×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - December 5th

Modlitwa w drodze - December 5th

Wyobraź sobie, że jesteś wraz z uczniami w Judei i widzisz gromadzące się tłumy wokół Jezusa. Słuchając fragmentu Ewangelii oraz słów Jezusa, zastanów się, czy w twoim sercu rodzą się jakieś pragnienia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza

Mt 9,35–10,1.5a.6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Jezus, widząc tłumy, lituje się nad nimi. Oprócz trosk życia codziennego, dostrzega w nich głęboki głód odnalezienia sensu życia. Mają wiele pytań, a odpowiedzi ówczesnych im nauczycieli zdają się być niewystarczające. Czy moje życie ma jakiś sens? Kim jest Bóg? Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Jakie pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź, ty stawiasz?

Wypowiadając słowa „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, Jezus wyraża pragnienie, by ludzie poszukujący mieli się do kogo zwrócić. Każdy chrześcijanin, niezależnie od obranego stanu życia, zaproszony jest do roztropnego towarzyszenia innym. W twoim życiu może być wiele osób, które szukają odpowiedzi na egzystencjalne pytania. W jaki sposób możesz odpowiedzieć na ich poszukiwania?

Jezus daje uczniom charyzmat uzdrawiania wszystkich chorób, nie tylko fizycznych. Na wiele pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale sama możliwość podzielenia się z drugim człowiekiem swoimi troskami, bycie wysłuchanym i zrozumianym może prowadzić do wewnętrznego uzdrowienia. Jakimi darami obdarzył cię Bóg, abyś mógł roztropnie towarzyszyć poszukującym ludziom?

Na koniec modlitwy możesz poprosić Jezusa, by pomógł ci dostrzec twoje dary oraz pokazał ci, w jaki sposób możesz dzielić się nimi z innymi ludźmi.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - December 5th

Wyobraź sobie, że jesteś wraz z uczniami w Judei i widzisz gromadzące się tłumy wokół Jezusa. Imagine that you are with the disciples in Judea and you see crowds gathering around Jesus. Słuchając fragmentu Ewangelii oraz słów Jezusa, zastanów się, czy w twoim sercu rodzą się jakieś pragnienia. As you listen to the Gospel passage and Jesus' words, ponder if any desires are arising in your heart.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza Today's Word comes from the Gospel of Saint Matthew

Mt 9,35–10,1.5a.6-8 Mt 9,35–10,1.5a.6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Jesus went around all the towns and villages. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. He taught in their synagogues, preached the Gospel of the Kingdom, and healed all diseases and all infirmities. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. And when he saw the crowds, he felt pity for them, for they were harassed and abandoned, like sheep without a shepherd. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful, but the laborers are few. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. " Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Then he called his twelve disciples to him and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to heal every disease and every disease. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. These were the twelve that Jesus sent and gave them these instructions: “Go to the lost sheep of the house of Israel. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Go and proclaim: The kingdom of heaven is at hand. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. You received for free, give for free ”.

Jezus, widząc tłumy, lituje się nad nimi. When Jesus sees the crowds, He takes pity on them. Oprócz trosk życia codziennego, dostrzega w nich głęboki głód odnalezienia sensu życia. Apart from the worries of everyday life, he notices in them a deep hunger to find the meaning of life. Mają wiele pytań, a odpowiedzi ówczesnych im nauczycieli zdają się być niewystarczające. They have many questions, and the answers of their teachers at that time seem to be insufficient. Czy moje życie ma jakiś sens? Kim jest Bóg? Who is God? Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? What must I do to gain eternal life? Jakie pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź, ty stawiasz? What hard-to-answer questions are you asking?

Wypowiadając słowa „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, Jezus wyraża pragnienie, by ludzie poszukujący mieli się do kogo zwrócić. By pronouncing the words "the harvest is plentiful, but the laborers are few", Jesus expresses the desire that people who are seeking will have someone to turn to. Każdy chrześcijanin, niezależnie od obranego stanu życia, zaproszony jest do roztropnego towarzyszenia innym. Every Christian, irrespective of his chosen state of life, is invited to accompany others wisely. W twoim życiu może być wiele osób, które szukają odpowiedzi na egzystencjalne pytania. W jaki sposób możesz odpowiedzieć na ich poszukiwania? How can you answer their search?

Jezus daje uczniom charyzmat uzdrawiania wszystkich chorób, nie tylko fizycznych. Jesus gives his disciples the charism of healing all diseases, not only physical diseases. Na wiele pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale sama możliwość podzielenia się z drugim człowiekiem swoimi troskami, bycie wysłuchanym i zrozumianym może prowadzić do wewnętrznego uzdrowienia. There is no clear answer to many questions, but the mere possibility of sharing your concerns with another person, being heard and understood, can lead to inner healing. Jakimi darami obdarzył cię Bóg, abyś mógł roztropnie towarzyszyć poszukującym ludziom? What gifts has God given you so that you may accompany discerning people wisely?

Na koniec modlitwy możesz poprosić Jezusa, by pomógł ci dostrzec twoje dary oraz pokazał ci, w jaki sposób możesz dzielić się nimi z innymi ludźmi. At the end of the prayer, you can ask Jesus to help you see your gifts and show you how to share them with other people.

Chwała Ojcu… Glory be to the Father ...