×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Videos, ניר וגלי חדר וחצי - פרק ראשון

ניר וגלי חדר וחצי - פרק ראשון

שולי קום!

שולי אחי קום קום קום זריז שולי!

מה השעה אחת עשרה?

אחת עשרה עכשיו?!

כיוונתי אותך לשבע לא?

אחי אני מה זה מצטער לא התעוררתי! התבלבל לי האיי אם פי אם..

יואו אני הורג אותך, יש לי הופעה עכשיו!

אני אפצה אותך!

אני אעיר אותך בשש מחר!

בוקר טוב שולי! קפה?

אין לי זמן עכשיו,קומקום

איפה אתה? שעה אני צועקת לך מהחלון כבר!

יודע שמרית יודע מצטער חכי לי למטה אני כבר יוצא

שולי אתה יוצא? נגמר החומוס

טוב בסדר בסדר אני אביא בחזור. ביי

אוי נו מה עכשיו? איפה המפתח?

נסה להיזכר איפה שמת אותו!

בדלת נעלתי בלילה

הוא נפל לך בטח, תבדוק מתחת לספה

הוא לא כאן! -איפה הספייר?

הספייר בחוץ בארון חשמל, שאני לא אתקע מחוץ לבית

רעיון טוב

כן

אה קובי! קובי! ראית את המפתח אולי? - אה אחי?

המפתח, המפתח שהיה בדלת ראית?

לא

תגיד שנייה... אתה בונה עליי כאן לפסח? לניקיונות וזה?

מה?

חשבנו כמה חברה לנסוע לרודוס

מה? מה רודוס עכשיו?! רודוס... תעשה לי טובה, תעזור לי לחפש

לך לאמבטיה תראה אולי נפל לי על הרצפה שם

יואו, מה עשיתי עם זה?

נסה להיזכר איפה שמת אותו!

אני אומר לך בדלת נו!

קרן, המפתח של הדלת כאן אולי?

לא.

אמרת לו על רודוס?

יואו אנלא מאמין..אנלא מאמין.

תגיד לי מה נסגר? אני אחכה לך עוד הרבה זמן?

אל תשאלי שמרית אני נעול לא מוצא את המפתח

אין אתה בדיחה. אתה פשוט בדיחה שולי

אוי שיט

צהרים קסומים מדבר שולי כדברא

כן מר כדברא, איפה אתה?!

היית צריך להיות כאן לפני חצי שעה לא? אתה שומע את הילד בוכה?

אני טיפה מתעכב כאן אבל אני ממש אוטוטו מגיע

לא אין לך מה להגיע, אנחנו מתקפלים!

ויותר מזה, אני אישית אדאג שלאף יומולדת בשכבה אתה לא תגיע

תתבייש!

אתה משלם לי על היום הזה

שמרית, שמרית!

יופי

הופעה אחת הייתה לי החודש, התבטלה.

תקוע בבית בלי מפתח

נסה להיזכר איפה שמת אותו...

עוד פעם אחת! עוד פעם אחת אני שם אותך ביד 2, לא צוחק איתך!

מה?

חיפשת אותי

כן!

איפה היית?!

אה... הייתי בדייט...

איפה הספייר?

הספייר בחוץ! בארון חשמל!

נכון. נכון...

שלא תיתקע מחוץ לבית

כן

רוצה לצאת עכשיו?

לא, אין לי מה לצאת!

הלך היום

אבוד

אה... אוקיי...

שומע בוא נעשה שמעכשיו אני כאן, סבבה?

כאילו אלא אם כן אני מעדכן אחרת אני כאן

תודה רבה באמת

בכיף

שולי, אני רק מזכיר לך על החומוס..

עזוב אותי חומוס!

הלכה לי הופעה עכשיו מעניין אותך החומוס?!

אני נשאר בבית וזהו, עזבו אותי כולכם בשקט

הכי טוב בבית!

כן!

שים איזה סרט!

איפה השלט?

הכתוביות באדיבות תלמידי תיכון שוהם ובסיוע אגודת החירשים בישראל


ניר וגלי חדר וחצי - פרק ראשון Nir and Gali Hadar and a Half - Chapter One

שולי קום! Shuli Kom!

שולי אחי קום קום קום זריז שולי! Shuli Dude, come on, come on, Shuli!

מה השעה אחת עשרה? What time is eleven?

אחת עשרה עכשיו?! Eleven now ?!

כיוונתי אותך לשבע לא? I set you at seven, didn't I?

אחי אני מה זה מצטער לא התעוררתי! התבלבל לי האיי אם פי אם.. Dude I'm what it's sorry I did not wake up! I was confused by the islands if.

יואו אני הורג אותך, יש לי הופעה עכשיו! Yoo I'm killing you, I have a show now!

אני אפצה אותך! I will make it up to you!

אני אעיר אותך בשש מחר! I'll wake you up at six tomorrow!

בוקר טוב שולי! קפה? Good morning fringe! coffee?

אין לי זמן עכשיו,קומקום I have no time now, kettle

איפה אתה? שעה אני צועקת לך מהחלון כבר! Where you? I'm yelling at you from the window already!

יודע שמרית יודע מצטער חכי לי למטה אני כבר יוצא Know that Marit knows sorry Wait for me downstairs I'm already out

שולי אתה יוצא? נגמר החומוס Shuli are you going out? The chickpeas are over

טוב בסדר בסדר אני אביא בחזור. ביי Ok ok ok ok i will bring back. Bye

אוי נו מה עכשיו? איפה המפתח? Oh well what now? Where's the key?

נסה להיזכר איפה שמת אותו! Try to remember where you put it!

בדלת נעלתי בלילה I locked the door at night

הוא נפל לך בטח, תבדוק מתחת לספה He's probably fallen for you, check under the couch

הוא לא כאן! -איפה הספייר? he is not here! - Where's the spare?

הספייר בחוץ בארון חשמל, שאני לא אתקע מחוץ לבית The spare outside in the electrical cabinet, which I will not stick outside the house

רעיון טוב A good idea

כן

אה קובי! קובי! ראית את המפתח אולי? - אה אחי? Oh Kobe! Kobe! Did you see the key maybe? - Oh bro?

המפתח, המפתח שהיה בדלת ראית? The key, the key that was in the door did you see?

לא

תגיד שנייה... אתה בונה עליי כאן לפסח? לניקיונות וזה? Say a second ... are you building on me here for Passover? For cleaning and that?

מה? what?

חשבנו כמה חברה לנסוע לרודוס We were thinking of some company to travel to Rhodes

מה? מה רודוס עכשיו?! רודוס... תעשה לי טובה, תעזור לי לחפש what? What about Rhodes now ?! Rhodes ... do me a favor, help me search

לך לאמבטיה תראה אולי נפל לי על הרצפה שם Go to the bathroom you will see maybe I fell on the floor there

יואו, מה עשיתי עם זה? Yoo, what did I do with it?

נסה להיזכר איפה שמת אותו! Try to remember where you put it!

אני אומר לך בדלת נו! I'm telling you at the door!

קרן, המפתח של הדלת כאן אולי? Karen, the key to the door here maybe?

לא.

אמרת לו על רודוס? Did you tell him about Rhodes?

יואו אנלא מאמין..אנלא מאמין. Yoo I do not believe..I do not believe.

תגיד לי מה נסגר? אני אחכה לך עוד הרבה זמן? Tell me what's closed? I'll wait a long time for you?

אל תשאלי שמרית אני נעול לא מוצא את המפתח Do not ask Yeast I'm locked I can not find the key

אין אתה בדיחה. אתה פשוט בדיחה שולי You're not a joke. You're just a marginal joke

אוי שיט Oh shit

צהרים קסומים מדבר שולי כדברא On a magical afternoon, Shuli Kadabra

כן מר כדברא, איפה אתה?! Yes Mr. Kadbra, where are you ?!

היית צריך להיות כאן לפני חצי שעה לא? אתה שומע את הילד בוכה? You should have been here half an hour ago, right? Do you hear the child crying?

אני טיפה מתעכב כאן אבל אני ממש אוטוטו מגיע I'm a bit delayed here but I'm really Otto coming

לא אין לך מה להגיע, אנחנו מתקפלים! No you have nothing to get, we fold!

ויותר מזה, אני אישית אדאג שלאף יומולדת בשכבה אתה לא תגיע And more than that, I'll personally make sure that no birthday party in the class you will attend

תתבייש! Be ashamed!

אתה משלם לי על היום הזה You're paying me for this day

שמרית, שמרית! Yeast, yeast!

יופי Beauty

הופעה אחת הייתה לי החודש, התבטלה. I had one show this month, canceled.

תקוע בבית בלי מפתח Stuck in a house without a key

נסה להיזכר איפה שמת אותו... Try to remember where you put it ...

עוד פעם אחת! עוד פעם אחת אני שם אותך ביד 2, לא צוחק איתך! one more time! One more time I put you in hand 2, not kidding with you!

מה?

חיפשת אותי Did you look for me

כן!

איפה היית?!

אה... הייתי בדייט...

איפה הספייר? Where's the spare?

הספייר בחוץ! בארון חשמל! The spare is outside! In the electrical cabinet!

נכון. נכון... Right. Right...

שלא תיתקע מחוץ לבית So you do not get stuck outside the house

כן

רוצה לצאת עכשיו? Want to go out now?

לא, אין לי מה לצאת! No, I have nothing to go out!

הלך היום Gone today

אבוד Lost

אה... אוקיי... Oh ok...

שומע בוא נעשה שמעכשיו אני כאן, סבבה? Hear let's we be here from now on, Sabba?

כאילו אלא אם כן אני מעדכן אחרת אני כאן Like unless I update otherwise I'm here

תודה רבה באמת Thank you very much indeed

בכיף

שולי, אני רק מזכיר לך על החומוס.. Shuli, I'm just reminding you about the chickpeas.

עזוב אותי חומוס! Leave me chickpeas!

הלכה לי הופעה עכשיו מעניין אותך החומוס?! I went to a show now. Are you interested in hummus ?!

אני נשאר בבית וזהו, עזבו אותי כולכם בשקט I stay at home and that's it, you all left me alone

הכי טוב בבית! The best at home!

כן!

שים איזה סרט!

איפה השלט? Where is the sign?

הכתוביות באדיבות תלמידי תיכון שוהם ובסיוע אגודת החירשים בישראל Subtitles courtesy of Shoham High School students and with the assistance of the Deaf Association in Israel