×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kanaryjska przygoda | Canarian adventure, Kanaryjska przygoda - rozdział 2 cz. 1

Kanaryjska przygoda - rozdział 2 cz. 1

Lotnisko oddalone jest od miasta Las Palmas de Gran Canaria o ponad dwadzieścia kilometrów, zatem jazda trwała dosyć krótko. Wysiedliśmy w północnej części miasta w podziemnym dworcu autobusowym Santa Catalina. Po wyjechaniu z dworca ruchomymi schodami przytuliliśmy się do pierwszej napotkanej palmy. W końcu ona jedyna była chętna się z nami przywitać.

Skierowaliśmy się w stronę plaży Alcaravaneras, bowiem blisko niej właśnie znajdował się następny punkt naszej podróży - hostel Falow, który udało nam się znaleźć wcześniej w Internecie. Jego zaletą jest najniższa w całym mieście (tak sądzę) cena za nocleg. Człapaliśmy powoli obciążeni prawie dwudziestokilogramowymi plecakami. Po kilku odpoczynkach dowlekliśmy się jednak do ulicy Alfredo Calderon numer 25. Po opłaceniu noclegu załadowaliśmy się do naszego dwuosobowego pokoju. Nie był to żaden luksus, jednak nie było tak źle. Okno wychodziło na malutkie wewnętrzne patio a nie na ulicę, jednak pokój miał swoją łazieneczkę, ubikację i było względnie czysto. Za cenę 16 Euro za dwie osoby było wręcz idealnie. Przez najbliższe dni a właściwie noce, miał to być nasz tymczasowy dom.

Zaraz potem poszliśmy poszukać jakiegoś sklepu aby kupić coś na kolację. Niedaleko znaleźliśmy wielki, piętrowy dom towarowy "El Corte Ingles" (znana hiszpańska sieć). Kupiliśmy słoiczek dżemu, wodę i świeże bułeczki. Później na stoisku z telefonami komórkowymi nabyliśmy dwa startery z kartami SIM, do zabranych z Polski telefonów. Każdy ze starterów firmy Vodafone kosztował 20 Euro ale od teraz mieliśmy już hiszpański numer, konieczny jeśli chce się szukać pracy.

Drugiego dnia wybraliśmy się na wielkie łażenie po mieście. Po południu tak nas bolały nogi, że zdecydowaliśmy się na zakup rowerów. Niestety, rowery były w Las Palmas dosyć drogie, a dowiedzieliśmy się, że w okolicznym mieście Telde (drugie co do wielkości po Las Palmas) jest wielki hipermarket Alcampo (ta sama marka i właściciel co znany w Polsce Auchan). Pojechaliśmy tam więc autobusem, znaleźliśmy hipermarket i kupiliśmy dwa rowerki górskie po 70 Euro za sztukę. Jazda powrotna do Las Palmas na rowerach nie wchodziła w rachubę ponieważ było już ciemno, a dwupasmówką na rowerach jechać przecież nie będziemy. Zdecydowaliśmy się więc wracać autobusem z rowerami w bagażniku. Odjeżdżał on z przystanku oddalonego o jakieś pięć kilometrów od Alcampo, pozostało nam się więc przejechać ten kawałek (pod górkę) po ciemku na rowerach. Kiedy dowlekliśmy się wreszcie błądząc trochę po drodze, jak na złość pierwszy autobus który przyjechał był mały, drugi też. Już myśleliśmy, że wszystkie autobusy na tej trasie są takie, jednak wreszcie ku naszej uldze przyjechał większy z pojemnym bagażnikiem. Kierowca nie miał nic przeciwko temu, żebysmy zabrali rowery, nawet dopłacać nie musieliśmy.


Kanaryjska przygoda - rozdział 2 cz. Canary adventure - chapter 2 part 1. Канарські пригоди - розділ 2 частина 1 1

Lotnisko oddalone jest od miasta Las Palmas de Gran Canaria o ponad dwadzieścia kilometrów, zatem jazda trwała dosyć krótko. Der Flughafen ist mehr als zwanzig Kilometer von der Stadt Las Palmas de Gran Canaria entfernt, daher war die Fahrt recht kurz. The airport is more than twenty kilometers from the city of Las Palmas de Gran Canaria, so the drive was quite short. Wysiedliśmy w północnej części miasta w podziemnym dworcu autobusowym Santa Catalina. Wir stiegen im Norden der Stadt an der unterirdischen Busstation Santa Catalina aus. We got off in the northern part of the city at the Santa Catalina underground bus station. Po wyjechaniu z dworca ruchomymi schodami przytuliliśmy się do pierwszej napotkanej palmy. Nachdem wir den Bahnhof verlassen hatten, umarmten wir die erste Palme, der wir begegneten. After leaving the station, we hugged the first palm tree we encountered. W końcu ona jedyna była chętna się z nami przywitać. Schließlich war sie die einzige, die bereit war, uns zu begrüßen. After all, she was the only one willing to say hello to us.

Skierowaliśmy się w stronę plaży Alcaravaneras, bowiem blisko niej właśnie znajdował się następny punkt naszej podróży - hostel Falow, który udało nam się znaleźć wcześniej w Internecie. Wir machten uns auf den Weg zum Strand von Alcaravaneras, weil der nächste Punkt unserer Reise ganz in der Nähe war – das Hostel Falow, das wir zuvor im Internet gefunden hatten. We headed towards the Alcaravaneras beach, because the next point of our trip was close to it - the Falow hostel, which we managed to find earlier on the Internet. Jego zaletą jest najniższa w całym mieście (tak sądzę) cena za nocleg. Sein Vorteil ist der (glaube ich) niedrigste Preis pro Nacht in der ganzen Stadt. Its advantage is the lowest (I think) price per night in the whole city. Człapaliśmy powoli obciążeni prawie dwudziestokilogramowymi plecakami. Wir schlurften langsam, beladen mit fast zwanzig Kilogramm schweren Rucksäcken. We shuffled slowly weighed down with almost twenty-kilogram backpacks. Po kilku odpoczynkach dowlekliśmy się jednak do ulicy Alfredo Calderon numer 25. Nach einigen Pausen erreichten wir jedoch die Alfredo Calderon Street 25. After a few rests, however, we reached 25 Alfredo Calderon Street. Po opłaceniu noclegu załadowaliśmy się do naszego dwuosobowego pokoju. Nachdem wir die Unterkunft bezahlt hatten, luden wir uns in unser Doppelzimmer ein. After paying for the accommodation, we loaded ourselves into our double room. Nie był to żaden luksus, jednak nie było tak źle. Es war kein Luxus, aber es war nicht so schlimm. It wasn't a luxury, but it wasn't too bad. Okno wychodziło na malutkie wewnętrzne patio a nie na ulicę, jednak pokój miał swoją łazieneczkę, ubikację i było względnie czysto. Das Fenster blickte auf einen winzigen Innenhof, nicht auf die Straße, aber das Zimmer hatte ein eigenes Bad und eine Toilette und war relativ sauber. The window looked out onto a tiny interior patio, not the street, but the room had its own bathroom and toilet and was relatively clean. Za cenę 16 Euro za dwie osoby było wręcz idealnie. Für den Preis von 16 Euro für zwei Personen war es einfach perfekt. For the price of 16 Euro for two people it was just perfect. Przez najbliższe dni a właściwie noce, miał to być nasz tymczasowy dom. Für die nächsten Tage bzw. Nächte sollte es unser vorübergehendes Zuhause sein. For the next few days, or actually nights, it was supposed to be our temporary home.

Zaraz potem poszliśmy poszukać jakiegoś sklepu aby kupić coś na kolację. Kurz darauf machten wir uns auf die Suche nach einem Geschäft, um etwas für das Abendessen zu kaufen. Soon after, we went looking for a store to buy something for dinner. Niedaleko znaleźliśmy wielki, piętrowy dom towarowy "El Corte Ingles" (znana hiszpańska sieć). Wir fanden ein riesiges zweistöckiges Kaufhaus "El Corte Ingles" (eine berühmte spanische Kette) in der Nähe. We found a large two-story department store "El Corte Ingles" (a famous Spanish chain) nearby. Kupiliśmy słoiczek dżemu, wodę i świeże bułeczki. Wir kauften ein Glas Marmelade, Wasser und frische Brötchen. We bought a jar of jam, water and fresh rolls. Później na stoisku z telefonami komórkowymi nabyliśmy dwa startery z kartami SIM, do zabranych z Polski telefonów. Später haben wir am Stand mit Mobiltelefonen zwei Starter mit SIM-Karten für Telefone aus Polen gekauft. Later, at the stand with mobile phones, we purchased two starters with SIM cards for phones taken from Poland. Każdy ze starterów firmy Vodafone kosztował 20 Euro ale od teraz mieliśmy już hiszpański numer, konieczny jeśli chce się szukać pracy. Each of the Vodafone starters cost 20 Euro, but from now on we already had a Spanish number, necessary if you want to look for a job.

Drugiego dnia wybraliśmy się na wielkie łażenie po mieście. Am zweiten Tag machten wir einen großen Spaziergang durch die Stadt. On the second day we went for a big walk around the city. Po południu tak nas bolały nogi, że zdecydowaliśmy się na zakup rowerów. Am Nachmittag schmerzten unsere Beine so sehr, dass wir beschlossen, Fahrräder zu kaufen. In the afternoon our legs hurt so much that we decided to buy bicycles. Niestety, rowery były w Las Palmas dosyć drogie, a dowiedzieliśmy się, że w okolicznym mieście Telde (drugie co do wielkości po Las Palmas) jest wielki hipermarket Alcampo (ta sama marka i właściciel co znany w Polsce Auchan). Leider waren Fahrräder in Las Palmas ziemlich teuer, und wir erfuhren, dass es in der nahe gelegenen Stadt Telde (zweitgrößte nach Las Palmas) einen riesigen Alcampo-Hypermarkt gibt (die gleiche Marke und derselbe Eigentümer wie Auchan, der in Polen bekannt ist). Unfortunately, bikes were quite expensive in Las Palmas, and we learned that in the neighboring city of Telde (second largest after Las Palmas) there is a huge Alcampo hypermarket (the same brand and owner as Auchan known in Poland). Pojechaliśmy tam więc autobusem, znaleźliśmy hipermarket i kupiliśmy dwa rowerki górskie po 70 Euro za sztukę. Also fuhren wir mit dem Bus dorthin, fanden einen Supermarkt und kauften zwei Mountainbikes für je 70 Euro. So we went there by bus, found a hypermarket and bought two mountain bikes at 70 Euro each. Jazda powrotna do Las Palmas na rowerach nie wchodziła w rachubę ponieważ było już ciemno, a dwupasmówką na rowerach jechać przecież nie będziemy. Mit dem Fahrrad zurück nach Las Palmas zu fahren kam nicht in Frage, da es bereits dunkel war und wir kein zweispuriges Fahrrad fahren werden. Riding back to Las Palmas on bicycles was out of the question because it was already dark, and we will not be riding a two-lane bicycle. Zdecydowaliśmy się więc wracać autobusem z rowerami w bagażniku. Also beschlossen wir, mit den Fahrrädern im Kofferraum mit dem Bus zurückzufahren. So we decided to go back by bus with the bikes in the trunk. Odjeżdżał on z przystanku oddalonego o jakieś pięć kilometrów od Alcampo, pozostało nam się więc przejechać ten kawałek (pod górkę) po ciemku na rowerach. Es fuhr von einer Haltestelle etwa fünf Kilometer von Alcampo entfernt ab, also mussten wir dieses Stück (bergauf) im Dunkeln mit Fahrrädern fahren. It was departing from a stop some five kilometers from Alcampo, so we had to ride this bit (uphill) in the dark on bikes. Kiedy dowlekliśmy się wreszcie błądząc trochę po drodze, jak na złość pierwszy autobus który przyjechał był mały, drugi też. Als wir uns endlich schleppten, ein bisschen herumirrend, war der erste Bus, der ankam, klein, der zweite auch. When we finally dragged ourselves, wandering a bit on the way, as to spite the first bus that arrived was small, the second too. Już myśleliśmy, że wszystkie autobusy na tej trasie są takie, jednak wreszcie ku naszej uldze przyjechał większy z pojemnym bagażnikiem. Wir dachten schon, dass alle Busse auf dieser Strecke so sind, aber zu unserer Erleichterung kam endlich ein größerer mit geräumigem Kofferraum. We already thought that all buses on this route are like that, but finally, to our relief, a larger one with a spacious trunk arrived. Kierowca nie miał nic przeciwko temu, żebysmy zabrali rowery, nawet dopłacać nie musieliśmy. Der Fahrer hat nichts dagegen, dass wir die Fahrräder mitnehmen, wir mussten nicht einmal extra bezahlen. The driver didn't mind us taking our bikes, we didn't even have to pay extra.