×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Polski YouTube, Jak morsować? Moje morsowanie z IRONEM :)

Jak morsować? Moje morsowanie z IRONEM :)

Dzisiaj będzie morsowanie. Morsowanie to piękne doświadczenie zbratania się z zimnem.

Które może być tak samo przyjemne jak gorący prysznic.

Dzisiaj od początku do końca pokażę Wam jak to powinno wyglądać i liczę na to

że zainspiruję was do działania

a nie czytania i oglądania tylko do doświadczania

bo żeby żyć bardziej to trzeba doświadczać a nie o tym czytać :)

Po kolei co mam w środku: ręcznik żeby się wytrzeć nim

tuż po wyjściu z wody

mam część nieobowiązkową, ale dla mnie bardzo praktyczną

czyli reklamówka żulówka

i takie oto buciki

w których wejdę do wody

Oprócz tego wszystko to co mam na sobie

aha! I jeszcze w środku mam majtki na przebranie, co ważne... czyste

zaczynam od tego że będę się rozgrzewać

moja rozgrzewka będzie mocno fizyczna

od biegania, po ćwiczenia sprawnościowe a skończywszy

na ćwiczeniach oddechowych

zaczynamy pierwszy etap czyli...

ROZGRZEWKĘ!

jestem ubrany na cebulkę

i z każdą minutą rozgrzewki

będę zdejmować jedną warstwę ubrania

nie zdejmuję warstwy ubrania dopóki

w obecnej nie jest mi gorąco i nie czuję, że się pocę

zazwyczaj to pies przynosi patyczek

a paniuś rzuca

a w naszej relacji jest tak, że to ja latam za patyczkiem

czas na pierwszą warstwę, jest mi teraz bardzo gorąco

i poukładajcie ciuchy tak aby od razu

po wyjściu z wody swobodnie założyć kurtkę

bez szukania

i bez ogarniania niczego w plecaku

im szybciej założycie ubrania po wyjściu z wody tym lepiej

teraz sesja oddychania

niektórzy nazywają to oddechem ognia

niektórzy metodą Wima Hofa, ja jestem gdzieś pomiędzy i robię własną

40 głębokich wdechów z płytkim wydechem

kolejna warstwa i ostatnia sesja oddechu

i lecimy!

koniecznie w trakcie morsowania macie czapkę i rękawiczki

i wchodzimy

bardzo powoli i konsekwentnie

oddychając bardzo głęboko

iron, jesteś gotowy?

ooołłłłłł jeeee bejbeeee!

to uzależnia!

1.5 minuty, jak na dzisiaj - wystarczy,

teraz ubieramy się, wycieramy i robimy kolejną część czyli...

znów ruszamy się!

a uczucie po wyjściu jest nie do przecenienia...

całe ciało się budzi

każda najmniejsza komórka jest pobudzona

trudno to porównać do czegokolwiek innego

doświadczcie sami! Nie bójcie się!

jeśli zrobicie dobrą rozgrzewkę

to nie ma w tym ani grama dyskomfortu

i polecam nie przesadzać, nie walczyć z czasem, nie ścigać się na wynik kto dłużej

własne samopoczucie jest tutaj najlepszym nauczycielem

ja morsuje raz/dwa razy w tygodniu

i czuje się doskonale!

polecam i jeśli będziecie

mieli ochotę na wspólne morsowanie

to niedługo będzie taka okazja. Zapraszam do Józefowa i... piszcie na aloha@mateuszjasinski.pl po więcej szczegółów :)ALOHA!


Jak morsować? Moje morsowanie z IRONEM :)

Dzisiaj będzie morsowanie. Morsowanie to piękne doświadczenie zbratania się z zimnem. Today is going to be sea. Navigating is a beautiful experience of getting to grips with the cold.

Które może być tak samo przyjemne jak gorący prysznic. Which can be just as enjoyable as a hot shower.

Dzisiaj od początku do końca pokażę Wam jak to powinno wyglądać i liczę na to Today, from the beginning to the end, I will show you how it should look like and I am counting on it

że zainspiruję was do działania that I will inspire you to act

a nie czytania i oglądania tylko do doświadczania not reading and watching, only experiencing

bo żeby żyć bardziej to trzeba doświadczać a nie o tym czytać :) because to live more you have to experience, not read about it :)

Po kolei co mam w środku: ręcznik żeby się wytrzeć nim One by one what I have inside: a towel to wipe myself with it

tuż po wyjściu z wody just after getting out of the water

mam część nieobowiązkową, ale dla mnie bardzo praktyczną I have an optional part, but very practical for me

czyli reklamówka żulówka that is, a plastic bag

i takie oto buciki and these are the shoes

w których wejdę do wody in which I will enter the water

Oprócz tego wszystko to co mam na sobie Apart from that, everything that I am wearing

aha! I jeszcze w środku mam majtki na przebranie, co ważne... czyste I see! And inside I have panties for disguise, which is important ... clean

zaczynam od tego że będę się rozgrzewać I start with the fact that I will warm up

moja rozgrzewka będzie mocno fizyczna my warm-up will be very physical

od biegania, po ćwiczenia sprawnościowe a skończywszy from running, to fitness exercises and ending

na ćwiczeniach oddechowych on breathing exercises

zaczynamy pierwszy etap czyli... we start the first stage, i.e. ...

ROZGRZEWKĘ! WARM UP!

jestem ubrany na cebulkę I am dressed in strings

i z każdą minutą rozgrzewki and with every minute of warming up

będę zdejmować jedną warstwę ubrania I will be taking off one layer of my clothes

nie zdejmuję warstwy ubrania dopóki I'm not taking off the layer of my clothes until

w obecnej nie jest mi gorąco i nie czuję, że się pocę I'm not hot at the moment and I'm not sweating

zazwyczaj to pies przynosi patyczek usually the dog brings the stick

a paniuś rzuca and the lady throws

a w naszej relacji jest tak, że to ja latam za patyczkiem and in our relationship it is me who follow the stick

czas na pierwszą warstwę, jest mi teraz bardzo gorąco time for the first layer, I feel very hot right now

i poukładajcie ciuchy tak aby od razu and arrange your clothes so that right away

po wyjściu z wody swobodnie założyć kurtkę put on a jacket after leaving the water

bez szukania without searching

i bez ogarniania niczego w plecaku and without embracing anything in the backpack

im szybciej założycie ubrania po wyjściu z wody tym lepiej the sooner you put your clothes on after leaving the water, the better

teraz sesja oddychania now a breathing session

niektórzy nazywają to oddechem ognia some call it the breath of fire

niektórzy metodą Wima Hofa, ja jestem gdzieś pomiędzy i robię własną some using the Wim Hof method, I'm somewhere in between and make my own

40 głębokich wdechów z płytkim wydechem 40 deep breaths with a shallow exhalation

kolejna warstwa i ostatnia sesja oddechu the next layer and the last breath session

i lecimy! and we fly!

koniecznie w trakcie morsowania macie czapkę i rękawiczki you must have a hat and gloves while you sea

i wchodzimy and we go in

bardzo powoli i konsekwentnie very slowly and consistently

oddychając bardzo głęboko breathing very deeply

iron, jesteś gotowy? iron are you ready

ooołłłłłł jeeee bejbeeee! ooolłłłł jeeee bejbeeee!

to uzależnia! it's addicting!

1.5 minuty, jak na dzisiaj - wystarczy, 1.5 minutes as for today - enough,

teraz ubieramy się, wycieramy i robimy kolejną część czyli... now we dress, wipe and do the next part, i.e. ...

znów ruszamy się! we're moving again!

a uczucie po wyjściu jest nie do przecenienia... and the feeling after leaving cannot be overestimated ...

całe ciało się budzi the whole body wakes up

każda najmniejsza komórka jest pobudzona every smallest cell is energized

trudno to porównać do czegokolwiek innego it's hard to compare to anything else

doświadczcie sami! Nie bójcie się! experience for yourself! Do not be afraid!

jeśli zrobicie dobrą rozgrzewkę if you do a good warm-up

to nie ma w tym ani grama dyskomfortu there is no discomfort in it

i polecam nie przesadzać, nie walczyć z czasem, nie ścigać się na wynik kto dłużej and I recommend not to overdo it, not to fight time, not to race for the result who lasts longer

własne samopoczucie jest tutaj najlepszym nauczycielem your own well-being is the best teacher here

ja morsuje raz/dwa razy w tygodniu I navigate once / twice a week

i czuje się doskonale! and it feels great!

polecam i jeśli będziecie I recommend and if you will

mieli ochotę na wspólne morsowanie they wanted to sea together

to niedługo będzie taka okazja. Zapraszam do Józefowa i... piszcie na aloha@mateuszjasinski.pl po więcej szczegółów :)ALOHA! there will be such an opportunity soon. Come to Józefów and ... write to aloha@mateuszjasinski.pl for more details :) ALOHA!