×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Danish Videos, Familie-Sommerskolen - Danes Worldwide

Familie-Sommerskolen - Danes Worldwide

Familie-Sommerskolen er et 9-dages ophold i Danmark

- for udlandsdanske børn fra 6 til 13 år

- sammen med f.eks. deres forældre eller bedsteforældre.

På Familie-Sommerskolen er der undervisning i dansk sprog og kultur.

Om formiddagen undervises børnene i dansk

- imens der er foredrag og andre aktiviteter for de voksne.

Om eftermiddagen er der fokus på samvær på tværs af generationerne.

Der bliver arrangeret en masse forskellige aktiviteter

- hvor vi lægger vægt på, at familierne har tid til at hygge sig med hinanden.

I år har vi fem af børnebørnene med på Sommerskolen

Det er sådan en dejlig måde at få pigerne en tur til Danmark

- og mærke den danske sommer og få noget af den danske kulturarv med.

Opholdet på Familie-Sommerskolen er med til at styrke de udlandsdanske familiers rødder

- og bevare tilknytningen til Danmark.

Og så får både børn og voksne også mulighed for at møde andre i samme situation som dem selv.

Vi finder nye venner og vi laver mange aktiviteter.

Familie-Sommerskolen er et enestående tilbud til udlandsdanske børn og deres familier fra hele verden.

Læs mere på sommerskolen.dk


Familie-Sommerskolen - Danes Worldwide Sommerschule für Familien - Dänen weltweit

Familie-Sommerskolen er et 9-dages ophold i Danmark Die Family Summer School ist ein 9-tägiger Aufenthalt in Dänemark The Family Summer School is a 9-day stay in Denmark

- for udlandsdanske børn fra 6 til 13 år - für dänische Kinder von 6 bis 13 Jahren - for Danish expat children from 6 to 13 years old.

- sammen med f.eks. deres forældre eller bedsteforældre. - zusammen mit z.B. ihre Eltern oder Großeltern. - together with e.g. their parents or grandparents.

På Familie-Sommerskolen er der undervisning i dansk sprog og kultur. An der Family Summer School wird in dänischer Sprache und Kultur unterrichtet. At Family Summer School, there is education in the Danish language and culture.

Om formiddagen undervises børnene i dansk Am Morgen lernen die Kinder Dänisch In the morning, the children are taught Danish

- imens der er foredrag og andre aktiviteter for de voksne. - während es Vorträge und andere Aktivitäten für die Erwachsenen gibt. - while there are lectures and other activities for the adults.

Om eftermiddagen er der fokus på samvær på tværs af generationerne. Am Nachmittag steht das generationsübergreifende Zusammenkommen im Vordergrund. In the afternoon, there is a focus on togetherness across the generations.

Der bliver arrangeret en masse forskellige aktiviteter Es werden viele verschiedene Aktivitäten organisiert A lot of different activities are arranged

- hvor vi lægger vægt på, at familierne har tid til at hygge sig med hinanden. - wo wir betonen, dass Familien Zeit haben, sich miteinander zu amüsieren. - where we emphasize that the families have time to have fun with each other.

I år har vi fem af børnebørnene med på Sommerskolen In diesem Jahr haben wir fünf der Enkelkinder bei der Sommerschule dabei This year we have five of the grandchildren at the summer school

Det er sådan en dejlig måde at få pigerne en tur til Danmark Es ist so eine schöne Art, die Mädchen auf eine Reise nach Dänemark zu bringen It is such a wonderful way to give the girls a trip to Denmark

- og mærke den danske sommer og få noget af den danske kulturarv med. - und spüren Sie den dänischen Sommer und nehmen Sie etwas vom dänischen Kulturerbe mit. - and feel the Danish summer and get some of the Danish cultural heritage.

Opholdet på Familie-Sommerskolen er med til at styrke de udlandsdanske familiers rødder Der Aufenthalt an der Family Summer School trägt dazu bei, die Wurzeln dänischer Familien im Ausland zu stärken The stay at Family Summer School helps to strengthen the roots of Danish families abroad

- og bevare tilknytningen til Danmark. - und die Verbundenheit mit Dänemark aufrechterhalten. - and maintain the connection to Denmark.

Og så får både børn og voksne også mulighed for at møde andre i samme situation som dem selv. Und dann bekommen sowohl Kinder als auch Erwachsene die Möglichkeit, andere in der gleichen Situation wie sie selbst zu treffen. And then both children and adults also get the opportunity to meet others in the same situation as themselves.

Vi finder nye venner og vi laver mange aktiviteter. Wir finden neue Freunde und machen viele Aktivitäten. We make new friends and we do many activities.

Familie-Sommerskolen er et enestående tilbud til udlandsdanske børn og deres familier fra hele verden. Die Family Summer School ist ein einzigartiges Angebot für dänische Kinder im Ausland und ihre Familien aus der ganzen Welt. The Family Summer School is a unique offer for Danish expat children and their families from all over the world.

Læs mere på sommerskolen.dk Read more at sommerskolen.dk