×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Esperanta Retradio 2017, "La eta princo" en la tupia lingvo

"La eta princo" en la tupia lingvo

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Paῠlo Sergio Viana el Brazilo

La libro “La Eta Princo” estas konata en la tuta mondo. La aῠtoro, la franco Antono Saint-Exupéry (1900-1944), publikigis ĝin unuafoje en Usono, en la jaro 1943. Tiam furiozis la Dua Mondmilito kaj li estis aviadila militpiloto. La verko estas poezieca fabelo pri homvaloroj kaj amo. Por la unua eldono oni publikigis desegnoilustraĵojn de la aῠtoro mem, kiuj same fariĝis famaj. Ĝi estas tradukita al pli ol 220 lingvoj, kio signifas, ke ĝi estas unu el la plej multe tradukitaj verkoj en la historio. Milionoj da ekzempleroj jam vendiĝis. Ankaῠ koncernaj filmoj aperis.

En ĉi tiu jaro 2017, la brazila gazetaro informas, ke unu plia traduko aldoniĝis al la listo: oni tradukis tiun tutmondan literaturaĵon ankaῠ al unu el la ĉefaj variantoj de la tupia lingvo: la “njengatua”. La tradukon prizorgis magistriĝanto en la Universitato de San-Paῠlo. Ĉar la “njengatua” lingvo kaj la brazila indiana kulturo ne posedas iujn elementojn de tiu verko, la tradukisto devis fari kelkajn interesajn adaptojn. Ekzemple: la titolo fariĝis “Eta Estro”; “tigro” fariĝis “makuljaguaro”; “vulpo” fariĝis “sovaĝhundo”; “tritiko” fariĝis “maizo”. La vorto “vendejo” (kiun la vulpo mencias, en la rakonto), tradukiĝis al “domo-aĉeto”. Kiam la portugaloj ekkoloniigis Brazilon, ekzistis ĉi tie centoj da lingvoj, el kiuj ankoraῠ multaj plu vivas. Unu el la ĉefaj estis la tupia lingvotrunko, uzata precipe en la marborda regiono. Al tiu grupo apartenas diversaj lingvoj. Koloniantoj kaj afrikanoj lernis ĝin, tiel ke ĝi fariĝis la “ĝenerala lingvo” en la lando. Ĝis la 19-a jarcento, ĝi estis la plej multe parolata lingvo en Brazilo, ĉar la portugalan oni uzis nur en grandaj urboj kaj kun rilato al Portugalujo. La tupia estis nur parola lingvo. Portugalaj jezuitoj estis la unuaj, kiuj verkis ĝian gramatikon. Multaj vortoj en la nuntempa brazila-portugala lingvo devenis rekte el la tupia. La “njengatua” apartenas al tiu trunko, kaj troviĝis precipe en la amazonia regiono. Ankoraῠ nun, miloj da tieaj indianoj havas ĝin kiel gepatran (la portugalan ili lernas poste). Por la traduko de La Eta Princo oni intencas konigi la tieajn infanojn pri tiu tutmonda klasikaĵo.


"La eta princo" en la tupia lingvo "El principito" en lengua tupi

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Paῠlo Sergio Viana el Brazilo Este artículo de audio fue escrito y producido por Paῠlo Sergio Viana de Brasil.

La libro “La Eta Princo” estas konata en la tuta mondo. The book "The Little Prince" is known all over the world. La aῠtoro, la franco Antono Saint-Exupéry (1900-1944), publikigis ĝin unuafoje en Usono, en la jaro 1943. Tiam furiozis la Dua Mondmilito kaj li estis aviadila militpiloto. Then World War II raged and he was an aircraft pilot. La verko estas poezieca fabelo pri homvaloroj kaj amo. The work is a poetic tale of human values and love. Por la unua eldono oni publikigis desegnoilustraĵojn de la aῠtoro mem, kiuj same fariĝis famaj. For the first edition, drawing illustrations by the author himself were published, which also became famous. Ĝi estas tradukita al pli ol 220 lingvoj, kio signifas, ke ĝi estas unu el la plej multe tradukitaj verkoj en la historio. It has been translated into more than 220 languages, which means that it is one of the most translated works in history. Milionoj da ekzempleroj jam vendiĝis. Millions of copies have already been sold. Ankaῠ koncernaj filmoj aperis. These films also appeared.

En ĉi tiu jaro 2017, la brazila gazetaro informas, ke unu plia traduko aldoniĝis al la listo: oni tradukis tiun tutmondan literaturaĵon ankaῠ al unu el la ĉefaj variantoj de la tupia lingvo: la “njengatua”. In this year 2017, the Brazilian press reports that one more translation has been added to the list: this global literature has also been translated into one of the main variants of the Tupi language: the “njengatua”. La tradukon prizorgis magistriĝanto en la Universitato de San-Paῠlo. The translation was done by a master's degree student at the University of São Paulo. Ĉar la “njengatua” lingvo kaj la brazila indiana kulturo ne posedas iujn elementojn de tiu verko, la tradukisto devis fari kelkajn interesajn adaptojn. Ekzemple: la titolo fariĝis “Eta Estro”; “tigro” fariĝis “makuljaguaro”; “vulpo” fariĝis “sovaĝhundo”; “tritiko” fariĝis “maizo”. For example: the title became "Little Boss"; "Tiger" became "spotted jaguar"; "Fox" became "wild dog"; "Wheat" became "corn." La vorto “vendejo” (kiun la vulpo mencias, en la rakonto), tradukiĝis al “domo-aĉeto”. The word "store" (which the fox mentions, in the story), translated to "house purchase". Kiam la portugaloj ekkoloniigis Brazilon, ekzistis ĉi tie centoj da lingvoj, el kiuj ankoraῠ multaj plu vivas. When the Portuguese colonized Brazil, there were hundreds of languages here, many of which are still alive. Unu el la ĉefaj estis la tupia lingvotrunko, uzata precipe en la marborda regiono. One of the main ones was the Tupi language trunk, used mainly in the coastal region. Al tiu grupo apartenas diversaj lingvoj. Various languages belong to this group. Koloniantoj kaj afrikanoj lernis ĝin, tiel ke ĝi fariĝis la “ĝenerala lingvo” en la lando. Settlers and Africans learned it, so that it became the "general language" in the country. Ĝis la 19-a jarcento, ĝi estis la plej multe parolata lingvo en Brazilo, ĉar la portugalan oni uzis nur en grandaj urboj kaj kun rilato al Portugalujo. Until the 19th century, it was the most widely spoken language in Brazil, as Portuguese was used only in large cities and in connection with Portugal. La tupia estis nur parola lingvo. Portugalaj jezuitoj estis la unuaj, kiuj verkis ĝian gramatikon. Multaj vortoj en la nuntempa brazila-portugala lingvo devenis rekte el la tupia. La “njengatua” apartenas al tiu trunko, kaj troviĝis precipe en la amazonia regiono. Ankoraῠ nun, miloj da tieaj indianoj havas ĝin kiel gepatran (la portugalan ili lernas poste). Even now, thousands of Indians there have it as their mother tongue (they learn Portuguese later). Por la traduko de La Eta Princo oni intencas konigi la tieajn infanojn pri tiu tutmonda klasikaĵo. For the translation of The Little Prince, the intention is to introduce the local children to this global classic.