×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

סרט הודי

סרט הודי

האמת? חשבתי שכבר שמעתי הכול. אתמול נכנסת אלי למשרד מישהי, נראית בסביבות החמישים, אומרת לי: אני רוצה להתגרש! ככה. עם סימן קריאה בסוף המשפט. אמרתי לה: שבי, אחותי, נכין לך קפה. זה אלף־בית של ייעוץ משפטי. קודם כול - מנמיכים את הלהבות.

מה מסתבר? כבר שנים שבעלה צופה בקטע אובססיבי בסרטים הודיים. עם כל הריקודים והתלבושות והשירים. ואף אחד לא מבין, מה לו ולכל הבוליווד הזה? אפילו הילדים שלהם מסתלבטים עליו. ביום הולדת האחרון הם שרו לו שיר עם מילים בעברית לפי המנגינה של dil to pagal hai וקנו לו מאמאזון־הודו פוסטרים מקוריים של הסרט. ומסגרו.

עכשיו, לא תגידי הבן אדם קוצ׳יני או משהו. פולני. מהנדס. מפתח טכנולוגיות לחקלאות. הכי מרובע שיש. חוץ מהסטייה של הסרטים ההודיים. אבל איך אשתו אומרת? יש גברים שמהמרים. יש גברים, לא עלינו, אלימים. אז גבר שמכור לסרטים הודיים זה כזה נורא? לפעמים היא אפילו היתה מצטרפת אליו לספה, ורואה איתו את הסרט.

ואז, לפני חודש, הוא בא אליה ואומר שהוא מתכנן לנסוע להודו. לפגוש קולגה. משהו לא הסתדר לה בטון שלו וגם ההסבר על הקולגה ההודי שצץ פתאום, משום מקום, לא היה משכנע. אז היא שכרה חוקר פרטי, שיעשה מה שחוקרים עושים, ואחרי שבועיים החוקר חזר אליה עם כל הסיפור, וערמה של מיילים ותמונות.

מתברר שבעלה לא נוסע לפגוש מישהו. אלא מישהי, שהוא פגש בכנס בבומביי לפני עשרים שנה. היא עבדה בהפקה, והיתה היחידה באולם שלא לבשה סארי. ואיכשהו התחילה ביניהם שיחה. והיא סיפרה לו שהיא מעיר קטנה בדרום הודו שנקראת יאבאטמאל אבל עברה לא מזמן לבומביי, כי החלום שלה זה להיות שחקנית. הוא אמר לה שהוא מאמין בה, הוא מאמין שהיא תצליח, עובדה שמכל האנשים בכנס העיניים שלו התבייתו עליה. תודה, היא אמרה ונגעה לו בזרוע. ומפה לשם הם בילו את הלילה ביחד. ובבוקר היא בכתה בזרועותיו ואמרה שההורים שלה לוחצים עליה לוותר על החלום של המשחק, לחזור ליאבאטמאל ולהתחתן. והוא ליטף את השיער השחור העבה שלה ושוב אמר לה שהוא מאמין בה, ושלא תוותר. ואמר גם: בואי נישאר בקשר.

בהתחלה היא היתה שולחת לו מכתבים, ואחר כך מיילים. לתיבות דואר סודיות ולתיבות מייל חסויות. ומעדכנת אותו בהתפתחויות.

אחרי שנתיים היא הצליחה לעבור אודישן. פעם ראשונה. ונהייתה חלק מהלהקה שרקדה מאחורי הכוכבים הראשיים בסצנת החתונה. היא כתבה לו שהיא מקווה שזאת נקודת המפנה בקריירה שלה, והוא כתב לה שברור. ובאמת, מאותו רגע היא התחילה לקבל המון תפקידים. אבל תמיד קטנטנים. והוא היה צופה בסרטים הודיים, שהוא בכלל לא אהב, ועשה אפילו מנוי בתשלום לערוץ ההודי, רק בשביל הכמה שניות שהיא היתה מופיעה על המסך ומוסיפה לו חריף לחיים. ובשביל שיוכל לכתוב לה אחר כך כמה היא היתה נהדרת בתור עוברת אורח. ושרק תתמיד,

ובסוף היא תצליח. וכל זה נמשך פאקינג עשרים שנה, בלי שאף אחד ידע. עד שהשנה היאבאטמאל הזאת קיבלה

סוף־סוף תפקיד ראשי. ועכשיו הפרמיירה. עוד שבוע. והיא ביקשה ממנו שיבוא לבומביי

ושלחה לו כרטיס טיסה. והוא החליט שהוא נוסע, לא מעניין אותו כלום, ואשתו יושבת במשרד שלי ומספרת לי את כל זה, ובוכה, בוכה, בוכה. אשכרה סרט הודי.


סרט הודי Indian Movie

האמת? The truth? 真実? חשבתי שכבר שמעתי הכול. I thought I had heard it all. 全部聞いたと思った。 אתמול נכנסת אלי למשרד מישהי, נראית בסביבות החמישים, אומרת לי: אני רוצה להתגרש! Yesterday someone came into my office, looked around fifty, told me: I want a divorce! 昨日誰かが私のオフィスにやって来て、50人くらい見て、私に言った:私は離婚したい! ככה. So. それで。 עם סימן קריאה בסוף המשפט. With an exclamation mark at the end of the sentence. 文末に感嘆符が付いています。 אמרתי לה: שבי, אחותי, נכין לך קפה. I told her: Sit down, my sister, we'll make you coffee. 私は彼女に言いました:座って、私の妹、私たちはあなたにコーヒーを作ります。 זה אלף־בית של ייעוץ משפטי. It's an alphabet of legal advice. קודם כול - מנמיכים את הלהבות. First of all - lower the flames.

מה מסתבר? What turns out? כבר שנים שבעלה צופה בקטע אובססיבי בסרטים הודיים. For years her husband has been watching an obsessive segment of Indian films. עם כל הריקודים והתלבושות והשירים. With all the dances and costumes and songs. ואף אחד לא מבין, מה לו ולכל הבוליווד הזה? And no one understands, what about him and all this Bollywood? אפילו הילדים שלהם מסתלבטים עליו. Even their children are confused about it. ביום הולדת האחרון הם שרו לו שיר עם מילים בעברית לפי המנגינה של dil to pagal hai וקנו לו מאמאזון־הודו פוסטרים מקוריים של הסרט. On his last birthday, they sang him a song with Hebrew lyrics to the tune of dil to pagal hai and bought him original posters of the film from Amazon India. ומסגרו. And its frame.

עכשיו, לא תגידי הבן אדם קוצ׳יני או משהו. Now, do not say human Coccini or anything. פולני. Polish. מהנדס. engineer. מפתח טכנולוגיות לחקלאות. Developer of technologies for agriculture. הכי מרובע שיש. The most square there is. חוץ מהסטייה של הסרטים ההודיים. Except for the deviation of Indian films. אבל איך אשתו אומרת? But what does his wife say? יש גברים שמהמרים. Some men gamble. יש גברים, לא עלינו, אלימים. Some men, not us, are violent. אז גבר שמכור לסרטים הודיים זה כזה נורא? So a man addicted to Indian movies is that awful? לפעמים היא אפילו היתה מצטרפת אליו לספה, ורואה איתו את הסרט. Sometimes she would even join him on the couch, and watch the movie with him.

ואז, לפני חודש, הוא בא אליה ואומר שהוא מתכנן לנסוע להודו. Then, a month ago, he came to her and said he was planning to go to India. לפגוש קולגה. Meet a colleague. משהו לא הסתדר לה בטון שלו וגם ההסבר על הקולגה ההודי שצץ פתאום, משום מקום, לא היה משכנע. Something did not work out for her in his tone and also the explanation about the Indian colleague who suddenly popped up, out of nowhere, was not convincing. אז היא שכרה חוקר פרטי, שיעשה מה שחוקרים עושים, ואחרי שבועיים החוקר חזר אליה עם כל הסיפור, וערמה של מיילים ותמונות. So she hired a private investigator, who would do what investigators do, and after two weeks the investigator came back to her with the whole story, and a pile of emails and pictures.

מתברר שבעלה לא נוסע לפגוש מישהו. It turns out that her husband is not going to meet anyone. אלא מישהי, שהוא פגש בכנס בבומביי לפני עשרים שנה. But someone, whom he met at a conference in Bombay twenty years ago. היא עבדה בהפקה, והיתה היחידה באולם שלא לבשה סארי. She worked in production, and was the only one in the hall not to wear a sari. ואיכשהו התחילה ביניהם שיחה. And somehow a conversation began between them. והיא סיפרה לו שהיא מעיר קטנה בדרום הודו שנקראת יאבאטמאל אבל עברה לא מזמן לבומביי, כי החלום שלה זה להיות שחקנית. And she told him that she is from a small town in southern India called Yabatmala but recently moved to Bombay because her dream is to become an actress. הוא אמר לה שהוא מאמין בה, הוא מאמין שהיא תצליח, עובדה שמכל האנשים בכנס העיניים שלו התבייתו עליה. He told her he believed in her, he believed she would succeed, a fact that of all the people at his eye conference he had focused on. תודה, היא אמרה ונגעה לו בזרוע. Thank you, she said and touched his arm. ומפה לשם הם בילו את הלילה ביחד. And from there they spent the night together. ובבוקר היא בכתה בזרועותיו ואמרה שההורים שלה לוחצים עליה לוותר על החלום של המשחק, לחזור ליאבאטמאל ולהתחתן. And in the morning she cried in his arms and said her parents were pressuring her to give up the dream of the game, go back to Yabatmal and get married. והוא ליטף את השיער השחור העבה שלה ושוב אמר לה שהוא מאמין בה, ושלא תוותר. And he stroked her thick black hair and again told her that he believed in her, and that she would not give up. ואמר גם: בואי נישאר בקשר. And also said: Let us stay in touch.

בהתחלה היא היתה שולחת לו מכתבים, ואחר כך מיילים. At first she would send him letters, and then emails. לתיבות דואר סודיות ולתיבות מייל חסויות. For confidential mailboxes and confidential mailboxes. ומעדכנת אותו בהתפתחויות. And updates it on developments.

אחרי שנתיים היא הצליחה לעבור אודישן. After two years she managed to audition. פעם ראשונה. First time. ונהייתה חלק מהלהקה שרקדה מאחורי הכוכבים הראשיים בסצנת החתונה. And became part of the band that danced behind the main stars in the wedding scene. היא כתבה לו שהיא מקווה שזאת נקודת המפנה בקריירה שלה, והוא כתב לה שברור. She wrote to him that she hoped this was a turning point in her career, and he wrote to her that it was clear. ובאמת, מאותו רגע היא התחילה לקבל המון תפקידים. And really, from that moment on she started getting a lot of roles. אבל תמיד קטנטנים. But always tiny. והוא היה צופה בסרטים הודיים, שהוא בכלל לא אהב, ועשה אפילו מנוי בתשלום לערוץ ההודי, רק בשביל הכמה שניות שהיא היתה מופיעה על המסך ומוסיפה לו חריף לחיים. And he would watch Indian movies, which he did not like at all, and even subscribed to the Indian channel for a fee, just for the few seconds she would appear on screen and add spicy to his life. ובשביל שיוכל לכתוב לה אחר כך כמה היא היתה נהדרת בתור עוברת אורח. And so that he could write to her later on how wonderful she was as a passerby. ושרק תתמיד, And just keep going,

ובסוף היא תצליח. And in the end she will succeed. וכל זה נמשך פאקינג עשרים שנה, בלי שאף אחד ידע. And it all lasted fucking twenty years, without anyone knowing. עד שהשנה היאבאטמאל הזאת קיבלה Until this year this Yabatmal got

סוף־סוף תפקיד ראשי. Finally a lead role. ועכשיו הפרמיירה. And now the premiere. עוד שבוע. another week. והיא ביקשה ממנו שיבוא לבומביי And she asked him to come to Bombay

ושלחה לו כרטיס טיסה. And sent him a plane ticket. והוא החליט שהוא נוסע, לא מעניין אותו כלום, ואשתו יושבת במשרד שלי ומספרת לי את כל זה, ובוכה, בוכה, בוכה. And he decided he was leaving, he was not interested in anything, and his wife was sitting in my office telling me all this, and crying, crying, crying. אשכרה סרט הודי. Reward Indian film.