×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Polskie wiersze i wierszyki / Polish poetry, "Do młodych" Adam Asnyk

"Do młodych" Adam Asnyk

Adam Asnyk

Do młodych

Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg! Za każdym krokiem w tajniki stworzenia Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia I większym staje się Bóg!

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów, Choć rozproszycie legendowy mrok, Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów, — Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów, Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

Każda epoka ma swe własne cele I zapomina o wczorajszych snach: Nieście więc wiedzy pochodnię na czele I nowy udział bierzcie w wieków dziele,— Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść: Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi Wraz z całą tęczą idealnych snów, Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi: I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, W ciemnościach pogasną znów!


"Do młodych" Adam Asnyk "Für die Jugend" Adam Asnyk "To the young" by Adam Asnyk "За молодых" Адам Аснык

Adam Asnyk Adam Asnyk

Do młodych To the young

Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg! Sucht die Wahrheit der hellen Flamme, sucht neue, unentdeckte Wege! Seek the truth of the bright flame, Seek new, undiscovered paths! Za każdym krokiem w tajniki stworzenia Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia I większym staje się Bóg! Mit jedem Schritt in die Geheimnisse der Schöpfung breitet sich die menschliche Seele mehr und mehr aus Und Gott wird größer! With each step into the secrets of creation, the human soul spreads and God grows bigger!

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów, Choć rozproszycie legendowy mrok, Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów, — Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów, Lecz dalej sięgnie ich wzrok. Auch wenn du die Blumen der farbenfrohen Mythen abschüttelst, auch wenn du die Düsternis der Legende vertreibst, auch wenn du den Nebel der Täuschung von den Blauen lüftest, - wird es den himmlischen Menschen nicht an Freude fehlen, aber ihr Blick wird weiter reichen. Though you will shake off the flowers of colorful myths, Though you will dispel the legendary darkness, Though you will tear away the fog of delusions from the blues, - Heavenly people will not run out of delight, But their eyes will reach further.

Każda epoka ma swe własne cele I zapomina o wczorajszych snach: Nieście więc wiedzy pochodnię na czele I nowy udział bierzcie w wieków dziele,— Przyszłości podnoście gmach! Jedes Zeitalter hat seine eigenen Ziele und vergisst die Träume von gestern: Tragt also die Fackel des Wissens an die Spitze und nehmt eine neue Rolle in den Zeitaltern ein - Errichtet das Gebäude der Zukunft! Each epoch has its own goals And forgets about yesterday's dreams: Therefore, bear a torch at the head of knowledge, and take a new share in the work of ages, - Raise the edifice of the future!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść: Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć! Doch trampelt nicht auf den Altären der Vergangenheit herum, auch wenn ihr selbst vollkommenere Altäre errichten solltet: Auf ihnen glüht noch das heilige Feuer, und menschliche Liebe wacht dort, und ihr schuldet ihnen Ehre! But do not trample on the past of the altars, Although you have a more perfect rise yourselves: The holy fire still glows on them, And human love stands guard over there, And you owe them honor!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi Wraz z całą tęczą idealnych snów, Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi: I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, W ciemnościach pogasną znów! Mit der Welt, die schon im Dunkel versinkt, Zusammen mit dem ganzen Regenbogen der perfekten Träume, Lasst euch durch wahre Weisheit versöhnen: Und eure Sterne, ihr Eroberer der Jugend, werden in der Dunkelheit wieder verblassen! With the world that is already falling into darkness With the whole rainbow of perfect dreams, may true wisdom reconcile you: And your stars, young conquerors, will go out again in the darkness!