×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

ניר וגלי חדר וחצי, ניר וגלי חדר וחצי - שטיפת כלים

ניר וגלי חדר וחצי - שטיפת כלים

שולי, חשבתי על משהו

?מה קומקום

אתה מבזבז המון זמן על כלים כל פעם

?אולי תקנה מדיח

אין לו כסף למדיח

סליחה,יגאל

מאיפה אתה יודע מה מצבי הכלכלי?

יש לי שתי עגבניות וקוטג' בפנים, שולי

אני יכול להשכיר מדפים

טוב בסדר אין לי הופעות כרגע, מה אני אעשה?

זה לוקח זמן הדברים האלה

..צריך להתאמן, לשווק את עצמך

זה לא מהיום למחר

זה בדיוק מה שאני אומר, שולי!

תקנה מדיח

יהיה לך יותר זמן לאימונים ולשיווק

יכנסו לך יותר הופעות גם!

תוכל לקנות מדיח

טוב בסדר, יש לעוד מישהו עצה בשבילי?

טיפ לחיים?

תודה רבה, לילה טוב

אה סליחה, סליחה

הא?

זהו? סיימת?

מה איתנו?

אה..מחר כבר

כוסאחתק, ידעתי!

צדוק עזוב, די

אל תגידי לי די!

תמיד אנחנו נשארים!

אני ואת, תמיד!

בסדר, נגמר לי הסבון כלים, מה אני אעשה?

נגלה הבאה

אנחנו ארבע נגלות מחכים כבר!

תראה איך היא נראית!

לך תקנה סבון כלים

..אני לא יוצא עכשיו, אתה נורמלי? 11 בלילה

מחר

אה, מחר?

כן

אתה יודע מה הבעיה שלך?

צדוק,די.. - אל תגידי לי די, מרים!

אתה יודע מה הבעיה שלך?

לא, מה הבעיה שלי?!

בוא תגיד לי!

אתה תמיד תדחה למחר! תמיד!

אתה אף פעם לא תסיים מה שהתחלת!

ובגלל זה אתה תמיד תישאר אפס

תמיד תישאר כלום

לא יהיו לך הופעות

ובחיים לא יהיה לך מדיח!

אווו-ווה...

יודע מה? עכשיו על פרינציפ אתה מחכה למחר

מחר?

כן

אתה משאיר אותנו ככה עד מחר?

...צדוק עזוב, די

אתה משאיר אותנו ככה עד מחר?!

כן!

נקה את זה מחר!

צדוק, לא...

אוי נו,באמת.. - צדוק?

צדוק אתה בסדר?

כן,הוא בסדר...

הוא 800 חתיכות כאן!

"בסדר"...

...לא

לא אני לא מאמינה...זה לא יכול להיות!

קובי,קובי

תעזור לי לאסוף את המטומטם הזה

תעשה לי טובה

אסור לי זכוכית, אחי

אסור לך זכוכית...

מה מותר לך?

כמה כסף זרקתי על הדפוק הזה

היית יכול לקנות מדיח

סתום עם המדיח כבר!

צדוק מה עשית?!

חיים שלי אתה...

די שולי, אין מקום יותר, חלאס

רוקן אותי, באמא'שך

לא עכשיו!

מה... מחר?

כן!

מחר!

לילה טוב!

צדוק...

איך ממשיכים מכאן צדוק, איך?

נשארתי אחרונה מהסט

תודה רבה


ניר וגלי חדר וחצי - שטיפת כלים

שולי, חשבתי על משהו

?מה קומקום

אתה מבזבז המון זמן על כלים כל פעם

?אולי תקנה מדיח

אין לו כסף למדיח

סליחה,יגאל

מאיפה אתה יודע מה מצבי הכלכלי?

יש לי שתי עגבניות וקוטג' בפנים, שולי

אני יכול להשכיר מדפים

טוב בסדר אין לי הופעות כרגע, מה אני אעשה?

זה לוקח זמן הדברים האלה

..צריך להתאמן, לשווק את עצמך

זה לא מהיום למחר

זה בדיוק מה שאני אומר, שולי!

תקנה מדיח

יהיה לך יותר זמן לאימונים ולשיווק

יכנסו לך יותר הופעות גם!

תוכל לקנות מדיח

טוב בסדר, יש לעוד מישהו עצה בשבילי? Okay, does anyone else have any advice for me?

טיפ לחיים?

תודה רבה, לילה טוב

אה סליחה, סליחה

הא?

זהו? סיימת?

מה איתנו?

אה..מחר כבר

כוסאחתק, ידעתי! Cupcake, I knew!

צדוק עזוב, די

אל תגידי לי די!

תמיד אנחנו נשארים!

אני ואת, תמיד!

בסדר, נגמר לי הסבון כלים, מה אני אעשה? Okay, I'm running out of dish soap, what will I do?

נגלה הבאה We'll find out next

אנחנו ארבע נגלות מחכים כבר! We four revelations are already waiting!

תראה איך היא נראית!

לך תקנה סבון כלים

..אני לא יוצא עכשיו, אתה נורמלי? 11 בלילה

מחר

אה, מחר?

כן

אתה יודע מה הבעיה שלך?

צדוק,די.. - אל תגידי לי די, מרים!

אתה יודע מה הבעיה שלך?

לא, מה הבעיה שלי?!

בוא תגיד לי!

אתה תמיד תדחה למחר! תמיד!

אתה אף פעם לא תסיים מה שהתחלת!

ובגלל זה אתה תמיד תישאר אפס

תמיד תישאר כלום

לא יהיו לך הופעות

ובחיים לא יהיה לך מדיח!

אווו-ווה...

יודע מה? עכשיו על פרינציפ אתה מחכה למחר

מחר?

כן

אתה משאיר אותנו ככה עד מחר?

...צדוק עזוב, די

אתה משאיר אותנו ככה עד מחר?!

כן!

נקה את זה מחר!

צדוק, לא...

אוי נו,באמת.. - צדוק?

צדוק אתה בסדר?

כן,הוא בסדר...

הוא 800 חתיכות כאן!

"בסדר"...

...לא

לא אני לא מאמינה...זה לא יכול להיות!

קובי,קובי

תעזור לי לאסוף את המטומטם הזה

תעשה לי טובה

אסור לי זכוכית, אחי

אסור לך זכוכית...

מה מותר לך?

כמה כסף זרקתי על הדפוק הזה How much money did I throw at this fucker

היית יכול לקנות מדיח You could buy a dishwasher

סתום עם המדיח כבר! Closed with the dishwasher already!

צדוק מה עשית?!

חיים שלי אתה...

די שולי, אין מקום יותר, חלאס

רוקן אותי, באמא'שך

לא עכשיו!

מה... מחר?

כן!

מחר!

לילה טוב!

צדוק...

איך ממשיכים מכאן צדוק, איך?

נשארתי אחרונה מהסט

תודה רבה