×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Polskie wiersze i wierszyki / Polish poetry, "Żuk" Jan Brzechwa

"Żuk" Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

"Żuk" Do biedronki przyszedł żuk, W okieneczko puk - puk - puk.

Panieneczka widzi żuka: "Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, Z galanterią zdjął melonik.

I powiada: "Wstań, biedronko. Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.

Wezmę ciebie aż na łączkę I poproszę o twą rączkę. " Oburzyła się biedronka : "Niech pan tutaj się nie błąka, Niech pan zmiata i nie lata, I zostawi lepiej mnie, Bo ja jestem piegowata, A pan - nie! " Powiedziała, co wiedziała, I czym prędzej odleciała,

Poleciała, a wieczorem Ślub już brała - z muchomorem.

Bo od środka aż po brzegi Miał wspaniałe, wielkie piegi.

Stąd nauka Jest dla żuka: Żuk na żonę żuka szuka.


"Żuk" Jan Brzechwa "Käfer" von Jan Brzechwa "Żuk" by Jan Brzechwa «Жук» Ян Бжехва "Жук", Ян Бжехва

Jan Brzechwa Jan Brzechwa

"Żuk" "Beetle" Do biedronki przyszedł żuk, W okieneczko puk - puk - puk. Ein Käfer kam auf den Marienkäfer zu, Klopf - klopf - klopf ans Fenster. A beetle came to the ladybug, Knock - knock - knock in the window. Прилетів жук до сонечка, Стук-стук-стук у віконце.

Panieneczka widzi żuka: "Czego pan tu u mnie szuka? Ein Mädchen sieht einen Käfer: "Was suchst du hier bei mir? The little lady sees a beetle: "What are you looking for here with me? Skoczył żuk jak polny konik, Z galanterią zdjął melonik. A beetle jumped like a grasshopper, He took off his bowler hat with gallantry. Стрибнув жук, як коник, З галантністю зняв казанок. 甲蟲像蚱蜢一樣跳躍,他英勇地摘下圓頂禮帽。

I powiada: "Wstań, biedronko. And he says, "Get up, ladybug. 他說:“起來,瓢蟲。 Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko. Come out, ladybug, come out for the sun. Вийди, сонечко, на сонечко. 出來吧,瓢蟲,出來曬太陽。

Wezmę ciebie aż na łączkę I poproszę o twą rączkę. " I will take you to the meadow and ask for your hand. " 我會帶你到草地上請求你的手。 " Oburzyła się biedronka : "Niech pan tutaj się nie błąka, Niech pan zmiata i nie lata, I zostawi lepiej mnie, Bo ja jestem piegowata, A pan - nie! " The ladybug was outraged: "Don't wander around here, please sweep and don't fly, And you better leave me, Because I'm freckled, And you - no!" 瓢蟲憤憤不平:“別在這裡亂跑,掃地別飛,你最好離開我,因為我有雀斑,而你——不!” Powiedziała, co wiedziała, I czym prędzej odleciała, She said what she knew and quickly flew away 她說出了她所知道的並迅速飛走了

Poleciała, a wieczorem Ślub już brała - z muchomorem. She flew, and in the evening she was getting married - with a toadstool. 她飛了,晚上她要結婚了——帶著毒菌。

Bo od środka aż po brzegi Miał wspaniałe, wielkie piegi. Because from the inside out to the brim He had great, huge freckles. Бо зсередини до країв у нього були великі, величезні веснянки. 因為從裡到外,他有巨大的雀斑。

Stąd nauka Jest dla żuka: Żuk na żonę żuka szuka. Hence the science. It is for the beetle: The beetle is looking for a beetle's wife. Звідси наука Це для жука: Жук шукає жінку жуку. 科學就是為了甲蟲:甲蟲正在尋找甲蟲的妻子。