×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Assimil Polnisch 2, Lekcja trzydziesta trzecia

Lekcja trzydziesta trzecia

Skoro pan nalega

1. Proszę pana. Może pan pozwolić na chwilę?

2. Słucham, czym mogę służyć?

3. Czy może pan spróbować tej zupy?

4. A co, niedobra? Może podać inną?

5. Po prostu, proszę jej spróbować.

6. Nie smakuje panu?

7. Niech pan sam spróbuje.

8. Mamy inne dania. Zaraz podam kartę.

9. Nie, dziękuje. Nie chcę nic innego.

10. Polecam panu doskonały bigos.

11. Proszę tylko, żeby pan spróbował tej zupy.

12. No dobrze, skoro pan nalega ... Ale jak mam spróbować, przecież nie ma łyżki!

13. Proszę spróbować, może pan spróbuje, niech pan spróbuje.

Ćwiczenie

1. Proszę mi powiedzieć, co pan o tym myśli. 2. Niech mi pani powie, co pani woli. 3. Może państwo zaczekają, dyrektor za chwilę wraca. 4. Proszę poczekać chwilę, zaraz wracam. 5. Może pan otworzy książkę i zrobi to ćwiczenie. 6. Proszę mi podać kartę, chciałbym coś zjeść. 7. Niech jej pan da coś do czytania.

Wypełnić brakujące słowa

1. Machen Sie diese Übung:

Proszę zrobić to ćwiczenie. (uprzejmy)

Niech pan zrobi to ćwiczenie. (potocznie)

Może pan zrobi to ćwiczenie. (propozycja)

2. Sagen Sie mir, worum es geht:

Proszę mi powiedzieć o co chodzi. (uprzejmy)

Niech mi pan powie, o co chodzi. (potocznie)

Może mi pan powie, o co chodzi. (propozycja)

3. Versuchen Sie, mit dem Rauchen aufzuhören

Proszę spróbować rzucić palenie. (uprzejmy)

Niech pan spróbuje rzucić palenie. (potocznie)

Może pan spróbuje rzucić palenie. (propozycja)

4. Geben Sie mit Ihre Adresse und Telefonnummer:

Proszę mi podać pana adres i numer telefonu. (uprzejmy)

Niech mi pan poda pana adres i numer telefonu. (potocznie)

Może mi pan poda pana adres i numer telefonu. (propozycja)


Lekcja trzydziesta trzecia Lektion dreiunddreißig Lesson thirty-three

Skoro pan nalega If you insist Если вы настаиваете

1. 1. 1. Proszę pana. Please, sir. Пожалуйста, сэр. Może pan pozwolić na chwilę? Would you please allow a moment? Не могли бы вы позволить минутку?

2. 2. Słucham, czym mogę służyć? I am listening, what can I do for you? Я слушаю, что я могу сделать для вас?

3. Czy może pan spróbować tej zupy? Can you try this soup? Можно попробовать этот суп?

4. A co, niedobra? What, not good? Что, нехорошо? Może podać inną? Maybe give another one? Может, дать еще один?

5. 5. Po prostu, proszę jej spróbować. Probier es einfach. Just try it. Просто попробуйте.

6. Nie smakuje panu? Don't you like it?

7. Niech pan sam spróbuje. Versuch es selber. Try it yourself.

8. Mamy inne dania. We have other dishes. Zaraz podam kartę. I'll give you the card.

9. Nie, dziękuje. No thanks. Nie chcę nic innego. I don't want anything else.

10. Polecam panu doskonały bigos. I recommend you the perfect bigos.

11. Proszę tylko, żeby pan spróbował tej zupy. Ich bitte Sie nur, diese Suppe zu probieren. I just ask you to try this soup.

12. No dobrze, skoro pan nalega ... Ale jak mam spróbować, przecież nie ma łyżki! Well, if you insist ... But if I have to try, there is no spoon!

13. Proszę spróbować, może pan spróbuje, niech pan spróbuje. Bitte versuchen Sie es, warum versuchen Sie es nicht, versuchen Sie es? Please try it, why not try it, try it?

Ćwiczenie Exercise

1. Proszę mi powiedzieć, co pan o tym myśli. Tell me what you think about this. 2. Niech mi pani powie, co pani woli. Sagen Sie mir, was Sie bevorzugen. Tell me what you prefer. 3. Może państwo zaczekają, dyrektor za chwilę wraca. Vielleicht warten Sie, der Direktor ist gleich wieder da. Maybe you'll wait, the director will be back in a moment. 4. Proszę poczekać chwilę, zaraz wracam. Please wait a moment, I'll be right back. 5. Może pan otworzy książkę i zrobi to ćwiczenie. Vielleicht schlagen Sie das Buch auf und machen diese Übung. Perhaps you will open the book and do this exercise. 6. Proszę mi podać kartę, chciałbym coś zjeść. Please give me the card, I'd like to eat something. 7. Niech jej pan da coś do czytania. Gib ihr etwas zu lesen. Give her something to read.

Wypełnić brakujące słowa Fülle die fehlenden Wörter ein Fill in the missing words

1. Machen Sie diese Übung:

Proszę zrobić to ćwiczenie. Bitte machen Sie diese Übung. Please do this exercise. (uprzejmy) (Art) (kind)

Niech pan zrobi to ćwiczenie. Please do this exercise. (potocznie) (colloquially)

Może pan zrobi to ćwiczenie. (propozycja)

2. Sagen Sie mir, worum es geht:

Proszę mi powiedzieć o co chodzi. Please tell me what it is. (uprzejmy)

Niech mi pan powie, o co chodzi. (potocznie)

Może mi pan powie, o co chodzi. (propozycja)

3. Versuchen Sie, mit dem Rauchen aufzuhören

Proszę spróbować rzucić palenie. Please try to quit smoking. (uprzejmy) (Art)

Niech pan spróbuje rzucić palenie. (potocznie)

Może pan spróbuje rzucić palenie. (propozycja)

4. Geben Sie mit Ihre Adresse und Telefonnummer:

Proszę mi podać pana adres i numer telefonu. Bitte geben Sie mir Ihre Adresse und Telefonnummer. (uprzejmy)

Niech mi pan poda pana adres i numer telefonu. (potocznie)

Może mi pan poda pana adres i numer telefonu. (propozycja)