×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kanaryjska przygoda | Canarian adventure, Kanaryjska przygoda - rozdział 1 cz. 1

Kanaryjska przygoda - rozdział 1 cz. 1

Kanaryjska przygoda - rozdział pierwszy. Pomysł, przygotowania i podróż.

Przez całe moje życie miałem ciągotki do ciągłych zmian, nie podobało mi się siedzenie w jednym miejscu. Zazwyczaj ograniczało się to do wyjazdów do innego miasta związanych ze zmianą pracy a co za tym idzie - miejsca zamieszkania. Miałem też problem z tym, że często cierpiałem na wszelkiej maści przeziębienia, anginy itp. Nie było zimy, abym nie chorował przynajmniej trzy razy. Sądzę, że spowodowane to było zbyt częstym podawaniem mi w dzieciństwie antybiotyków, co mogło spowodować osłabienie odporności organizmu. Kiedy temperatury zmieniały się wraz z porami roku, nie nadążałem z przystosowywaniem się i pojawiały się choróbska.

Kiedyś więc zacząłem zastanawiać się, czy nie ma na Ziemi jakiegoś miejsca do życia bardziej idealnego pod względem klimatu. Wpisałem w wyszukiwarce internetowej hasło "stały klimat" i jako wynik dostałem między innymi "Wyspy Kanaryjskie". Zacząłem czytać, potem drążyć temat jeszcze bardziej i tak się zaczęło. Tak narodziło się marzenie. Po wielu rozmowach z żoną Urszulą doszliśmy do wniosku, że jeżeli kiedyś nadarzy się jakaś okazja do wyjazdu, to warto by spróbować.

Okazja nadarzyła się kilka lat później, niestety nie taka o jakiej myśleliśmy. Upadła prowadzona przez nas firma, przez co zmuszeni byliśmy zaczynać wszystko od nowa. Doszliśmy więc do wniosku, że skoro już kilka razy w życiu zaczynaliśmy wszystko od początku, dlaczego nie warto by spróbować właśnie na Kanarach? Tak zaczął rodzić się szybki plan, zaczęliśmy się uczyć języka hiszpańskiego. Na początku codziennie uczyliśmy się około dwudziestu nowych słówek i studiować hiszpańskie czytanki. Po kilku tygodniach dzienna ilość uczonych się przez nas słówek sięgnęła sześćdziesięciu.

Kiedy zapadła decyzja że jedziemy, kupiliśmy bilety na samolot na Gran Canarię, ponieważ tę właśnie wyspę wybraliśmy na podstawie zebranych informacji. Jedne z tańszych przelotów organizowały linie lotnicze "Air Berlin", zatem u nich właśnie kupiliśmy bilety. Zadecydowaliśmy, że pierwsze kroki w nieznane skierujemy sami, bez dwójki naszych dzieciaczków, którymi miała się zająć moja mama. Mieli do nas dołączyć po zadomowieniu się przez nas na Kanarach lub po skończeniu przez nich w Polsce roku szkolnego, żeby już im bardziej życia nie komplikować i nie zarywać roku szkolnego.

W ciągu miesiąca jaki pozostał nam do wyjazdu sprzedaliśmy większość rzeczy które przedstawiały jakąś wartość, łącznie ze starym samochodem. Uczyliśmy się hiszpańskiego i staraliśmy się nie trząść ze strachu. W końcu jakby na to nie patrzeć jechaliśmy w ciemno. Nie mieliśmy załatwionej pracy ani nie znaliśmy nikogo na miejscu. Myśleliśmy jednak pozytywnie, nie ma przecież na świecie takiego miejsca, w którym człowiek nie dałby sobie rady.

Kiedy nadszedł termin wyjazdu, a było to w listopadzie 2004 roku, wszystko było już przygotowane. Dzieci chodziły do nowej szkoły mieszkając u babci. Mimo że ciężko było to znieść pocieszaliśmy się, że nie jesteśmy pierwszymi rodzicami, którzy muszą czasowo rozstać się ze swoimi pociechami. Nadszedł zatem dzień i godzina wyjazdu, wyściskaliśmy się z dzieciakami i wyruszyliśmy w drogę.

Zaśnieżona, zamarznięta Warszawa i lotnisko Okęcie było miejscem w którym dane nam było spędzić ostatnie godziny pobytu w Polsce. Przybyliśmy tam ok. godz. 23:00 i przeczekaliśmy aż do ok. 6:00 rano. Kiedy nasz lot pojawił się na tablicy odlotów, zgłosiliśmy się na bramce i oddaliśmy nasz bagaż przechodząc do terminala. Później zapakowaliśmy się do naszego Boeinga 737, który miał nas zawieźć do Dusseldorfu, bowiem tam właśnie mieliśmy przesiadkę. Kiedy wzbiliśmy się ponad chmury zaświeciło nam w oczy słońce, co dodało nam nieco otuchy.


Kanaryjska przygoda - rozdział 1 cz. Kanarienvogel-Abenteuer - Kapitel 1 Teil 1 Canarian adventure - chapter 1 part Aventura canária - capítulo 1 parte. Канарские приключения - глава 1 часть 1 Канарські пригоди - розділ 1 частина 1 1 1

Kanaryjska przygoda - rozdział pierwszy. Canarian adventure - chapter one. Pomysł, przygotowania i podróż. Idee, Vorbereitung und Reise. Idea, preparation and journey.

Przez całe moje życie miałem ciągotki do ciągłych zmian, nie podobało mi się siedzenie w jednym miejscu. Mein ganzes Leben lang hatte ich den Drang, mich ständig zu verändern, ich saß nicht gerne an einem Ort. All my life I have had the urge to change constantly, I did not like sitting in one place. 我一生都有不断改变的冲动,我不喜欢坐在一个地方。 Zazwyczaj ograniczało się to do wyjazdów do innego miasta związanych ze zmianą pracy a co za tym idzie - miejsca zamieszkania. In der Regel beschränkte es sich auf Fahrten in eine andere Stadt im Zusammenhang mit einem Arbeitsplatzwechsel und damit - dem Wohnort. Usually, it was limited to trips to another city related to a change of job, and thus - the place of residence. Miałem też problem z tym, że często cierpiałem na wszelkiej maści przeziębienia, anginy itp. Ich hatte auch ein Problem damit, dass ich oft unter allerlei Erkältungen, Mandelentzündungen usw. litt. I also had a problem with the fact that I often suffered from all sorts of colds, tonsillitis, etc. Nie było zimy, abym nie chorował przynajmniej trzy razy. Es gab keinen Winter, in dem ich nicht mindestens dreimal krank wurde. There has never been a winter without me getting sick at least three times. Sądzę, że spowodowane to było zbyt częstym podawaniem mi w dzieciństwie antybiotyków, co mogło spowodować osłabienie odporności organizmu. Ich glaube, dass es durch zu häufige Gabe von Antibiotika in meiner Kindheit verursacht wurde, die mein Immunsystem schwächen könnten. I believe that this was due to the too often administration of antibiotics in my childhood, which could have weakened my immune system. Kiedy temperatury zmieniały się wraz z porami roku, nie nadążałem z przystosowywaniem się i pojawiały się choróbska. Da die Temperaturen mit den Jahreszeiten schwankten, hielt ich mit der Anpassung nicht Schritt und es traten Krankheiten auf. As temperatures fluctuated with the seasons, I did not keep up with the adaptation and diseases began to arise.

Kiedyś więc zacząłem zastanawiać się, czy nie ma na Ziemi jakiegoś miejsca do życia bardziej idealnego pod względem klimatu. Also fing ich einmal an, mich zu fragen, ob es einen Ort auf der Erde für Leben gibt, der in Bezug auf das Klima perfekter ist. So once I started to wonder if there is any place on Earth for life that is more perfect in terms of climate. Wpisałem w wyszukiwarce internetowej hasło "stały klimat" i jako wynik dostałem między innymi "Wyspy Kanaryjskie". Ich habe in der Suchmaschine „konstantes Klima“ eingegeben und als Ergebnis „Kanarische Inseln“ erhalten. I entered "constant climate" in the search engine and I got "Canary Islands" as the result. Zacząłem czytać, potem drążyć temat jeszcze bardziej i tak się zaczęło. Ich fing an zu lesen, vertiefte mich dann noch mehr in das Thema und so fing es an. I started reading, then digging deeper into the subject, and that's how it started. Tak narodziło się marzenie. So wurde der Traum geboren. This is how the dream was born. Po wielu rozmowach z żoną Urszulą doszliśmy do wniosku, że jeżeli kiedyś nadarzy się jakaś okazja do wyjazdu, to warto by spróbować. Nach vielen Gesprächen mit meiner Frau Urszula sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es einen Versuch wert ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, zu gehen. After many talks with his wife Urszula, we came to the conclusion that if there is an opportunity to leave, it is worth trying.

Okazja nadarzyła się kilka lat później, niestety nie taka o jakiej myśleliśmy. Die Gelegenheit kam ein paar Jahre später, leider nicht das, woran wir gedacht hatten. The opportunity came a few years later, unfortunately not what we thought. Upadła prowadzona przez nas firma, przez co zmuszeni byliśmy zaczynać wszystko od nowa. Unser Unternehmen brach zusammen, sodass wir gezwungen waren, noch einmal von vorne anzufangen. Our company collapsed and we were forced to start all over again. Doszliśmy więc do wniosku, że skoro już kilka razy w życiu zaczynaliśmy wszystko od początku, dlaczego nie warto by spróbować właśnie na Kanarach? Da wir in unserem Leben mehrmals bei Null angefangen haben, kamen wir zu dem Schluss, warum es nicht auf den Kanaren versuchen sollten? So we came to the conclusion that if we had started everything from scratch several times in our lives, why not try it in the Canaries? Tak zaczął rodzić się szybki plan, zaczęliśmy się uczyć języka hiszpańskiego. So wurde schnell ein Plan geboren, wir fingen an, Spanisch zu lernen. So a quick plan began to be born, we started learning Spanish. Na początku codziennie uczyliśmy się około dwudziestu nowych słówek i studiować hiszpańskie czytanki. At the beginning, we learned about twenty new words every day and study Spanish readers. Po kilku tygodniach dzienna ilość uczonych się przez nas słówek sięgnęła sześćdziesięciu. Nach ein paar Wochen erreicht die tägliche Anzahl der Wörter, die wir lernen, sechzig. After a few weeks, the daily number of the words we learn reached sixty.

Kiedy zapadła decyzja że jedziemy, kupiliśmy bilety na samolot na Gran Canarię, ponieważ tę właśnie wyspę wybraliśmy na podstawie zebranych informacji. Als entschieden wurde, dass wir gehen, kauften wir Flugtickets nach Gran Canaria, weil wir uns aufgrund der gesammelten Informationen für diese Insel entschieden hatten. When it was decided that we were going, we bought plane tickets to Gran Canaria, because this is the island we chose based on the information collected. Jedne z tańszych przelotów organizowały linie lotnicze "Air Berlin", zatem u nich właśnie kupiliśmy bilety. Einer der billigeren Flüge wurde von "Air Berlin" organisiert, also haben wir dort einfach Tickets gekauft. One of the cheaper flights was organized by "Air Berlin", so we just bought tickets from them. Zadecydowaliśmy, że pierwsze kroki w nieznane skierujemy sami, bez dwójki naszych dzieciaczków, którymi miała się zająć moja mama. Wir beschlossen, die ersten Schritte ins Unbekannte selbst zu wagen, ohne unsere beiden Kinder, um die sich meine Mutter kümmern sollte. We decided that we would take the first steps into the unknown ourselves, without our two children, whom my mother was supposed to take care of. Mieli do nas dołączyć po zadomowieniu się przez nas na Kanarach lub po skończeniu przez nich w Polsce roku szkolnego, żeby już im bardziej życia nie komplikować i nie zarywać roku szkolnego. Sie sollten zu uns kommen, nachdem wir uns auf den Kanaren niedergelassen oder ihr Schuljahr in Polen beendet hatten, um ihnen das Leben nicht noch komplizierter zu machen und das Schuljahr nicht zu ruinieren. They were supposed to join us after we settled down in the Canaries or after they finished their school year in Poland, so as not to complicate their lives anymore and not to ruin the school year.

W ciągu miesiąca jaki pozostał nam do wyjazdu sprzedaliśmy większość rzeczy które przedstawiały jakąś wartość, łącznie ze starym samochodem. In dem Monat bis zu unserer Abreise verkauften wir die meisten Gegenstände von gewissem Wert, einschließlich des alten Autos. In the month left to our departure, we sold most of the things that were of some value, including the old car. Uczyliśmy się hiszpańskiego i staraliśmy się nie trząść ze strachu. Wir lernten Spanisch und versuchten, nicht vor Angst zu zittern. We were learning Spanish and we tried not to tremble with fear. W końcu jakby na to nie patrzeć jechaliśmy w ciemno. Schließlich würden wir doch blind werden. After all, we were going blind after all. Nie mieliśmy załatwionej pracy ani nie znaliśmy nikogo na miejscu. Wir hatten weder einen anstrengenden Job, noch kannten wir jemanden vor Ort. We didn't have a busy job, nor did we know anyone on the spot. Myśleliśmy jednak pozytywnie, nie ma przecież na świecie takiego miejsca, w którym człowiek nie dałby sobie rady. Wir dachten jedoch positiv, schließlich gibt es keinen Ort auf der Welt, an dem ein Mann nicht zurechtkommt.

Kiedy nadszedł termin wyjazdu, a było to w listopadzie 2004 roku, wszystko było już przygotowane. Dzieci chodziły do nowej szkoły mieszkając u babci. Mimo że ciężko było to znieść pocieszaliśmy się, że nie jesteśmy pierwszymi rodzicami, którzy muszą czasowo rozstać się ze swoimi pociechami. Nadszedł zatem dzień i godzina wyjazdu, wyściskaliśmy się z dzieciakami i wyruszyliśmy w drogę.

Zaśnieżona, zamarznięta Warszawa i lotnisko Okęcie było miejscem w którym dane nam było spędzić ostatnie godziny pobytu w Polsce. Das schneebedeckte, gefrorene Warschau und der Flughafen Okęcie waren der Ort, an dem wir die letzten Stunden unseres Aufenthalts in Polen verbrachten. Przybyliśmy tam ok. godz. 23:00 i przeczekaliśmy aż do ok. 6:00 rano. Kiedy nasz lot pojawił się na tablicy odlotów, zgłosiliśmy się na bramce i oddaliśmy nasz bagaż przechodząc do terminala. Als unser Flug an der Abflugtafel erschien, checkten wir am Gate ein und gaben unser Gepäck am Terminal ab. Później zapakowaliśmy się do naszego Boeinga 737, który miał nas zawieźć do Dusseldorfu, bowiem tam właśnie mieliśmy przesiadkę. Später packten wir in unsere Boeing 737, die uns nach Düsseldorf bringen sollte, denn dort hatten wir einen Transfer. Kiedy wzbiliśmy się ponad chmury zaświeciło nam w oczy słońce, co dodało nam nieco otuchy. Als wir über die Wolken aufstiegen, schien uns die Sonne in die Augen, was uns ein wenig Mut machte.