×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Living in the Moment: A Conversation, Part 2

Part 2

Keith: Living in the moment is what keeps us grounded, is what-humans, that's what from which we came is living in the moment.

We have no choice. We're probably genetically coded toward living in the moment, and if we throw that away, then we as a society, I think, are in big trouble.

Steve: I think that's a very good point. Is that what you would like to have your students focus on here, is perhaps some common messages in the three pieces that you have asked them to read? I certainly agree, I think it's one thing to sacrifice immediate gratification of one's desires, but it's another thing to be excessive in the pursuit of yet a bigger house, yet a bigger car, plastic surgery, all of the excesses of modern society. Are those some of the things that you want your sixteen-, seventeen-year-olds to look at here, and are you going to be challenging them to give their views on their reaction to this in writing? How are you going to have them interact with these documents?

Keith: I'd like them to look at each piece of text, and first of all, find out how that individual advocates, or how each author advocates, living in the moment. What is the connection? What is what they're saying, or how is what they' re saying, associated with living in the moment? Next, after that, I would like the student to look at their lives, and do they, first of all, live in the moment? Second of all, if they do, in what ways do they live in the moment? And if they do not live in the moment, I want them to look at why is it? What influences in their lives cause them or force them not to live in the moment. So whether it be peer pressure to be someone or do things that are not grounded, whether it be partying all the time, whether it be teenage excesses, basically, is what I'm looking at, and what is causing them to be that way. And then second of all, is living in the moment something which everybody should strive for, at least at some part, during some points in their daily life, their weekly life, their existence. So it's an internal look at who they are, where they are, and how living in the moment applies to themselves.

Steve: David, as someone, again, of a different generation than I am, how do you react to living in the moment, where-in which ways do you live in the moment, in which ways do you not live in the moment?

David: Of course, when I was younger, living in the moment was-took precedence over everything else, schoolwork and working. But as I get older, it's just not a practical thing to concentrate on. Work is what you need to do, and living in the moment is something that is sometimes unavailable at the end of the day. And, I really don't know how this particular philosophy has any utility in today's world. Can this be applied to the way people live today, and how can they do it when they have to work so hard, so often, and have so little time?

Steve: I think there's two issues here. When we say "live in the moment," you could argue-you made reference to teenagers partying. You could say that when they're partying all the time, all day and all night, they're living in the moment. But I think what I hear you saying is that it's-you want people to enjoy the simpler benefits that are life-with friends, with family, in nature, all the things that we can appreciate without doing things to excess. Appreciating-I mean, I made reference to plastic surgery, which is all the rage now in California or whatever-it's just appreciating ourselves for what we are, the way we are. I think there's an element there of simplicity that's the message, not necessarily the idea that, you know, "Hang the consequences, I'm going to get drunk tonight." I don't think it's that kind of "live in the moment," so maybe you could qualify that a little better. Maybe it comes out in the text that you have given the students.

Keith: Well, yeah. As you say, getting out, drinking, partying as a teenager is not the living in the moment I advocate or see when I'm talking about living in the moment.

Keith: Myself, I see living in the moment, which hangs on family, for me. I look at my five-year-old and my twenty-month-old, and that's living in the moment. Enjoying their laughter, enjoying the time I spend with them, that's living in the moment. That's so precious, money can't buy that. That is the ultimate living in the moment, with your children.


Part 2 Part 2

Keith: Living in the moment is what keeps us grounded, is what-humans, that’s what from which we came is living in the moment. Keith: In dem Moment zu leben, hält uns auf dem Boden, ist das, was Menschen sind, von dem wir im Moment leben. Keith: Living in the moment is what keeps us grounded, is what-humans, that's what from which we came is living in the moment. Keith: Vivre dans l'instant, c'est ce qui nous maintient enracinés, c'est ce que les humains, c'est ce dont nous sommes issus, c'est vivre dans l'instant. קית: החיים ברגע זה מה שמחזיק אותנו מקורקעים, זה מה-בני אדם, זה מה שממנו באנו זה לחיות את הרגע. Keith : 순간에 사는 것은 우리를 계속 튼튼하게하고, 인간이며, 그것이 우리가 왔던 순간입니다. Keith: Życie chwilą jest tym, co utrzymuje nas na ziemi, jest tym, co ludzie, to jest to, z czego wyszliśmy, żyje chwilą. Keith: Viver o momento é o que nos mantém aterrados, é o que-humanos, é disso que viemos é viver o momento. Кейт: Жизнь моментом - это то, что держит нас на земле, это то, что люди, это то, из чего мы пришли, это жизнь в данный момент. Keith: Anı yaşamak, bizi topraklanmış kılan şeydir, insanlardır, geldiğimiz şey o anda yaşamaktır. 基思:活在当下是让我们脚踏实地的东西,是什么——人类,我们从哪里来就是活在当下。 基思:活在當下是讓我們腳踏實地的東西,是人類,我們的出發點就是活在當下。

We have no choice. Wir haben keine Wahl. Nós não temos escolha. Başka çaremiz yok. We’re probably genetically coded toward living in the moment, and if we throw that away, then we as a society, I think, are in big trouble. Wir sind wahrscheinlich genetisch dafür programmiert, im Moment zu leben, und wenn wir das wegwerfen, dann haben wir als Gesellschaft große Probleme. Nós provavelmente somos geneticamente codificados para viver no momento, e se jogarmos fora isso, então nós como sociedade, eu acho, estamos em grandes problemas. Muhtemelen şu an yaşamak için genetik olarak kodlanmış durumdayız ve eğer bunu atarsak, toplum olarak başımız büyük belada.

Steve: I think that’s a very good point. Steve: I think that's a very good point. Steve: Myślę, że to bardzo dobry punkt. Steve: Acho que é um ponto muito bom. Steve: Bence bu çok iyi bir nokta. Is that what you would like to have your students focus on here, is perhaps some common messages in the three pieces that you have asked them to read? Möchten Sie, dass sich Ihre Schüler hier darauf konzentrieren, gibt es vielleicht einige gemeinsame Botschaften in den drei Stücken, die Sie sie bitten zu lesen? Czy to jest to, na czym chciałbyś, aby twoi uczniowie się tutaj skupili, czy może jakieś wspólne przesłania zawarte w trzech utworach, o przeczytanie których ich poprosiłeś? É nisso que você gostaria que seus alunos se concentrassem aqui, talvez algumas mensagens comuns nas três peças que você pediu para eles lerem? Это то, на чем вы хотели бы, чтобы ваши студенты сосредоточились здесь, может быть, некоторые общие сообщения в трех частях, которые вы попросили их прочитать? Öğrencilerinizin buraya odaklanmasını istediğiniz şey bu mu, belki de üç bölümden okumalarını istediğiniz bazı ortak mesajlar? 這就是你想讓你的學生關注的,也許是你要求他們閱讀的三篇文章中的一些共同信息? I certainly agree, I think it’s one thing to sacrifice immediate gratification of one’s desires, but it’s another thing to be excessive in the pursuit of yet a bigger house, yet a bigger car, plastic surgery, all of the excesses of modern society. 確かに同意します、自分の欲望の即時の満足を犠牲にすることは1つのことだと思いますが、さらに大きな家、さらに大きな車、整形手術、現代社会のすべての過剰を追求するために過度になることは別のことだと思います. Zgadzam się, myślę, że jedną rzeczą jest poświęcenie natychmiastowego zaspokojenia swoich pragnień, ale inną jest przesadą w pogoni za jeszcze większym domem, jeszcze większym samochodem, chirurgią plastyczną, wszystkimi ekscesami współczesnego społeczeństwa. Certamente concordo, acho que uma coisa é sacrificar a gratificação imediata dos desejos, outra coisa é ser excessivo na busca por uma casa maior, mas um carro maior, cirurgia plástica, todos os excessos da sociedade moderna. Kesinlikle katılıyorum, birinin arzularının derhal memnuniyetini feda etmenin bir şey olduğunu düşünüyorum, ancak daha büyük bir evin, daha büyük bir otomobilin, plastik cerrahinin, modern toplumun tüm aşırılıklarının peşinde aşırı olması gereken bir başka şey. Я, безумовно, погоджуюсь, одна справа – пожертвувати негайним задоволенням своїх бажань, але інша справа – бути надмірним у гонитві за ще більшим будинком, ще більшою машиною, пластичною хірургією, усіма надмірностями сучасного суспільства. 我当然同意,我认为牺牲自己对自己愿望的即时满足是一回事,而追求更大的房子,更大的汽车,整容手术以及现代社会的所有过分追求则是过分的。 我當然同意,我認為犧牲眼前的慾望滿足是一回事,但過度追求更大的房子、更大的汽車、整容手術,以及所有現代社會的過度行為是另一回事。 Are those some of the things that you want your sixteen-, seventeen-year-olds to look at here, and are you going to be challenging them to give their views on their reaction to this in writing? Czy to niektóre z rzeczy, na które chciałbyś, aby twoi szesnasto-, siedemnastolatkowie przyjrzeli się tutaj i czy zamierzasz rzucić im wyzwanie, aby przedstawili swoje opinie na temat reakcji na to na piśmie? Essas são algumas das coisas que você quer que seus filhos de dezesseis, dezessete anos vejam aqui, e você vai desafiá-los a dar suas opiniões sobre sua reação a isso por escrito? On altı, on yedi yaşındaki çocuklarınızın buraya bakmasını istediğiniz şeylerden bazıları bunlar ve bu konudaki tepkileriyle ilgili görüşlerini yazıya dökmeleri için onları zorlayacak mısınız? Чи ви хочете, щоб ваші шістнадцяти-, сімнадцятирічні підлітки дивилися на це деякі з речей, і чи збираєтеся ви закликати їх викласти свої погляди на свою реакцію на це письмово? 您是否希望您的16岁,17岁的孩子在这里看一些东西,您是否要挑战他们以书面形式对他们的反应发表看法? 這些是您希望您的 16 歲、17 歲的孩子在這裡看到的一些東西嗎?您是否要挑戰他們以書面形式表達他們對此的反應的看法? How are you going to have them interact with these documents? Wie sollen sie mit diesen Dokumenten interagieren? Jak zamierzasz zmusić ich do interakcji z tymi dokumentami? Como você vai fazer com que eles interajam com esses documentos? Bu belgelerle etkileşime girmelerini nasıl sağlayacaksınız? 您将如何使它们与这些文档进行交互? 您打算如何讓他們與這些文檔進行交互?

Keith: I’d like them to look at each piece of text, and first of all, find out how that individual advocates, or how each author advocates, living in the moment. Keith: Chciałbym, żeby przyjrzeli się każdemu fragmentowi tekstu, a przede wszystkim dowiedzieli się, w jaki sposób ten poszczególny orędownik lub jak każdy autor jest orędownikiem, żyjąc chwilą. Keith: Eu gostaria que eles olhassem para cada pedaço do texto e, antes de tudo, descobrissem como aquele indivíduo defende, ou como cada autor defende, vivendo o momento. Keith: Her bir metne bakmalarını ve her şeyden önce o bireyin nasıl savunduğunu veya her yazarın o andaki yaşamını nasıl savunduğunu öğrenmelerini istiyorum. 基思:我希望他們看每一篇文章,首先,找出那個人是如何提倡的,或者每個作者是如何提倡活在當下的。 What is the connection? Jakie jest połączenie? Bağlantı nedir 有什麼聯繫? What is what they’re saying, or how is what they' re saying, associated with living in the moment? Was ist das, was sie sagen, oder wie ist das, was sie sagen, mit dem Leben im Moment verbunden? Co mówią lub w jaki sposób to, co mówią, wiąże się z życiem w tej chwili? O que eles estão dizendo, ou como o que eles estão dizendo, está associado a viver no momento? Ne diyorlar ya da şu anda yaşamakla ilgili ne diyorlar? 他们在说什么,或者他们在说什么与当下生活有关? 他們在說什麼, 或者他們在說什麼, 與活在當下有什麼關係? Next, after that, I would like the student to look at their lives, and do they, first of all, live in the moment? Następnie chciałbym, aby uczeń przyjrzał się swojemu życiu i czy przede wszystkim żyje chwilą? Em seguida, gostaria que o aluno olhasse para a vida dele, e ele, antes de tudo, vive o momento? Sonra, ondan sonra, öğrencinin hayatlarına bakmasını istiyorum ve onlar her şeyden önce şu anda mı yaşıyorlar? Second of all, if they do, in what ways do they live in the moment? Zweitens, wenn ja, auf welche Weise leben sie den Moment? 第二に、もしそうなら、彼らはその瞬間をどのように生きていますか? Po drugie, jeśli tak, to w jaki sposób żyją chwilą? Em segundo lugar, se o fizerem, de que forma eles vivem o momento? İkincisi, eğer yaparlarsa, şu anda hangi şekilde yaşıyorlar? And if they do not live in the moment, I want them to look at why is it? Und wenn sie nicht im Moment leben, möchte ich, dass sie sich ansehen, warum ist das so? A jeśli nie żyją chwilą, chcę, żeby się przyjrzeli, dlaczego tak jest? E se eles não vivem no momento, eu quero que eles vejam por que é? Ve şu anda yaşamıyorlarsa, neden olduğuna bakmalarını istiyorum. What influences in their lives cause them or force them not to live in the moment. Welche Einflüsse in ihrem Leben bewirken oder zwingen sie, nicht im Moment zu leben? Jakie wpływy w ich życiu powodują lub zmuszają do nieżycia chwilą. Quais influências em suas vidas os causam ou os forçam a não viver no momento. Hayatlarındaki etkiler onlara neden olur veya onları şu an yaşamaya zorlar. Те, що впливає на їхнє життя, спричиняє їх або змушує не жити зараз. So whether it be peer pressure to be someone or do things that are not grounded, whether it be partying all the time, whether it be teenage excesses, basically, is what I’m looking at, and what is causing them to be that way. Więc bez względu na to, czy jest to presja rówieśników, aby być kimś, czy robienie rzeczy, które nie są ugruntowane, czy to jest ciągłe imprezowanie, czy to są ekscesy nastolatków, w zasadzie, to właśnie na to patrzę i co powoduje, że są tacy . Portanto, seja a pressão dos colegas para ser alguém ou fazer coisas que não são fundamentadas, seja para festejar o tempo todo, seja para excessos de adolescentes, basicamente, é o que estou vendo e o que está fazendo com que eles sejam assim . Так что, будь то давление со стороны сверстников, чтобы быть кем-то или делать что-то необоснованное, будь то вечеринки все время, будь то подростковые эксцессы, в основном, это то, на что я смотрю, и что заставляет их быть такими. . Öyleyse, bir kişi olmak ya da topraklanmamış bir şey yapmak baskısı olsun, her zaman parti yapıp yapmamasını, genç aşırılık olup olmadığını, temelde, baktıklarımı ve bu şekilde olmalarına neden olan şey . Тож чи то тиск однолітків бути кимось, чи робити речі, які не є обґрунтованими, чи це постійні вечірки, чи то підліткові ексцеси, в основному, — це те, на що я дивлюся, і що змушує їх бути такими . 因此,成为一个人是同事的压力还是做一些不扎根的事情,是否一直在聚会,基本上是青少年过度,这正是我所关注的,是什么促使他们成为这样的人。 因此,無論是成為某人還是做一些不接地氣的事情的同伴壓力,無論是一直參加派對,還是青少年的過度行為,基本上,這就是我所關注的,以及導致他們那樣做的原因. And then second of all, is living in the moment something which everybody should strive for, at least at some part, during some points in their daily life, their weekly life, their existence. Und zweitens ist das Leben im Moment etwas, wonach jeder streben sollte, zumindest an einem gewissen Punkt, während einiger Punkte in seinem täglichen Leben, seinem wöchentlichen Leben, seiner Existenz. A po drugie, to żyć chwilą, do czego każdy powinien dążyć, przynajmniej w jakiejś części, w pewnych momentach swojego codziennego życia, swojego tygodniowego życia, swojej egzystencji. E então, em segundo lugar, é viver no momento algo pelo qual todos deveriam se esforçar, pelo menos em alguma parte, durante alguns momentos de sua vida diária, sua vida semanal, sua existência. Ve sonra ikincisi, şu anda herkesin uğraşması gereken bir şeyi, en azından bir kısmı günlük yaşamlarında, haftalık yaşamlarında, varlıklarında bazı noktalarda yaşamaktır. 然后,第二,就是活在当下,每个人都应努力争取的事情,至少在某些方面,是他们的日常生活,每周的生活和生存。 So it’s an internal look at who they are, where they are, and how living in the moment applies to themselves. Es ist also ein interner Blick darauf, wer sie sind, wo sie sind und wie es auf sie selbst zutrifft, im Moment zu leben. Jest to więc wewnętrzne spojrzenie na to, kim są, gdzie się znajdują i jak życie chwilą odnosi się do nich samych. Portanto, é uma visão interna de quem eles são, onde estão e como viver no momento se aplica a eles. Bu, kim olduklarına, nerede olduklarına ve o andaki yaşamın kendileri için nasıl uygulandığına dair içsel bir bakış. 因此,这是对他们是谁,他们在哪里以及生活在当下如何适用于自己的内部看法。

Steve: David, as someone, again, of a different generation than I am, how do you react to living in the moment, where-in which ways do you live in the moment, in which ways do you not live in the moment? Steve: David, als jemand, der wiederum einer anderen Generation angehört als ich, wie reagierst du darauf, im Moment zu leben, wo – auf welche Weise lebst du im Moment, auf welche Weise lebst du nicht im Moment? スティーブ:デイビッド、もう一度言いますが、私とは世代が違いますが、あなたは今この瞬間を生きることにどのように反応しますか? Steve: David, jako ktoś z innego pokolenia niż ja, jak reagujesz na życie w tej chwili, gdzie-w jaki sposób żyjesz w tej chwili, w jaki sposób nie żyjesz w tej chwili? Steve: David, benden farklı bir kuşaktan biri olarak, şu an yaşamaya nasıl tepki verirsiniz, şu anda nerede yaşarsınız, şu anda hangi şekillerde yaşamıyorsunuz?

David: Of course, when I was younger, living in the moment was-took precedence over everything else, schoolwork and working. 데이비드 : 물론, 제가 어렸을 때, 현재의 삶은 학업과 일 이외의 모든 것보다 우선했습니다. DW: Oczywiście, kiedy byłem młodszy, życie chwilą miało pierwszeństwo przed wszystkim innym, szkołą i pracą. David: Claro, quando eu era mais jovem, viver o momento tinha precedência sobre tudo o mais, trabalho escolar e trabalho. David: Elbette, daha gençken, şu an yaşamak, her şeyden önce, okulda çalışmak ve çalışmaktan üstündü. 大卫:当然,当我还年轻的时候,活在当下比其他任何事情都要优先,包括学业和工作。 But as I get older, it’s just not a practical thing to concentrate on. Ale kiedy się starzeję, skupianie się na tym po prostu nie jest praktyczne. Mas, à medida que envelheço, não é uma coisa prática em que me concentrar. Ama yaşlandıkça, konsantre olmak pratik bir şey değil. 但是随着年龄的增长,专注于它并不是一件实际的事情。 Work is what you need to do, and living in the moment is something that is sometimes unavailable at the end of the day. Praca jest tym, co musisz robić, a życie chwilą jest czymś, co czasami jest niedostępne pod koniec dnia. Trabalhar é o que você precisa fazer, e viver o momento é algo que às vezes não está disponível no final do dia. İş yapmanız gereken şeydir ve şu anda yaşamak, günün sonunda kullanılamayan bir şeydir. Робота — це те, що вам потрібно робити, а жити в даний момент — це те, що іноді недоступно в кінці дня. And, I really don’t know how this particular philosophy has any utility in today’s world. Und ich weiß wirklich nicht, wie diese besondere Philosophie in der heutigen Welt von Nutzen ist. I naprawdę nie wiem, w jaki sposób ta konkretna filozofia ma jakiekolwiek zastosowanie w dzisiejszym świecie. E, eu realmente não sei como essa filosofia em particular tem alguma utilidade no mundo de hoje. Ve bu belirli felsefenin bugünün dünyasında nasıl bir faydası olduğunu gerçekten bilmiyorum. І я дійсно не знаю, як ця конкретна філософія може бути корисною в сучасному світі. Can this be applied to the way people live today, and how can they do it when they have to work so hard, so often, and have so little time? これは、今日の人々の生活に適用できるでしょうか? また、非常に頻繁に、非常に多くの時間を割かなければならないときに、どのようにそれを行うことができるでしょうか? Bu, insanların bugün yaşama şekline uygulanabilir mi ve çok çalışmak, çok sık çalışmak ve çok az zamanları olması durumunda bunu nasıl yapabilirler?

Steve: I think there’s two issues here. Steve: I think there's two issues here. Steve: Myślę, że są tu dwa problemy. When we say "live in the moment," you could argue-you made reference to teenagers partying. When we say "live in the moment," you could argue-you made reference to teenagers partying. Kiedy mówimy „żyj chwilą”, możesz się spierać – odniosłeś się do imprezujących nastolatków. Quando dizemos "viva o momento", você poderia argumentar - você fez referência a festas de adolescentes. "Anı yaşa" dediğimizde tartışabilirsin - parti yapan gençlere referans verdin. 当我们说“活在当下”时,您可能会争辩-您提到了青少年聚会。 You could say that when they’re partying all the time, all day and all night, they’re living in the moment. Można powiedzieć, że kiedy cały czas imprezują, dzień i noc, żyją chwilą. But I think what I hear you saying is that it’s-you want people to enjoy the simpler benefits that are life-with friends, with family, in nature, all the things that we can appreciate without doing things to excess. Ale wydaje mi się, że mówisz, że chcesz, żeby ludzie cieszyli się prostszymi korzyściami, jakimi są życie, z przyjaciółmi, rodziną, na łonie natury, wszystkimi rzeczami, które możemy docenić bez robienia czegoś w nadmiarze. Mas acho que o que ouço você dizer é que você quer que as pessoas desfrutem dos benefícios mais simples da vida - com os amigos, com a família, na natureza, todas as coisas que podemos apreciar sem fazer coisas em excesso. Ama şunu duyduğumu duyduğuma göre, insanların yaşamla arkadaş olan, aileleriyle, doğada, aşırı şeyler yapmadan takdir edebileceğimiz her şeyden daha kolay faydalanmasını istediğinizi söylüyorum. Appreciating-I mean, I made reference to plastic surgery, which is all the rage now in California or whatever-it’s just appreciating ourselves for what we are, the way we are. Wertschätzung – ich meine, ich bezog mich auf plastische Chirurgie, die jetzt in Kalifornien oder wo auch immer der letzte Schrei ist – es bedeutet einfach, uns selbst wertzuschätzen für das, was wir sind, so wie wir sind. 感謝するということは、整形手術に言及したということです。これは現在、カリフォルニア州などで大流行しています。 Docenianie – to znaczy, odniosłem się do chirurgii plastycznej, która jest obecnie modna w Kalifornii czy gdziekolwiek – to po prostu docenianie siebie za to, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy. Apreciação - quero dizer, fiz referência à cirurgia plástica, que está na moda agora na Califórnia ou seja lá o que for - é apenas valorizar a nós mesmos pelo que somos, do jeito que somos. Takdir-Demek istediğim, şu an Kaliforniya'daki tüm öfke olan estetik ameliyattan bahsettim ya da her neyse, olduğumuz şey için kendimizi takdir ediyoruz. Оцінюючи — я маю на увазі, я згадав про пластичну хірургію, яка зараз в моді в Каліфорнії чи що завгодно — це просто цінувати себе такими, якими ми є, такими, якими ми є. I think there’s an element there of simplicity that’s the message, not necessarily the idea that, you know, "Hang the consequences, I’m going to get drunk tonight." Ich denke, es gibt ein Element der Einfachheit, das die Botschaft ist, nicht unbedingt die Idee, dass, wissen Sie, "Hängen Sie die Konsequenzen auf, ich werde mich heute Nacht betrinken." Myślę, że jest w tym element prostoty, który jest przesłaniem, a niekoniecznie pomysłem, że, wiesz, „Zatrzymaj konsekwencje, dziś wieczorem się upiję”. Acho que há um elemento de simplicidade que é a mensagem, não necessariamente a ideia de que, você sabe, "Espere as consequências, vou ficar bêbado esta noite" Sanırım, mesajın basitliği, "Sonuçlara asıl, bu gece sarhoş olacağım" fikrine gerek yok. Мені здається, що в цьому є елемент простоти, і це не обов’язково ідея, що, ви знаєте, «Повісьте наслідки, я збираюся напитися сьогодні ввечері». I don’t think it’s that kind of "live in the moment," so maybe you could qualify that a little better. Ich glaube nicht, dass es diese Art von „im Moment leben“ ist, also könntest du das vielleicht ein bisschen besser qualifizieren. 「今を生きる」というのはそういうものではないと思うので、もう少しうまく評価できるかもしれません。 Nie wydaje mi się, żeby to było takie „życie chwilą”, więc może mógłbyś to trochę lepiej zakwalifikować. Não acho que seja esse tipo de "viver no momento", então talvez você possa qualificar um pouco melhor. Bu tür bir "anı yaşa" diye düşünmüyorum, belki de bunu biraz daha iyi niteleyebilirsin. 我不认为这是“活在当下”的方式,因此也许您可以使它更好一些。 Maybe it comes out in the text that you have given the students. Vielleicht kommt es aus dem Text heraus, den Sie den Schülern gegeben haben. Może to wynika z tekstu, który przekazałeś uczniom. Talvez apareça no texto que você deu aos alunos. Belki de öğrencilere verdiğin metinde ortaya çıkar.

Keith: Well, yeah. As you say, getting out, drinking, partying as a teenager is not the living in the moment I advocate or see when I’m talking about living in the moment. Jak mówisz, wyjście, picie, imprezowanie jako nastolatek nie jest życiem w chwili, w której opowiadam się lub widzę, kiedy mówię o życiu chwilą. Como você diz, sair, beber, festejar como um adolescente não é viver o momento que defendo ou vejo quando estou falando em viver o momento. Söylediğiniz gibi, dışarı çıkmak, içmek, genç olarak parti yapmak, savunuculuk yaptığım veya şu anda yaşamaktan bahsederken gördüğüm anlar yaşamak değil.

Keith: Myself, I see living in the moment, which hangs on family, for me. Keith: Moi-même, je vois vivre dans l'instant, qui dépend de la famille, pour moi. Keith: Ja widzę życie chwilą, która jest dla mnie bardzo ważna w rodzinie. Keith: Eu mesmo, vejo a vida no momento, que depende da família, para mim. Keith: Kendim, benim için aileye bağlı olan şu anda yaşadığını görüyorum. Кіт: Я сам бачу життя в момент, який залежить від родини, для мене. 基思:我自己,我看到活在当下,这取决于家人,对我来说。 基思:我自己,我看到活在當下,這取決於家人,對我來說。 I look at my five-year-old and my twenty-month-old, and that’s living in the moment. Patrzę na mojego pięciolatka i dwudziestomiesięcznego synka i to jest życie chwilą. Beş yaşındaki ve yirmi aylık olanlarıma bakıyorum ve şu anda yaşıyor. 我看著我 5 歲和 20 個月大的孩子,他們活在當下。 Enjoying their laughter, enjoying the time I spend with them, that’s living in the moment. Cieszyć się ich śmiechem, cieszyć się czasem, który z nimi spędzam, to jest życie chwilą. Kahkahalarının tadını çıkarmak, onlarla birlikte geçirdiğim zamanın tadını çıkarmak, o anda yaşamak. 享受他們的歡笑,享受我與他們共度的時光,這就是活在當下。 That’s so precious, money can’t buy that. To jest tak cenne, że pieniądze tego nie kupią. Isso é tão precioso, o dinheiro não pode comprar isso. Bu çok kıymetli, para bunu satın alamaz. That is the ultimate living in the moment, with your children. To jest ostateczne życie w tej chwili, ze swoimi dziećmi. Essa é a melhor forma de viver o momento, com seus filhos. Bu, şu an, çocuklarınızla birlikte nihai yaşamdır.