×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Esperanta Retradio 2019, EU akceptu kandidatiĝojn en pli da lingvoj

EU akceptu kandidatiĝojn en pli da lingvoj

Kiu klopodis pri posteno ĉe EU, tiu devis ofte fari tion en angla, franca aŭ germana lingvoj. Nun la Eŭropa Kortumo decidis: La aliaj 21 oficialaj lingvoj de EU ne povas ĝenerale resti senkonsideraj ĉe kandidatiĝoj.

Por la uzo de la diversaj lingvoj en la Eŭropa Unio validas klaraj reguloj. Nuntempe ekzistas 24 oficialaj lingvoj en EU, en kiuj civitanoj povas direkti sin al la koncernaj EU-institucioj. Ankaŭ ĉiuj leĝoj de EU devas publikiĝi en ĉiuj 24 lingvoj. La Eŭropa Kortumo nun klarigis ke ankaŭ ĉe kandidatiĝoj por postenoj en EU nur sub certaj kondiĉoj eblas limigi la lingvojn.

La juĝistoj en Luksemburgo malvalidigis antaŭ semajno en du procezoj principajn limigojn kiuj permesis nur uzi la anglan, francan aŭ germanan lingvojn. Kontraŭ tiuj limigoj estis plendintaj Hispanio kaj Italio.

Malegala traktado pro la lingvo nur estas akceptebla "se tio vere korespondas al intereso de la servo", sciigis la Eŭropa Kortumo en komuniko. Tiu limigo krome devas esti adekvata kaj devas esti argumentata per "klaraj, objektivaj kaj antaŭvideblaj kriterioj".

En procezo Hispanio plendis pri reguloj de la EU-parlamento pri kandidatiĝoj por posteno kiel ŝoforo. En tiu kazo interalie la enskriba formularo estis disponebla nur en angla, franca kaj germana lingvoj. Krome la ŝoforoj devis disponi pri sufiĉaj konoj en unu el la tri lingvoj.

La Eŭropa Kortumo vidis en tiuj reguloj neakcepteblan malegalan traktadon pro la lingvo. La limigo je tri lingvoj ne estas akceptebla ankaŭ pro tio ke la enposteniĝintaj ŝoforoj estus laborigataj precipe en franclingvaj kaj germanlingvaj urboj kaj ke iliaj pasaĝeroj plej ofte parolus angle. La parlamento laŭ la juĝistoj ne estis pruvinta je kiu grado tiuj lingvoj estas aparte utilaj por tiuj taskoj kaj kial por la kandidatiĝo ne eblis elekti alian lingvon.

En dua kazo Italio plendis kontraŭ elektaj procedoj en kiuj kandidatoj ankaŭ nur povis elekti inter angla, franca kaj germana lingvoj. La plendo estis jam sukcesa antaŭ la juĝejo de la Eŭropa Unio. La EU-komisiono kontraŭ tio aplikis juran rimedon kiun la Eŭropa Kortumo nun rifuzis. Laŭ la kortumo la juĝejo estis trafe decidinta "ke la plej altaj postuloj kiujn devas plenumi kandidato rilate al kapablo, produktivo kaj integreco devas esti sendependaj de lingvokonoj.

La juĝistoj en Luksemburgo krome samtempe klarigis ke la koncerna Eŭropa Oficejo pri Elekto de Kunlaborantoj ne devas observi devon plenumi korespondadon kun kandidato en lingvo kiun la kandidato mem libere elektis. Limigo de elekto pri lingvo tamen devas esti bone argumentata. En la konkreta kazo la aŭtoritato ne estis laŭbezone praviginta sian decidmanieron.


EU akceptu kandidatiĝojn en pli da lingvoj

Kiu klopodis pri posteno ĉe EU, tiu devis ofte fari tion en angla, franca aŭ germana lingvoj. Those who applied for a job at the EU often had to do so in English, French or German. Nun la Eŭropa Kortumo decidis: La aliaj 21 oficialaj lingvoj de EU ne povas ĝenerale resti senkonsideraj ĉe kandidatiĝoj. Now the European Court has ruled: The other 21 official languages of the EU cannot generally remain informal in applications.

Por la uzo de la diversaj lingvoj en la Eŭropa Unio validas klaraj reguloj. Clear rules apply to the use of the various languages in the European Union. Nuntempe ekzistas 24 oficialaj lingvoj en EU, en kiuj civitanoj povas direkti sin al la koncernaj EU-institucioj. There are currently 24 official languages in the EU in which citizens can apply to the relevant EU institutions. Ankaŭ ĉiuj leĝoj de EU devas publikiĝi en ĉiuj 24 lingvoj. All EU laws must also be published in all 24 languages. La Eŭropa Kortumo nun klarigis ke ankaŭ ĉe kandidatiĝoj por postenoj en EU nur sub certaj kondiĉoj eblas limigi la lingvojn. The European Court has now clarified that even in applications for positions in the EU, it is only possible to limit languages under certain conditions.

La juĝistoj en Luksemburgo malvalidigis antaŭ semajno en du procezoj principajn limigojn kiuj permesis nur uzi la anglan, francan aŭ germanan lingvojn. The judges in Luxembourg invalidated a week ago in two lawsuits principled restrictions that allowed only the use of English, French or German. Kontraŭ tiuj limigoj estis plendintaj Hispanio kaj Italio. Spain and Italy had complained about these restrictions.

Malegala traktado pro la lingvo nur estas akceptebla "se tio vere korespondas al intereso de la servo", sciigis la Eŭropa Kortumo en komuniko. Unequal treatment because of the language is only acceptable "if that really corresponds to an interest of the service," the European Court said in a statement. Tiu limigo krome devas esti adekvata kaj devas esti argumentata per "klaraj, objektivaj kaj antaŭvideblaj kriterioj". This limitation must in addition be adequate and must be argued by "clear, objective and predictable criteria".

En procezo Hispanio plendis pri reguloj de la EU-parlamento pri kandidatiĝoj por posteno kiel ŝoforo. In the process Spain has complained about EU parliament rules on candidacies for a job as a driver. En tiu kazo interalie la enskriba formularo estis disponebla nur en angla, franca kaj germana lingvoj. In that case, among other things, the registration form was available only in English, French and German. Krome la ŝoforoj devis disponi pri sufiĉaj konoj en unu el la tri lingvoj. In addition, drivers must have sufficient knowledge of one of the three languages.

La Eŭropa Kortumo vidis en tiuj reguloj neakcepteblan malegalan traktadon pro la lingvo. The European Court saw in these rules unacceptable unequal treatment because of the language. La limigo je tri lingvoj ne estas akceptebla ankaŭ pro tio ke la enposteniĝintaj ŝoforoj estus laborigataj precipe en franclingvaj kaj germanlingvaj urboj kaj ke iliaj pasaĝeroj plej ofte parolus angle. The three-language restriction is also unacceptable because the posted drivers would be employed mainly in French-speaking and German-speaking cities and that their passengers would most often speak English. La parlamento laŭ la juĝistoj ne estis pruvinta je kiu grado tiuj lingvoj estas aparte utilaj por tiuj taskoj kaj kial por la kandidatiĝo ne eblis elekti alian lingvon. According to the judges, the parliament had not demonstrated to what extent these languages are particularly useful for these tasks and why it was not possible to choose another language for the candidacy.

En dua kazo Italio plendis kontraŭ elektaj procedoj en kiuj kandidatoj ankaŭ nur povis elekti inter angla, franca kaj germana lingvoj. In a second case Italy complained against selection procedures in which candidates could also only choose between English, French and German languages. La plendo estis jam sukcesa antaŭ la juĝejo de la Eŭropa Unio. The complaint was already successful before the European Court of Justice. La EU-komisiono kontraŭ tio aplikis juran rimedon kiun la Eŭropa Kortumo nun rifuzis. The EU Commission has applied a legal remedy to this, which the European Court has now rejected. Laŭ la kortumo la juĝejo estis trafe decidinta "ke la plej altaj postuloj kiujn devas plenumi kandidato rilate al kapablo, produktivo kaj integreco devas esti sendependaj de lingvokonoj. According to the court, the court had rightly ruled "that the highest requirements a candidate must meet in terms of ability, productivity and integrity must be independent of language skills.

La juĝistoj en Luksemburgo krome samtempe klarigis ke la koncerna Eŭropa Oficejo pri Elekto de Kunlaborantoj ne devas observi devon plenumi korespondadon kun kandidato en lingvo kiun la kandidato mem libere elektis. The judges in Luxembourg also explained at the same time that the relevant European Office for the Selection of Employees should not comply with the obligation to correspond with a candidate in a language freely chosen by the candidate himself. Limigo de elekto pri lingvo tamen devas esti bone argumentata. Limiting language choice, however, must be well argued. En la konkreta kazo la aŭtoritato ne estis laŭbezone praviginta sian decidmanieron. In the present case, the authorities had not duly justified their decision.