×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Ioan 16

Evanghelia după Ioan 16

1 V‑am spus aceste lucruri ca să nu vă poticniți. 2 Vă vor exclude din sinagogi. Mai mult, vine vremea când oricine vă va omorî va crede că‑I aduce închinare lui Dumnezeu. 3 Vor face aceste lucruri pentru că nu L‑au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4 V‑am spus însă aceste lucruri, pentru ca atunci când va veni timpul lor, să vă aduceți aminte că Eu vi le‑am spus. Nu v‑am spus aceste lucruri de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Duhului Sfânt

5 Dar acum Mă duc la Cel Ce M‑a trimis și niciunul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?“ 6 Însă, pentru că v‑am spus aceste lucruri, întristarea v‑a umplut inima. 7 Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. 8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește dreptatea și în ce privește judecata. 9 Cu privire la păcat: deoarece ei nu cred în Mine; 10 cu privire la dreptate: deoarece Eu Mă duc la Tatăl și nu Mă mai vedeți; 11 cu privire la judecată: deoarece conducătorul lumii acesteia a fost judecat. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. 13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. 14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va înștiința. 15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu și vă va înștiința. 16 Încă puțin și nu Mă veți mai vedea. Și apoi iarăși încă puțin și Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.

Întristarea ucenicilor se va preface în bucurie

17 Unii dintre ucenicii Lui și‑au zis unul altuia: – Ce vrea să ne spună prin: „Încă puțin și nu Mă veți mai vedea. Și apoi iarăși încă puțin și Mă veți vedea.“? Și prin: „Pentru că Mă duc la Tatăl.“? 18 Ei au zis: – Ce vrea să spună prin „încă puțin“? Nu știm despre ce vorbește. 19 Isus a înțeles că voiau să‑L întrebe și le‑a zis: – Vă întrebați unii pe alții ce am vrut să spun prin: „Încă puțin și nu Mă veți mai vedea. Și apoi iarăși încă puțin și Mă veți vedea.“? 20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți jeli, dar lumea se va bucura. Voi veți fi întristați, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21 Femeia, când naște, se întristează, pentru că i‑a venit timpul, dar, după ce s‑a născut copilașul, nu‑și mai aduce aminte de necaz, de bucurie că s‑a născut un om pe lume. 22 Și voi sunteți triști acum, dar vă voi vedea din nou, iar inima voastră se va bucura. Și nimeni nu vă va lua bucuria! 23 În ziua aceea nu Mă veți ruga nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice‑I veți cere Tatălui în Numele Meu, vă va da. 24 Până acum n‑ați cerut nimic în Numele Meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 25 V‑am spus aceste lucruri în alegorii. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în alegorii, ci vă voi vorbi deschis despre Tatăl. 26 În ziua aceea veți cere în Numele Meu și nu vă spun că Eu Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi, 27 căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M‑ați iubit și ați crezut că Eu am ieșit de la Dumnezeu. 28 Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și Mă duc la Tatăl. 29 Ucenicii Lui I‑au zis: – Iată că acum vorbești deschis și nu mai spui nicio alegorie. 30 Acum cunoaștem că știi toate lucrurile, și n‑ai nevoie să Te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. 31 Isus le‑a răspuns: – Acum credeți? 32 Iată că vine ceasul, și a și venit, să fiți risipiți fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsați singur. Și totuși nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. 33 V‑am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți! Eu am învins lumea.


Evanghelia după Ioan 16

1 V‑am spus aceste lucruri ca să nu vă poticniți. 2 Vă vor exclude din sinagogi. Mai mult, vine vremea când oricine vă va omorî va crede că‑I aduce închinare lui Dumnezeu. 3 Vor face aceste lucruri pentru că nu L‑au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4 V‑am spus însă aceste lucruri, pentru ca atunci când va veni timpul lor, să vă aduceți aminte că Eu vi le‑am spus. Nu v‑am spus aceste lucruri de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Duhului Sfânt

5 Dar acum Mă duc la Cel Ce M‑a trimis și niciunul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?“ 6 Însă, pentru că v‑am spus aceste lucruri, întristarea v‑a umplut inima. 7 Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. 8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește dreptatea și în ce privește judecata. 9 Cu privire la păcat: deoarece ei nu cred în Mine; 10 cu privire la dreptate: deoarece Eu Mă duc la Tatăl și nu Mă mai vedeți; 11 cu privire la judecată: deoarece conducătorul lumii acesteia a fost judecat. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. 13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. 14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va înștiința. 15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu și vă va înștiința. 16 Încă puțin și nu Mă veți mai vedea. Și apoi iarăși încă puțin și Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.

Întristarea ucenicilor se va preface în bucurie

17 Unii dintre ucenicii Lui și‑au zis unul altuia: – Ce vrea să ne spună prin: „Încă puțin și nu Mă veți mai vedea. Și apoi iarăși încă puțin și Mă veți vedea.“? Și prin: „Pentru că Mă duc la Tatăl.“? 18 Ei au zis: – Ce vrea să spună prin „încă puțin“? Nu știm despre ce vorbește. 19 Isus a înțeles că voiau să‑L întrebe și le‑a zis: – Vă întrebați unii pe alții ce am vrut să spun prin: „Încă puțin și nu Mă veți mai vedea. Și apoi iarăși încă puțin și Mă veți vedea.“? 20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți jeli, dar lumea se va bucura. Voi veți fi întristați, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21 Femeia, când naște, se întristează, pentru că i‑a venit timpul, dar, după ce s‑a născut copilașul, nu‑și mai aduce aminte de necaz, de bucurie că s‑a născut un om pe lume. 22 Și voi sunteți triști acum, dar vă voi vedea din nou, iar inima voastră se va bucura. Și nimeni nu vă va lua bucuria! 23 În ziua aceea nu Mă veți ruga nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice‑I veți cere Tatălui în Numele Meu, vă va da. 24 Până acum n‑ați cerut nimic în Numele Meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 25 V‑am spus aceste lucruri în alegorii. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în alegorii, ci vă voi vorbi deschis despre Tatăl. 26 În ziua aceea veți cere în Numele Meu și nu vă spun că Eu Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi, 27 căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M‑ați iubit și ați crezut că Eu am ieșit de la Dumnezeu. 28 Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și Mă duc la Tatăl. 29 Ucenicii Lui I‑au zis: – Iată că acum vorbești deschis și nu mai spui nicio alegorie. 30 Acum cunoaștem că știi toate lucrurile, și n‑ai nevoie să Te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. 31 Isus le‑a răspuns: – Acum credeți? 32 Iată că vine ceasul, și a și venit, să fiți risipiți fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsați singur. Și totuși nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. 33 V‑am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți! Eu am învins lumea.