×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Język polski dla zaawansowanych, Auto czy autobus? Warszawska kłótnia o buspasy

Auto czy autobus? Warszawska kłótnia o buspasy

Auto czy autobus?

Warszawska kłótnia o buspasy Od wielu miesięcy (a może nawet od kilku lat) trwa nieustanna kłótnia o to, czy w tak wielkim mieście jak Warszawa należy uprzywilejować komunikację miejską kosztem transportu prywatnego.

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego pomysłu wysuwają wiele argumentów na poparcie swojego punktu widzenia. Na czym miałoby polegać uprzywilejowanie transportu publicznego?

Jednym z pomysłów jest wytyczanie na ulicach buspasów, czyli specjalnych pasów ruchu, po których mogą jeździć tylko autobusy. Według założeń buspasy mają być wytyczane na ulicach, które mają przynajmniej po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Na świecie to rozwiązanie jest już dość popularne, natomiast w Warszawie stosunkowo nowe i wciąż wzbudza kontrowersje. Przeciwnicy buspasów twierdzą, że zabranie kierowcom aut osobowych jednego pasu ruchu jest niesprawiedliwe. Podkreślają, że już teraz na ulicach tworzą się ogromne korki i jeśli samochody będą miały jeszcze mniej miejsca, to korki będą jeszcze większe (jeśli to w ogóle jest możliwe). Zwolennicy buspasów uważają natomiast, że autobusy są w stanie przewieźć więcej osób na godzinę niż samochody. Według statystyk, jeden autobus przewozi tylu pasażerów co 66 (sześćdziesiąt sześć) samochodów osobowych. Jak łatwo zauważyć, jeden autobus zajmuje też mniej miejsca na ulicy niż 66 samochodów! Nie wszyscy jednak dają wiarę statystykom. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Jesteś zwolennikiem komunikacji miejskiej, czy wolisz poruszać się po mieście samochodem? Jeśli masz ochotę, napisz na ten temat parę zdań i wyślij mi je do poprawienia. Zdjęcie zostało pobrane ze strony Free Digital Photos, a jego autorem jest Jeff Ratcliff.


Auto czy autobus? Warszawska kłótnia o buspasy Voiture ou bus ? Varsovie : polémique sur les voies de bus

Auto czy autobus? Car or bus? Авто или автобус?

Warszawska kłótnia o buspasy Warsaw quarrel about bus lanes Od wielu miesięcy (a może nawet od kilku lat) trwa nieustanna kłótnia o to, czy w tak wielkim mieście jak Warszawa należy uprzywilejować komunikację miejską kosztem transportu prywatnego. For many months (and maybe even several years) there has been a constant quarrel over whether in a city as big as Warsaw should be privileged public transport at the expense of private transport.

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego pomysłu wysuwają wiele argumentów na poparcie swojego punktu widzenia. Both supporters and opponents of this idea put forward many arguments in support of their point of view. Na czym miałoby polegać uprzywilejowanie transportu publicznego? What would be the privilege of public transport?

Jednym z pomysłów jest wytyczanie na ulicach buspasów, czyli specjalnych pasów ruchu, po których mogą jeździć tylko autobusy. One of the ideas is to lay out bus lanes on the streets, i.e. special lanes that only buses can ride on. Według założeń buspasy mają być wytyczane na ulicach, które mają przynajmniej po trzy pasy ruchu w każdą stronę. According to the assumptions, bus lanes are to be marked out on the streets with at least three lanes each way. Na świecie to rozwiązanie jest już dość popularne, natomiast w Warszawie stosunkowo nowe i wciąż wzbudza kontrowersje. In the world, this solution is already quite popular, while in Warsaw relatively new and still arouses controversy. Przeciwnicy buspasów twierdzą, że zabranie kierowcom aut osobowych jednego pasu ruchu jest niesprawiedliwe. Opponents of bus lanes say that taking drivers from one lane cars is unfair. Podkreślają, że już teraz na ulicach tworzą się ogromne korki i jeśli samochody będą miały jeszcze mniej miejsca, to korki będą jeszcze większe (jeśli to w ogóle jest możliwe). They emphasize that huge traffic jams are already forming in the streets and if the cars have even less space, the traffic jams will be even bigger (if at all possible). Zwolennicy buspasów uważają natomiast, że autobusy są w stanie przewieźć więcej osób na godzinę niż samochody. On the other hand, supporters of bus lanes believe that buses are able to transport more people per hour than cars. Według statystyk, jeden autobus przewozi tylu pasażerów co 66 (sześćdziesiąt sześć) samochodów osobowych. According to statistics, one bus carries as many passengers as 66 (sixty-six) passenger cars. Jak łatwo zauważyć, jeden autobus zajmuje też mniej miejsca na ulicy niż 66 samochodów! As you can see, one bus also takes up less space on the street than 66 cars! Nie wszyscy jednak dają wiarę statystykom. However, not everyone gives faith to statistics. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? What's your opinion on the subject?

Jesteś zwolennikiem komunikacji miejskiej, czy wolisz poruszać się po mieście samochodem? Are you a supporter of public transport or do you prefer to move around the city by car? Jeśli masz ochotę, napisz na ten temat parę zdań i wyślij mi je do poprawienia. If you feel like it, write a few sentences about it and send it to me for correction. Zdjęcie zostało pobrane ze strony Free Digital Photos, a jego autorem jest Jeff Ratcliff. The photo was downloaded from the Free Digital Photos website and its author is Jeff Ratcliff.