image

הדרך אל המשיח, פרק י’.- דעת ה

פרק י’.- דעת ה

רבות הן הדרכים שבהן אלוהים מבקש להתגלות אלינו וליצור עימנו קשר. הטבע מדבר ללא הרף אל חושינו. לב פתוח יתרשם מן האהבה, ההוד והתהילה של אלוהים, אשר מתגלים במעשי ידיו. אוזן כרויה תשמע ותקלוט את המסרים שאלוהים מוסר לנו באמצעות הטבע. השדות הירוקים, העצים הנישאים, הניצנים והפרחים, הענן החולף, גשמי הברכה, המעיין המפכפך, הוד הרקיע - כל אלה מדברים אל ליבנו ומזמינים אותנו להתוודע אל יוצרם. הה 71.1 מושיענו השתמש בדימויים מעולם הטבע במסגרת הלקחים המאלפים שהעניק לנו. העצים, הציפורים, פרחי העמקים, ההרים, האגמים והשמיים היפים, כמו גם אירועים והתרחשויות יומיומיים - כל אלה נקשרו לדברי האמת שיצאו מפיו, וזאת כדי שלקחי פיו יעלו לעיתים קרובות בזיכרוננו, אפילו בעיצומן של טרדות ודאגות בחיי העמל שלנו. הה 71.2 אלוהים חפץ שילדיו יעריכו את מעשי ידיו ויתענגו על היופי הפשוט, הצנוע, שבו הוא קישט את ביתנו עלי אדמות. אלוהים אוהב יופי; אך הוא אוהב את יופיו וחינו של האופי הרבה יותר מכל מה שמושך את הלב מבחינה חיצונית; הוא חפץ שנטפח טוהרה ופשטות, הניכרים ביופי ובחינניות הצנועה של הפרחים. הה 71.3 אם רק נקשיב, מעשי ידיו של אלוהים ילמדו אותנו לקחים יקרים של ציות ואמון. כל הטבע כולו מציית לה', החל מן הכוכבים הנעים במסלוליהם חסרי השבילים ביקום, שממשיכים לנוע מעידן לעידן בנתיב שיועד להם מבראשית, וכלה באטומים הזעירים ביותר. אלוהים דואג לכול, ומקיים את כל בריאתו. הוא מקיים את אינספור העולמות ברחבי היקום העצום, ובעת ובעונה אחת דואג לכל צורכיהם של הדרורים הקטנים, המזמרים את שיריהם הצנועים ללא מורא. כשבני האדם יוצאים מדי יום לעמל יומם, כשהם עוסקים בתפילה, כשהם שוכבים לישון בלילה, וכשהם קמים בבוקר, כשהעשיר חוגג באחוזתו, או כשהעני קורא לילדיו להסב לשולחן לסעודתם הדלה - כולם כאחד נצפים על ידי עינו החומלת של אבינו שבשמיים. אף דמעה אינה חומקת ממבטו. אף חיוך אינו חומק מתשומת ליבו. הה 71.4 לו רק האמנו בכך באמת ובתמים, כל החרדות המיותרות שלנו היו מתפוגגות. חיינו לא היו גדושים אכזבות רבות כל כך; שכן כל דבר, הן פעוט והן עצום היה מופקד בידיו של אלוהים, אשר אינו נבוך מריבוי דאגות, ואינו כורע תחת כובד משאן. או אז היינו חווים שלוות נפש הזרה כל כך לרבים מאיתנו. הה 72.1 כאשר אתם מתענגים על יופיו וחינו הקוסם של העולם באמצעות החושים שלכם, הגו בעולם הבא, עולם שלא ייהרס בידי חטא ומוות; עולם שבו פניו של הטבע לא ילבשו עוד קדרות ולא יועבו בצילה של הקללה. דמיינו את תמונת ביתם של הנושעים במלכות השמיים, וזכרו שהוא יהיה הרבה יותר מפואר ממה שיד הדמיון המפותח שלכם עשויה לדמיין. במתנות הטבע השונות שאלוהים העניק לנו, אנו חוזים אך ורק בזוהר עמום ביותר של הדרו. ככתוב, ״אשר עין לא ראתה ואוזן לא שמעה ולא עלה על לב איש כל אשר הכין האלוהים לאוהביו.״ (הראשונה אל הקורינתים ב' 9). הה 72.2 למשורר ולחוקר הטבע יש דברים רבים לומר על הטבע, אבל המשיחי הוא זה שנהנה מיופייה של האדמה ויודע להעריך אותה כראוי, שכן הוא מזהה את מעשי ידיו של אבינו שבשמיים, ומבחין באהבתו בכל פרח, שיח ועץ. מי שאינו רואה בהרים ובבקעות, בנחלים ובימות ביטוי לאהבתו של אלוהים לאדם, לא יוכל להעריך את מלוא חשיבותם. הה 72.3 אלוהים מדבר אלינו דרך מעשי ידיו, ובאמצעות השגחתו והשפעתה של רוח הקודש בליבנו. נוכל להפיק לקחים יקרים הן מן הנסיבות ומהסביבה שלנו, והן מהשינויים המתרחשים מדי יום סביבנו, אם רק נפתח את ליבנו להבחין בהם ולקלוט אותם. מחבר מזמורי התהילים שעקב אחרי פועלה של יד ההשגחה, מכריז: ״חסד יהוה, מלאה הארץ.״ ״מי חכם וישמר אלה; ויתבוננו, חסדי יהוה.״ (תהילים ל״ג 5; ק״ז 43). הה 73.1 אלוהים מדבר אלינו בדברו. כאן משורטטים בבהירות קווי ההתגלות של אופיו, מגעיו עם בני האדם ופועל הגאולה הכביר שלו. כאן נפרשים לפנינו תולדות אבותינו ונביאינו ויתר אנשי האלוהים של העבר, שהיו ‘אנושיים כמונו' (איגרת יעקב ה' 17). אנו רואים כיצד הם נלחמו בייאוש בדיוק כמונו, כיצד הם נפלו בפיתוי בדיוק כמונו, ואף על פי כן, שבו ואזרו עוז ונחלו ניצחון באמצעות חסד אלוהים; כשאנו מתבוננים בהם, אנו מתעודדים וחותרים שוב לצדקה. כשאנו קוראים על החוויות היקרות שניתנו להם, על האור, האהבה והברכה שהתענגו עליהם, על המלאכה שביצעו באמצעות חסד ה' שהורעף עליהם - אותה רוח שהעניקה להם את השראתה מציתה בליבנו תשוקת חיקוי, ואנו שואפים ללכת בדרכיהם, להידמות להם ולהתהלך עם אלוהים כפי שהם התהלכו איתו. הה 73.2 ישוע אמר על התנ״ך: ״הכתובים.״ הם המעידים עלי,״ והדבר אפילו נכון יותר לגבי הברית החדשה (יוחנן ה' 39). כתבי הקודש מראשיתם ועד אחריתם מדברים על המשיח. החל בסיפור הבריאה בספר בראשית, שכן, ״הכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה,״ וכלה בהבטחה החותמת את כתבי הקודש: ״הנני בא מהר.״ (יוחנן א' 3; ההתגלות כ״ב 12). אם ברצונכם להתוודע למושיע, לימדו את כתבי הקודש. הה 73.3 הציפו את ליבכם בדבר האלוהים. דבריו הם המים החיים, אשר ירוו את צימאונכם הצורב. הם לחם החיים הניתן לנו מהשמיים. ישוע מכריז: ״אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם.״ הוא מבהיר את דבריו באומרו: ״הדברים שדיברתי אליכם רוח הם וחיים.״ (יוחנן ו' 53, 63). גופנו מורכב ממה שאנו אוכלים ושותים; בדומה לכלכלה בעולם הטבע, כך גם בכלכלה הרוחנית: כל מה שאנו הוגים בו תורם לצביון ולחוסן של טבענו הרוחני. הה 73.4 נושא הגאולה מעסיק את המלאכים; הם משתוקקים לבחון אותו; הנושעים יחקרו אותו ויזמרו עליו במהלך הדורות האינסופיים של הנצח. האם נושא נשגב זה אינו ראוי למחשבה מעמיקה וללימוד יסודי כאן ועכשיו? חסדו האינסופי ואהבתו של המשיח, הקורבן שהועלה בעבורנו - כל אלה קוראים לנו להגות בגאולה במלוא כובד הראש והכבוד. עלינו להגות באופיו של מושיענו היקר, אשר מפגיע בעבורנו במלכות השמיים. עלינו להגות בשליחותו של המשיח, שבא להושיע את עמו מחטאיהם. כאשר נהגה בנושאים שמימיים אלה, אמונתנו ואהבתנו יתגברו ויתחזקו, ותפילותינו יתקבלו ברצון רב יותר בשמיים, שכן הן יהיו מהולות באמונה ובאהבה שילכו ויתחזקו. הן יהיו תבוניות ויוקדות. הביטחון שלנו בישוע יהיה איתן יותר, ומדי יום נחווה את גבורתו, שבכוחה להעניקתשועה שלמה לכל הבאיםלאלוהים באמצעותהמשיח. הה 74.1 בשעה שנהגה באופיו כליל השלמות של המושיע, נשתוקק להשתנות ולהתחדש בצלם דמותו וטוהרו. הנשמה תרעב ותצמא להידמות לגואל הנערץ עליה. ככל שמחשבותינו יתמקדו יותר במשיח, כך נרבה לדבר על המשיח בפני הזולת, ולהציג אותו בפני העולם. הה 74.2 כתבי הקודש לא נכתבו למלומדים בלבד; להפך, הם יועדו לאנשים הפשוטים. האמיתות הנשגבות הנחוצות לשם גאולתנו ברורות ובהירות כמו קרן שמש בצהריי היום. איש לא יטעה ויאבד את חיי הנצח, זולת אנשים המסתמכים על שיפוטם במקום על רצון האלוהים המפורש שנגלה בדברו. הה 74.3 אל לנו להסתמך על דבריו של איש לגבי תורת כתבי הקודש, אלא ללמוד את דבר ה' בעצמנו. אם נאפשר לאנשים אחרים לחשוב במקומנו, האנרגיות שלנו ייחלשו והיכולות שלנו יצטמצמו. תעצומות הנפש הנשגבות שלנו יגומדו בשל העדר תרגול ואי התמקדות בנושאים הראויים להגות, עד שהן תאבדנה את היכולת לקלוט את המשמעות העמוקה של דבר ה'. ואולם, היכולת השכלית שלנו תתעצם אם נשתמש בה כדי לעקוב אחר נושאים שונים בכתבי הקודש באמצעות השוואת פסוקים ומציאת אמיתות רוחניות הטמונות בהם. הה 74.4 אין דבר המתאים יותר לחיזוק ולחידוד המוח מאשר לימוד כתבי הקודש. אין שום ספר יעיל אחר שבכוחו לרומם את המחשבה, להעצים ולהמריץ את כוחות הנפש כמו כתבי הקודש הגדושים אמיתות נשגבות. אילו דבר ה' היה נלמד כיאות, בני האדם היו בעלי מחשבה רחבה יותר; הם היו מפגינים אצילות נפש ודבקות במטרה, כאלו שכמעט ואיננו מוצאים בימינו. הה 75.1 ואולם, מקריאה מהירה של כתבי הקודש נפיק אך ורק תועלת מועטה. אדם עשוי לקרוא את כל כתבי הקודש, ואף על פי כן לא לראות את יופיים, ולא להבין את המשמעות העמוקה הטמונה בהם. רצוי ללמוד קטע בכתובים באופן יסודי, עד שייעשה מובן ונהיר, וההקשר שלו לתוכנית הגאולה יהפוך ברור ומוכח. לימוד כזה יהיה בעל ערך רב יותר מאשר קריאה של פרקים רבים ללא מטרה מוגדרת וללא שום תועלת לימודית. החזיקו את עותק כתבי הקודש שלכם בהישג יד. כשיזדמן לכם, לקראו בו; הגו בכתוב ושמרו אותו בזיכרונכם. אפילו בשעת צעידה ברחוב תוכלו לקרוא קטע, להגות בו, לשנן אותו ולשמור אותו בזיכרון. הה 75.2 לא נוכל לרכוש חוכמה ללא לימוד מעמיק של כתבי הקודש, שייערך במלוא תשומת הלב וברוח של תפילה. בכתבי הקודש ישנם מספר קטעים ברורים כל כך, שקשה להחמיץ את משמעותם, אבל ישנם קטעים אחרים שנתקשה להבין אותם אם נעבור עליהם ברפרוף. עלינו להשוות בין פסוקים בכתבי הקודש. עלינו לערוך בדיקה יסודית, ולהשקיע מחשבה רצינית והגות ברוח של תפילה. לימוד כזה יניב פרי רב. בדומה לכורה המגלה את עורקיה הכמוסים של מתכת יקרה מתחת לפני האדמה, כך תלמיד כתבי הקודש המחפש בהתמדה אחר אוצרות כמוסים, יגלה אמיתות בעלות ערך רב ביותר, הסמויות מעינו של מחפש המתרשל בחיפושיו. כאשר נהגה בליבנו במילים שנכתבו בהשראת רוח הקודש, הן יהיו כמו נחלי מים הנובעים ממעיין החיים. הה 75.3 אל לנו ללמוד לעולם את כתבי הקודש ללא תפילה. לפני שאתם פותחים את כתבי הקודש, בקשו מרוח הקודש להעניק לכם הארה, והיא תינתן לכם. כשנתנאל בא אל ישוע, המושיע הכריז: “הנה באמת בו ישראל שאין בו מרמה.” נתנאל שאל אותו: ״מנין אתה מכיר אותי?״ ענה לו ישוע: ״לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך.״ (יוחנן א' 47, 48). ישוע יראה גם אותנו במקומות המסתור שבהם אנו מתפללים, אם נבקש ממנו להאיר לנו את הכתובים כדי שנוכל לדעת את האמת. מלאכים מעולם האור ישרו עם אנשים המבקשים בלב ענו אחר הנחיית ה'. הה 76.1 רוח הקודש תפאר ותאדיר את המושיע. מתפקידה להציג בפנינו את המשיח, את טוהר צדקתו ואת הגאולה הכבירה שנחלנו בזכותו. ישוע אומר: “הוא [המנחם] יכבדני כי משלי ייקח ויודיע לכם.״ (יוחנן ט״ז 14). רוח האמת היא המורה היעיל היחיד לאמת האלוהית. אלוהים מעריך ומוקיר כל כך את האנושות, עד שמסר את בנו למות בעבורה, ומינה את רוח קודשו ללמד את האדם ולהנחות אותו! הה 76.2Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

פרק י’.- דעת ה

רבות הן הדרכים שבהן אלוהים מבקש להתגלות אלינו וליצור עימנו קשר. Many are the ways in which God seeks to be revealed to us and to make contact with us. הטבע מדבר ללא הרף אל חושינו. Nature constantly speaks to our senses. לב פתוח יתרשם מן האהבה, ההוד והתהילה של אלוהים, אשר מתגלים במעשי ידיו. An open heart will be impressed by the love, majesty, and glory of God that are revealed in His deeds. אוזן כרויה תשמע ותקלוט את המסרים שאלוהים מוסר לנו באמצעות הטבע. A committed ear will hear and receive the messages God gives us through nature. השדות הירוקים, העצים הנישאים, הניצנים והפרחים, הענן החולף, גשמי הברכה, המעיין המפכפך, הוד הרקיע - כל אלה מדברים אל ליבנו ומזמינים אותנו להתוודע אל יוצרם. The green fields, the lush trees, the buds and the flowers, the passing cloud, the blessing rain, the soaring spring, the majesty - all speak to our hearts and invite us to become acquainted with their creator. הה 71.1 מושיענו השתמש בדימויים מעולם הטבע במסגרת הלקחים המאלפים שהעניק לנו. Our 71.1 Savior used images from the natural world as part of the instructive lessons he gave us. העצים, הציפורים, פרחי העמקים, ההרים, האגמים והשמיים היפים, כמו גם אירועים והתרחשויות יומיומיים - כל אלה נקשרו לדברי האמת שיצאו מפיו, וזאת כדי שלקחי פיו יעלו לעיתים קרובות בזיכרוננו, אפילו בעיצומן של טרדות ודאגות בחיי העמל שלנו. The trees, the birds, the valleys, the mountains, the beautiful lakes and the sky, as well as everyday events and happenings - all have been linked to the truths that have come out of their mouths, so that the lessons of their mouths often come to our memory, even in the midst of hassles and worries in our busy lives. הה 71.2 אלוהים חפץ שילדיו יעריכו את מעשי ידיו ויתענגו על היופי הפשוט, הצנוע, שבו הוא קישט את ביתנו עלי אדמות. 71.2 God desires his children to appreciate his handiwork and revel in the simple, humble beauty in which he adorned our home on earth. אלוהים אוהב יופי; אך הוא אוהב את יופיו וחינו של האופי הרבה יותר מכל מה שמושך את הלב מבחינה חיצונית; הוא חפץ שנטפח טוהרה ופשטות, הניכרים ביופי ובחינניות הצנועה של הפרחים. God loves beauty; But he loves the beauty and charm of the character far more than anything that appeals to the heart externally; He is an object of pure purity and simplicity, evident in the beauty and modest grace of the flowers. הה 71.3 אם רק נקשיב, מעשי ידיו של אלוהים ילמדו אותנו לקחים יקרים של ציות ואמון. 71.3 If we only listen, God's handiwork will teach us valuable lessons of obedience and trust. כל הטבע כולו מציית לה', החל מן הכוכבים הנעים במסלוליהם חסרי השבילים ביקום, שממשיכים לנוע מעידן לעידן בנתיב שיועד להם מבראשית, וכלה באטומים הזעירים ביותר. All of nature obeys God, from the moving stars in their pathless orbits in the universe, which continue to move from era to age in the path designated from their beginning, to the tiniest atoms. אלוהים דואג לכול, ומקיים את כל בריאתו. God takes care of everything, and sustains all of His creation. הוא מקיים את אינספור העולמות ברחבי היקום העצום, ובעת ובעונה אחת דואג לכל צורכיהם של הדרורים הקטנים, המזמרים את שיריהם הצנועים ללא מורא. He sustains the countless worlds throughout the vast universe, and at the same time takes care of all the needs of the little sparrows, who chant their humble songs without fear. כשבני האדם יוצאים מדי יום לעמל יומם, כשהם עוסקים בתפילה, כשהם שוכבים לישון בלילה, וכשהם קמים בבוקר, כשהעשיר חוגג באחוזתו, או כשהעני קורא לילדיו להסב לשולחן לסעודתם הדלה - כולם כאחד נצפים על ידי עינו החומלת של אבינו שבשמיים. אף דמעה אינה חומקת ממבטו. No tear escapes his gaze. אף חיוך אינו חומק מתשומת ליבו. No smile escapes his attention. הה 71.4 לו רק האמנו בכך באמת ובתמים, כל החרדות המיותרות שלנו היו מתפוגגות. 71.4 If only we had truly believed it, all our unnecessary anxieties would have dissipated. חיינו לא היו גדושים אכזבות רבות כל כך; שכן כל דבר, הן פעוט והן עצום היה מופקד בידיו של אלוהים, אשר אינו נבוך מריבוי דאגות, ואינו כורע תחת כובד משאן. או אז היינו חווים שלוות נפש הזרה כל כך לרבים מאיתנו. הה 72.1 כאשר אתם מתענגים על יופיו וחינו הקוסם של העולם באמצעות החושים שלכם, הגו בעולם הבא, עולם שלא ייהרס בידי חטא ומוות; עולם שבו פניו של הטבע לא ילבשו עוד קדרות ולא יועבו בצילה של הקללה. דמיינו את תמונת ביתם של הנושעים במלכות השמיים, וזכרו שהוא יהיה הרבה יותר מפואר ממה שיד הדמיון המפותח שלכם עשויה לדמיין. במתנות הטבע השונות שאלוהים העניק לנו, אנו חוזים אך ורק בזוהר עמום ביותר של הדרו. ככתוב, ״אשר עין לא ראתה ואוזן לא שמעה ולא עלה על לב איש כל אשר הכין האלוהים לאוהביו.״ (הראשונה אל הקורינתים ב' 9). הה 72.2 למשורר ולחוקר הטבע יש דברים רבים לומר על הטבע, אבל המשיחי הוא זה שנהנה מיופייה של האדמה ויודע להעריך אותה כראוי, שכן הוא מזהה את מעשי ידיו של אבינו שבשמיים, ומבחין באהבתו בכל פרח, שיח ועץ. מי שאינו רואה בהרים ובבקעות, בנחלים ובימות ביטוי לאהבתו של אלוהים לאדם, לא יוכל להעריך את מלוא חשיבותם. הה 72.3 אלוהים מדבר אלינו דרך מעשי ידיו, ובאמצעות השגחתו והשפעתה של רוח הקודש בליבנו. נוכל להפיק לקחים יקרים הן מן הנסיבות ומהסביבה שלנו, והן מהשינויים המתרחשים מדי יום סביבנו, אם רק נפתח את ליבנו להבחין בהם ולקלוט אותם. מחבר מזמורי התהילים שעקב אחרי פועלה של יד ההשגחה, מכריז: ״חסד יהוה, מלאה הארץ.״ ״מי חכם וישמר אלה; ויתבוננו, חסדי יהוה.״ (תהילים ל״ג 5; ק״ז 43). הה 73.1 אלוהים מדבר אלינו בדברו. כאן משורטטים בבהירות קווי ההתגלות של אופיו, מגעיו עם בני האדם ופועל הגאולה הכביר שלו. כאן נפרשים לפנינו תולדות אבותינו ונביאינו ויתר אנשי האלוהים של העבר, שהיו ‘אנושיים כמונו' (איגרת יעקב ה' 17). אנו רואים כיצד הם נלחמו בייאוש בדיוק כמונו, כיצד הם נפלו בפיתוי בדיוק כמונו, ואף על פי כן, שבו ואזרו עוז ונחלו ניצחון באמצעות חסד אלוהים; כשאנו מתבוננים בהם, אנו מתעודדים וחותרים שוב לצדקה. כשאנו קוראים על החוויות היקרות שניתנו להם, על האור, האהבה והברכה שהתענגו עליהם, על המלאכה שביצעו באמצעות חסד ה' שהורעף עליהם - אותה רוח שהעניקה להם את השראתה מציתה בליבנו תשוקת חיקוי, ואנו שואפים ללכת בדרכיהם, להידמות להם ולהתהלך עם אלוהים כפי שהם התהלכו איתו. הה 73.2 ישוע אמר על התנ״ך: ״הכתובים.״ הם המעידים עלי,״ והדבר אפילו נכון יותר לגבי הברית החדשה (יוחנן ה' 39). כתבי הקודש מראשיתם ועד אחריתם מדברים על המשיח. החל בסיפור הבריאה בספר בראשית, שכן, ״הכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה,״ וכלה בהבטחה החותמת את כתבי הקודש: ״הנני בא מהר.״ (יוחנן א' 3; ההתגלות כ״ב 12). אם ברצונכם להתוודע למושיע, לימדו את כתבי הקודש. הה 73.3 הציפו את ליבכם בדבר האלוהים. דבריו הם המים החיים, אשר ירוו את צימאונכם הצורב. הם לחם החיים הניתן לנו מהשמיים. ישוע מכריז: ״אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם.״ הוא מבהיר את דבריו באומרו: ״הדברים שדיברתי אליכם רוח הם וחיים.״ (יוחנן ו' 53, 63). גופנו מורכב ממה שאנו אוכלים ושותים; בדומה לכלכלה בעולם הטבע, כך גם בכלכלה הרוחנית: כל מה שאנו הוגים בו תורם לצביון ולחוסן של טבענו הרוחני. הה 73.4 נושא הגאולה מעסיק את המלאכים; הם משתוקקים לבחון אותו; הנושעים יחקרו אותו ויזמרו עליו במהלך הדורות האינסופיים של הנצח. האם נושא נשגב זה אינו ראוי למחשבה מעמיקה וללימוד יסודי כאן ועכשיו? חסדו האינסופי ואהבתו של המשיח, הקורבן שהועלה בעבורנו - כל אלה קוראים לנו להגות בגאולה במלוא כובד הראש והכבוד. עלינו להגות באופיו של מושיענו היקר, אשר מפגיע בעבורנו במלכות השמיים. עלינו להגות בשליחותו של המשיח, שבא להושיע את עמו מחטאיהם. כאשר נהגה בנושאים שמימיים אלה, אמונתנו ואהבתנו יתגברו ויתחזקו, ותפילותינו יתקבלו ברצון רב יותר בשמיים, שכן הן יהיו מהולות באמונה ובאהבה שילכו ויתחזקו. הן יהיו תבוניות ויוקדות. הביטחון שלנו בישוע יהיה איתן יותר, ומדי יום נחווה את גבורתו, שבכוחה להעניקתשועה שלמה לכל הבאיםלאלוהים באמצעותהמשיח. הה 74.1 בשעה שנהגה באופיו כליל השלמות של המושיע, נשתוקק להשתנות ולהתחדש בצלם דמותו וטוהרו. הנשמה תרעב ותצמא להידמות לגואל הנערץ עליה. ככל שמחשבותינו יתמקדו יותר במשיח, כך נרבה לדבר על המשיח בפני הזולת, ולהציג אותו בפני העולם. הה 74.2 כתבי הקודש לא נכתבו למלומדים בלבד; להפך, הם יועדו לאנשים הפשוטים. האמיתות הנשגבות הנחוצות לשם גאולתנו ברורות ובהירות כמו קרן שמש בצהריי היום. איש לא יטעה ויאבד את חיי הנצח, זולת אנשים המסתמכים על שיפוטם במקום על רצון האלוהים המפורש שנגלה בדברו. הה 74.3 אל לנו להסתמך על דבריו של איש לגבי תורת כתבי הקודש, אלא ללמוד את דבר ה' בעצמנו. אם נאפשר לאנשים אחרים לחשוב במקומנו, האנרגיות שלנו ייחלשו והיכולות שלנו יצטמצמו. תעצומות הנפש הנשגבות שלנו יגומדו בשל העדר תרגול ואי התמקדות בנושאים הראויים להגות, עד שהן תאבדנה את היכולת לקלוט את המשמעות העמוקה של דבר ה'. ואולם, היכולת השכלית שלנו תתעצם אם נשתמש בה כדי לעקוב אחר נושאים שונים בכתבי הקודש באמצעות השוואת פסוקים ומציאת אמיתות רוחניות הטמונות בהם. הה 74.4 אין דבר המתאים יותר לחיזוק ולחידוד המוח מאשר לימוד כתבי הקודש. אין שום ספר יעיל אחר שבכוחו לרומם את המחשבה, להעצים ולהמריץ את כוחות הנפש כמו כתבי הקודש הגדושים אמיתות נשגבות. אילו דבר ה' היה נלמד כיאות, בני האדם היו בעלי מחשבה רחבה יותר; הם היו מפגינים אצילות נפש ודבקות במטרה, כאלו שכמעט ואיננו מוצאים בימינו. הה 75.1 ואולם, מקריאה מהירה של כתבי הקודש נפיק אך ורק תועלת מועטה. אדם עשוי לקרוא את כל כתבי הקודש, ואף על פי כן לא לראות את יופיים, ולא להבין את המשמעות העמוקה הטמונה בהם. רצוי ללמוד קטע בכתובים באופן יסודי, עד שייעשה מובן ונהיר, וההקשר שלו לתוכנית הגאולה יהפוך ברור ומוכח. לימוד כזה יהיה בעל ערך רב יותר מאשר קריאה של פרקים רבים ללא מטרה מוגדרת וללא שום תועלת לימודית. החזיקו את עותק כתבי הקודש שלכם בהישג יד. כשיזדמן לכם, לקראו בו; הגו בכתוב ושמרו אותו בזיכרונכם. אפילו בשעת צעידה ברחוב תוכלו לקרוא קטע, להגות בו, לשנן אותו ולשמור אותו בזיכרון. הה 75.2 לא נוכל לרכוש חוכמה ללא לימוד מעמיק של כתבי הקודש, שייערך במלוא תשומת הלב וברוח של תפילה. בכתבי הקודש ישנם מספר קטעים ברורים כל כך, שקשה להחמיץ את משמעותם, אבל ישנם קטעים אחרים שנתקשה להבין אותם אם נעבור עליהם ברפרוף. עלינו להשוות בין פסוקים בכתבי הקודש. עלינו לערוך בדיקה יסודית, ולהשקיע מחשבה רצינית והגות ברוח של תפילה. לימוד כזה יניב פרי רב. בדומה לכורה המגלה את עורקיה הכמוסים של מתכת יקרה מתחת לפני האדמה, כך תלמיד כתבי הקודש המחפש בהתמדה אחר אוצרות כמוסים, יגלה אמיתות בעלות ערך רב ביותר, הסמויות מעינו של מחפש המתרשל בחיפושיו. כאשר נהגה בליבנו במילים שנכתבו בהשראת רוח הקודש, הן יהיו כמו נחלי מים הנובעים ממעיין החיים. הה 75.3 אל לנו ללמוד לעולם את כתבי הקודש ללא תפילה. לפני שאתם פותחים את כתבי הקודש, בקשו מרוח הקודש להעניק לכם הארה, והיא תינתן לכם. כשנתנאל בא אל ישוע, המושיע הכריז: “הנה באמת בו ישראל שאין בו מרמה.” נתנאל שאל אותו: ״מנין אתה מכיר אותי?״ ענה לו ישוע: ״לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך.״ (יוחנן א' 47, 48). ישוע יראה גם אותנו במקומות המסתור שבהם אנו מתפללים, אם נבקש ממנו להאיר לנו את הכתובים כדי שנוכל לדעת את האמת. מלאכים מעולם האור ישרו עם אנשים המבקשים בלב ענו אחר הנחיית ה'. הה 76.1 רוח הקודש תפאר ותאדיר את המושיע. מתפקידה להציג בפנינו את המשיח, את טוהר צדקתו ואת הגאולה הכבירה שנחלנו בזכותו. ישוע אומר: “הוא [המנחם] יכבדני כי משלי ייקח ויודיע לכם.״ (יוחנן ט״ז 14). רוח האמת היא המורה היעיל היחיד לאמת האלוהית. אלוהים מעריך ומוקיר כל כך את האנושות, עד שמסר את בנו למות בעבורה, ומינה את רוח קודשו ללמד את האדם ולהנחות אותו! הה 76.2

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.