×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kanaryjska przygoda | Canarian adventure, Kanaryjska przygoda - rozdział 1 cz. 2

Kanaryjska przygoda - rozdział 1 cz. 2

W Dusseldorfie wylądowaliśmy około półtorej godziny później. Dworzec lotniczy zaszokował nas swoją wielkością, w porównaniu z Okęciem jest to straszny moloch. Wielopoziomowy budynek, setki bramek, dziesiątki terminali, prawdziwy szok. W geście rozstania się z zimą, zdecydowałem się porzucić tam swoją zimową kurtkę, którą miałem na sobie. Ula nie zdecydowała się na podobny krok, nie wierzyła że na Kanarach może być tak ciepło. Przeczekaliśmy jakieś trzy godziny jakie pozostały nam do następnego lotu i udaliśmy się na właściwy terminal. Okazało się tam, że nasz samolot będzie miał małe opóźnienie, bo właśnie spawają skrzydło, które niechcący odtrąciła przejeżdżająca ciężarówka-cysterna z paliwem. No dobra, żartowałem. Nie wiem z jakiego powodu, ale spóźnienie faktycznie było, czekaliśmy około godziny.

Załadowaliśmy się do kolejnego Boeinga, tym razem 747, pełnego samych Niemców, przynajmniej takie wrażenie odnieśliśmy na podstawie gwaru niemieckich rozmów. Kiedy samolot oderwał się od europejskiej ziemi wiedzieliśmy już, że przygoda się zaczęła i nie ma już odwrotu. W trakcie lotu poczęstowano nas smacznym obiadkiem, zaserwowano film na umieszczonych pod sufitem telewizorkach. Stewardessa przechodziła obok mnie z kartonikiem pełnym słuchawek, dzięki którym można było słyszeć dźwięk do filmu. Zapłaciłem trzy euro, myśląc że to kaucja. Jakie było później moje zdziwienie, kiedy okazało się, że właścicielem słuchawek jestem teraz ja a oddać ich już nie można. Obejrzałem kawałek filmu, później przełączyłem przełącznikiem w oparciu fotela na jakąś muzykę, potem inną, było co najmniej dziesięć pozycji muzycznych i kilka ścieżek dźwiękowych do filmu. Jednak po nocy spędzonej na lotnisku i spaniu na siedząco jakaś dziwna senność mnie ogarnęła. Poddałem się więc i z muzyką w uszach odleciałem na spotkanie z Morfeuszem.

Po jakichś dwóch godzinkach obudziłem się. Ula nie spała, pogadaliśmy trochę, pooglądaliśmy widoki pod nami. Prawie przez cały czas nie było widać niczego poza morzem chmur, jednak momentami przez prześwity pomiędzy chmurami pokazywał się ląd. Na ekranie telewizorków wyświetlane były informacje na temat lotu, mapa z zaznaczeniem w którym miejscu się znajdujemy, wysokość lotu, około 10 kilometrów oraz temperatura za oknem, ok. -65 stopni Celsjusza. Później skończył się pod nami ląd i zaczął ocean, zatem nie było już na co patrzeć. Znowu zasnąłem.

Obudziła mnie zmiana tonu silników opadającego samolotu, zbliżaliśmy się już do wysp. Pięknie świeciło słońce i nie było już widać żadnych chmur. Wyspy z daleka wyglądały jak małe plamy na oceanie. W miarę zbliżania się przybierały postać niewielkich wzgórków wystających z oceanu. Było to takie nierzeczywiste, że nie wiedziałem czy to jawa czy jeszcze sen. Po kilku minutach cały widok przesłoniła jedna wyspa - Gran Canaria - na którą właśnie opadaliśmy. Byłem zdziwiony, że jest aż taka górzysta. Okolica opodal lotniska sprawiała nieciekawe wrażenie, jakieś takie szaro-bure przestrzenie, bez zieleni i jakieś wielkie szare płaszczyzny. Później okazało się, że były to folie osłaniające uprawy bananów i pomidorów.

Wylądowaliśmy... Po wyjściu z samolotu przekonałem się, że porzucenie kurtki w Dusseldorfie było słuszną decyzją. Pomimo późnej już godziny było całkiem cieplutko, co najmniej 20 stopni. Po odebraniu bagażu wyszliśmy z budynku lotniska aby pooglądać rosnące tam palmy. Później skierowaliśmy swe kroki w stronę przystanku autobusu nr 60 jadącego do Las Palmas. Autobusy tutaj nazywane są guaguas. Chwilę później przyjechał autobus i po wykupieniu biletów za dwa euro z haczykiem od osoby, załadowaliśmy się na pierwsze siedzenia aby mieć dobry widok. Kiedy czekaliśmy na autobus zdążyło się już ściemnić i teraz pruliśmy autostradą podziwiając piękne, nocne widoki.


Kanaryjska przygoda - rozdział 1 cz. Canary adventure - chapter 1 part 2. Канарські пригоди - розділ 1, частина 2 2 2

W Dusseldorfie wylądowaliśmy około półtorej godziny później. Etwa anderthalb Stunden später landeten wir in Düsseldorf. We landed in Dusseldorf about an hour and a half later. Dworzec lotniczy zaszokował nas swoją wielkością, w porównaniu z Okęciem jest to straszny moloch. Der Flughafenbahnhof hat uns mit seiner Größe schockiert, im Vergleich zu Okęcie ist er ein schreckliches Ungetüm. The airport station shocked us with its size, compared to Okęcie it is a terrible behemoth. Wielopoziomowy budynek, setki bramek, dziesiątki terminali, prawdziwy szok. Ein mehrstöckiges Gebäude, Hunderte von Gates, Dutzende von Terminals, ein echter Schock. A multi-level building, hundreds of gates, dozens of terminals, a real shock. W geście rozstania się z zimą, zdecydowałem się porzucić tam swoją zimową kurtkę, którą miałem na sobie. Als Geste des Abschieds vom Winter beschloss ich, meine Winterjacke, die ich dort trug, loszuwerden. As a gesture of parting with winter, I decided to ditch my winter jacket that I was wearing there. Ula nie zdecydowała się na podobny krok, nie wierzyła że na Kanarach może być tak ciepło. Ula entschied sich nicht, einen ähnlichen Schritt zu tun, sie glaubte nicht, dass es auf den Kanaren so warm sein könnte. Ula did not decide to take a similar step, she did not believe that it could be so warm in the Canaries. Przeczekaliśmy jakieś trzy godziny jakie pozostały nam do następnego lotu i udaliśmy się na właściwy terminal. Wir warteten ungefähr drei Stunden bis zum nächsten Flug und gingen zum richtigen Terminal. We waited about three hours until the next flight and headed to the correct terminal. Okazało się tam, że nasz samolot będzie miał małe opóźnienie, bo właśnie spawają skrzydło, które niechcący odtrąciła przejeżdżająca ciężarówka-cysterna z paliwem. Es stellte sich heraus, dass unser Flugzeug eine leichte Verspätung haben wird, weil sie gerade die Tragfläche schweißen, die versehentlich von einem vorbeifahrenden Tankwagen abgerissen wurde. It turned out that our plane will have a slight delay, because they are just welding the wing, which was accidentally knocked off by a passing fuel tanker truck. No dobra, żartowałem. Okay, ich machte Witze. Okay, I was kidding. Nie wiem z jakiego powodu, ale spóźnienie faktycznie było, czekaliśmy około godziny. Ich weiß nicht warum, aber es war tatsächlich spät, wir warteten ungefähr eine Stunde. I don't know why, but it was actually late, we waited for about an hour.

Załadowaliśmy się do kolejnego Boeinga, tym razem 747, pełnego samych Niemców, przynajmniej takie wrażenie odnieśliśmy na podstawie gwaru niemieckich rozmów. Wir luden uns in eine andere Boeing, diesmal eine 747, voll mit nur Deutschen, zumindest bekamen wir das aus dem Summen der deutschen Gespräche mit. We loaded ourselves into another Boeing, this time a 747, full of only Germans, or at least that's what we got from the buzz of German talks. Kiedy samolot oderwał się od europejskiej ziemi wiedzieliśmy już, że przygoda się zaczęła i nie ma już odwrotu. Als das Flugzeug von europäischem Boden abhob, wussten wir bereits, dass das Abenteuer begonnen hatte und es kein Zurück mehr gab. When the plane left European soil, we already knew that the adventure had begun and there was no turning back. W trakcie lotu poczęstowano nas smacznym obiadkiem, zaserwowano film na umieszczonych pod sufitem telewizorkach. Während des Fluges wurde uns ein leckeres Abendessen angeboten und auf Fernsehern unter der Decke wurde ein Film gezeigt. During the flight, we were treated to a tasty lunch, served a movie on TV sets placed under the ceiling. Stewardessa przechodziła obok mnie z kartonikiem pełnym słuchawek, dzięki którym można było słyszeć dźwięk do filmu. Die Flugbegleiterin ging an mir vorbei und trug einen Karton voller Kopfhörer, die es ermöglichten, den Ton für den Film zu hören. A stewardess walked past me with a cardboard box full of headphones so you could hear the sound for the movie. Zapłaciłem trzy euro, myśląc że to kaucja. Ich habe drei Euro bezahlt, weil ich dachte, es wäre eine Anzahlung. I paid three euros, thinking it was a deposit. Jakie było później moje zdziwienie, kiedy okazało się, że właścicielem słuchawek jestem teraz ja a oddać ich już nie można. Was mich später überraschte, als sich herausstellte, dass der Besitzer der Kopfhörer nun ich bin und man sie nicht zurückgeben kann. What was my surprise later when it turned out that the owner of the headphones is now me and they can no longer be returned. Obejrzałem kawałek filmu, później przełączyłem przełącznikiem w oparciu fotela na jakąś muzykę, potem inną, było co najmniej dziesięć pozycji muzycznych i kilka ścieżek dźwiękowych do filmu. Ich sah mir einen Film an, dann drehte ich den Schalter an der Sitzlehne auf etwas Musik, dann noch einen, es gab mindestens zehn Musikstücke und ein paar Filmsoundtracks. I watched a piece of the movie, then switched the switch in the seat back to some music, then another, there were at least ten music items and several movie soundtracks. Jednak po nocy spędzonej na lotnisku i spaniu na siedząco jakaś dziwna senność mnie ogarnęła. Doch nach einer Nacht am Flughafen und Schlafen im Sitzen überkam mich eine seltsame Schläfrigkeit. However, after spending the night at the airport and sleeping sitting up, some strange drowsiness overcame me. Poddałem się więc i z muzyką w uszach odleciałem na spotkanie z Morfeuszem. Also gab ich auf und flog mit der Musik in meinen Ohren weg, um Morpheus zu treffen. So I gave up and, with music in my ears, flew off to meet Morpheus.

Po jakichś dwóch godzinkach obudziłem się. Nach etwa zwei Stunden wachte ich auf. After about two hours, I woke up. Ula nie spała, pogadaliśmy trochę, pooglądaliśmy widoki pod nami. Ula war wach, wir plauderten ein wenig, schauten uns die Aussicht unter uns an. Ula was awake, we chatted a bit, looked at the views below us. Prawie przez cały czas nie było widać niczego poza morzem chmur, jednak momentami przez prześwity pomiędzy chmurami pokazywał się ląd. Fast die ganze Zeit war nichts als das Wolkenmeer zu sehen, aber manchmal zeigte sich das Land durch die Lücken zwischen den Wolken. Almost all the time nothing but a sea of clouds could be seen, but at times land showed through the clearances between the clouds. Na ekranie telewizorków wyświetlane były informacje na temat lotu, mapa z zaznaczeniem w którym miejscu się znajdujemy, wysokość lotu, około 10 kilometrów oraz temperatura za oknem, ok. Der Fernsehbildschirm zeigte Informationen zum Flug, eine Karte mit unserem Standort, die Flughöhe, etwa 10 Kilometer, und die Temperatur außerhalb des Fensters, etwa 30 Grad. The TVs displayed information about the flight, a map showing where we were, the altitude of the flight, about 10 kilometers, and the temperature outside the window, approx. -65 stopni Celsjusza. -65 Grad Celsius. Później skończył się pod nami ląd i zaczął ocean, zatem nie było już na co patrzeć. Dann endete das Land unter uns und der Ozean begann, also gab es nichts mehr zu sehen. Later, the land ended below us and the ocean began, so there was no more to look at. Znowu zasnąłem. Ich bin wieder eingeschlafen. I fell asleep again.

Obudziła mnie zmiana tonu silników opadającego samolotu, zbliżaliśmy się już do wysp. Ich wurde durch die Änderung des Tons der Motoren des absteigenden Flugzeugs geweckt, wir näherten uns bereits den Inseln. I was awakened by a change in the tone of the engines of the descending plane, we were already approaching the islands. Pięknie świeciło słońce i nie było już widać żadnych chmur. Die Sonne schien wunderschön und man konnte keine Wolken mehr sehen. The sun was shining beautifully and no more clouds were visible. Wyspy z daleka wyglądały jak małe plamy na oceanie. Die Inseln sahen aus der Ferne wie kleine Punkte im Ozean aus. From a distance, the islands looked like small spots on the ocean. W miarę zbliżania się przybierały postać niewielkich wzgórków wystających z oceanu. Als es sich näherte, nahmen sie die Form kleiner Hügel an, die aus dem Ozean herausragten. As they approached, they took the form of small hills protruding from the ocean. Było to takie nierzeczywiste, że nie wiedziałem czy to jawa czy jeszcze sen. Es war so unwirklich, dass ich nicht wusste, ob es real oder nur ein Traum war. It was so unreal that I didn't know if it was a dream or still a dream. Po kilku minutach cały widok przesłoniła jedna wyspa - Gran Canaria - na którą właśnie opadaliśmy. Nach ein paar Minuten wurde die ganze Sicht von einer Insel versperrt – Gran Canaria – auf die wir gerade fielen. After a few minutes, the entire view was obscured by a single island - Gran Canaria - to which we had just descended. Byłem zdziwiony, że jest aż taka górzysta. Ich war überrascht, dass es so bergig ist. I was surprised that it was so mountainous. Okolica opodal lotniska sprawiała nieciekawe wrażenie, jakieś takie szaro-bure przestrzenie, bez zieleni i jakieś wielkie szare płaszczyzny. Die Umgebung des Flughafens machte einen uninteressanten Eindruck, einige graugraue Flächen, ohne Grün, und einige große graue Flugzeuge. The neighborhood around the airport gave an uninteresting impression, some such gray-brown spaces, no greenery and some big gray planes. Później okazało się, że były to folie osłaniające uprawy bananów i pomidorów. Später stellte sich heraus, dass es sich um Folien zum Schutz der Bananen- und Tomatenkulturen handelte. It later turned out that they were foils covering banana and tomato crops.

Wylądowaliśmy... Po wyjściu z samolotu przekonałem się, że porzucenie kurtki w Dusseldorfie było słuszną decyzją. Wir sind gelandet ... Nachdem ich das Flugzeug verlassen hatte, stellte ich fest, dass es die richtige Entscheidung war, die Jacke in Düsseldorf aufzugeben. Pomimo późnej już godziny było całkiem cieplutko, co najmniej 20 stopni. Trotz später Stunde war es recht warm, mindestens 20 Grad. Despite the late hour, it was quite warm, at least 20 degrees. Po odebraniu bagażu wyszliśmy z budynku lotniska aby pooglądać rosnące tam palmy. Nachdem wir das Gepäck abgeholt hatten, verließen wir das Flughafengebäude, um uns die dort wachsenden Palmen anzusehen. After collecting our luggage, we left the airport building to look at the palm trees growing there. Później skierowaliśmy swe kroki w stronę przystanku autobusu nr 60 jadącego do Las Palmas. Dann lenkten wir unsere Schritte in Richtung der Haltestelle der Buslinie 60 nach Las Palmas. Later, we directed our steps toward the stop of the No. 60 bus going to Las Palmas. Autobusy tutaj nazywane są guaguas. Die Busse hier heißen Guaguas. Chwilę później przyjechał autobus i po wykupieniu biletów za dwa euro z haczykiem od osoby, załadowaliśmy się na pierwsze siedzenia aby mieć dobry widok. Einen Moment später kam der Bus und nachdem wir Tickets für zwei Euro mit einem Haken pro Person gekauft hatten, luden wir uns auf die ersten Plätze, um eine gute Aussicht zu haben. Moments later, the bus arrived and after buying tickets for two euros off the hook per person, we loaded into the first seats to get a good view. Kiedy czekaliśmy na autobus zdążyło się już ściemnić i teraz pruliśmy autostradą podziwiając piękne, nocne widoki. Als wir auf den Bus warteten, war es bereits dunkel geworden und jetzt fuhren wir die Autobahn entlang und bewunderten die schöne Aussicht bei Nacht. By the time we waited for the bus it had already darkened and we were now plowing along the highway enjoying the beautiful night views.