×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - December 3rd

Modlitwa w drodze - December 3rd

Rozpoczynasz swoje dzisiejsze spotkanie z Bogiem. Jest to czas słuchania Słowa i weryfikacji swojego życia w jego zwierciadle. Słuchając Ewangelii, spróbuj usłyszeć, co chce ci ona dziś powiedzieć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza

Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Przypomnij sobie sytuację, w której ostatnio grunt usunął ci się spod nóg. Może to było w pracy, może w domu, w relacjach z bliskimi. Zobacz swoją reakcję na to, co się działo. Jak zwykle zachowujesz się w takich momentach?

Kiedy otaczająca rzeczywistość nie zgadza się z naszymi oczekiwaniami, miewamy pretensje do Boga i prosimy Go, by ją zmienił. Jezus przestrzega nas jednak przed takim traktowaniem wiary. W relacji z Bogiem ważne jest słuchanie Jego słowa i wypełnianie go w swoim życiu. Rzeczywistość naszej codzienności czasami jawi się nam jako wezbrane rzeki oraz wichry. Jak w burzliwych sytuacjach twojego życia wypełniasz Słowo Boże?

Wypełnieniem Słowa jest przede wszystkim miłość drugiego człowieka. Ona rozpoczyna się od przyjęcia, akceptacji pragnienia dobra. Czy możesz tymi słowami opisać swój stosunek do osób, które cię otaczają, słabszych i wykluczonych? Słuchając słów Ewangelii, pomyśl, jak miłość Boga może zmienić twoje nastawienie do otoczenia, w którym żyjesz.

Dziś jest kolejny dzień twojego życia, sukcesy, rozczarowania i porażki. Poproś Boga swoimi słowami o łaskę wypełnienia Jego woli w tym, co cię spotyka.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - December 3rd

Rozpoczynasz swoje dzisiejsze spotkanie z Bogiem. You begin your meeting with God today. Jest to czas słuchania Słowa i weryfikacji swojego życia w jego zwierciadle. It is a time to listen to the Word and verify your life in its mirror. Słuchając Ewangelii, spróbuj usłyszeć, co chce ci ona dziś powiedzieć. As you listen to the Gospel, try to hear what it wants to tell you today.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza Today's Word comes from the Gospel of Saint Matthew

Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me," Lord, Lord! ", Will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Everyone who hears these words of mine and obeys them can be likened to a wise man who built his house on rock. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. The rain fell, the rivers came, the winds blew and hit this house. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. But it did not collapse, because it was built on rock. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Everyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. And it collapsed, and its fall was great. "

Przypomnij sobie sytuację, w której ostatnio grunt usunął ci się spod nóg. Remember the situation when the ground has recently moved away from under your feet. Może to było w pracy, może w domu, w relacjach z bliskimi. Maybe it was at work, maybe at home, in relationships with relatives. Zobacz swoją reakcję na to, co się działo. See your reaction to what happened. Jak zwykle zachowujesz się w takich momentach? How do you usually behave at such times?

Kiedy otaczająca rzeczywistość nie zgadza się z naszymi oczekiwaniami, miewamy pretensje do Boga i prosimy Go, by ją zmienił. When the surrounding reality does not meet our expectations, we hold a grudge against God and ask Him to change it. Jezus przestrzega nas jednak przed takim traktowaniem wiary. W relacji z Bogiem ważne jest słuchanie Jego słowa i wypełnianie go w swoim życiu. Rzeczywistość naszej codzienności czasami jawi się nam jako wezbrane rzeki oraz wichry. The reality of our everyday life sometimes appears to us as swollen rivers and winds. Jak w burzliwych sytuacjach twojego życia wypełniasz Słowo Boże? How do you fulfill God's Word in the turbulent times of your life?

Wypełnieniem Słowa jest przede wszystkim miłość drugiego człowieka. The fulfillment of the Word is primarily the love of another person. Ona rozpoczyna się od przyjęcia, akceptacji pragnienia dobra. Czy możesz tymi słowami opisać swój stosunek do osób, które cię otaczają, słabszych i wykluczonych? Can you use these words to describe your attitude towards those around you, the weaker and the excluded? Słuchając słów Ewangelii, pomyśl, jak miłość Boga może zmienić twoje nastawienie do otoczenia, w którym żyjesz. As you listen to the words of the Gospel, think how God's love can change your attitude towards the environment in which you live.

Dziś jest kolejny dzień twojego życia, sukcesy, rozczarowania i porażki. Today is another day of your life, successes, disappointments and failures. Poproś Boga swoimi słowami o łaskę wypełnienia Jego woli w tym, co cię spotyka.

Chwała Ojcu…