pensa che sia il migliore? エリカ は どんな 犬 が 一 番 だ と 思って います か ? 에리카는 어떤 강아지가 최고라고 생각합니까? Welke hond vindt Irina het beste? Na opinião de Irina qual é o melhor cachorro? Какую собаку Ирина считает самой лучшей? 艾丽卡 觉得 哪 只 狗 最好 ? Irina crede că cel mai bun cîine este cel mai mic, prietenos și isteț. Irina denkt, der kleinste, zutraulichste und schlauste Hund sei der beste. Irina thinks the smallest, friendliest, smartest dog is the best one. Irina piensa que el perro más pequeño, más amigable y más listo es el mejor. Irina pense que le chien le plus petit, le plus gentil et le plus intelligent est le meilleur. Irina pensa che il cane più piccolo, il più amichevole e il più intelligente sia il migliore. エリカ は 最も 小さい 、 最も ひとなつこい 、 最も 利口な 犬 が 一 番 だ と 思って います 。 에리카는 가장 작고, 똑똑하고, 다정한 강아지가 최고라고 생각합니다. Irina vindt de kleinste, vriendelijkste en slimste hond het leukst. Irina acha que o menor cão, mais amigável e mais inteligente é o melhor. Ирина думает, что самая маленькая, самая дружелюбная, самая умная собака – самая лучшая. 艾丽卡 觉得 最小 的 , 最 友好 的 , 最 聪明 的 狗 最好 。

4) Irina speră că celorlalte animale de companie pe care le are acasă, le va plăcea noul cîine. 4) Irina hofft, daß ihre anderen Haustiere den neuen Hund mögen werden. 4) Irina hopes her other pets will like the new dog. 4) Irina espera que a sus otras mascotas les guste el nuevo perro. 4) Irina espère que ses autres animaux de compagnie aimeront le chien. 4) Irina spera che gli altri suoi animali apprezzeranno il nuovo cane. 4) 彼女 は すでに 飼って いる そのほか の ペット たち も 新しい 犬 が 好きに なる こと を 願って います 。 4) 에리카는 그녀의 다른 애완 동물들이 새 강아지를 좋아하기를 소망합니다. 4) Irina hoopt dat haar andere huisdieren de nieuwe hond leuk zullen vinden. 4) Irina espera que os seus outros animais de estimação gostem do novo cachorro. 4) Ирина надеется, что другим её домашним животным понравится новая собака. 4) 艾丽卡 希望 她 别的 宠物 会 喜欢 这 只 新 狗 。

Ce speră Irina? Was hofft Irina ? What does Irina hope? ¿Qué espera Irina ? Qu'est-ce que Irina espère ? Cosa spera Irina ? エリカ は 何 を 願って います か ? 에리카는 무엇을 소망합니까? Waar hoopt Irina op? O que Irina espera? На что надеется Ирина ? 艾丽卡 希望 什么 ? Ea speră ce celorlalte animale de companie pe care le are acasă, le vor plăcea noul cîine. Sie hofft, daß ihre anderen Haustiere den neuen Hund mögen werden. She hopes her other pets will like the new dog. Ella espera que a sus otras mascotas les guste el nuevo perro. Irina espère que ses autres animaux de compagnie aimeront le chien. Irina spera che gli altri suoi animali apprezzeranno il nuovo cane. 彼女 は すでに 飼って いる そのほか の ペット たち も 新しい 犬 が 好きに なる こと を 願って います 。 에리카는 그녀의 다른 애완 동물들이 새 강아지를 좋아하기를 소망합니다. Ellen hoopt dat haar andere huisdieren de nieuwe hond leuk zullen vinden. Ela espera que os seus outros animais de estimação gostem do novo cachorro. Она надеется, что другим её домашним животным новая собака понравится. 她 希望 她 别的 宠物 会 喜欢 这 只 新 狗 。

B)    5) Ea se uita la cîini în magazinul de animale. B)5) Sie schaute sich Hunde in einer Tierhandlung an. B) 5) She was looking at dogs in a pet store. B)5) Ella estaba mirando perros en una tienda de mascotas. 5) Elle regardait les chiens à l'animalerie. B) 5) Stava guardando I cani in un negozio di animali. 5) 彼女 は ペット ショップ で 犬 を 見て いました 。 B) 5) 그녀는 애완 동물 가게에서 강아지를 보고 있었습니다. B) 5) Ze keek in de dierenwinkel naar honden. B) 5) Ela estava olhando cães em uma loja de animais. Б) 5) Она смотрела собак в зоомагазине. B) 5)她 在 宠 物 店 里 看 着 狗。

Unde se uita ea la cîini? Wo schaute sie sich Hunde an? Where was she looking at dogs? ¿Dónde estaba mirando a los perros? Où regardait-elle les chiens ? Dove stava guardando I cani? 彼女 は どこ で 犬 を 見て いました か ? 그녀는 강아지를 보고 있었습니까? Waar keek ze naar honden? Onde ela estava olhando cães? Где она смотрела собак? 她 在 哪里 看狗 ? Ea se uita la cîini, în magazinul de animale. Sie schaute sich Hunde in einer Tierhandlung an. She was looking at dogs in a pet store. Ella estaba mirando perros en una tienda de mascotas. Elle regardait les chiens à l'animalerie. Stava guardando I cani in un negozio di animali. 彼女 は ペット ショップ で 犬 を 見て いました 。 그녀는 애완 동물 가게에서 강아지를 보고 있었습니다. Ze keek in de dierenwinkel naar honden. Ela estava olhando cachorros em uma loja de animais. Она смотрела собак в зоомагазине. 她 在 宠物店 看狗 。

6) Ea a întrebat vînzătorul: ”Care cîine este ce mai prietenos?” 6) Sie fragte den Ladenverkäufer: „Welche Hunderasse ist die zutraulichste?“ 6) She asked the store clerk, “What kind of dog is the friendliest?” 6) Ella preguntó al empleado de la tienda, 6) Elle demanda à l'employé, « Quel type de chien est le plus gentil ? 6) Domandò al negoziante, “ Che genere di cane è il più amichevole?” 6) 彼女 は 係員 に “ どんな 犬 が 最も 人なつこい です か ? ”と 尋ねました 。 6) 그녀는 점원에게 “어떤 종의 강아지가 가장 다정합니까?”라고 물었습니다. 6) Ze vroeg aan de medewerker, “Welke hond is het vriendelijkst?” 6) Ela perguntou ao funcionário da loja: "Qual tipo de cão é o mais amigável?" 6) Она спросила продавца: «Какая собака самая дружелюбная?» 6) 她 问 店员 ,“ 哪 只 狗 最 友好 ?" Ce a întrebat ea vînzătorul? Was fragte sie den Ladenverkäufer? What did she ask the store clerk? ¨¿Qué tipo de perro es el más listo?¨. Que demanda-t-elle à l'employé ? Cosa domandò al negoziante? 彼女 は 係員 に 何 を 聞きました か ? 그녀는 점원에게 무엇을 물었습니까? Wat vroeg ze aan de medewerker? O que ela perguntou ao funcionário da loja? Что она спросила у продавца? 她 问 店员 什么 ?

Ea a întrebat vînzătorul ”Care cîine este cel mai prietenos?” Sie fragte den Ladenverkäufer: „Welche Hunderasse ist die zutraulichste?“ She asked the store clerk, “What kind of dog is the friendliest?” Le preguntó al vendedor: "¿Qué perro es el más amigable?" Elle demanda à l'employé, « Quel type de chien est le plus gentil ? Domandò al negoziante ““ Che genere di cane è il più amichevole?” 彼女 は 係員 に “ どんな 犬 が 最も 人なつこい です か ?” と 尋ねました 。 그녀는 점원에게 “어떤 종의 강아지가 가장 다정합니까?”라고 물었습니다. Ze vroeg aan de medewerker, “Welke hond is het vriendelijkst?” Ela perguntou ao funcionário da loja: "Qual tipo de cachorro é o mais amigável?" Она спросила продавца: «Какая собака самая дружелюбная?» 她 问 店员 ,“ 哪 只 狗 最 友好 ?”

7) Cel mai mic cîine este și cel mai isteț. 7) Der kleinste Hund ist auch der schlauste. 7) The smallest dog is also the smartest one. 7) El perro más pequeño es también el perro más listo. 7) Le plus petit chien est aussi le plus intelligent. 7) Il cane più piccolo è anche il più intelligente. 7) 最も 小さい 犬 は また 最も 利口な 犬 です 。 7) 가장 작은 강아지가 또한 가장 똑똑한 강아지입니다. 7) De kleinste hond was ook het slimst. 7) O menor cão também é o mais inteligente. 7) Самая маленькая собачка – также самая умная. 7) 最小 的 那 只 狗 最 聪明 。

Care este cel mai isteț? Welcher ist der schlauste? Which one is the smartest? ¿Cuál es el más listo? Lequel est le plus intelligent ? Qual è il più intelligente? どちら の 犬 が 最も 利口です か ? 어떤 강아지가 가장 똑똑합니까? Welke hond was het slimst? Qual deles é o mais inteligente? Какая из них самая умная? 哪 只 狗 最 聪明 ? Cel mai mic cîine este și cel mai isteț. Der kleinste Hund ist auch der schlauste. The smallest dog is also the smartest one. El perro más pequeño es también el perro más listo. Le plus petit chien est aussi le plus intelligent. Il cane più piccolo è anche il più intelligente. 最も 小さい 犬 は また 最も 利口な 犬 です 。 가장 작은 강아지가 또한 가장 똑똑한 강아지입니다. De kleinste hond was ook het slimst. O menor cão é também o mais inteligente. Самая маленькая собачка – также самая умная. 最小 的 那 只 狗 也 是 最 聪明 的 。

8) Sora a hotărît să-l cumpere pe cel care ia plăcut cel mai mult. 8) Die Schwester entschied sich diesen zu kaufen, den sie am meisten mochte. 8) The sister decided to buy the one she liked the best. 8) Su hermana decidió comprar el perro que más le ha gustado. 8) La sœur décide d'acheter celui qu'elle aime le plus. 8) La sorella decise di comprare quello che le piaceva di più. 8) 妹 は 彼女 が 一 番 好きだった 犬 を 飼う こと に しました 。 8) 언니는 그녀가 가장 좋아했던 강아지를 사기로 결정했습니다. 8) Ik besloot de hond te kopen die ik het leukst vond. 8) Irina decidiu comprar o que mais gostava. 8) Сестра решила купить ту, которая ей понравилась больше всего. 8) 姐姐 决定 买 她 最 喜欢 的 那 只 狗 。

Care cîine sa hotărît ea să-l cumpere? Welchen Hund entschied sie sich zu kaufen? Which dog did she decide to buy? ¿Cuál perro decidió comprar? Quel chien décide-t-elle d'acheter ? Quale cane decise di comprare? 彼女 は どちら の 犬 を 飼う こと に しました か ? 그녀는 어떤 강아지를 사기로 결정했습니까? Welke hond besloot je te kopen? Qual cão ela decidiu comprar? Какую собаку она решила купить? 她 决定 买 哪 只 狗 ? Ea a hotărît să-l cumpere pe cel care ia plăcut cel mai mult. Sie entschied sich diesen zu kaufen, den sie am meisten mochte. She decided to buy the one she liked the best. Su hermana decidió comprar el perro que más le ha gustado. Elle décide d'acheter celui qu'elle aime le plus. Decise di comprare quello che le piaceva di più. 妹 は 彼女 が 一 番 好きだった 犬 を 飼う こと に しました 。 그녀는 그녀가 가장 좋아헀던 강아지를 사기로 결정했습니다. Ik besloot de hond te kopen die ik het leukst vond. Ela decidiu comprar aquele que ela mais gostava. Она решила купить ту, которая ей понравилась больше всего. 她 决定 买 她 最 喜欢 的 那 只 狗 。

Asta a fost istoria lui Irina care a cumpărat un cîine nou. Das war die Geschichte von Irina , wie sie einen neuen Hund kaufte. And that was the story of Irina buying a new dog. Esa fue la historia de Irina comprando un perro nuevo. C'était l'histoire d'Irina qui a acheté un nouveau chien. E questa era la storia di Irina che stava comprando un nuovo cane. エリカ が 新しい 犬 を 飼う お 話 でした 。 여기까지 새 강아지를 사는 에리카의 이야기였습니다. En tot zover het verhaal over Irina die een nieuwe hond koopt. E essa foi a história de Irina comprando um novo cachorro. И это была история Эрики, которая покупала новую собаку. 这 就是 艾丽卡 买 一只 新狗 的 故事 。