×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Odin - Parte 2

Odin - Parte 2

Goterne vinder dette slag mod romerne og begynder at vandre rundt i Romerriget og starter starter med det der hedder folkevandringstiden. Det er simpelhen hen, hvor flere af de her kæmpestore folk, der ligesom bryder op og begynder at vandre rundt i Europa, og det går ud over dem det vestlige Romerrige, som som tæller blandt andet Italien og Spanien, og det vi i dag kalder Frankrig, Tyskland og England også. Det bryder sammen simpelthen og overlever kun med Konstantinopel som hovedstad, og der er store dele af det, vi kalder Europa i dag.

Deres land var ligesom frit. Det var den, der var den her. Og de mennesker, der var stærkest, da kunne slå sig ned og overtage. Så var magtvakuum, hvor man vandrede rundt, og der var kæmpestore hære, der var holdt sammen af familie og slægts dynastier, og de familier sekstende siger, at de skulle have en retfærdig. De skulle retfærdiggøre, at det var dem, der bestemte frem for andre, og det gjorde de ved at sige, at de var i familie med guderne.

Derfor er det interessant med Snorre Sturlasons beretning om, at ordene han kom vandrende ind fra Asien. Der er nogle, der mener, at Odin, Hannah, Attila, hunnernes konge. Det er måske lige at trække den lidt meget, men der er i hvert fald en erindring om, at der var nogle nye magter, der kom ind. Vi kom vandrende at det her med, at der kan komme et nyt folk ind og overtage efter nogen. Der er nogle gamle dynastier.

At det var på en eller anden måde til stede på det tidspunkt, hvor man byggede nogle af de her fortællinger om Odin op. Om det er uden selv at komme vandrende ind, eller om det er en erindrings rest fra det tidspunkt, hvor i 400 tallet var, at Europa var en stor malstrøm af krig og folk der bevægede sig? Ja. Og det er jo det her. Ja, det kan det. Den opstår. Religionen. Og så kan man sige du.

Du beskriver os. Der kan også være reminiscenser af romernes Mithras kult. Eller måske er det i virkeligheden en gryde, hvor man har kogt meget af det sammen og lavet en enorm gin, og alle hendes er så dejligt alle de andre. Nu har vi hvalolie, men han er den vigtigste. Han er ligesom alle fædrene. Og så er der frit det, der står sjovt sted i din bog, blandt andet om hans kone, der står slår. Hun vidste alt det samme som ham.

Den skaber ikke noget om det præcise nummer, som altså hun var. Det er jo ikke det ry. Men jeg vil vove at påstå, at Odin var gift med Frigg, som besad samme viden som sin mand, men holdt den for sig selv. Det var så frit, ja, og i øvrigt så har du også. I bogen er der et felt, hvor jeg ikke har fundet mit eget navn, men præcist stavet på den rigtige måde med tre ender i alt, hvad der er Snell slægts tre forældre guder.

Og det er jo får man det, får man det med fra fra starten, eller at det er noget, der bliver opbygget i løbet. Det ved man ikke helt, hvad det ved, men alle har det jo fra sagaerne noget. Ja, og så har man sin, hvis man kigger på det structural i det. Så hvis man ikke kender noget til den romerske gudeverden, så er det nok så ikke, hvad man har Jubilee line græsk endda.

Men, men, men, men. Det ligner lidt det, man kender fra andre gudeverden. Og så er der jo den her fortælling om, at Odin han vandrede ind, og så var der de gamle frugtbarhedsguder, som er nord, og hans børn Frej og Freja, der ligesom var en reminiscens af vanerne, der var de gamle guder. Det kan jo godt være en anden fortælling om, at man har haft en anden tro på et tidspunkt, og så er der kommet en ny tro, der ligesom er vandrede ind med nogen.

Ja, og man har så undskyldt. Men hos kombinerer det også med det her med at ofre sig ikke. Og Odin. I øvrigt kan vi også ofre mennesker og dyr til Odin, når der er så meget 1 1, 1 1 1. Kombi 1 1.

Ja, det er jo også det. Vi har en masse ofringer fra arkæologien. Vi ved ikke, hvem der blev ofret til. Det er jo det, vi har. De her skriftlige kilder, som ligger oppe i middelalderen, som ligesom på en eller anden måde skal trækkes ned over en praksis, vi ikke kender, for vi aner ikke, hvordan de udøver religion. De ved godt, der asatroende i dag, som har fundet på deres egen måde at tilnærme sig guderne.

Men jeg har faktisk ikke. Hvis man kigger i den viden, vi har inden for arkæologi og religionshistorie, så aner vi ikke, hvordan de gjorde, men har set nogle glimt af, hvordan man kunne. KU kunne tilbyde de guder, der ofringer ofringerne jo en af de store ting, som ligesom går igen. Og man kan sige, at kongen var på en eller anden måde bindeled til gudernes verden. Det var derfor han var så vigtig også i ritualerne, så de store voldsomme ritualer er det nok kun kongen selv, der har stået for de store fester.

Og så har der været gode eller tuller, som han kalder dem, som har været mandlige præster, der har foretaget de her ceremonier. Og så har der også været kvindelige vølver, eller man har øje for i den fastlands beskrivelse af vikingerne befolker i 900 tallet. Dem møder vi en Dødens engel, jazz'en, en gammel dame og hendes datter, der foretager en begravelse af en stor mand. Så de her kvinder kan også have en rolle i kulten. Det er ret vigtigt at holde fast ved, fordi der sker det med kristendommen, at da er det kun mænd, der kan udføre ritualer.

Så da der sker kvinderne, bliver kvinderne skåret væk fra det offentlige rum fuldstændigt. Kristendom, Hjærte og Odin deler jo faktisk rimelig meget med Freja, som man lige så godt kan se. Der står også noget med Freja, at hun hun var som du siger fra den anden slægt, men de dele det nogle gange, altså de Kairi krigerne i mellem sig. Ja, hun fik nogen i sit sted. Hvad er det hendes sted, hedder det. Det folk var folk var jeg.

Og det gør hun fordi, at hun lærer Odin. Og sejt. Og sejd er en form for trance, gerne hvor du tager nogle stoffer. Vi ved, der er fundet for eksempel bulmeurt, som er sådan en urt, som giver dig en svævende fornemmelse i kroppen. Hvis du doserede rigtigt. Hvis du doserer det forkert, så kan du faktisk gøre det. Men det er sådan en, der giver dig hallucinationer. Der er også fundet i andre grave i Oseberg graven, for er der fundet hampplanter?

Spørgsmålet om det posefuld eller noget røg ellers og sex sidst. Men det her med ligesom at.

Når en anden slags bevidsthed ved at gå i trance og så kan se ind i fremtiden eller se gudernes verden. Og der er også noget sex involveret i det. Men det dermed når man den seksuelle akt på en eller anden måde åbner sindet for nogle andre erkendelser. Så er der også sex forbundet med det at være vølve på et eller andet plan. Der er nogle ord i det som som det, at man ser ordet indtrængende flere gange, og det er fysisk indtrængen og så bruger en attrap eller en mand.

Men derfor er det meget kvindefag det her med at gå i trance. Men det vil Odin også lære, fordi han er visdommens gud os, så det lærer Freja ham. Og som som pris, så skal hun have nogle af de faldende krigere over til sig, og derfor er Odin også så sammensat en person, fordi selv om han er den meget voldsomme kriger figur, han er alle faderen, den gamle mand med det lange skæg og det ene øje, så er han altså også sådan en tvekønnet person, fordi for at være og mestre sig fuldt ud skal du være kvinde.

Derfor er det også ret sjovt, at man har et fund for fra Lejre lidt uden for Roskilde, hvor det er de gamle konger sted. Det er her, man fra siden jernalderen har haft en kongeslægt boende danernes kongeslægt, sandsynligvis der i en udgravning. Der fandt man en lille sølv figur, der viser en kvinde, der sidder på et trommesæt, hvor der både er to ravne og to ulve, og derved bliver det Odins kendetegn. Og personen har også et overskæg, men en meget, meget fin kjole på.

Og det er også noget, som arkæologerne kan se gentaget fra nu af til evighed, også med religionsforskere og andre. Hvem sidder der? Er det Odin i kjole? Eller er det en vølve? Eller er det begge dele? Det er en finurlig fremstilling af ham.

Han er bare sammensat. Også han er han, når han, når han erobrer nyt land, ligesom det med folkevandringstiden. Så er han ligesom som står for dette med. Jamen så hvis Odin erobrer noget nyt land, så fordeler han det mellem sine sønner, ganske ligesom man hvad kan man sige som konge, der vandrede rundt i vikingetiden eller i folkevandringstiden gjorde. Men det er også det her med, at han sin voldelige og han. Han er krigernes, men men, men, men får han det, man kalder det man dedikerer slagmarken til.

Men han er også en intellektuel, som du skriver. Han er visdom og så det her med, at han sådan helt Jesus agtigt, men overhovedet ikke Jesus agtigt hænger så i et træ. Han gør det frivilligt. Jesus bliver klynget op af nogenlunde ro møg, men, men vælge begge. Begge to bliver stukket af spyd undervejs. Der er nogle sammenfald mellem de to myter, som er påfaldende her, og vi kan ikke sige andet lige påfaldende, for vi kan ikke bevise det ene eller det andet.

Men der er noget med, at der er nogle fortællinger, som er så stærke, at det gennemsyrer. Om det så er fortællingen om Jesus kommer fra Odin, der hang i træet eller den anden vej rundt.

Det kan blevet. Nej, det ved vi desværre ikke. Men.


Odin - Parte 2

Goterne vinder dette slag mod romerne og begynder at vandre rundt i Romerriget og starter starter med det der hedder folkevandringstiden. Det er simpelhen hen, hvor flere af de her kæmpestore folk, der ligesom bryder op og begynder at vandre rundt i Europa, og det går ud over dem det vestlige Romerrige, som som tæller blandt andet Italien og Spanien, og det vi i dag kalder Frankrig, Tyskland og England også. Det bryder sammen simpelthen og overlever kun med Konstantinopel som hovedstad, og der er store dele af det, vi kalder Europa i dag. Los godos ganan esta batalla contra los romanos y comienzan a vagar por el Imperio Romano y comienzan con lo que se llama el Período de Migración. Es simplemente donde varios de estos enormes pueblos, que se están separando y comienzan a vagar por Europa, y les está afectando el Imperio Romano Occidental, que incluye a Italia y España, y lo que hoy llamamos Francia, Alemania e Inglaterra también. Simplemente colapsa y sobrevive solo con Constantinopla como su capital, y hay grandes partes de lo que hoy llamamos Europa.

Deres land var ligesom frit. Det var den, der var den her. Og de mennesker, der var stærkest, da kunne slå sig ned og overtage. Så var magtvakuum, hvor man vandrede rundt, og der var kæmpestore hære, der var holdt sammen af familie og slægts dynastier, og de familier sekstende siger, at de skulle have en retfærdig. De skulle retfærdiggøre, at det var dem, der bestemte frem for andre, og det gjorde de ved at sige, at de var i familie med guderne. Su tierra era como libre. Fue el que fue este. Y las personas que eran más fuertes entonces podían establecerse y tomar el control. Luego estaba el vacío de poder, donde uno deambulaba, y había enormes ejércitos unidos por dinastías de familia y linaje, y esas familias decimosexta dicen que deberían tener uno solo. Debían justificar que eran los que gobernaban a los demás, y lo hicieron diciendo que estaban relacionados con los dioses.

Derfor er det interessant med Snorre Sturlasons beretning om, at ordene han kom vandrende ind fra Asien. Der er nogle, der mener, at Odin, Hannah, Attila, hunnernes konge. Det er måske lige at trække den lidt meget, men der er i hvert fald en erindring om, at der var nogle nye magter, der kom ind. Vi kom vandrende at det her med, at der kan komme et nyt folk ind og overtage efter nogen. Der er nogle gamle dynastier. Por lo tanto, es interesante con el relato de Snorre Sturlason que las palabras que vino vagando desde Asia. Hay quienes creen que Odin, Hannah, Atila, el rey de las hembras. Puede que sea demasiado, pero hay al menos un recordatorio de que estaban llegando nuevos poderes. Llegamos vagando a esto con el hecho de que una nueva gente puede entrar y reemplazar a alguien. Hay algunas dinastías antiguas.

At det var på en eller anden måde til stede på det tidspunkt, hvor man byggede nogle af de her fortællinger om Odin op. Om det er uden selv at komme vandrende ind, eller om det er en erindrings rest fra det tidspunkt, hvor i 400 tallet var, at Europa var en stor malstrøm af krig og folk der bevægede sig? Ja. Og det er jo det her. Ja, det kan det. Den opstår. Religionen. Og så kan man sige du.

Du beskriver os. Der kan også være reminiscenser af romernes Mithras kult. Eller måske er det i virkeligheden en gryde, hvor man har kogt meget af det sammen og lavet en enorm gin, og alle hendes er så dejligt alle de andre. Nu har vi hvalolie, men han er den vigtigste. Han er ligesom alle fædrene. Og så er der frit det, der står sjovt sted i din bog, blandt andet om hans kone, der står slår. Hun vidste alt det samme som ham.

Den skaber ikke noget om det præcise nummer, som altså hun var. Det er jo ikke det ry. Men jeg vil vove at påstå, at Odin var gift med Frigg, som besad samme viden som sin mand, men holdt den for sig selv. Det var så frit, ja, og i øvrigt så har du også. I bogen er der et felt, hvor jeg ikke har fundet mit eget navn, men præcist stavet på den rigtige måde med tre ender i alt, hvad der er Snell slægts tre forældre guder.

Og det er jo får man det, får man det med fra fra starten, eller at det er noget, der bliver opbygget i løbet. Det ved man ikke helt, hvad det ved, men alle har det jo fra sagaerne noget. Ja, og så har man sin, hvis man kigger på det structural i det. Så hvis man ikke kender noget til den romerske gudeverden, så er det nok så ikke, hvad man har Jubilee line græsk endda.

Men, men, men, men. Det ligner lidt det, man kender fra andre gudeverden. Og så er der jo den her fortælling om, at Odin han vandrede ind, og så var der de gamle frugtbarhedsguder, som er nord, og hans børn Frej og Freja, der ligesom var en reminiscens af vanerne, der var de gamle guder. Det kan jo godt være en anden fortælling om, at man har haft en anden tro på et tidspunkt, og så er der kommet en ny tro, der ligesom er vandrede ind med nogen.

Ja, og man har så undskyldt. Men hos kombinerer det også med det her med at ofre sig ikke. Og Odin. I øvrigt kan vi også ofre mennesker og dyr til Odin, når der er så meget 1 1, 1 1 1. Kombi 1 1.

Ja, det er jo også det. Vi har en masse ofringer fra arkæologien. Vi ved ikke, hvem der blev ofret til. Det er jo det, vi har. De her skriftlige kilder, som ligger oppe i middelalderen, som ligesom på en eller anden måde skal trækkes ned over en praksis, vi ikke kender, for vi aner ikke, hvordan de udøver religion. De ved godt, der asatroende i dag, som har fundet på deres egen måde at tilnærme sig guderne.

Men jeg har faktisk ikke. Hvis man kigger i den viden, vi har inden for arkæologi og religionshistorie, så aner vi ikke, hvordan de gjorde, men har set nogle glimt af, hvordan man kunne. KU kunne tilbyde de guder, der ofringer ofringerne jo en af de store ting, som ligesom går igen. Og man kan sige, at kongen var på en eller anden måde bindeled til gudernes verden. Det var derfor han var så vigtig også i ritualerne, så de store voldsomme ritualer er det nok kun kongen selv, der har stået for de store fester.

Og så har der været gode eller tuller, som han kalder dem, som har været mandlige præster, der har foretaget de her ceremonier. Og så har der også været kvindelige vølver, eller man har øje for i den fastlands beskrivelse af vikingerne befolker i 900 tallet. Dem møder vi en Dødens engel, jazz'en, en gammel dame og hendes datter, der foretager en begravelse af en stor mand. Så de her kvinder kan også have en rolle i kulten. Det er ret vigtigt at holde fast ved, fordi der sker det med kristendommen, at da er det kun mænd, der kan udføre ritualer.

Så da der sker kvinderne, bliver kvinderne skåret væk fra det offentlige rum fuldstændigt. Kristendom, Hjærte og Odin deler jo faktisk rimelig meget med Freja, som man lige så godt kan se. Der står også noget med Freja, at hun hun var som du siger fra den anden slægt, men de dele det nogle gange, altså de Kairi krigerne i mellem sig. Ja, hun fik nogen i sit sted. Hvad er det hendes sted, hedder det. Det folk var folk var jeg.

Og det gør hun fordi, at hun lærer Odin. Og sejt. Og sejd er en form for trance, gerne hvor du tager nogle stoffer. Vi ved, der er fundet for eksempel bulmeurt, som er sådan en urt, som giver dig en svævende fornemmelse i kroppen. Hvis du doserede rigtigt. Hvis du doserer det forkert, så kan du faktisk gøre det. Men det er sådan en, der giver dig hallucinationer. Der er også fundet i andre grave i Oseberg graven, for er der fundet hampplanter?

Spørgsmålet om det posefuld eller noget røg ellers og sex sidst. Men det her med ligesom at.

Når en anden slags bevidsthed ved at gå i trance og så kan se ind i fremtiden eller se gudernes verden. Og der er også noget sex involveret i det. Men det dermed når man den seksuelle akt på en eller anden måde åbner sindet for nogle andre erkendelser. Så er der også sex forbundet med det at være vølve på et eller andet plan. Der er nogle ord i det som som det, at man ser ordet indtrængende flere gange, og det er fysisk indtrængen og så bruger en attrap eller en mand.

Men derfor er det meget kvindefag det her med at gå i trance. Men det vil Odin også lære, fordi han er visdommens gud os, så det lærer Freja ham. Og som som pris, så skal hun have nogle af de faldende krigere over til sig, og derfor er Odin også så sammensat en person, fordi selv om han er den meget voldsomme kriger figur, han er alle faderen, den gamle mand med det lange skæg og det ene øje, så er han altså også sådan en tvekønnet person, fordi for at være og mestre sig fuldt ud skal du være kvinde.

Derfor er det også ret sjovt, at man har et fund for fra Lejre lidt uden for Roskilde, hvor det er de gamle konger sted. Det er her, man fra siden jernalderen har haft en kongeslægt boende danernes kongeslægt, sandsynligvis der i en udgravning. Der fandt man en lille sølv figur, der viser en kvinde, der sidder på et trommesæt, hvor der både er to ravne og to ulve, og derved bliver det Odins kendetegn. Og personen har også et overskæg, men en meget, meget fin kjole på.

Og det er også noget, som arkæologerne kan se gentaget fra nu af til evighed, også med religionsforskere og andre. Hvem sidder der? Er det Odin i kjole? Eller er det en vølve? Eller er det begge dele? Det er en finurlig fremstilling af ham.

Han er bare sammensat. Også han er han, når han, når han erobrer nyt land, ligesom det med folkevandringstiden. Så er han ligesom som står for dette med. Jamen så hvis Odin erobrer noget nyt land, så fordeler han det mellem sine sønner, ganske ligesom man hvad kan man sige som konge, der vandrede rundt i vikingetiden eller i folkevandringstiden gjorde. Men det er også det her med, at han sin voldelige og han. Han er krigernes, men men, men, men får han det, man kalder det man dedikerer slagmarken til.

Men han er også en intellektuel, som du skriver. Han er visdom og så det her med, at han sådan helt Jesus agtigt, men overhovedet ikke Jesus agtigt hænger så i et træ. Han gør det frivilligt. Jesus bliver klynget op af nogenlunde ro møg, men, men vælge begge. Begge to bliver stukket af spyd undervejs. Der er nogle sammenfald mellem de to myter, som er påfaldende her, og vi kan ikke sige andet lige påfaldende, for vi kan ikke bevise det ene eller det andet.

Men der er noget med, at der er nogle fortællinger, som er så stærke, at det gennemsyrer. Om det så er fortællingen om Jesus kommer fra Odin, der hang i træet eller den anden vej rundt.

Det kan blevet. Nej, det ved vi desværre ikke. Men.