×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kanaryjska przygoda | Canarian adventure, Kanaryjska przygoda - wstęp

Kanaryjska przygoda - wstęp

Postanowiłem opublikować spisane przeze mnie niedawno wspomnienia dotyczące mojego przyjazdu i zamieszkania na Wyspach Kanaryjskich.

Dotychczas moje zapiski były dostępne tylko na mojej prywatnej stronie, jednak jeśli już powstała ta witryna, to myślę że mogę je udostępnić i tutaj. Chcę tym zachęcić potencjalnych autorów do publikowania swoich wspomnień związanych z pierwszymi i nie tylko krokami na Wyspach Kanaryjskich. Publikując to muszę przyznać, że nie jestem ekshibicjonistą, po prostu uważam że przekazując swoje wspomnienia i myśli innym, dzielisz się ze światem czymś własnym i powodujesz, że świat staje się dla innych ciekawszym i bardziej znanym miejscem. Zachęcam każdego do spisania swoich przygód, nie warto być egoistą i zabierać tego ze sobą do grobu.


Kanaryjska przygoda - wstęp Ein kanarisches Abenteuer - eine Einführung Canarian adventure - introduction Канарское приключение - введение Канарська пригода - вступ

Postanowiłem opublikować spisane przeze mnie niedawno wspomnienia dotyczące mojego przyjazdu i zamieszkania na Wyspach Kanaryjskich. I decided to publish my recent memories of my arrival and residence in the Canary Islands.

Dotychczas moje zapiski były dostępne tylko na mojej prywatnej stronie, jednak jeśli już powstała ta witryna, to myślę że mogę je udostępnić i tutaj. Bisher waren meine Aufzeichnungen nur auf meiner privaten Seite verfügbar, aber wenn diese Seite bereits erstellt wurde, denke ich, dass ich sie hier teilen kann. Until now, my notes were only available on my private page, but if this site was created, I think I can share it here. До сих пор мои записи были доступны только на моем личном сайте, но если этот сайт уже создан, думаю, я могу поделиться ими здесь. Chcę tym zachęcić potencjalnych autorów do publikowania swoich wspomnień związanych z pierwszymi i nie tylko krokami na Wyspach Kanaryjskich. Ich möchte potenzielle Autoren ermutigen, ihre Erinnerungen an die ersten und nicht nur die Schritte auf den Kanarischen Inseln zu veröffentlichen. I want to encourage potential authors to publish their memories related to the first and not only steps in the Canary Islands. Publikując to muszę przyznać, że nie jestem ekshibicjonistą, po prostu uważam że przekazując swoje wspomnienia i myśli innym, dzielisz się ze światem czymś własnym i powodujesz, że świat staje się dla innych ciekawszym i bardziej znanym miejscem. Indem ich dies veröffentliche, muss ich zugeben, dass ich kein Exhibitionist bin, ich denke nur, dass Sie, indem Sie Ihre Erinnerungen und Gedanken an andere weitergeben, etwas Eigenes mit der Welt teilen und die Welt zu einem interessanteren und vertrauteren Ort für andere machen. By publishing this, I must admit that I am not an exhibitionist, I just think that by passing your memories and thoughts to others, you share something of your own with the world and make the world a more interesting and familiar place for others. Zachęcam każdego do spisania swoich przygód, nie warto być egoistą i zabierać tego ze sobą do grobu. Ich ermutige jeden, seine Abenteuer aufzuschreiben, es lohnt sich nicht, egoistisch zu sein und es mit ins Grab zu nehmen. I encourage everyone to write down their adventures, it is not worth being selfish and taking it with you to the grave.