×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

*, Piece of Hebrew 1

Piece of Hebrew 1

שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew

והיום אנחנו הולכים לדבר על הגייה מודרנית בעברית

ואיך העברית השתנתה עם השנים את זה אנחנו נראה לפי משפט שננתח ביחד

אני מזכיר לכם לכל סרטון יש לנו כתוביות גם באנגלית וגם בעברית לא לשכוח להפעיל

ואם אני מדבר מהר מידי או לאט מדי ניתן לשנות את קצב הדיבור שלי על ידי הגדרות ביוטיוב אז יאללה בוא נתחיל

בואו נסתכל על המשפט שאני שם לכם

עכשיו על המסך ותנסו לקרוא אותו

איך שאנשים מדברים היום בישראל וגם אני מדבר ככה זה ישמע כך

הארוחה ארוחה נשמע בדיוק אותו דבר אז איך זה קורה

כי במילה אחת יש לנו את האותיות א' וח'

ובמילה השנייה יש לנו את האותיות א' וכ' אז איך זה הגיוני שיש לנו אותיות שונות

אבל זה נשמע בדיוק אותו דבר ארוחה ארוחה

אז בוא נשמע רגע איך זה היה צריך להישמע בעברית של פעם

לא כל כך מזמן לפני כמה עשרות שנים אז זה ישמע ככה הארוחה ערוכה שומעים את ההבדל

האותיות ע' וח' היו בעבר אותיות גרוניות

היו שומעים אותם מהגרון כמו ערבית כיום

בערבית יש הבדל בין ח' לח' בין ע' לע'

מהגרון- ע'. וגם העברית הייתה בעבר שפה הרבה יותר

גרונית והאותיות היו נשמעות שונה הארוחה ערוכה שומעים את ההבדל

בין ח' לח' ע' לע'?

וככה יכלו להבדיל בין המילים השונות

מצד אחד יש לזה יתרון בשבילכם מי שלומד עברית

כי האותיות הגרוניות מאוד קשות להגיה עבור דוברים של שפות מסוימות וככה זה

יותר קל. מצד שני הרבה פעמים אתם לא יודעים איך לכתוב מילה מסוימת בע' או בא' בח' או בכ'

וזה מקשה עליכם. הדרך להתגבר על זה היא פשוט לצרוך כמה שיותר עברית לקרוא כמה שיותר

לכתוב כמה שיותר וככה אתם תתקלו במילה כמה וכמה פעמים וכבר תדעו איך לכתוב אותה כמו שזה קרה עם א' וע' וכ' וח' קרה גם עם אותיות אחרות פעם היה הבדל בין ט' לת'', בין כ' לק'

והיום כל ההבדלים האלה נעלמו לגמרי

אז למה זה קרה?

שאלה מצוינת

צריך להבין שעברית לא הייתה שפת יום יום.

העברית למעשה

מאז גלות בית שני, היהודים נפוצו בכל העולם בהמון המון ארצות ועברית שימשה בעיקר כשפת קודש

למעט מעט היהודים שבמשך 2000 השנים האלה

נשארו בישראל בארבע ערי הקודש שזה ירושלים צפת

טבריה וחברון.

אלו בעצם מקומות שבהם ישוב יהודי מאוד קטן לאורך השנים אבל רוב היהדות

בעולם חיה במקומות אחרים ואז התפתחו עם השנים מבטאים שונים היה את המבטא האשכנזי של

יהודים מאירופה בעיקר ממזרח אירופה ומערב אירופה.

ואת המבטא הספרדי מיהודים שגרו במדינות ערב ומיהודים מסוימים בספרד ובאיטליה והמבטא השלישי שהיה הוא המבטא התימני שהוא הכי דומה לעברית הקלאסית תכף נדבר על המבטא התימני

כשהקימו את המדינה והתחילו להחיות את השפה העברית, מה לעשות אבל ההגמוניה הייתה בעיקר של היהדות האשכנזית שגם להיהדות האשכנזית היה מאוד קשה להגות את האותיות

הגרוניות את הח' את הע' לעומת ח' וע'

ועם השנים זאת ההגייה שהשתרשה בישראל הגייה לא גרונית

הגיה שהיא מצד אחד יותר קלה לדוברי שפות זרות אבל מצד שני היא מקשה לדעת איך כותבים נכו אם אתם רוצים לשמוע את ההגייה הכי דומה לעברית הקלאסיות של פעם. זוהי ההגיה התימנית שתמצאו אותה בעיקר אצל

אצל מבוגרים תימנים שמדברים עברית הכי קרובה למקור ממה שיש היום

אבל העברית היום ששולטת

היא עברית כבר לא כל כך גרונית כמו העברית שאתם שומעים שאני מדבר

זה היה הסרטון שלנו להיום

אני מקווה שזה עזר לכם להבין עוד משהו לגבי הגיה.

אם יש לכם שאלות אני אשמח אם

תכתבו לי בתגובות ואני אשתדל לענות כמיטב יכולתי ואל תשכחו להירשם לערוץ זה ממש מוזר

שאתם נרשמים ואני מודה לכל מי שנרשם

ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי


Piece of Hebrew 1 Piece of Hebrew 1 Кусочек иврита 1

שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew Hello everyone and welcome to another Piece of Hebrew video

והיום אנחנו הולכים לדבר על הגייה מודרנית בעברית And today we are going to talk about modern pronunciation in Hebrew

ואיך העברית השתנתה עם השנים את זה אנחנו נראה לפי משפט שננתח ביחד And how the Hebrew has changed over the years we will see according to a sentence that we will analyze together

אני מזכיר לכם לכל סרטון יש לנו כתוביות גם באנגלית וגם בעברית לא לשכוח להפעיל I remind you that for every video we have subtitles in both English and Hebrew, do not forget to play

ואם אני מדבר מהר מידי או לאט מדי ניתן לשנות את קצב הדיבור שלי על ידי הגדרות ביוטיוב אז יאללה בוא נתחיל And if I speak too fast or too slow I can change my speech rate by YouTube settings then come on let's get started

בואו נסתכל על המשפט שאני שם לכם Let's take a look at the sentence I give you

עכשיו על המסך ותנסו לקרוא אותו Now on the screen and try to read it

איך שאנשים מדברים היום בישראל וגם אני מדבר ככה זה ישמע כך The way people speak in Israel today and I speak the same way it will sound that way

הארוחה ארוחה נשמע בדיוק אותו דבר אז איך זה קורה The meal meal sounds exactly the same so how does it happen

כי במילה אחת יש לנו את האותיות א' וח' Because in one word we have the letters A and H

ובמילה השנייה יש לנו את האותיות א' וכ' אז איך זה הגיוני שיש לנו אותיות שונות And in the second word we have the letters A and so so how does it make sense that we have different letters

אבל זה נשמע בדיוק אותו דבר ארוחה ארוחה But it sounds exactly the same meal meal

אז בוא נשמע רגע איך זה היה צריך להישמע בעברית של פעם So let's hear for a moment how it should have sounded in the Hebrew of yesteryear

לא כל כך מזמן לפני כמה עשרות שנים אז זה ישמע ככה הארוחה ערוכה שומעים את ההבדל Not so long ago a few decades ago so it will sound like a prepared meal and you hear the difference

האותיות ע' וח' היו בעבר אותיות גרוניות The letters A and H were formerly guttural letters

היו שומעים אותם מהגרון כמו ערבית כיום They would be heard from the throat like Arabic today

בערבית יש הבדל בין ח' לח' בין ע' לע' In Arabic there is a difference between 8 and 8 between

מהגרון- ע'. From the throat - E. וגם העברית הייתה בעבר שפה הרבה יותר And Hebrew was also a much more common language in the past

גרונית והאותיות היו נשמעות שונה הארוחה ערוכה שומעים את ההבדל Throat and the letters would sound different the meal is arranged and hear the difference

בין ח' לח' ע' לע'? Between 8 and 8?

וככה יכלו להבדיל בין המילים השונות And so they could distinguish between the different words

מצד אחד יש לזה יתרון בשבילכם מי שלומד עברית On the one hand, it has an advantage for you who are learning Hebrew

כי האותיות הגרוניות מאוד קשות להגיה עבור דוברים של שפות מסוימות וככה זה Because the guttural letters are very difficult to pronounce for speakers of certain languages and that's how it is

יותר קל. Easier. מצד שני הרבה פעמים אתם לא יודעים איך לכתוב מילה מסוימת בע' או בא' בח' או בכ' On the other hand, many times you do not know how to write a certain word in a letter or in a letter in a letter or in a letter.

וזה מקשה עליכם. And it's hard on you. הדרך להתגבר על זה היא פשוט לצרוך כמה שיותר עברית לקרוא כמה שיותר The way to overcome this is to simply consume as much Hebrew as possible and read as much as possible

לכתוב כמה שיותר וככה אתם תתקלו במילה כמה וכמה פעמים וכבר תדעו איך לכתוב אותה  כמו שזה קרה עם א' וע' וכ' וח' קרה גם עם אותיות אחרות פעם היה הבדל בין ט' לת'', בין כ' לק' Write as much as possible and this is how you will come across the word several times and you will already know how to write it as it happened with A and E and K and H and also happened with other letters. Once upon a time there was a difference between T and T, between K and K.

והיום כל ההבדלים האלה נעלמו לגמרי And today all these differences have completely disappeared

אז למה זה קרה? So why did this happen?

שאלה מצוינת Great question

צריך להבין שעברית לא הייתה שפת יום יום. It should be understood that Hebrew was not an everyday language.

העברית למעשה Hebrew in fact

מאז גלות בית שני, היהודים נפוצו בכל העולם בהמון המון ארצות ועברית שימשה בעיקר כשפת קודש Since the Second Temple exile, Jews have spread throughout the world in many, many countries and Hebrew has been used primarily as a sacred language

למעט מעט היהודים שבמשך 2000 השנים האלה Except for a few Jews during those 2000 years

נשארו בישראל בארבע ערי הקודש שזה ירושלים צפת Remained in Israel in the four holy cities which is Jerusalem Safed

טבריה וחברון. Tiberias and Hebron.

אלו בעצם מקומות שבהם ישוב יהודי מאוד קטן לאורך השנים אבל רוב היהדות These are actually places where a very small Jewish settlement has settled over the years but most of Judaism

בעולם חיה במקומות אחרים ואז התפתחו עם השנים מבטאים שונים היה את המבטא האשכנזי של In the world lived in other places and then developed over the years different accents was the Ashkenazi accent of

יהודים מאירופה בעיקר ממזרח אירופה ומערב אירופה. Jews from Europe, mainly from Eastern Europe and Western Europe.

ואת המבטא הספרדי מיהודים שגרו במדינות ערב ומיהודים מסוימים בספרד ובאיטליה  והמבטא השלישי שהיה הוא המבטא התימני שהוא הכי דומה לעברית הקלאסית תכף נדבר על המבטא התימני And the Spanish accent from Jews who lived in Arab countries and from certain Jews in Spain and Italy and the third accent that was was the Yemeni accent which is most similar to classical Hebrew We will soon talk about the Yemeni accent

כשהקימו את המדינה והתחילו להחיות את השפה העברית, מה לעשות אבל ההגמוניה הייתה בעיקר של היהדות האשכנזית שגם להיהדות האשכנזית היה מאוד קשה להגות את האותיות

הגרוניות את הח' את הע' לעומת ח' וע' Throat the H. the H. vs. H. and E.

ועם השנים זאת ההגייה שהשתרשה בישראל הגייה לא גרונית And over the years, however, the pronunciation that has taken root in Israel is not a throaty pronunciation

הגיה שהיא מצד אחד יותר קלה לדוברי שפות זרות אבל מצד שני היא מקשה לדעת איך כותבים נכו אם אתם רוצים לשמוע את ההגייה הכי דומה לעברית הקלאסיות של פעם. A pronunciation that is on the one hand easier for speakers of foreign languages but on the other hand it makes it difficult to know how to write correctly if you want to hear the pronunciation most similar to the classic Hebrew of yesteryear. זוהי ההגיה התימנית שתמצאו אותה בעיקר אצל This is the Yemeni pronunciation that you will find mostly in

אצל מבוגרים תימנים שמדברים עברית הכי קרובה למקור ממה שיש היום In Yemeni adults who speak Hebrew closest to the source than there is today

אבל העברית היום ששולטת But Hebrew is the dominant language today

היא עברית כבר לא כל כך גרונית כמו העברית שאתם שומעים שאני מדבר Hebrew is no longer as throaty as the Hebrew you hear me speak

זה היה הסרטון שלנו להיום This was our video for today

אני מקווה שזה עזר לכם להבין עוד משהו לגבי הגיה. I hope this helped you understand something more about pronunciation.

אם יש לכם שאלות אני אשמח אם

תכתבו לי בתגובות ואני אשתדל לענות כמיטב יכולתי ואל תשכחו להירשם לערוץ זה ממש מוזר

שאתם נרשמים ואני מודה לכל מי שנרשם

ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי