×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Ioan 9

Evanghelia după Ioan 9

Isus vindecă un om născut orb

1 În timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naștere.

2 Ucenicii Lui L‑au întrebat: – Rabbi, cine a păcătuit de s‑a născut orb: el sau părinții lui?

3 Isus a răspuns: – N‑a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s‑a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4 Cât este zi trebuie să lucrăm lucrările Celui Ce M‑a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.

5 Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.

6 Și zicând acestea, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din scuipat și l‑a pus pe ochii orbului.

7 Apoi i‑a zis: „Du‑te și spală‑te în bazinul Siloamului!“ Tradus, Siloam înseamnă „Trimis“. El s‑a dus, s‑a spălat și s‑a întors văzând.

8 Vecinii și cei care‑l văzuseră mai înainte, pe când era cerșetor, se întrebau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? !“

9 Unii ziceau: „El este!“ Alții ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!“ Iar el zicea: „Eu sunt!“

10 Prin urmare, l‑au întrebat: – Cum ți‑au fost deschiși ochii?

11 El a răspuns: – Omul Acela, Căruia I se zice Isus, a făcut noroi, mi‑a uns ochii și mi‑a zis: „Du‑te la Siloam și spală‑te!“ Așa că m‑am dus, m‑am spălat și apoi am putut vedea.

12 Ei l‑au întrebat: – Unde este Omul Acela? El a răspuns: – Nu știu!

13 Atunci ei l‑au adus la farisei pe cel ce fusese orb.

14 Ziua în care Isus făcuse noroi și‑i deschisese ochii era o zi de Sabat.

15 Din nou, fariseii l‑au întrebat și ei cum de și‑a căpătat vederea. El le‑a zis: – Mi‑a pus noroi pe ochi, m‑am spălat și văd!

Omul vindecat de Isus este cercetat de către farisei

16 Unii dintre farisei ziceau: „Acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu păzește ziua de Sabat!“ Alții însă ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? !“ Și era dezbinare între ei.

17 L‑au întrebat din nou pe orb: – Tu ce zici despre El, pentru că ție ți‑a deschis ochii? El le‑a răspuns: – Este un profet.

18 Iudeii însă n‑au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până când nu i‑au chemat pe părinții lui.

19 Ei i‑au întrebat: – Acesta este fiul vostru, despre care spuneți că s‑a născut orb? Așadar, cum de vede acum?

20 Atunci părinții lui au răspuns și au zis: – Știm că acesta este fiul nostru și că s‑a născut orb,

21 însă cum de vede acum sau cine i‑a deschis ochii, nu știm. Întrebați‑l pe el! Este în vârstă și va vorbi el însuși cu privire la sine.

22 Părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Căci iudeii hotărâseră deja ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Cristosul, să fie exclus din sinagogă.

23 De aceea au zis părinții lui: „Este în vârstă; întrebați‑l pe el!“

24 L‑au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‑au zis: – Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că Omul Acesta este păcătos.

25 Atunci el a răspuns: – Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu: eram orb, iar acum văd.

26 Ei l‑au întrebat: – Ce ți‑a făcut? Cum ți‑a deschis ochii?

27 El le‑a răspuns: – V‑am spus deja, dar n‑ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți și voi să deveniți ucenicii Lui? !

28 Ei l‑au insultat și i‑au zis: – Tu ești ucenicul Aceluia! Noi însă suntem ucenicii lui Moise!

29 Noi știm că lui Moise i‑a vorbit Dumnezeu, dar Acesta nu știm de unde este!

30 Omul a răspuns și le‑a zis: – Dar tocmai aceasta mă uimește, că voi nu știți de unde este și totuși El mi‑a deschis ochii.

31 Știm că Dumnezeu nu‑i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32 De când e lumea nu s‑a auzit să deschidă cineva ochii unuia care s‑a născut orb.

33 Dacă Acesta nu era de la Dumnezeu, n‑ar fi putut face nimic.

34 Ei au răspuns și i‑au zis: – Tu ai fost născut cu totul în păcat și tu ne înveți pe noi?! Și l‑au dat afară.

Orbirea spirituală

35 Isus a auzit că l‑au dat afară și când l‑a găsit l‑a întrebat: – Crezi tu în Fiul Omului?

36 El a răspuns și a zis: – Și cine este, Domnule, ca să cred în El?

37 Isus i‑a zis: – L‑ai și văzut; Cel Ce vorbește cu tine este Acela.

38 El a răspuns: – Cred, Doamne! Și I s‑a închinat.

39 Isus i‑a zis: – Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca aceia care nu văd, să vadă, iar aceia care văd, să devină orbi.

40 Unii dintre fariseii care erau cu El, când au auzit acestea, I‑au zis: – Doar nu suntem și noi orbi? !

41 Isus le‑a răspuns: – Dacă ați fi orbi, n‑ați avea păcat. Dar acum, pentru că ziceți: „Vedem!“, păcatul vostru rămâne.


Evanghelia după Ioan 9

Isus vindecă un om născut orb

1 În timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naștere.

2 Ucenicii Lui L‑au întrebat: – Rabbi, cine a păcătuit de s‑a născut orb: el sau părinții lui?

3 Isus a răspuns: – N‑a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s‑a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4 Cât este zi trebuie să lucrăm lucrările Celui Ce M‑a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.

5 Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.

6 Și zicând acestea, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din scuipat și l‑a pus pe ochii orbului.

7 Apoi i‑a zis: „Du‑te și spală‑te în bazinul Siloamului!“ Tradus, Siloam înseamnă „Trimis“. El s‑a dus, s‑a spălat și s‑a întors văzând.

8 Vecinii și cei care‑l văzuseră mai înainte, pe când era cerșetor, se întrebau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? !“

9 Unii ziceau: „El este!“ Alții ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!“ Iar el zicea: „Eu sunt!“

10 Prin urmare, l‑au întrebat: – Cum ți‑au fost deschiși ochii?

11 El a răspuns: – Omul Acela, Căruia I se zice Isus, a făcut noroi, mi‑a uns ochii și mi‑a zis: „Du‑te la Siloam și spală‑te!“ Așa că m‑am dus, m‑am spălat și apoi am putut vedea.

12 Ei l‑au întrebat: – Unde este Omul Acela? El a răspuns: – Nu știu!

13 Atunci ei l‑au adus la farisei pe cel ce fusese orb.

14 Ziua în care Isus făcuse noroi și‑i deschisese ochii era o zi de Sabat.

15 Din nou, fariseii l‑au întrebat și ei cum de și‑a căpătat vederea. El le‑a zis: – Mi‑a pus noroi pe ochi, m‑am spălat și văd!

Omul vindecat de Isus este cercetat de către farisei

16 Unii dintre farisei ziceau: „Acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu păzește ziua de Sabat!“ Alții însă ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? !“ Și era dezbinare între ei.

17 L‑au întrebat din nou pe orb: – Tu ce zici despre El, pentru că ție ți‑a deschis ochii? El le‑a răspuns: – Este un profet.

18 Iudeii însă n‑au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până când nu i‑au chemat pe părinții lui.

19 Ei i‑au întrebat: – Acesta este fiul vostru, despre care spuneți că s‑a născut orb? Așadar, cum de vede acum?

20 Atunci părinții lui au răspuns și au zis: – Știm că acesta este fiul nostru și că s‑a născut orb,

21 însă cum de vede acum sau cine i‑a deschis ochii, nu știm. Întrebați‑l pe el! Este în vârstă și va vorbi el însuși cu privire la sine.

22 Părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Căci iudeii hotărâseră deja ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Cristosul, să fie exclus din sinagogă.

23 De aceea au zis părinții lui: „Este în vârstă; întrebați‑l pe el!“

24 L‑au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‑au zis: – Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că Omul Acesta este păcătos.

25 Atunci el a răspuns: – Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu: eram orb, iar acum văd.

26 Ei l‑au întrebat: – Ce ți‑a făcut? Cum ți‑a deschis ochii?

27 El le‑a răspuns: – V‑am spus deja, dar n‑ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți și voi să deveniți ucenicii Lui? !

28 Ei l‑au insultat și i‑au zis: – Tu ești ucenicul Aceluia! Noi însă suntem ucenicii lui Moise!

29 Noi știm că lui Moise i‑a vorbit Dumnezeu, dar Acesta nu știm de unde este!

30 Omul a răspuns și le‑a zis: – Dar tocmai aceasta mă uimește, că voi nu știți de unde este și totuși El mi‑a deschis ochii.

31 Știm că Dumnezeu nu‑i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32 De când e lumea nu s‑a auzit să deschidă cineva ochii unuia care s‑a născut orb.

33 Dacă Acesta nu era de la Dumnezeu, n‑ar fi putut face nimic.

34 Ei au răspuns și i‑au zis: – Tu ai fost născut cu totul în păcat și tu ne înveți pe noi?! Și l‑au dat afară.

Orbirea spirituală

35 Isus a auzit că l‑au dat afară și când l‑a găsit l‑a întrebat: – Crezi tu în Fiul Omului?

36 El a răspuns și a zis: – Și cine este, Domnule, ca să cred în El?

37 Isus i‑a zis: – L‑ai și văzut; Cel Ce vorbește cu tine este Acela.

38 El a răspuns: – Cred, Doamne! Și I s‑a închinat.

39 Isus i‑a zis: – Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca aceia care nu văd, să vadă, iar aceia care văd, să devină orbi. 39 Jesus said to him, "I have come into this world for judgment, so that those who do not see may see, and those who see may become blind.

40 Unii dintre fariseii care erau cu El, când au auzit acestea, I‑au zis: – Doar nu suntem și noi orbi? !

41 Isus le‑a răspuns: – Dacă ați fi orbi, n‑ați avea păcat. Dar acum, pentru că ziceți: „Vedem!“, păcatul vostru rămâne.