×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - December 1st

Modlitwa w drodze - December 1st

Zatrzymaj się, uspokój ducha i wycisz się wewnętrznie. Posłuchaj, co Jezus mówi dziś o Bożych upodobaniach i zobacz, co raduje Jego serce.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza

Łk 10,21-24

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Zdarzenie, o którym dziś słyszymy, dzieje się wówczas, gdy siedemdziesięciu dwóch uczniów wróciło do Jezusa, dzieląc się radością z owoców swojej misji. Jezus w tej właśnie chwili doznaje głębokiej radości. Cieszy się na widok uczniów i wysławia Ojca za Jego upodobania. To one są dla Jezusa źródłem największej radości. Czy wiesz, jakie są upodobania Boga względem ciebie?

Ojciec upodobał sobie ludzi prostego serca i im objawia swoje tajemnice. Takie serca mieli uczniowie Jezusa. Byli ufni i otwarci na słuchanie Jezusa. To prostota i otwartość serca okazała się kluczem do Bożych tajemnic, nie zaś chłodny ludzki rozum. Jak głosi aforyzm fizyka Maxa Plancka: „Dla wierzących Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań”.

Objawienie Boga w Chrystusie jest łaską i radością dla uczniów oraz tych, do których ich posyła. Za tym tęsknili i o tym mówili prorocy. Jest to też niewyobrażalna możliwość i dar. Jezus pracuje nad tym, żeby uczniowie zechcieli to objawienie przyjąć i docenić. Słuchając ponownie czytanego fragmentu Ewangelii, poproś o taką właśnie łaskę i radość „zobaczenia” i „usłyszenia”.

Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do bycia Twoim uczniem, że mogę Cię słuchać i radować się Twoją obecnością.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - December 1st Prayer on the way - December 1st

Zatrzymaj się, uspokój ducha i wycisz się wewnętrznie. Stop, calm your spirit and calm down internally. Posłuchaj, co Jezus mówi dziś o Bożych upodobaniach i zobacz, co raduje Jego serce. Hear what Jesus says today about God's preferences, and see what his heart rejoices in.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza Today's Word comes from the Gospel of Saint Luke

Łk 10,21-24 Luke 10: 21-24

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said: "I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Yes, Father, for such was Your pleasure. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Everything has been handed over to me by my Father. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. And no one knows who the Son is except the Father; nor who the Father is, except the Son and those to whom the Son chooses to reveal ”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Then he turned to the disciples themselves and said, “Happy are the eyes seeing what you see. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”. For I tell you, many prophets and kings longed to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. "

Zdarzenie, o którym dziś słyszymy, dzieje się wówczas, gdy siedemdziesięciu dwóch uczniów wróciło do Jezusa, dzieląc się radością z owoców swojej misji. The event we hear about today is when seventy-two disciples returned to Jesus sharing the joy of the fruits of their mission. Jezus w tej właśnie chwili doznaje głębokiej radości. Jesus experiences deep joy at this very moment. Cieszy się na widok uczniów i wysławia Ojca za Jego upodobania. He rejoices at the sight of the disciples and praises the Father for his well-being. To one są dla Jezusa źródłem największej radości. They are the source of the greatest joy for Jesus. Czy wiesz, jakie są upodobania Boga względem ciebie? Do you know what God's preferences are for you?

Ojciec upodobał sobie ludzi prostego serca i im objawia swoje tajemnice. The father takes a liking to people of simple heart and reveals his secrets to them. Takie serca mieli uczniowie Jezusa. Jesus' disciples had such hearts. Byli ufni i otwarci na słuchanie Jezusa. They were trusting and open to listening to Jesus. To prostota i otwartość serca okazała się kluczem do Bożych tajemnic, nie zaś chłodny ludzki rozum. It was simplicity and an open heart that turned out to be the key to God's mysteries, not cold human reason. Jak głosi aforyzm fizyka Maxa Plancka: „Dla wierzących Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań”. As the aphorism of the physicist Max Planck says: "For believers, God is at the beginning, and for physicists at the end of all investigations."

Objawienie Boga w Chrystusie jest łaską i radością dla uczniów oraz tych, do których ich posyła. The revelation of God in Christ is grace and joy for the disciples and those to whom he sends them. Za tym tęsknili i o tym mówili prorocy. It was what the prophets longed for and said. Jest to też niewyobrażalna możliwość i dar. It is also an unimaginable possibility and gift. Jezus pracuje nad tym, żeby uczniowie zechcieli to objawienie przyjąć i docenić. Jesus is working to make His disciples accept and appreciate this revelation. Słuchając ponownie czytanego fragmentu Ewangelii, poproś o taką właśnie łaskę i radość „zobaczenia” i „usłyszenia”. Listening to the reread passage of the Gospel, ask for such grace and the joy of "seeing" and "hearing".

Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do bycia Twoim uczniem, że mogę Cię słuchać i radować się Twoją obecnością. Jesus, I thank You for inviting me to be Your disciple, for I can listen to You and enjoy Your presence.

Chwała Ojcu… Glory be to the Father ...