×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Ioan 7

Evanghelia după Ioan 7

1 După aceea, Isus a călătorit prin Galileea. Nu voia să călătorească prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să‑L omoare. 2 Sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor, era aproape. 3 Prin urmare, frații Lui I‑au zis: – Pleacă de aici și du‑Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci! 4 Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să devină cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată‑Te lumii! 5 Căci nici chiar frații Lui nu credeau în El. 6 Atunci Isus le‑a zis: – Vremea Mea n‑a sosit încă, dar vouă vremea vă este întotdeauna prielnică! 7 Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăște, pentru că Eu mărturisesc despre ea și anume că lucrările ei sunt rele. 8 Suiți‑vă voi la sărbătoare. Eu încă nu Mă sui la sărbătoarea aceasta, pentru că nu Mi s‑a împlinit încă vremea. 9 Și zicând aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus la Sărbătoarea Corturilor

10 Însă, după ce frații Lui s‑au suit la sărbătoare, S‑a suit și El, dar nu pe față, ci mai pe ascuns. 11 La sărbătoare, iudeii Îl căutau și se întrebau: „Unde este Acela?“ 12 Era multă rumoare în mulțime cu privire la El. Unii ziceau: „Este un Om bun!“ Alții ziceau: „Nu, ci duce în rătăcire mulțimea!“ 13 Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea deschis despre El. 14 Când sărbătoarea era deja la jumătate, Isus S‑a suit la Templu și a început să dea învățătură. 15 Iudeii erau uimiți și se întrebau: – Cum de știe Acesta atâta învățătură fără să fi învățat?! 16 Atunci Isus le‑a răspuns și a zis: – Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M‑a trimis. 17 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18 Cel ce vorbește de la el caută slava lui însuși. Dar cel ce caută slava celui ce l‑a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. 19 Oare nu v‑a dat Moise Legea? Și totuși niciunul dintre voi nu respectă Legea! De ce căutați să Mă omorâți? 20 Mulțimea a răspuns: – Ai demon! Cine caută să Te omoare?! 21 Isus a răspuns și le‑a zis: – O lucrare am făcut și toți sunteți uimiți. 22 Totuși, Moise v‑a dat circumcizia – nu că ea este de la Moise, ci de la patriarhi – și voi îl circumcideți pe om în ziua de Sabat. 23 Dacă un om primește circumcizia în ziua de Sabat, ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, atunci de ce sunteți furioși pe Mine pentru că am făcut sănătos un om întreg în ziua de Sabat? 24 Nu judecați după înfățișare, ci judecați cu o judecată dreaptă!

Oamenii se întreabă dacă Isus este Cristosul

25 Unii dintre ierusalimiți ziceau: – Nu este Acesta Cel pe Care caută ei să‑L omoare? 26 Și iată că vorbește deschis, iar ei nu‑I zic nimic! Nu cumva conducătorii au ajuns să cunoască într-adevăr că El este Cristosul? 27 Totuși, noi știm de unde este Omul Acesta. Însă când va veni Cristosul nimeni nu va ști de unde este. 28 Atunci Isus, în timp ce dădea învățătură în Templu, a strigat și a zis: – Mă cunoașteți și știți de unde sunt? N‑am venit de la Mine Însumi, ci Cel Ce M‑a trimis este adevărat, iar voi nu‑L cunoașteți! 29 Eu Îl cunosc, pentru că Eu sunt de la El și El M‑a trimis. 30 Ei încercau să‑L aresteze, dar nimeni n‑a pus mâna pe El, căci încă nu‑I sosise ceasul. 31 Însă mulți din mulțime au crezut în El și ziceau: – Când va veni Cristosul, va face El mai multe semne decât a făcut Acesta? 32 Fariseii au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre El și, ca urmare, conducătorii preoților și fariseii au trimis niște gărzi să‑L aresteze. 33 Atunci Isus a zis: – Mai sunt cu voi încă puțină vreme, iar apoi plec la Cel Ce M‑a trimis. 34 Mă veți căuta, dar nu Mă veți găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu puteți veni. 35 Iudeii se întrebau unii pe alții: – Unde urmează să Se ducă Acesta, astfel încât noi să nu‑L găsim?! Doar nu urmează să Se ducă la cei împrăștiați printre greci și să‑i învețe pe greci?! 36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le‑a zis: „Mă veți căuta, dar nu Mă veți găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu puteți veni.“?

Isus, Apa vieții

37 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Isus S‑a ridicat și a strigat, zicând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea! 38 Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura!“ 39 Spunea aceasta despre Duhul pe Care urmau să‑L primească cei ce cred în El. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit. 40 Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulțime ziceau: „Acesta este într-adevăr Profetul!“ 41 Alții ziceau: „Acesta este Cristosul!“, iar alții ziceau: „Nu, căci Cristosul nu vine din Galileea, nu‑i așa?! 42 Nu spune Scriptura că din sămânța lui David vine Cristosul, și din Betleem, satul de unde era David?“ 43 Și s‑a făcut astfel dezbinare în mulțime din cauza Lui. 44 Unii dintre ei voiau să‑L aresteze, însă nimeni n‑a pus mâna pe El.

Necredința conducătorilor religioși

45 Gărzile s‑au întors la conducătorii preoților și la farisei, iar aceștia le‑au întrebat: – De ce nu L‑ați adus? 46 Gărzile au răspuns: – Niciodată n‑a vorbit vreun om astfel! 47 Atunci fariseii le‑au răspuns: – Nu cumva ați fost duși și voi în rătăcire?! 48 A crezut în El vreunul dintre conducători sau dintre farisei?! 49 Însă mulțimea aceasta care nu cunoaște Legea este blestemată! 50 Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte și care era unul dintre ei, le‑a zis: 51 – Oare judecă Legea noastră un om înainte să‑l asculte și să știe ce face? 52 Ei au răspuns și i‑au zis: – Nu cumva ești și tu din Galileea? Cercetează și vei vedea că din Galileea nu se ridică vreun profet! 53 Apoi fiecare s‑a dus acasă.


Evanghelia după Ioan 7

1 După aceea, Isus a călătorit prin Galileea. Nu voia să călătorească prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să‑L omoare. 2 Sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor, era aproape. 3 Prin urmare, frații Lui I‑au zis: – Pleacă de aici și du‑Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci! 4 Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să devină cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată‑Te lumii! 5 Căci nici chiar frații Lui nu credeau în El. 6 Atunci Isus le‑a zis: – Vremea Mea n‑a sosit încă, dar vouă vremea vă este întotdeauna prielnică! 6 Then Jesus said to them, "My time has not yet come, but to you the time is always good. 7 Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăște, pentru că Eu mărturisesc despre ea și anume că lucrările ei sunt rele. 8 Suiți‑vă voi la sărbătoare. Eu încă nu Mă sui la sărbătoarea aceasta, pentru că nu Mi s‑a împlinit încă vremea. 9 Și zicând aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus la Sărbătoarea Corturilor

10 Însă, după ce frații Lui s‑au suit la sărbătoare, S‑a suit și El, dar nu pe față, ci mai pe ascuns. 11 La sărbătoare, iudeii Îl căutau și se întrebau: „Unde este Acela?“ 12 Era multă rumoare în mulțime cu privire la El. 11 Beim Fest suchten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wo ist er? Unii ziceau: „Este un Om bun!“ Alții ziceau: „Nu, ci duce în rătăcire mulțimea!“ 13 Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea deschis despre El. Some said, "He's a good man!" Others said, "No, but leads astray the multitude!" 13 Yet for fear of the Jews, no one spoke openly about him. 14 Când sărbătoarea era deja la jumătate, Isus S‑a suit la Templu și a început să dea învățătură. 15 Iudeii erau uimiți și se întrebau: – Cum de știe Acesta atâta învățătură fără să fi învățat?! 16 Atunci Isus le‑a răspuns și a zis: – Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M‑a trimis. 17 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18 Cel ce vorbește de la el caută slava lui însuși. Dar cel ce caută slava celui ce l‑a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. 19 Oare nu v‑a dat Moise Legea? Și totuși niciunul dintre voi nu respectă Legea! De ce căutați să Mă omorâți? 20 Mulțimea a răspuns: – Ai demon! Cine caută să Te omoare?! 21 Isus a răspuns și le‑a zis: – O lucrare am făcut și toți sunteți uimiți. 21 Jesus answered and said to them, A work have I done, and you are all amazed. 22 Totuși, Moise v‑a dat circumcizia – nu că ea este de la Moise, ci de la patriarhi – și voi îl circumcideți pe om în ziua de Sabat. 23 Dacă un om primește circumcizia în ziua de Sabat, ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, atunci de ce sunteți furioși pe Mine pentru că am făcut sănătos un om întreg în ziua de Sabat? 24 Nu judecați după înfățișare, ci judecați cu o judecată dreaptă!

Oamenii se întreabă dacă Isus este Cristosul

25 Unii dintre ierusalimiți ziceau: – Nu este Acesta Cel pe Care caută ei să‑L omoare? 26 Și iată că vorbește deschis, iar ei nu‑I zic nimic! Nu cumva conducătorii au ajuns să cunoască într-adevăr că El este Cristosul? 27 Totuși, noi știm de unde este Omul Acesta. Însă când va veni Cristosul nimeni nu va ști de unde este. 28 Atunci Isus, în timp ce dădea învățătură în Templu, a strigat și a zis: – Mă cunoașteți și știți de unde sunt? N‑am venit de la Mine Însumi, ci Cel Ce M‑a trimis este adevărat, iar voi nu‑L cunoașteți! 29 Eu Îl cunosc, pentru că Eu sunt de la El și El M‑a trimis. 30 Ei încercau să‑L aresteze, dar nimeni n‑a pus mâna pe El, căci încă nu‑I sosise ceasul. 31 Însă mulți din mulțime au crezut în El și ziceau: – Când va veni Cristosul, va face El mai multe semne decât a făcut Acesta? 32 Fariseii au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre El și, ca urmare, conducătorii preoților și fariseii au trimis niște gărzi să‑L aresteze. 33 Atunci Isus a zis: – Mai sunt cu voi încă puțină vreme, iar apoi plec la Cel Ce M‑a trimis. 34 Mă veți căuta, dar nu Mă veți găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu puteți veni. 35 Iudeii se întrebau unii pe alții: – Unde urmează să Se ducă Acesta, astfel încât noi să nu‑L găsim?! Doar nu urmează să Se ducă la cei împrăștiați printre greci și să‑i învețe pe greci?! 36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le‑a zis: „Mă veți căuta, dar nu Mă veți găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu puteți veni.“?

Isus, Apa vieții

37 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Isus S‑a ridicat și a strigat, zicând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea! 38 Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura!“ 39 Spunea aceasta despre Duhul pe Care urmau să‑L primească cei ce cred în El. 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit. 40 Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulțime ziceau: „Acesta este într-adevăr Profetul!“ 41 Alții ziceau: „Acesta este Cristosul!“, iar alții ziceau: „Nu, căci Cristosul nu vine din Galileea, nu‑i așa?! 42 Nu spune Scriptura că din sămânța lui David vine Cristosul, și din Betleem, satul de unde era David?“ 43 Și s‑a făcut astfel dezbinare în mulțime din cauza Lui. 44 Unii dintre ei voiau să‑L aresteze, însă nimeni n‑a pus mâna pe El. 44 Einige wollten ihn festnehmen, aber niemand legte Hand an ihn.

Necredința conducătorilor religioși

45 Gărzile s‑au întors la conducătorii preoților și la farisei, iar aceștia le‑au întrebat: – De ce nu L‑ați adus? 46 Gărzile au răspuns: – Niciodată n‑a vorbit vreun om astfel! 47 Atunci fariseii le‑au răspuns: – Nu cumva ați fost duși și voi în rătăcire?! 48 A crezut în El vreunul dintre conducători sau dintre farisei?! 49 Însă mulțimea aceasta care nu cunoaște Legea este blestemată! 50 Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte și care era unul dintre ei, le‑a zis: 51 – Oare judecă Legea noastră un om înainte să‑l asculte și să știe ce face? 50 Nicodemus, who had come to Jesus before, and was one of them, said to them, 51 "Does a man judge our law before he hears it, and knows what he is doing? 52 Ei au răspuns și i‑au zis: – Nu cumva ești și tu din Galileea? Cercetează și vei vedea că din Galileea nu se ridică vreun profet! Forsche nach und du wirst sehen, dass kein Prophet aus Galiläa aufsteigt! 53 Apoi fiecare s‑a dus acasă.