×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Rozmaitości, Polskie śniadanie

Polskie śniadanie Jak mówi przysłowie „Co kraj to obyczaj”.

Dotyczy to również śniadań, które w każdym kraju wyglądają inaczej. W Polsce śniadanie składa się najczęściej z ciepłego napoju i kanapek.

Dzieci piją zazwyczaj mleko, a dorośli herbatę lub kawę (albo mleko). Do tego kanapki z białego lub ciemnego pieczywa. Na polskich stołach obok chleba z pewnością znajdzie się też kilka bułek. Kanapki są zazwyczaj z białym serem, żółtym serem, wędliną lub dżemem. Popularną potrawą jest również jajecznica, a ulubionym śniadaniem wielu dzieci są parówki z keczupem. Coraz więcej ludzi je również płatki na mleku lub grzanki. Bogaty wybór śniadań jest również dostępny w restauracjach typu fast food i wielu ludzi właśnie tam spożywa swój pierwszy posiłek w ciągu dnia.

Jeśli chodzi o porę jedzenia śniadań to różni się ona w zależności od stylu życia.

W Polsce najczęściej jada się je krótko po przebudzeniu, przed wyjściem do pracy czy szkoły. Jest to dość wczesna godzina, ponieważ większość osób rozpoczyna pracę i naukę o 8 rano. W Polsce nie ma tradycji jedzenia lunchu.

Jest za to tak zwane „drugie śniadanie” jedzone ok. 10-11 rano. Najczęściej składa się z kanapek i jakiegoś napoju. Śniadanie to pierwszy posiłek w ciągu dnia i przez wielu uważany za najważniejszy.

W każdym razie gdybym nie zjadła rano śniadania to później cały dzień czułabym się zmęczona. Jak ważne jest śniadanie ilustruje pewne chińskie przysłowie: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.


Polskie śniadanie Polnisches Frühstück Polish breakfast Lengyel reggeli Pequeno-almoço polonês Польский завтрак Польський сніданок Jak mówi przysłowie „Co kraj to obyczaj”. Wie das Sprichwort "Was ein Land ist Brauch" sagt. As the proverb "What a country is custom" says. Как гласит пословица «Какая страна обычай». Як говорить прислів'я «Яка країна звичай».

Dotyczy to również śniadań, które w każdym kraju wyglądają inaczej. Dies gilt auch für Frühstücke, die in jedem Land anders aussehen. This also applies to breakfasts that look different in each country. Это также относится к завтракам, которые выглядят по-разному в каждой стране. Це також стосується сніданків, які відрізняються від країни до країни. W Polsce śniadanie składa się najczęściej z ciepłego napoju i kanapek. In Polen besteht das Frühstück normalerweise aus einem heißen Getränk und Sandwiches. In Poland, breakfast usually consists of a warm drink and sandwiches.

Dzieci piją zazwyczaj mleko, a dorośli herbatę lub kawę (albo mleko). Children usually drink milk and adults drink tea or coffee (or milk). Дети обычно пьют молоко, а взрослые пьют чай или кофе (или молоко). Do tego kanapki z białego lub ciemnego pieczywa. Dazu Sandwiches aus Weiß- oder Schwarzbrot. In addition, sandwiches with white or dark bread. Na polskich stołach obok chleba z pewnością znajdzie się też kilka bułek. Auf den polnischen Tischen wird es neben dem Brot sicher auch ein paar Brötchen geben. On Polish tables, there will be some bread rolls next to bread. Kanapki są zazwyczaj z białym serem, żółtym serem, wędliną lub dżemem. The sandwiches are usually with white cheese, yellow cheese, sausage or jam. Popularną potrawą jest również jajecznica, a ulubionym śniadaniem wielu dzieci są parówki z keczupem. Auch Rührei ist ein beliebtes Gericht und das Lieblingsfrühstück vieler Kinder sind Würstchen mit Ketchup. Scrambled eggs are also a popular dish, and ketchup sausages are the favorite breakfast of many children. Coraz więcej ludzi je również płatki na mleku lub grzanki. Immer mehr Menschen essen auch Müsli oder Toast. More and more people also eat cereal on milk or toast. Все больше людей также едят кашу на молоке или тостах. Bogaty wybór śniadań jest również dostępny w restauracjach typu fast food i wielu ludzi właśnie tam spożywa swój pierwszy posiłek w ciągu dnia. Eine reichhaltige Frühstücksauswahl ist auch in Fast-Food-Restaurants erhältlich und viele Menschen nehmen dort ihre erste Mahlzeit des Tages ein. A rich breakfast selection is also available in fast food restaurants and many people eat their first meal there during the day.

Jeśli chodzi o porę jedzenia śniadań to różni się ona w zależności od stylu życia. Wenn es um das Frühstücken geht, variiert es je nach Lebensstil. When it comes to breakfast time, it varies depending on your lifestyle.

W Polsce najczęściej jada się je krótko po przebudzeniu, przed wyjściem do pracy czy szkoły. In Polen werden sie am häufigsten kurz nach dem Aufwachen gegessen, bevor man zur Arbeit oder zur Schule geht. In Poland, they are eaten most often shortly after waking up, before going to work or school. В Польше их едят чаще всего вскоре после пробуждения, перед тем, как идти на работу или в школу. Jest to dość wczesna godzina, ponieważ większość osób rozpoczyna pracę i naukę o 8 rano. Es ist eine ziemlich frühe Stunde, da die meisten Menschen um 8 Uhr morgens mit der Arbeit und dem Studium beginnen. This is quite early because most people start work and study at 8 am. W Polsce nie ma tradycji jedzenia lunchu. In Polen gibt es keine Tradition, zu Mittag zu essen. There is no tradition of eating lunch in Poland. В Польше нет традиции обедать.

Jest za to tak zwane „drugie śniadanie” jedzone ok. Es gibt ein sogenanntes „zweites Frühstück“, das ca. There is a so-called "second breakfast" eaten about Есть так называемый "второй завтрак" 10-11 rano. 10-11 Uhr. 10-11 a.m. 10-11 утра Najczęściej składa się z kanapek i jakiegoś napoju. Es besteht normalerweise aus Sandwiches und einer Art Getränk. Most often it consists of sandwiches and some drink. Главным образом это состоит из бутербродов и некоторого напитка. Śniadanie to pierwszy posiłek w ciągu dnia i przez wielu uważany za najważniejszy. Das Frühstück ist die erste Mahlzeit des Tages und wird von vielen als die wichtigste angesehen. Breakfast is the first meal of the day and considered by many to be the most important.

W każdym razie gdybym nie zjadła rano śniadania to później cały dzień czułabym się zmęczona. Jedenfalls, wenn ich morgens nicht gefrühstückt hätte, wäre ich später den ganzen Tag müde gewesen. Anyway, if I didn't eat breakfast in the morning, I would be tired all day. Mindenesetre, ha nem reggeliztem volna reggelit, később egész nap belefáradtam volna. Jak ważne jest śniadanie ilustruje pewne chińskie przysłowie: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Die Bedeutung des Frühstücks wird durch ein chinesisches Sprichwort veranschaulicht: Iss dein Frühstück alleine, teile dein Mittagessen mit einem Freund und gib deinem Feind das Abendessen. How important the breakfast is is illustrated by a Chinese proverb: eat breakfast alone, share dinner with a friend, and give your supper to dinner.