×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - December 8th

Modlitwa w drodze - December 8th

W życiu brałeś udział w wielu rozmowach, spotkaniach, dialogach. W niektórych byłeś czynnie zaangażowany, w innych uczestniczyłeś jako obserwator. Dzisiejsza Ewangelia to jeden z takich dialogów.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza

Łk 1,26–38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Słuchając tekstu Ewangelii, byłeś świadkiem rozmowy. Dialog zakłada spotkanie osób. W spotkaniu Maryi z aniołem jest troska Boga o to, co dzieje się w sercu człowieka. Anioł widzi poruszenia Maryi na pozdrowienie. Nie czekając na pytanie, wychodzi z inicjatywą i przynosi Jej słowa ukojenia. Jakie poruszenia serca towarzyszą twoim spotkaniom z Bogiem?

Dialog zakłada także autentyczność i szczerość. Maryja była autentyczna w spotkaniu z Gabrielem. Wypowiedziała to, co rodziło się w Jej sercu. Przedstawiła swoje lęki, obawy, wątpliwości. Nie pozostawała bierna. Zaangażowała się w dialog. Chciała lepiej rozumieć. Co możesz powiedzieć o swoim zaangażowaniu w czasie twoich spotkań z Bogiem?

Zaangażowanie Maryi w dialog z Bogiem to nie tylko słowa, które wypowiada. To także słuchanie i rozeznawanie w sercu tego, co słyszy. Można przypuszczać, że zastanawia się, jakie będą konsekwencje jej decyzji. Jakby chciała sięgnąć dalej i głębiej oczami duszy. Wie, że po tym spotkaniu nie będzie taką samą osobą, jaką była wcześniej. Spotkania, w które człowiek się angażuje, zmieniają go. Co zmienia się w tobie po twoich spotkaniach z Bogiem?

Trwaj jeszcze przez chwilę w szczerym dialogu z Bogiem. Niech to będzie rozmowa o tym, co masz teraz, na koniec tej modlitwy, w swoim sercu.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - December 8th

W życiu brałeś udział w wielu rozmowach, spotkaniach, dialogach. W niektórych byłeś czynnie zaangażowany, w innych uczestniczyłeś jako obserwator. Dzisiejsza Ewangelia to jeden z takich dialogów.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza

Łk 1,26–38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Słuchając tekstu Ewangelii, byłeś świadkiem rozmowy. Dialog zakłada spotkanie osób. W spotkaniu Maryi z aniołem jest troska Boga o to, co dzieje się w sercu człowieka. Anioł widzi poruszenia Maryi na pozdrowienie. Nie czekając na pytanie, wychodzi z inicjatywą i przynosi Jej słowa ukojenia. Jakie poruszenia serca towarzyszą twoim spotkaniom z Bogiem?

Dialog zakłada także autentyczność i szczerość. Maryja była autentyczna w spotkaniu z Gabrielem. Wypowiedziała to, co rodziło się w Jej sercu. Przedstawiła swoje lęki, obawy, wątpliwości. Nie pozostawała bierna. Zaangażowała się w dialog. Chciała lepiej rozumieć. Co możesz powiedzieć o swoim zaangażowaniu w czasie twoich spotkań z Bogiem?

Zaangażowanie Maryi w dialog z Bogiem to nie tylko słowa, które wypowiada. To także słuchanie i rozeznawanie w sercu tego, co słyszy. Można przypuszczać, że zastanawia się, jakie będą konsekwencje jej decyzji. Jakby chciała sięgnąć dalej i głębiej oczami duszy. Wie, że po tym spotkaniu nie będzie taką samą osobą, jaką była wcześniej. Spotkania, w które człowiek się angażuje, zmieniają go. Co zmienia się w tobie po twoich spotkaniach z Bogiem?

Trwaj jeszcze przez chwilę w szczerym dialogu z Bogiem. Niech to będzie rozmowa o tym, co masz teraz, na koniec tej modlitwy, w swoim sercu.

Chwała Ojcu…