×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Woord voor woord, Woord voor woord - les 7

Woord voor woord - les 7

hallo. welkom bij woord voor woord

dit is les zeven

schrijf op de lijn

ik ga schrijven

ik ga de getallen van één tot met tien schrijven

ik schrijf op de lijn. de lijn. de lijn.

ik schrijf op de lijn.

ik schrijf de één van boven naar beneden op de lijn

ik schrijf niet boven de lijn

ik schrijf niet onder de lijn

ik schrijf op de lijn

ik zet een streep van boven naar beneden

stop op de lijn

streep, de streep. de één is een streep.

ik schrijf de twee.

ik schrijf de twee op de lijn

ik begin boven

ik begin rond, rond

ik begin rond.

ik ga schuin naar beneden en naar rechts

schuin

schuin van boven naar beneden en naar rechts

ik begin boven, rond, schuin naar beneden, en naar rechts

ik ga de drie schrijven

de drie begint bovenrond.

ik schrijf de drie rond en stop en nog een keer rond, op de lijn

rond, stop, rond

de één, de twee, de drie.

de lijn. de streep.

de streep. de rechte strepen.

de schuine streep. recht recht, schuin.

rond. het rondje. het rondje.

ik ga de vier schrijven

de vier. ik begin boven

recht naar beneden, stop naar rechts,

een streep naar rechts, stop.

ik til de pen op.

ik begin boven, recht naar beneden, stop.

van boven, naar beneden, naar rechts,

til op, van boven, recht naar beneden.

de vijf. ik begin boven,

recht naar beneden, rond naar beneden,

stop. ik til de pen op. ik begin boven

ik ga naar rechts, een rechte streep.

ik begin boven, recht naar beneden, rond, stop,

ik til de pen op, van boven, naar rechts.

ik til de pen niet op. ik til de pen op.

ik til de pen niet op

ik til de pen op. til op

ik til de pen op.

de zes.

ik begin boven

ik ga schuin naar beneden. ik ga rond.

van boven, schuin naar beneden, en rond.

de zeven

een rechte streep naar rechts, stop,

til de pen niet op, schuin naar beneden

de zeven

een rechte streep naar rechts, stop

schuin naar beneden, til de pen niet op

de acht

ik schrijf een rondje

ik ga naar links rond de boven

ik ga naar de boven rond naar rechts, stop.

de acht. ik ga rond naar links naar boven

naar boven, naar rechts, rond en klaar.

de negen.

ik schrijf een rondje, naar links, naar boven, stop, schuin naar beneden

ik schrijf de tien.

de tien is de één en de nul samen. de nul is een rondje.

de één is een rechte streep.

de tien is de één en de nul samen.

de getallen van 1 tot 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dit is een oefening.

schrijf de getallen.

doe de oefening.

oefen de getallen. schrijf de getallen.

oefen de getallen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tien negen acht zeven zes vijf vier drie twee één

ik oefen. ik oefen met schrijven.

ik oefen de getallen.

ik doe de oefening.

de getallen staan op de lijn. de lijn.

de streep. de lijn is lang.

de streep is kort. de streep is kort.

lang-kort-lang-kort dit potlood is lang.

dit potlood is kort.

de lijn van links naar rechts

de streep van links naar rechts

de streep van boven naar beneden

ik zet een lijn van boven naar beneden.

ik zet de lijn

ik schrijf de getallen

ik zet de streep. ik schrijf het getal.

ik zet een streep van boven naar beneden.

ik zet een streep van links naar rechts.

ik zet een schuin streep van boven naar beneden

ik zet een rondje. ik zet een kruisje.

het kruisje

ik zet een streep.

ik zet een rondje onder de streep.

ik zet een kruisje in het rondje.

ik zet een lijn onder het rondje.

ik zet een rondje op de lijn.

ik zet een streep onder de lijn. rondje. rondje

streep. streep. lijn.

ik ga in mijn schrift schrijven. het schrift.

ik schrijf de vier.

ik til de pen op.

de vier

dit is de punt van de pen.

ik til de punt van de pen op. ik til op.

ik zet een streep van boven naar beneden.

van beneden naar boven. van boven naar beneden.

ik til de punt niet op.

de punt blijft op het papier.

de punt van de pen. de punt van het potlood.

de punt van mijn neus.

de neus.

de punt van de tong. de tong.

ik zeg de ... van neus.

kijk naar mijn tong

de punt van de tong is naar boven.

de punt van de tong is achter de tanden.

de tanden. de punt van de tong is achter de tanden.

ik zeg de ... ik schrijf de ...

ik schrijf de ... de punt van de pen blijft op het papier.

ik til de punt niet op.

ik schrijf de twee.

de punt van de pen blijft op het papier.

ik til de punt niet op.

til op, blijft.

ik til de stoel op.

ik til op. ik loop naar de deur.

ik zet de stoel neer.

de stoel staat bij de deur.

ik loop naar de tafel.

de stoel blijft bij de deur,

de punt. de punt van de pen.

de neus.

de tong. de tanden.

ik schrijf de vijf.

ik til de pen op.

ik schrijf de zeven.

ik til de pen niet op. de punt blijft op het papier.

ik schrijf les 7

ik schrijf op de lijn.

les 7

ik schrijf op de lijn. de lijn.

les 7

dit was les 7

tot de volgende les


Woord voor woord - les 7

hallo. welkom bij woord voor woord hello welcome by word for word

dit is les zeven

schrijf op de lijn write on the line написати на рядку

ik ga schrijven I'm going to write Я збираюся писати

ik ga de getallen van één tot met tien schrijven I'm going to write the numbers from one to ten Я запишу числа від одного до десяти

ik schrijf op de lijn. de lijn. de lijn. I write on the line. the line. the line.

ik schrijf op de lijn.

ik schrijf de één van boven naar beneden op de lijn I write the one from top to bottom on the line Я пишу те, що зверху вниз на рядку

ik schrijf niet boven de lijn I don't write above the line Я не пишу вище рядка

ik schrijf niet onder de lijn I don't write below the line Я не пишу нижче рядка

ik schrijf op de lijn I write on the line

ik zet een streep van boven naar beneden I draw a line from top to bottom Проводжу лінію зверху вниз

stop op de lijn stop on the line

streep, de streep. de één is een streep. stripe, the stripe. one is a stripe. смуга, смужка. одна смужка.

ik schrijf de twee. I write the two. Я пишу два.

ik schrijf de twee op de lijn I write the two on the line

ik begin boven I start upstairs

ik begin rond, rond I start around, around Починаю навколо, навколо

ik begin rond. i start around.

ik ga schuin naar beneden en naar rechts I go diagonally down and to the right Йду по діагоналі вниз і вправо

schuin

schuin van boven naar beneden en naar rechts slanted from top to bottom and to the right

ik begin boven, rond, schuin naar beneden, en naar rechts I start above, around, diagonally downwards, and to the right Починаю зверху, навколо, по діагоналі вниз і вправо

ik ga de drie schrijven I'm going to write the three

de drie begint bovenrond. the three starts top round.

ik schrijf de drie rond en stop en nog een keer rond, op de lijn I write the three around and stop and round again, on the line

rond, stop, rond

de één, de twee, de drie.

de lijn. de streep.

de streep. de rechte strepen. the line. the straight stripes.

de schuine streep. recht recht, schuin. the slash. straight straight, oblique.

rond. het rondje. het rondje. round. the round. the round.

ik ga de vier schrijven

de vier. ik begin boven the four. I start upstairs

recht naar beneden, stop naar rechts, straight down, stop to the right,

een streep naar rechts, stop.

ik til de pen op. I lift the pen.

ik begin boven, recht naar beneden, stop. I start at the top, straight down, stop.

van boven, naar beneden, naar rechts, up, down, to the right,

til op, van boven, recht naar beneden. lift up, from above, straight down.

de vijf. ik begin boven,

recht naar beneden, rond naar beneden, straight down, round down,

stop. ik til de pen op. ik begin boven Stop. I lift the pen. I start upstairs

ik ga naar rechts, een rechte streep. I go to the right, a straight line.

ik begin boven, recht naar beneden, rond, stop, I start at the top, straight down, round, stop,

ik til de pen op, van boven, naar rechts. I lift the pen, from above, to the right.

ik til de pen niet op. ik til de pen op. I don't lift the pen. I lift the pen.

ik til de pen niet op I don't lift the pen

ik til de pen op. til op I lift the pen. lift up

ik til de pen op. I lift the pen.

de zes.

ik begin boven I start upstairs

ik ga schuin naar beneden. ik ga rond. I go down diagonally. i go around.

van boven, schuin naar beneden, en rond. from above, obliquely downwards, and round.

de zeven

een rechte streep naar rechts, stop, a straight line to the right, stop,

til de pen niet op, schuin naar beneden do not lift the pen, diagonally downwards

de zeven

een rechte streep naar rechts, stop a straight line to the right, stop

schuin naar beneden, til de pen niet op slant down, do not lift the pen

de acht

ik schrijf een rondje I'm writing a circle

ik ga naar links rond de boven I go left around the top

ik ga naar de boven rond naar rechts, stop. I go up around to the right, stop.

de acht. ik ga rond naar links naar boven the eight. I go around to the left up

naar boven, naar rechts, rond en klaar. up, to the right, round and done.

de negen. the nine.

ik schrijf een rondje, naar links, naar boven, stop, schuin naar beneden I write a circle, to the left, up, stop, diagonally down

ik schrijf de tien. I write the ten.

de tien is de één en de nul samen. de nul is een rondje. the ten is the one and the zero together. the zero is a circle.

de één is een rechte streep. one is a straight line.

de tien is de één en de nul samen.

de getallen van 1 tot 10 the numbers from 1 to 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dit is een oefening. this is an exercise.

schrijf de getallen. write the numbers.

doe de oefening. do the exercise.

oefen de getallen. schrijf de getallen. practice the numbers. write the numbers.

oefen de getallen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tien negen acht zeven zes vijf vier drie twee één

ik oefen. ik oefen met schrijven. I practice. I practice writing.

ik oefen de getallen.

ik doe de oefening.

de getallen staan op de lijn. de lijn. the numbers are on the line. the line.

de streep. de lijn is lang. the line. the line is long.

de streep is kort. de streep is kort. the stripe is short. the stripe is short.

lang-kort-lang-kort dit potlood is lang. long-short-long-short this pencil is long.

dit potlood is kort. this pencil is short.

de lijn van links naar rechts the line from left to right

de streep van links naar rechts the line from left to right

de streep van boven naar beneden the line from top to bottom

ik zet een lijn van boven naar beneden. I draw a line from top to bottom.

ik zet de lijn I put the line

ik schrijf de getallen

ik zet de streep. ik schrijf het getal. I draw the line. I write the number.

ik zet een streep van boven naar beneden. I draw a line from top to bottom.

ik zet een streep van links naar rechts. I draw a line from left to right.

ik zet een schuin streep van boven naar beneden I draw a slash from top to bottom

ik zet een rondje. ik zet een kruisje. I make a round. I make a cross.

het kruisje

ik zet een streep. I draw a line.

ik zet een rondje onder de streep. I put a circle under the line.

ik zet een kruisje in het rondje. I put a cross in the circle.

ik zet een lijn onder het rondje. I draw a line under the circle.

ik zet een rondje op de lijn. I put a circle on the line.

ik zet een streep onder de lijn. rondje. rondje I draw a line under the line. circle. circle

streep. streep. lijn. stripe. stripe. line.

ik ga in mijn schrift schrijven. het schrift. I'm going to write in my notebook. the notebook.

ik schrijf de vier. I write the four.

ik til de pen op. I lift the pen.

de vier

dit is de punt van de pen. this is the tip of the pen.

ik til de punt van de pen op. ik til op. I lift the tip of the pen. i lift.

ik zet een streep van boven naar beneden. I draw a line from top to bottom.

van beneden naar boven. van boven naar beneden. from the bottom to the top. from the top down.

ik til de punt niet op. I don't lift the point.

de punt blijft op het papier. the tip stays on the paper.

de punt van de pen. de punt van het potlood. the tip of the pen. the tip of the pencil.

de punt van mijn neus.

de neus. the nose.

de punt van de tong. de tong. the tip of the tongue. the tongue.

ik zeg de ...  van neus. I say the ... of nose.

kijk naar mijn tong look at my tongue

de punt van de tong is naar boven. the tip of the tongue is upwards.

de punt van de tong is achter de tanden. the tip of the tongue is behind the teeth.

de tanden. de punt van de tong is achter de tanden. the teeth. the tip of the tongue is behind the teeth.

ik zeg de ... ik schrijf de ... I say the ... I write the ...

ik schrijf de ... de punt van de pen blijft op het papier. I write the ... the tip of the pen remains on the paper.

ik til de punt niet op. I don't lift the point.

ik schrijf de twee.

de punt van de pen blijft op het papier.

ik til de punt niet op. I don't lift the point.

til op, blijft. lift up, stay.

ik til de stoel op. I lift the chair.

ik til op. ik loop naar de deur. i lift. I walk to the door.

ik zet de stoel neer. I put the chair down.

de stoel staat bij de deur. the chair is by the door.

ik loop naar de tafel.

de stoel blijft bij de deur, the chair stays by the door,

de punt. de punt van de pen. the point. the tip of the pen.

de neus.

de tong. de tanden.

ik schrijf de vijf.

ik til de pen op.

ik schrijf de zeven.

ik til de pen niet op. de punt blijft op het papier.

ik schrijf les 7

ik schrijf op de lijn.

les 7

ik schrijf op de lijn. de lijn.

les 7

dit was les 7

tot de volgende les