image

הדרך אל המשיח, פרק ה’ - התקדשות

פרק ה’ - התקדשות

אלוהים הבטיח: ״ובקשתם אותי, ומצאתם: כי תדרשני, בכל לבבכם.״ (ירמיהו כ״ט 13). הה 37.1 הלב כולו חייב להיכנע לאלוהים, אחרת לא יתחולל בנו שום שינוי שבאמצעותו נידמה לדמותו. מטבענו אנו מרוחקים מאלוהים. רוח הקודש מתארת את המצב שבו אנו שרויים בביטויים כגון: ״מתים בפשעיכם וחטאיכם״; ״כל ראש לחלי, וכל לבב דוי”; “אין בו מתום.״ לכודים ב״מלכדת השטן אשר לכדם כרצונו.״ (אל האפסים ב' 1; ישעיהו א' 5, 6; השנייה אל טימותיאוס ב' 26). אלוהים משתוקק לרפא אותנו, להעניק לנו חירות. אך כיוון שהדבר דורש שינוי מוחלט, התחדשות של טבענו, עלינו להכניע את עצמנו כליל תחת ידיו. הה 37.2 המלחמה נגד ״האני״ שלנו היא המאבק הגדול ביותר שהתחולל אי פעם. הכנעת ״האני״, הכנעת כל מאודנו לרצונו של אלוהים, מחייבת מאבק. אך הנפש חייבת להיכנע לאלוהים לפני שתוכל להתחדש, להתקדש ולשרות בקדושה. הה 37.3 ריבונותו של אלוהים אינה מושתתת, כפי שהשטן מבקש להציג - על כניעה עיוורת או שליטה חסרת הגיון. היא פונה אל השכל הישר ואל המצפון. הבורא מזמין את ברואיו: ״לכו נא ונווכחה .״ (ישעיהו א' 18). אלוהים אינו כופה את רצונו על ברואיו. הוא אינו יכול לקבל מחווה שאינה ניתנת מרצון ובמודע. כניעה כפויה תמנע התפתחות אמיתית של שכלנו או אופיינו; היא תהפוך את האדם לרובוט, ותו לא. זו אינה תכליתו של הבורא. הוא חפץ שהאדם - נזר הבריאה, גולת הכותרת של כוח יצירתו - יגיע למלוא התפתחותו הנשגבת. הוא מציג לפנינו את עומקה של הברכה שהוא חפץ להרעיף עלינו באמצעות חסדו. הוא מזמין אותנו להפקיד את עצמנו בידיו ולהתמסר אליו, וזאת כדי שיוכל לפעול בנו את פועלו. הבחירה להשתחרר מכבלי החטא ולנחול את החירות הנפלאה המוענקת לבניו של האל, נתונה בידינו. הה 37.4 בהתמסרותנו לאלוהים, אנחנו חייבים לוותר על כל מה שעלול לנתק אותנו ממנו. לכן המושיע אומר: ״לפיכך כל איש מכם שאיננו מותר על כל רכושו אינו יכול להיות תלמידי.״ (לוקס יד: 33). עלינו לוותר על כל דבר ודבר המסיט את לבנו מאלוהים. הממון הוא אלילם של רבים. אהבת הכסף או תאוות העושר היא החוליה בשרשרת הזהב הכובלת אותם לשטן. ישנם אנשים המשועבדים לפרסום ולתהילת עולם. אנשים אחרים סוגדים לאליל החופש: בהיותם חופשיים מהתחייבות, הם נהנים מחיי נוחות. ואולם, שומה עלינו לשבור את הכבלים המשעבדים הללו. לא נוכל להקדיש לאדון חצי מעצמנו, ואת החצי השני לעולם הזה. לא נוכל להיות בניו של האל אם לא נתמסר אליו בכל מאודנו. הה 38.1 ישנם אנשים המתיימרים לשרת את אלוהים בזמן שהם מסתמכים על מאמציהם לציית לתורת ה', לפתח אופי ישר ולרכוש לעצמם גאולה. לבבותיהם אינם מונעים על ידי תחושה עמוקה של אהבת המשיח. הם משתדלים לבצע את חובות החיים המשיחיים, כאילו הוטלו עליהם מיד ה', וזאת כדי לנחול את מלכות השמיים. אמונה כזו היא חסרת שחר. כשהמשיח שוכן בלב, הנשמה תהיה מלאה וגדושה כל כך באהבתו ובשמחת ההתחברות עימו, עד שהיא תדבק בו; וכשהנשמה הוגה תמיד במשיח, ״האני״ נשכח. אהבה למשיח היא הדלק שאמור להניע את מעשינו. אנשים החשים באהבת האל הכובשת, אינם משתדלים לתת מעצמם כמה שפחות בעת קיום מצוות ה'; הם אינם מבקשים לחיות לפי אמות המידה הנמוכות ביותר, אלא שואפים לצייתנות מוחלטת לרצון גואלם. בחפץ לב הם מכניעים הכול בידיו, ומפגינים עניין הולם במושא אהבתם. הודאה במשיח ללא אהבה עמוקה למשיח אינה אלא הודאת סרק, טקסיות יבשה, ומלאכה קשה ומשעממת. הה 38.2 האם אתם מרגישים שהכנעת הכול למשיח היא קורבן גדול מדי? שאלו את עצמכם: ״מה העניק לי המשיח?״ בן האלוהים נתן את הכול - את חייו, את אהבתו ואת סבלו - בעבור גאולתנו. האם ייתכן שאנו, שאיננו ראויים לאהבה נשגבת כזו, נמנע מהמושיע את לבנו? כל דקה ודקה בחיינו אנו נוחלים את ברכות חסדו. לכן, איננו מסוגלים לקלוט את עומק הבורות והאומללות שמהן נחלצנו. האם נוכל להביט במושיע, שחטאינו פילחו את לבו ובשרו, ובה בעת לבוז לאהבתו ולקורבן שהקריב? לאור ההשפלה האינסופית של אלוהי התהילה, האם נתרעם על כך שנוכל להיכנס לחיים אך ורק באמצעות מאבק וביטול עצמי? אנשים יהירים רבים תוהים בלבם: ״מדוע שאעשה תשובה ואשפיל את עצמי לפני שאדע בוודאות שאלוהים יקבל אותי? הביטו במשיח. הוא היה חף מפשע, ויתרה מכך, הוא היה שר השמיים; אבל הוא הפך לחטא למען גאולת האנושות. ״ואת פושעים נמנה; והוא חטא רבים נשא, ולפשעים יפגיע.״ (ישעיהו נ״ג 12). הה 39.1 על מה בעצם אנו מוותרים, כשאנו נותנים לו את הכול? אנו מוותרים על לב טמא המוכתם בחטא, וזאת כדי שנטוהר באמצעות דמו של המשיח וניוושע בזכות אהבתו שאין ערוך לה. ועם זאת, בני האדם סבורים שקשה לוותר על הכול! אני מתביישת לשמוע את הדברים האלה, ובושה להעלותם על הכתב. הה 39.2 אלוהים אינו דורש מאיתנו לוותר על דבר מה שעשוי להועיל לנו. בכל מעשיו עומדת טובת ילדיו לנגד עיניו. הלוואי שכל בני האדם שלא בחרו במשיח, ייווכחו בכך שהמושיע מבקש להעניק להם דבר מה טוב יותר ממה שהם מנסים להשיג לעצמם. האדם עושה את העוול והנזק הגדולים ביותר לנשמתו כאשר הוא חושב ופועל בניגוד לרצון האלוהים. שום שמחה אמיתית לא תימצא לו בדרך שנאסרה על ידי הבורא, אשר יודע מה טוב לברואיו ומתכנן בעבורם תוכניות לתועלתם ולרווחתם. נתיב החטא רצוף אומללות, סבל, הרס ואובדן. הה 39.3 המחשבה שאלוהים נהנה לראות את ילדיו סובלים מוטעית מיסודה. כל השמיים כולם רוצים באושרו של האדם. אבינו שבשמיים אינו סוגר את הדרך לשמחה ולאושר בפני ברואיו. מצוות ה' דורשות מאיתנו להתרחק מתענוגות שרק ימיטו עלינו סבל ואכזבה, יסגרו בפנינו את שערי השמיים ויחסמו את הדרך לאושר. גואל האנושות מקבל את בני האדם כמו שהם, על כל מאווייהם, מגרעותיהם וחולשותיהם; המושיע לא רק יטהר אותנו מן החטא ויעניק לנו גאולה באמצעות דמו, אלא אף ימלא את משאלות לבם של כל מי שניאותו לשאת את עולו. תכליתו של המשיח היא להעניק שלום ומנוחה לכל הבאים אליו כדי לקבל את לחם החיים. הוא דורש מאיתנו לבצע אך ורק את החובות שיובילו את צעדינו לעבר אושר עילאי, שאותו הבנים הסוררים לא יוכלו לנחול לעולם. האושר הצרוף של הנשמה מתבטא בכך שהמשיח, הוא תקוות התהילה, הולך ולובש צורה בתוכה. הה 40.1 רבים תוהים, ״כיצד עלי להיכנע לאלוהים?״ אתם משתוקקים למסור את עצמכם לאלוהים, אבל אתם חלשים, משועבדים לספקות ונשלטים בידי הרגלים רעים וחטאים. ההבטחות וההחלטות שלכם משולות לחבלים העשויים חול. אינכם מסוגלים לשלוט במחשבות, בדחפים וברגשות שלכם. הידיעה שישנן הבטחות שלא קיימתם והתחייבויות שהפרתם, מערערת את ביטחונכם, מעודדת אתכם לפקפק בכנותם, וגורמת לכם להרגיש שאלוהים לא יוכל לקבל אתכם; אבל אל ייאוש! עליכם להבין את חוזקו האמיתי של כוח הרצון. כוח זה מושל בטבעו של האדם וביכולתו להחליט או לבחור. הכול תלוי בצעד נכון של הרצון. אלוהים העניק לאדם את היכולת לבחור; כוח זה נתון בידינו לשימושנו. לא תוכלו לשנות את לבכם, לא תוכלו לרחוש אהבה לאלוהים בכוחות עצמכם; אך בכוחכם לבחור לשרת אותו. בכוחכם להפקיד בידיו את רצונכם, ואלוהים יפעל בלבכם ויעורר אתכם להשתוקק ולנהוג בהתאם לרצונו ותועלתו. בדרך זו, אופייכם יימצא תחת שליטת רוח קודשו של המשיח; רגשי האהבה שלכם יתמקדו בו והמחשבות שלכם יתמזגו עם מחשבותיו. הה 40.2 הכמיהה לחסד ולקדושה טובה ויפה כשלעצמה; אך אם תעצרו כאן, היא לא תועיל לכם במאומה. אנשים רבים ילכו לאבדון בשעה שהם ימשיכו לקוות ולייחל לרגע שבו יהפכו למשיחיים. הם אינם מגיעים לשלב הכניעה, להכנעת הרצון לאלוהים. הם אינם בוחרים, כאן ועכשיו, להיות תלמידי המשיח. הה 41.1 באמצעות תרגול נכון של כוח הרצון, תוכלו לחולל שינוי כביר בחייכם. בכך שתכניעו את כוח הרצון שלכם למשיח, תבואו בברית עם גבורה העולה בכוחה על כל הכוחות, הרשויות והממשלות בעולמות העליונים. אתם תיאזרו בכוח עליון שיסייע לכם להיות נאמנים לה', וכך, באמצעות כניעה מתמדת לאלוהים, תצליחו לחיות את החיים החדשים שנחלתם, ובכללם את חיי האמונה. הה 41.2Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

פרק ה’ - התקדשות

אלוהים הבטיח: ״ובקשתם אותי, ומצאתם: כי תדרשני, בכל לבבכם.״ (ירמיהו כ״ט 13). הה 37.1 הלב כולו חייב להיכנע לאלוהים, אחרת לא יתחולל בנו שום שינוי שבאמצעותו נידמה לדמותו. מטבענו אנו מרוחקים מאלוהים. רוח הקודש מתארת את המצב שבו אנו שרויים בביטויים כגון: ״מתים בפשעיכם וחטאיכם״; ״כל ראש לחלי, וכל לבב דוי”; “אין בו מתום.״ לכודים ב״מלכדת השטן אשר לכדם כרצונו.״ (אל האפסים ב' 1; ישעיהו א' 5, 6; השנייה אל טימותיאוס ב' 26). אלוהים משתוקק לרפא אותנו, להעניק לנו חירות. אך כיוון שהדבר דורש שינוי מוחלט, התחדשות של טבענו, עלינו להכניע את עצמנו כליל תחת ידיו. הה 37.2 המלחמה נגד ״האני״ שלנו היא המאבק הגדול ביותר שהתחולל אי פעם. הכנעת ״האני״, הכנעת כל מאודנו לרצונו של אלוהים, מחייבת מאבק. אך הנפש חייבת להיכנע לאלוהים לפני שתוכל להתחדש, להתקדש ולשרות בקדושה. הה 37.3 ריבונותו של אלוהים אינה מושתתת, כפי שהשטן מבקש להציג - על כניעה עיוורת או שליטה חסרת הגיון. היא פונה אל השכל הישר ואל המצפון. הבורא מזמין את ברואיו: ״לכו נא ונווכחה .״ (ישעיהו א' 18). אלוהים אינו כופה את רצונו על ברואיו. הוא אינו יכול לקבל מחווה שאינה ניתנת מרצון ובמודע. כניעה כפויה תמנע התפתחות אמיתית של שכלנו או אופיינו; היא תהפוך את האדם לרובוט, ותו לא. זו אינה תכליתו של הבורא. הוא חפץ שהאדם - נזר הבריאה, גולת הכותרת של כוח יצירתו - יגיע למלוא התפתחותו הנשגבת. הוא מציג לפנינו את עומקה של הברכה שהוא חפץ להרעיף עלינו באמצעות חסדו. הוא מזמין אותנו להפקיד את עצמנו בידיו ולהתמסר אליו, וזאת כדי שיוכל לפעול בנו את פועלו. הבחירה להשתחרר מכבלי החטא ולנחול את החירות הנפלאה המוענקת לבניו של האל, נתונה בידינו. הה 37.4 בהתמסרותנו לאלוהים, אנחנו חייבים לוותר על כל מה שעלול לנתק אותנו ממנו. לכן המושיע אומר: ״לפיכך כל איש מכם שאיננו מותר על כל רכושו אינו יכול להיות תלמידי.״ (לוקס יד: 33). עלינו לוותר על כל דבר ודבר המסיט את לבנו מאלוהים. הממון הוא אלילם של רבים. אהבת הכסף או תאוות העושר היא החוליה בשרשרת הזהב הכובלת אותם לשטן. ישנם אנשים המשועבדים לפרסום ולתהילת עולם. אנשים אחרים סוגדים לאליל החופש: בהיותם חופשיים מהתחייבות, הם נהנים מחיי נוחות. ואולם, שומה עלינו לשבור את הכבלים המשעבדים הללו. לא נוכל להקדיש לאדון חצי מעצמנו, ואת החצי השני לעולם הזה. לא נוכל להיות בניו של האל אם לא נתמסר אליו בכל מאודנו. הה 38.1 ישנם אנשים המתיימרים לשרת את אלוהים בזמן שהם מסתמכים על מאמציהם לציית לתורת ה', לפתח אופי ישר ולרכוש לעצמם גאולה. לבבותיהם אינם מונעים על ידי תחושה עמוקה של אהבת המשיח. הם משתדלים לבצע את חובות החיים המשיחיים, כאילו הוטלו עליהם מיד ה', וזאת כדי לנחול את מלכות השמיים. אמונה כזו היא חסרת שחר. כשהמשיח שוכן בלב, הנשמה תהיה מלאה וגדושה כל כך באהבתו ובשמחת ההתחברות עימו, עד שהיא תדבק בו; וכשהנשמה הוגה תמיד במשיח, ״האני״ נשכח. אהבה למשיח היא הדלק שאמור להניע את מעשינו. אנשים החשים באהבת האל הכובשת, אינם משתדלים לתת מעצמם כמה שפחות בעת קיום מצוות ה'; הם אינם מבקשים לחיות לפי אמות המידה הנמוכות ביותר, אלא שואפים לצייתנות מוחלטת לרצון גואלם. בחפץ לב הם מכניעים הכול בידיו, ומפגינים עניין הולם במושא אהבתם. הודאה במשיח ללא אהבה עמוקה למשיח אינה אלא הודאת סרק, טקסיות יבשה, ומלאכה קשה ומשעממת. הה 38.2 האם אתם מרגישים שהכנעת הכול למשיח היא קורבן גדול מדי? שאלו את עצמכם: ״מה העניק לי המשיח?״ בן האלוהים נתן את הכול - את חייו, את אהבתו ואת סבלו - בעבור גאולתנו. האם ייתכן שאנו, שאיננו ראויים לאהבה נשגבת כזו, נמנע מהמושיע את לבנו? כל דקה ודקה בחיינו אנו נוחלים את ברכות חסדו. לכן, איננו מסוגלים לקלוט את עומק הבורות והאומללות שמהן נחלצנו. האם נוכל להביט במושיע, שחטאינו פילחו את לבו ובשרו, ובה בעת לבוז לאהבתו ולקורבן שהקריב? לאור ההשפלה האינסופית של אלוהי התהילה, האם נתרעם על כך שנוכל להיכנס לחיים אך ורק באמצעות מאבק וביטול עצמי? אנשים יהירים רבים תוהים בלבם: ״מדוע שאעשה תשובה ואשפיל את עצמי לפני שאדע בוודאות שאלוהים יקבל אותי? הביטו במשיח. הוא היה חף מפשע, ויתרה מכך, הוא היה שר השמיים; אבל הוא הפך לחטא למען גאולת האנושות. ״ואת פושעים נמנה; והוא חטא רבים נשא, ולפשעים יפגיע.״ (ישעיהו נ״ג 12). הה 39.1 על מה בעצם אנו מוותרים, כשאנו נותנים לו את הכול? אנו מוותרים על לב טמא המוכתם בחטא, וזאת כדי שנטוהר באמצעות דמו של המשיח וניוושע בזכות אהבתו שאין ערוך לה. ועם זאת, בני האדם סבורים שקשה לוותר על הכול! אני מתביישת לשמוע את הדברים האלה, ובושה להעלותם על הכתב. הה 39.2 אלוהים אינו דורש מאיתנו לוותר על דבר מה שעשוי להועיל לנו. בכל מעשיו עומדת טובת ילדיו לנגד עיניו. הלוואי שכל בני האדם שלא בחרו במשיח, ייווכחו בכך שהמושיע מבקש להעניק להם דבר מה טוב יותר ממה שהם מנסים להשיג לעצמם. האדם עושה את העוול והנזק הגדולים ביותר לנשמתו כאשר הוא חושב ופועל בניגוד לרצון האלוהים. שום שמחה אמיתית לא תימצא לו בדרך שנאסרה על ידי הבורא, אשר יודע מה טוב לברואיו ומתכנן בעבורם תוכניות לתועלתם ולרווחתם. נתיב החטא רצוף אומללות, סבל, הרס ואובדן. הה 39.3 המחשבה שאלוהים נהנה לראות את ילדיו סובלים מוטעית מיסודה. כל השמיים כולם רוצים באושרו של האדם. אבינו שבשמיים אינו סוגר את הדרך לשמחה ולאושר בפני ברואיו. מצוות ה' דורשות מאיתנו להתרחק מתענוגות שרק ימיטו עלינו סבל ואכזבה, יסגרו בפנינו את שערי השמיים ויחסמו את הדרך לאושר. גואל האנושות מקבל את בני האדם כמו שהם, על כל מאווייהם, מגרעותיהם וחולשותיהם; המושיע לא רק יטהר אותנו מן החטא ויעניק לנו גאולה באמצעות דמו, אלא אף ימלא את משאלות לבם של כל מי שניאותו לשאת את עולו. תכליתו של המשיח היא להעניק שלום ומנוחה לכל הבאים אליו כדי לקבל את לחם החיים. הוא דורש מאיתנו לבצע אך ורק את החובות שיובילו את צעדינו לעבר אושר עילאי, שאותו הבנים הסוררים לא יוכלו לנחול לעולם. האושר הצרוף של הנשמה מתבטא בכך שהמשיח, הוא תקוות התהילה, הולך ולובש צורה בתוכה. הה 40.1 רבים תוהים, ״כיצד עלי להיכנע לאלוהים?״ אתם משתוקקים למסור את עצמכם לאלוהים, אבל אתם חלשים, משועבדים לספקות ונשלטים בידי הרגלים רעים וחטאים. ההבטחות וההחלטות שלכם משולות לחבלים העשויים חול. אינכם מסוגלים לשלוט במחשבות, בדחפים וברגשות שלכם. הידיעה שישנן הבטחות שלא קיימתם והתחייבויות שהפרתם, מערערת את ביטחונכם, מעודדת אתכם לפקפק בכנותם, וגורמת לכם להרגיש שאלוהים לא יוכל לקבל אתכם; אבל אל ייאוש! עליכם להבין את חוזקו האמיתי של כוח הרצון. כוח זה מושל בטבעו של האדם וביכולתו להחליט או לבחור. הכול תלוי בצעד נכון של הרצון. אלוהים העניק לאדם את היכולת לבחור; כוח זה נתון בידינו לשימושנו. לא תוכלו לשנות את לבכם, לא תוכלו לרחוש אהבה לאלוהים בכוחות עצמכם; אך בכוחכם לבחור לשרת אותו. בכוחכם להפקיד בידיו את רצונכם, ואלוהים יפעל בלבכם ויעורר אתכם להשתוקק ולנהוג בהתאם לרצונו ותועלתו. בדרך זו, אופייכם יימצא תחת שליטת רוח קודשו של המשיח; רגשי האהבה שלכם יתמקדו בו והמחשבות שלכם יתמזגו עם מחשבותיו. הה 40.2 הכמיהה לחסד ולקדושה טובה ויפה כשלעצמה; אך אם תעצרו כאן, היא לא תועיל לכם במאומה. אנשים רבים ילכו לאבדון בשעה שהם ימשיכו לקוות ולייחל לרגע שבו יהפכו למשיחיים. הם אינם מגיעים לשלב הכניעה, להכנעת הרצון לאלוהים. הם אינם בוחרים, כאן ועכשיו, להיות תלמידי המשיח. הה 41.1 באמצעות תרגול נכון של כוח הרצון, תוכלו לחולל שינוי כביר בחייכם. בכך שתכניעו את כוח הרצון שלכם למשיח, תבואו בברית עם גבורה העולה בכוחה על כל הכוחות, הרשויות והממשלות בעולמות העליונים. אתם תיאזרו בכוח עליון שיסייע לכם להיות נאמנים לה', וכך, באמצעות כניעה מתמדת לאלוהים, תצליחו לחיות את החיים החדשים שנחלתם, ובכללם את חיי האמונה. הה 41.2

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.