×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Op Z'n Vlaams, Spreekwoorden en uitdrukkingen (2)

Spreekwoorden en uitdrukkingen (2)

“Mijne Frank is gevallen.” en dat betekent dat je plots iets begrijpt. Nu, voor de mensen die niet weten wat een Frank is. De Frank is de oude munteenheid van België vooraleer de Euro werd ingevoerd.

De tweede uitdrukking is: “Daar is nen hoek af” of “die mankeert een paar vijzen”. Dat zeg je wanneer er iemand raar aan het doen is.

Dan, wanneer je pech hebt, kunt je zeggen “ik ben gesjareld” of “ik ben gejost”.

Dan zegt Sofie ook: “Daar komen vodden van” en dat betekent ‘daar komt ruzie van' of ‘daar komen problemen van'.

Dan is er: “Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten”. Dat betekent wanneer je iets fout doet moet je er ook maar de gevolgen van dragen.

En dan is er de laatste uitdrukking van Sofie: “Iemand in ‘t zak zetten” en dat betekent ‘iemand oplichten'.

Dan is er Alex die schrijft “Nu komt de aap uit de mouw”. Dat is een uitdrukking die ik al eens op de facebook pagina gepost heb en die betekent: “Nu blijkt wat werkelijk de bedoeling was.”

Olaf schrijf: “Oefening baart kunst”. Dat is er ook eentje die al op de Facebook pagina gepasseerd is en dat betekent “Door veel te oefenen verbeteren de prestaties”.

Nnamdi, die schrijft: “Weet ik veel”. Dat zeg je wanneer je iets niet weet.

Tom schrijft dan weer: “Ge vangt zeker”. Dit is een beetje een speciale uitdrukking, want daar wordt meestal een gebaar bij gemaakt. Dus wanneer je “ge vangt zeker” zegt, maakt je meestal het gebaar alsof je een vlieg vangt juist voor je gezicht of voorhoofd. Als je dat tegen iemand zegt; wil je zeggen dat die persoon gek is.

Dan is er Vicente en die schrijft: “Salukes”. Ook zeer Vlaams en komt van het Franse ‘salut' en dat zeg je wanneer je afscheid neemt van iemand. “Salukes, tot de volgende!”

Jasmine schrijft: “Alsof er een engeltje op je tong piest”. Dat zegt je wanneer er iets heel lekker smaakt.

Rudy schrijft: “Kust nu mijn oor”. Dat is afkomstig van een langere uitdrukking en die zo gaat:

“Kust nu mijn oor, loopt naar de foor,

Kust nu mijn gat, loop naar de stad,

Kust nu mijn ende, loopt naar Oostende.”

Dat betekent “rot op” of “ga weg”.

Dan schrijft Rudy ook “Santé, mijn ratje”. Die uitdrukking betekent een beetje hetzelfde als “Amai, mijne frak”. Je zegt dit wanneer je verwonderd bent over iets. Het is een beetje zoals de Nederlandse uitdrukking “Hallo kroket!”.

Rudy schrijft ook: “Hij is bij kiekepuut” en “Hij heeft zijne kikker gegeven”. Dat betekent allebei hetzelfde en wil zeggen dat iemand overleden is.

Jérémy schrijft: “Dwijlen met de kraan open”. Dat betekent dat je bezig bent met iets dat eigenlijk niet veel zin heeft. Het betekent dat je symptomen aan het bestrijden bent zonder de oorzaak aan te pakken.

En dan het beste voor ‘t leste, Katarina schrijft: “‘konijntjes tegen het gaas” en dat zeg je wanneer iemands tepels zichtbaar zijn door de kleren heen. Sofie zegt dat ze ook wel “de kiekes zitten door den draad” zegt.

En voila, we zitten door alle spreekwoorden en uitdrukkingen heen.

Ik weet het, het zijn er wel een heel aantal en het is veel informatie op zeer korte tijd. Als je er echt een paar wilt bijleren, dan raad ik aan van naar de transcriptie te gaan van de aflevering en ze daar eens te lezen terwijl je naar deze aflevering luistert. Nu, sommige uitdrukkingen zijn echt typisch Vlaams terwijl anderen meer uit Nederland komen. Alleszins een hele dikke merci aan alle mensen die hebben geantwoord op mijn berichtje. Ik heb er echt van genoten van jullie antwoorden te lezen. Ik denk dat ik dat nog wel eens ga doen in de toekomst.

En jawel we zitten weer op het einde van de aflevering. Als je zelf een favoriete uitdrukking of spreekwoord hebt, laat het zeker weten. Stuur me een mailtje. Ik ben daar zeer nieuwsgierig naar. Ik hoop dat jullie er van genoten hebt.

Hou jullie goed en tot de volgende!


Spreekwoorden en uitdrukkingen (2) Proverbs and expressions (2) Proverbes et expressions (2) 谚语和表达方式 (2)

“Mijne Frank is gevallen.” en dat betekent dat je plots iets begrijpt. Nu, voor de mensen die niet weten wat een Frank is. Now, for those who don't know what a Frank is. De Frank is de oude munteenheid van België vooraleer de Euro werd ingevoerd. The Frank is the old currency of Belgium before the Euro was introduced.

De tweede uitdrukking is: “Daar is nen hoek af” of “die mankeert een paar vijzen”. The second expression is, "There's a corner off there" or "it's missing a few screws." Dat zeg je wanneer er iemand raar aan het doen is. You say that when someone is acting weird.

Dan, wanneer je pech hebt, kunt je zeggen “ik ben gesjareld” of “ik ben gejost”. Then, when you're unlucky, you can say "I'm jarred" or "I'm jostled."

Dan zegt Sofie ook: “Daar komen vodden van” en dat betekent ‘daar komt ruzie van' of ‘daar komen problemen van'. Then Sofie also says, "That's where rags come from," which means "that's where fights come from" or "that's where trouble comes from.

Dan is er: “Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten”. Then there is, "He who burns his hole must pay the price." Dat betekent wanneer je iets fout doet moet je er ook maar de gevolgen van dragen. That means when you do something wrong you should bear the consequences.

En dan is er de laatste uitdrukking van Sofie: “Iemand in ‘t zak zetten” en dat betekent ‘iemand oplichten'. And then there's Sofie's last expression, "To put someone in the bag," which means "to swindle someone.

Dan is er Alex die schrijft “Nu komt de aap uit de mouw”. Then there is Alex who writes "Now the monkey is coming out of the bag." Dat is een uitdrukking die ik al eens op de facebook pagina gepost heb en die betekent: “Nu blijkt wat werkelijk de bedoeling was.” That's an expression I've posted on the facebook page before that means, "Now it shows what was really intended." C'est une phrase que j'ai déjà postée sur la page Facebook et qui signifie : "Maintenant, on voit ce qui était vraiment voulu".

Olaf schrijf: “Oefening baart kunst”. Olaf write, "Practice makes perfect." Dat is er ook eentje die al op de Facebook pagina gepasseerd is en dat betekent “Door veel te oefenen verbeteren de prestaties”. This is also one that has already passed on the Facebook page, which means "With lots of practice, performance improves." Il s'agit également d'un message qui a déjà été transmis sur la page Facebook et qui signifie "Avec beaucoup de pratique, les performances s'améliorent".

Nnamdi, die schrijft: “Weet ik veel”. Nnamdi, writing, "I don't know. Nnamdi, en écrivant "Je ne sais pas". Dat zeg je wanneer je iets niet weet. You say that when you don't know something.

Tom schrijft dan weer: “__Ge vangt zeker__”. Tom then writes again, "Ge catch for sure." Dit is een beetje een speciale uitdrukking, want daar wordt meestal een gebaar bij gemaakt. This is a bit of a special expression, because it is usually accompanied by a gesture. Dus wanneer je “__ge vangt zeker__” zegt, maakt je meestal het gebaar alsof je een vlieg vangt juist voor je gezicht of voorhoofd. So when you say "caught for sure," you usually make the gesture as if you were catching a fly right in front of your face or forehead. Als je dat tegen iemand zegt; wil je zeggen dat die persoon gek is. When you say that to someone; you want to say that person is crazy.

Dan is er Vicente en die schrijft: “Salukes”. Then there is Vicente and he writes, "Salukes." Ook zeer Vlaams en komt van het Franse ‘salut' en dat zeg je wanneer je afscheid neemt van iemand. Also very Flemish and comes from the French "salut" and you say it when you say goodbye to someone. “Salukes, tot de volgende!” "Salukes, until the next one!"

Jasmine schrijft: “Alsof er een engeltje op je tong piest”. Jasmine writes, "Like an angel peeing on your tongue." Dat zegt je wanneer er iets heel lekker smaakt. That tells you when something tastes really good.

Rudy schrijft: “Kust nu mijn oor”. Rudy writes, "Now kiss my ear." Dat is afkomstig van een langere uitdrukking en die zo gaat: That comes from a longer expression and goes like this:

“Kust nu mijn oor, loopt naar de foor, "Now kisses my ear, walks to the foor,

Kust nu mijn gat, loop naar de stad, Now kiss my hole, walk to town,

Kust nu mijn ende, loopt naar Oostende.” Now kisses my ende, walks to Ostend."

Dat betekent “rot op” of “ga weg”. It means "fuck off" or "go away."

Dan schrijft Rudy ook “Santé, mijn ratje”. Then Rudy also writes "Santé, my little rat." Die uitdrukking betekent een beetje hetzelfde als “Amai, mijne frak”. Je zegt dit wanneer je verwonderd bent over iets. You say this when you are amazed by something. Het is een beetje zoals de Nederlandse uitdrukking “Hallo kroket!”. It's a bit like the Dutch expression "Hello kroket!".

Rudy schrijft ook: “Hij is bij kiekepuut” en “Hij heeft zijne kikker gegeven”. Rudy also writes, "He's at peekaboo" and "He gave his frog." Dat betekent allebei hetzelfde en wil zeggen dat iemand overleden is. They both mean the same thing and mean that someone has died.

Jérémy schrijft: “Dwijlen met de kraan open”. Dat betekent dat je bezig bent met iets dat eigenlijk niet veel zin heeft. Het betekent dat je symptomen aan het bestrijden bent zonder de oorzaak aan te pakken. It means you are fighting symptoms without addressing the cause. Cela signifie que vous combattez les symptômes sans vous attaquer à la cause.

En dan __het beste voor ‘t leste__, Katarina schrijft: “‘konijntjes tegen het gaas” en dat zeg je wanneer iemands tepels zichtbaar zijn door de kleren heen. Le meilleur, c'est que Katarina écrit : "'bunnies against the mesh' et vous dites cela quand les tétons de quelqu'un sont visibles à travers les vêtements". Sofie zegt dat ze ook wel “de kiekes zitten door den draad” zegt. Sofie dit qu'elle dit aussi "les poulets passent à travers le grillage".

En voila, we zitten door alle spreekwoorden en uitdrukkingen heen. And voila, we're through all the proverbs and expressions.

Ik weet het, het zijn er wel een heel aantal en het is veel informatie op zeer korte tijd. I know, there are quite a few and it is a lot of information in a very short time. Als je er echt een paar wilt bijleren, dan raad ik aan van naar de transcriptie te gaan van de aflevering en ze daar eens te lezen terwijl je naar deze aflevering luistert. If you really want to learn some of them, I recommend going to the transcript of the episode and reading them there while listening to this episode. Nu, sommige uitdrukkingen zijn echt typisch Vlaams terwijl anderen meer uit Nederland komen. Alleszins een hele dikke __merci__ aan alle mensen die hebben geantwoord op mijn berichtje. Ik heb er echt van genoten van jullie antwoorden te lezen. I really enjoyed reading your answers. Ik denk dat ik dat nog wel eens ga doen in de toekomst. I think I will do that some time in the future.

En jawel we zitten weer op het einde van de aflevering. And yep we are at the end of the episode again. Als je zelf een favoriete uitdrukking of spreekwoord hebt, laat het zeker weten. Stuur me een mailtje. Ik ben daar zeer nieuwsgierig naar. Ik hoop dat jullie er van genoten hebt. I hope you enjoyed it.

Hou jullie goed en tot de volgende! Keep well and until the next one! Prenez soin de vous et à la prochaine !