image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 1 Samuel 21: David and the Holy Bread

1 Samuel 21: David and the Holy Bread

פרק כא

21:1 ויקם וילך ויהונתן בא העיר

21:2 ויבא דוד נבה אל-אחימלך הכהן ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו מדוע אתה לבדך ואיש אין אתך

21:3 ויאמר דוד לאחימלך הכהן המלך צוני דבר ויאמר אלי איש אל-ידע מאומה את-הדבר אשר-אנכי שלחך ואשר צויתך ואת-הנערים יודעתי אל-מקום פלני אלמוני

21:4 ועתה מה-יש תחת-ידך חמשה-לחם תנה בידי או הנמצא

21:5 ויען הכהן את-דוד ויאמר אין-לחם חל אל-תחת ידי כי-אם-לחם קדש יש אם-נשמרו הנערים אך מאשה

21:6 ויען דוד את-הכהן ויאמר לו כי אם-אשה עצרה-לנו כתמול שלשם בצאתי ויהיו כלי-הנערים קדש והוא דרך חל ואף כי היום יקדש בכלי

21:7 ויתן-לו הכהן קדש כי לא-היה שם לחם כי-אם-לחם הפנים המוסרים מלפני יהוה לשום לחם חם ביום הלקחו

21:8 ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני יהוה ושמו דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול

21:9 ויאמר דוד לאחימלך ואין יש-פה תחת-ידך חנית או-חרב כי גם-חרבי וגם-כלי לא-לקחתי בידי כי-היה דבר-המלך נחוץ

21:10 ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר-הכית בעמק האלה הנה-היא לוטה בשמלה אחרי האפוד אם-אתה תקח-לך קח כי אין אחרת זולתה בזה ויאמר דוד אין כמוה תננה לי

21:11 ויקם דוד ויברח ביום-ההוא מפני שאול ויבא אל-אכיש מלך גת

21:12 ויאמרו עבדי אכיש אליו הלוא-זה דוד מלך הארץ הלוא לזה יענו במחלות לאמר הכה שאול באלפו ודוד ברבבתו

21:13 וישם דוד את-הדברים האלה בלבבו וירא מאד מפני אכיש מלך-גת

21:14 וישנו את-טעמו בעיניהם ויתהלל בידם ויתו על-דלתות השער ויורד רירו אל-זקנו

21:15 ויאמר אכיש אל-עבדיו הנה תראו איש משתגע למה תביאו אתו אלי

21:16 חסר משגעים אני כי-הבאתם את-זה להשתגע עלי הזה יבוא אל-ביתיWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

1 Samuel 21: David and the Holy Bread

פרק כא

21:1 ויקם וילך ויהונתן בא העיר

21:2 ויבא דוד נבה אל-אחימלך הכהן ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו מדוע אתה לבדך ואיש אין אתך

21:3 ויאמר דוד לאחימלך הכהן המלך צוני דבר ויאמר אלי איש אל-ידע מאומה את-הדבר אשר-אנכי שלחך ואשר צויתך ואת-הנערים יודעתי אל-מקום פלני אלמוני

21:4 ועתה מה-יש תחת-ידך חמשה-לחם תנה בידי או הנמצא

21:5 ויען הכהן את-דוד ויאמר אין-לחם חל אל-תחת ידי כי-אם-לחם קדש יש אם-נשמרו הנערים אך מאשה

21:6 ויען דוד את-הכהן ויאמר לו כי אם-אשה עצרה-לנו כתמול שלשם בצאתי ויהיו כלי-הנערים קדש והוא דרך חל ואף כי היום יקדש בכלי

21:7 ויתן-לו הכהן קדש כי לא-היה שם לחם כי-אם-לחם הפנים המוסרים מלפני יהוה לשום לחם חם ביום הלקחו

21:8 ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני יהוה ושמו דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול

21:9 ויאמר דוד לאחימלך ואין יש-פה תחת-ידך חנית או-חרב כי גם-חרבי וגם-כלי לא-לקחתי בידי כי-היה דבר-המלך נחוץ

21:10 ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר-הכית בעמק האלה הנה-היא לוטה בשמלה אחרי האפוד אם-אתה תקח-לך קח כי אין אחרת זולתה בזה ויאמר דוד אין כמוה תננה לי

21:11 ויקם דוד ויברח ביום-ההוא מפני שאול ויבא אל-אכיש מלך גת

21:12 ויאמרו עבדי אכיש אליו הלוא-זה דוד מלך הארץ הלוא לזה יענו במחלות לאמר הכה שאול באלפו ודוד ברבבתו

21:13 וישם דוד את-הדברים האלה בלבבו וירא מאד מפני אכיש מלך-גת

21:14 וישנו את-טעמו בעיניהם ויתהלל בידם ויתו על-דלתות השער ויורד רירו אל-זקנו

21:15 ויאמר אכיש אל-עבדיו הנה תראו איש משתגע למה תביאו אתו אלי

21:16 חסר משגעים אני כי-הבאתם את-זה להשתגע עלי הזה יבוא אל-ביתי

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.