×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - December 2nd

Modlitwa w drodze - December 2nd

Dzisiaj możesz zobaczyć, jak bardzo Jezus jest otwarty na potrzeby ludzi, którzy do Niego przychodzą. Słuchając fragmentu Ewangelii, spróbuj odnaleźć się w opisanej scenie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza

Mt 15,29-37

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: „Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają, co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze”. Na to rzekli Mu uczniowie: „Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?” Jezus zapytał ich: „Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: „Siedem i parę rybek”. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Na początku Jezus leczy wszystkie osoby, które przyszły do Niego po uzdrowienie. Czeka, żebyś ty także przedstawił Mu to, co nosisz w swoim sercu. Jakie są twoje słabości? Co możesz oddać dziś Jezusowi?

Tłumom, które przyszły do Jezusa, mogło być trudno wytrwać przy Nim przez dłuższy czas bez pożywienia. Nasze zranienia, grzechy, słabości powodują, że oddalamy się od Niego. Jezus o tym wie. Przyjmuje cię takim, jakim jesteś tu i teraz. Jak reagujesz na taką perspektywę?

c) Może się wydawać, że przez nasze zranienia i grzechy nie damy rady żyć według Ewangelii. Jezus przyjmuje twoje „siedem chlebów i parę rybek”. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zastanów się nad wymiarami twojego życia, które chciałbyś, żeby Jezus nakarmił.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie ważne podczas tej modlitwy.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - December 2nd Prayer on the way - December 2nd

Dzisiaj możesz zobaczyć, jak bardzo Jezus jest otwarty na potrzeby ludzi, którzy do Niego przychodzą. Today you can see how open Jesus is to the needs of the people who come to Him. Słuchając fragmentu Ewangelii, spróbuj odnaleźć się w opisanej scenie. While listening to the Gospel passage, try to find yourself in the described scene.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza Today's Word comes from the Gospel of Saint Matthew

Mt 15,29-37 Mt 15, 29-37

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. He went upstairs and sat there. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. The crowds were amazed to see that the mute speak, the disabled are healthy, the lame walk, the blind see. I wielbiły Boga Izraela. And they glorified the God of Israel. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: „Żal Mi tego tłumu! But Jesus called his disciples and said, “I feel sorry for the crowd! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają, co jeść. They have been with me for three days now and have nothing to eat. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze”. I don't want to let them go hungry, lest someone faint on the way. Na to rzekli Mu uczniowie: „Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?” Jezus zapytał ich: „Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: „Siedem i parę rybek”. The disciples said to him, "How can we get so much bread here in the wilderness to feed such a large crowd?" Jesus asked them, "How many loaves do you have?" They replied, "Seven and a few fish." A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. When he ordered the crowd to sit down on the ground, he took the seven loaves and the fish, and after giving thanks, he broke them and gave them to the disciples, and the disciples to the crowds. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. They all ate to their heart's content, and the remaining crumbs were picked up seven baskets full.

Na początku Jezus leczy wszystkie osoby, które przyszły do Niego po uzdrowienie. In the beginning, Jesus heals all those who come to Him for healing. Czeka, żebyś ty także przedstawił Mu to, co nosisz w swoim sercu. He is waiting for you to present to Him what you carry in your heart. Jakie są twoje słabości? What are your weaknesses? Co możesz oddać dziś Jezusowi? What can you give to Jesus today?

Tłumom, które przyszły do Jezusa, mogło być trudno wytrwać przy Nim przez dłuższy czas bez pożywienia. It may have been difficult for the crowds who came to Jesus to stay with Him for long periods without food. Nasze zranienia, grzechy, słabości powodują, że oddalamy się od Niego. Our hurts, sins and weaknesses make us distant from Him. Jezus o tym wie. Jesus knows it. Przyjmuje cię takim, jakim jesteś tu i teraz. It accepts you as you are here and now. Jak reagujesz na taką perspektywę? How do you react to such a perspective?

c) Może się wydawać, że przez nasze zranienia i grzechy nie damy rady żyć według Ewangelii. c) It may seem that we cannot live the Gospel because of our hurts and sins. Jezus przyjmuje twoje „siedem chlebów i parę rybek”. Jesus accepts your "seven loaves and a few fish." Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zastanów się nad wymiarami twojego życia, które chciałbyś, żeby Jezus nakarmił. As you listen to a Gospel passage again, consider the dimensions of your life that you would like Jesus to feed.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie ważne podczas tej modlitwy. Talk to Jesus about what was important to you during this prayer.

Chwała Ojcu… Glory be to the Father ...