×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

youtube - P3 Essensen, Hvornår er man en ægte dansker?

Hvornår er man en ægte dansker?

- Jeg er ikke dansk if. politikerne. - Ingen svinekød, ingen alkohol.

- Han kan ikke se "mennesker". - Du ved ikke, hvad jeg tænker.

Er der noget, der får folk i totterne på hinanden, så er det integration.

- Har du dansk pas? - Ja, det har jeg.

Det bliver man ikke dansker af.

Politikerne diskuterer det meget.

Det går også heftigt for sig blandt syv almindelige mennesker.

- Hvornår er man dansker? - Godt spørgsmål. Jeg ved det ikke.

Tager man den danske kultur til sig over en bred kam -

- og bliver en del af samfundet -

- ligesom vi er kristne, jøder og andet, hvor man ikke kan se det på os -

- sådan skal andre også blive en del af samfundsbilledet.

Der skal spises svinekød i institutioner, og det skal ikke være halal.

Der skal være de danske vilkår, vi har bygget op gennem generationer.

- Er hun dansk nok i dine øjne? - Nej.

Han tænker på en helt anden måde. Han kan ikke se mennesker.

Pas på med at sige, hvordan jeg tænker.

Hvad tænker du om det?

Nationaliteter er menneskeskabte -

- og vi har selv bestemt, hvordan vi kategoriserer det at være dansker.

Jeg hører ikke under den kategori.

Jeg er ikke blåøjet, jeg spiser ikke svinekød, drikker ikke alkohol.

Jeg har opgivet kampen om at stå over for en som Otto -

og sige, at jeg er lige så dansk som ham.

Hvem synes, at integrationen af indvandrere og flygtninge er vellykket?

- Det er godt, at vi er enige. - Ingen vil række hånden op?

Andengenerationsindvandrere boomer af sted på uddannelserne.

De får fede job og er på mange punkter en del af samfundet.

Folk klumper sig ikke sammen i ghettoer.

På den måde er integrationen jo vellykket for visse grupperinger.

Men når vi snakker assimilation med hensyn til svinekød og alkohol -

- så tror jeg ikke, vi er nået længere.

Der bliver flere og flere, som direkte modarbejder det danske samfund.

Det er ikke i orden.

Det er svært, når man skal finde et arbejde.

På mit studium skulle jeg ringe og aftale interviews med skoler.

Jeg introducerede mig selv som Muhammed og fik ingen interview.

Dagen efter ringede Jonas, og han fik interviews igennem.

Hvorfor er nogle danskere bange for flygtninge?

- Forklar mig det. - Det vil jeg gerne forklare dig.

Der er kommet flere flygtninge til.

Der er blevet større problemer med flygtninge og muslimer.

Danskerne siger: Nu er festen forbi. Vi kan ikke integrere flere.

Vi kan ikke have flere. Vi vil ikke have flere.

De er her midlertidigt, og så skal de hjem.

Det er svært for flygtninge at lære dansk kultur, hvis ingen hjælper.

Det kan lykkes. Det er jeg selv med til at gøre.

- Det er lykkedes godt. - Hvorfor?

Vi tager imod dem på samme måde som andre tilflyttere.

Mange var imod, at de kom, men mange har taget godt imod.

Nu er de her. Lad dem endelig blive.

Vi har fået tegnet vores bytorv af en flygtning.

Vi har mavedans på programmet. De har tilført så mange værdier.

Samtlige kvinder er i uddannelse eller arbejde.

Ingen går hjemme.

Hvem synes, at udlændingepolitikken bør strammes op?

Vi skal give retningslinjer og rammer.

Det er op til en selv at integrere sig, lære sproget og arbejde.

Det ville man forvente af os i et andet land.

Der er intet i integrationspolitikken, der taler imod det, I siger.

Flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Der er beskæftigelseskrav.

Tværtimod, det er det de kræver de straminger der er nu.

Man skal ikke have berøringsangst, man er nødt til at adressere problemerne.

Man kan hive solstrålehistorierne frem, men det ændre ikke på at der er en kæmpe kulturforskel.

Tonen nu den gavner ikke, den er med til at splitte os.

Der er for mange tosser, der får medieopmærksomhed.

-Nej, det er ikke derfor.

Den er med til at ødelægge det for velintegrerede indvandrere.

Vi ved ikke, hvad vi skal definere os med.

Politikerne snakker, de siger indvandrere, de siger flygtninge...

Hvilken kategori hører jeg under?

Jeg er ikke dansk ifølge de fleste politikere -

- og så bliver man lidt ked af det.

Vi skal arbejde sammen om at udvikle det danske samfund til at acceptere rummelighed til alle...

- På danske præmisser.

- Der kommer en dag, hvor det smelter sammen.

- Nej, det kommer ikke til at ske.

Jeg stopper jer her, er det ikke bedre vi er uenige sammen, end hver for sig?

Jo, end at vi sidder på Facebook og sviner hinanden til på Ekstra Bladets artikler -

- og det går begge veje i forhold til denne debat -

- så hellere sådan noget her.

Jeg vil bare ikke tvinges til at være enig med tingene og det, der bliver sagt.

Og det behøves vi heldigvis ikke.

Så kom vi da rundt om lidt af hvert.

Vi vil gerne høre hvad i mener om dette emne, så smid os endelig en kommentar.

Det er helt okay hvis i er uenige, så længe i holder den gode tone.


Hvornår er man en ægte dansker? Quando você é um verdadeiro dinamarquês?

- Jeg er ikke dansk if. politikerne. - Ingen svinekød, ingen alkohol. - Não sou dinamarquesa se. os politicos. - Sem carne de porco, sem álcool.

- Han kan ikke se "mennesker". - Du ved ikke, hvad jeg tænker. - Ele não pode ver "pessoas". - Você não sabe o que estou pensando.

Er der noget, der får folk i totterne på hinanden, så er det integration. If there's one thing that gets people at each other's throats, it's integration. Se há uma coisa que deixa as pessoas brigando, é a integração.

- Har du dansk pas? - Ja, det har jeg. - Você tem um passaporte dinamarquês? - Sim, eu tenho.

Det bliver man ikke dansker af. That does not make you Dane. Isso não faz de você um dinamarquês.

Politikerne diskuterer det meget. Os políticos discutem muito isso.

Det går også heftigt for sig blandt syv almindelige mennesker. It is also going strong among seven ordinary people. Também está forte entre sete pessoas comuns.

- Hvornår er man dansker? - Godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. - Quando você é dinamarquês? - Boa pergunta. Não sei.

Tager man den danske kultur til sig over en bred kam - If you take the Danish culture to heart over a wide comb - Se você levar a sério a cultura dinamarquesa sobre um pente largo -

- og bliver en del af samfundet - - e tornar-se parte da sociedade -

- ligesom vi er kristne, jøder og andet, hvor man ikke kan se det på os - - just as we are Christians, Jews and other things where you can't see it on us - - assim como somos cristãos, judeus e outras coisas onde você não pode ver isso em nós -

- sådan skal andre også blive en del af samfundsbilledet. - é assim que os outros também devem fazer parte do quadro social.

Der skal spises svinekød i institutioner, og det skal ikke være halal. Pork must be eaten in institutions, and it must not be halal. A carne de porco deve ser consumida em instituições e não deve ser halal.

Der skal være de danske vilkår, vi har bygget op gennem generationer. There must be the Danish conditions that we have built up over generations. Deve haver as condições dinamarquesas que construímos ao longo de gerações.

- Er hun dansk nok i dine øjne? - Nej. - Ela é bastante dinamarquesa aos seus olhos? - Não.

Han tænker på en helt anden måde. Han kan ikke se mennesker. He thinks in a completely different way. He can't see people. Ele pensa de uma maneira completamente diferente. Ele não pode ver as pessoas.

Pas på med at sige, hvordan jeg tænker. Be careful saying what I think. Cuidado ao dizer o que penso.

Hvad tænker du om det? What do you think about that? O que você acha disso?

Nationaliteter er menneskeskabte - Nationalities are man-made - As nacionalidades são feitas pelo homem -

- og vi har selv bestemt, hvordan vi kategoriserer det at være dansker. - e nós mesmos decidimos como categorizamos ser dinamarquês.

Jeg hører ikke under den kategori. I don't fall into that category. Eu não caio nessa categoria.

Jeg er ikke blåøjet, jeg spiser ikke svinekød, drikker ikke alkohol. Não tenho olhos azuis, não como carne de porco, não bebo álcool.

Jeg har opgivet kampen om at stå over for en som Otto - I have given up the fight to face someone like Otto - Desisti de lutar para enfrentar alguém como Otto -

og sige, at jeg er lige så dansk som ham. and say that I am as Danish as him. e dizer que sou tão dinamarquesa quanto ele.

Hvem synes, at integrationen af indvandrere og flygtninge er vellykket? Quem pensa que a integração de imigrantes e refugiados é um sucesso?

- Det er godt, at vi er enige. - Ingen vil række hånden op? - É bom que estejamos de acordo. - Ninguém vai levantar a mão?

Andengenerationsindvandrere boomer af sted på uddannelserne. Os imigrantes de segunda geração estão crescendo nos programas de educação.

De får fede job og er på mange punkter en del af samfundet. Eles conseguem ótimos empregos e, de muitas maneiras, fazem parte da sociedade.

Folk klumper sig ikke sammen i ghettoer. As pessoas não se amontoam em guetos.

På den måde er integrationen jo vellykket for visse grupperinger. Dessa forma, a integração é bem-sucedida para determinados agrupamentos.

Men når vi snakker assimilation med hensyn til svinekød og alkohol - Mas quando falamos de assimilação em termos de carne de porco e álcool -

- så tror jeg ikke, vi er nået længere. - então acho que não avançamos mais.

Der bliver flere og flere, som direkte modarbejder det danske samfund. Há cada vez mais pessoas que se opõem diretamente à sociedade dinamarquesa.

Det er ikke i orden. Não está tudo bem.

Det er svært, når man skal finde et arbejde. É difícil quando você tem que encontrar um emprego.

På mit studium skulle jeg ringe og aftale interviews med skoler. Durante meus estudos, tive que ligar e marcar entrevistas com escolas.

Jeg introducerede mig selv som Muhammed og fik ingen interview. Apresentei-me como Muhammad e não consegui entrevista.

Dagen efter ringede Jonas, og han fik interviews igennem. No dia seguinte, Jonas ligou e conseguiu entrevistas.

Hvorfor er nogle danskere bange for flygtninge? Por que alguns dinamarqueses têm medo de refugiados?

- Forklar mig det. - Det vil jeg gerne forklare dig. - Explique-me. - Eu gostaria de explicar isso para você.

Der er kommet flere flygtninge til. Mais refugiados chegaram.

Der er blevet større problemer med flygtninge og muslimer. Houve problemas maiores com refugiados e muçulmanos.

Danskerne siger: Nu er festen forbi. Vi kan ikke integrere flere. Os dinamarqueses dizem: Agora a festa acabou. Não podemos integrar mais.

Vi kan ikke have flere. Vi vil ikke have flere. Não podemos ter mais. Não queremos mais.

De er her midlertidigt, og så skal de hjem. Eles estão aqui temporariamente e depois têm que ir para casa.

Det er svært for flygtninge at lære dansk kultur, hvis ingen hjælper. É difícil para os refugiados aprenderem a cultura dinamarquesa se ninguém ajudar.

Det kan lykkes. Det er jeg selv med til at gøre. Pode ter sucesso. Eu mesmo estou ajudando a fazer isso.

- Det er lykkedes godt. - Hvorfor? - Tem funcionado bem. - Por que?

Vi tager imod dem på samme måde som andre tilflyttere. Nós os aceitamos da mesma forma que outros imigrantes.

Mange var imod, at de kom, men mange har taget godt imod. Muitos foram contra a vinda deles, mas muitos os receberam bem.

Nu er de her. Lad dem endelig blive. Agora eles estão aqui. Finalmente, deixe-os ficar.

Vi har fået tegnet vores bytorv af en flygtning. Tivemos a praça da nossa cidade desenhada por um refugiado.

Vi har mavedans på programmet. De har tilført så mange værdier. Temos dança do ventre no programa. Eles agregaram muito valor.

Samtlige kvinder er i uddannelse eller arbejde. Todas as mulheres estão estudando ou trabalhando.

Ingen går hjemme. Ninguém vai para casa.

Hvem synes, at udlændingepolitikken bør strammes op? Quem pensa que a política de imigração deve ser apertada?

Vi skal give retningslinjer og rammer. Devemos fornecer diretrizes e estruturas.

Det er op til en selv at integrere sig, lære sproget og arbejde. Cabe a você se integrar, aprender o idioma e trabalhar.

Det ville man forvente af os i et andet land. Isso seria esperado de nós em outro país.

Der er intet i integrationspolitikken, der taler imod det, I siger. Não há nada na política de integração que fale contra o que você diz.

Flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Der er beskæftigelseskrav. Os refugiados devem entrar no mercado de trabalho. Existem requisitos de emprego.

Tværtimod, det er det de kræver de straminger der er nu. Pelo contrário, é isso que eles estão exigindo, as restrições que estão em vigor agora.

Man skal ikke have berøringsangst, man er nødt til at adressere problemerne. Você não precisa ter medo do toque, você precisa lidar com os problemas.

Man kan hive solstrålehistorierne frem, men det ændre ikke på at der er en kæmpe kulturforskel. Você pode trazer as histórias do sol, mas isso não muda o fato de que há uma enorme diferença cultural.

Tonen nu den gavner ikke, den er med til at splitte os. O tom agora não ajuda, ajuda a nos dividir.

Der er for mange tosser, der får medieopmærksomhed. Há muitos lunáticos chamando a atenção da mídia.

-Nej, det er ikke derfor. - Não, não é por isso.

Den er med til at ødelægge det for velintegrerede indvandrere. Isso ajuda a arruiná-lo para os imigrantes bem integrados.

Vi ved ikke, hvad vi skal definere os med. Não sabemos com o que nos definir.

Politikerne snakker, de siger indvandrere, de siger flygtninge... Os políticos falam, dizem imigrantes, dizem refugiados...

Hvilken kategori hører jeg under? A qual categoria eu pertenço?

Jeg er ikke dansk ifølge de fleste politikere - Não sou dinamarquês de acordo com a maioria dos políticos -

- og så bliver man lidt ked af det. - e então você fica um pouco triste.

Vi skal arbejde sammen om at udvikle det danske samfund til at acceptere rummelighed til alle... Devemos trabalhar juntos para desenvolver a sociedade dinamarquesa para aceitar a inclusão para todos...

- På danske præmisser. - Em termos dinamarqueses.

- Der kommer en dag, hvor det smelter sammen. - Chegará um dia em que tudo se encaixará.

- Nej, det kommer ikke til at ske. - Não, isso não vai acontecer.

Jeg stopper jer her, er det ikke bedre vi er uenige sammen, end hver for sig? Vou parar você aqui, não é melhor discordarmos juntos do que separadamente?

Jo, end at vi sidder på Facebook og sviner hinanden til på Ekstra Bladets artikler - Sim, do que nós sentados no Facebook e transando uns com os outros sobre os artigos de Ekstra Bladet -

- og det går begge veje i forhold til denne debat - - e vai nos dois sentidos em relação a este debate -

- så hellere sådan noget her. - algo assim.

Jeg vil bare ikke tvinges til at være enig med tingene og det, der bliver sagt. Só não quero ser forçado a concordar com as coisas e com o que é dito.

Og det behøves vi heldigvis ikke. E felizmente não precisamos disso.

Så kom vi da rundt om lidt af hvert. Depois, demos um pouco de tudo.

Vi vil gerne høre hvad i mener om dette emne, så smid os endelig en kommentar. Queremos ouvir o que você pensa sobre este tópico, então, por favor, deixe-nos um comentário.

Det er helt okay hvis i er uenige, så længe i holder den gode tone. Tudo bem se você discordar, desde que mantenha um bom tom.