×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

youtube - P3 Essensen, Historien om Grønlands flag, som du måske ikke kender

Historien om Grønlands flag, som du måske ikke kender

I dag vajede det nye og omstridte grønlandske flag -

- for første gang officielt.

Der er en vældig ballade. Flere og flere vil af med det igen.

Grønland har haft et modsætningsfyldt forhold til Danmark.

Først som handelskoloni, men i højere grad -

- efter at Hans Egede i 1721 kom til Grønland -

- og kolonistæder som Julianehåb og Upernavik blev anlagt.

Indtil 1979 blev Grønland administreret fra Danmark.

Vi skal ikke fremover fungere som bedrevidende storebror.

Til og med 85 var Dannebrog også grønlændernes flag.

Mens Egede er blevet det negative symbol på den danske kolonimagt -

- blev det nye flag, Erfalasorput, markør for grønlandsk identitet.

Vejen til flaget var præget af uenighed -

- der spejlede forholdet til Danmark.

Først springer vi tilbage til 1953. Grønland blev efter en lovændring -

- til et ligestillet dansk amt og skulle nu være et moderne land.

Man skulle ikke fange sæler, men rejer og fisk -

- og fangsten skulle forarbejdes på nye fabrikker i større byer.

Mange flyttede fra de små bygder ind i nyopførte boligblokke -

- i byerne langs vestkysten.

Danske ingeniører, læger, håndværkere og lærere kom til -

- for at være med til moderniseringen.

Planen var, at grønlænderne skulle overtage arbejdet i fremtiden.

For at lokke dansk arbejdskraft til Grønland -

- gav man god løn til danskerne.

Et såkaldt fødestedskriterie gjorde -

- at din løn blev afgjort af, hvor du var født.

En dansk sygeplejerske tjente fem gange så meget -

- som en grønlandsk for det samme arbejde.

Forskelsbehandlingen bryder jeg mig ikke om.

Den danske regering besluttede med Grønlands Landsråds accept -

- at lukke en kulmine i Qullissat.

Man er gået lidt hen over grønlænderne.

Det blev set som en tvangsflytning -

- bestemt af den danske regering. Mange fik nok.

Grønlands unge havde nye idéer.

De ville tage ansvar for deres land og føre en ny grønlandsk politik.

Det her er Vivi og Eva-Luusi fra Grønlands Nationalarkiv.

Man begyndte at kunne se -

- hvor særegent et folk det grønlandske er -

- og anerkendte måske, at vi bliver måske aldrig ligesom danskerne.

Selvstændighedstanker spirede -

- og i julen 73 foreslog fem læsere i avisen Grønlandsposten -

- at Grønland skulle have eget flag.

Læserbrevet indeholdt et bud på dets udseende.

Dele af befolkningen ønskede at have et nationalt samlingspunkt -

- som var særegent grønlandsk.

Det strømmede ind med forslag -

- og blandt 64 mulige udvalgte avisen 11 til afstemning blandt læserne -

- og vinderen endte med at blive Dannebrog!

Selvom der skete rigtig meget på det tidspunkt, viser det stadig -

- at Grønland følte en form for samhørighed med Danmark.

I begyndelsen af 70'erne var man begyndt at diskutere hjemmestyre -

- altså eget parlament, egen regering og delvis selvbestemmelse.

I 1975 blev der så nedsat en hjemmestyrekommission -

- og den 1. maj 1979 skete det. Hjemmestyret blev indført.

Gud give jer lykke og gode råd. Gud bevare Grønland.

Guutip Kalaallit Nunaat sianigiliuk.

Imens væltede det ind med bud på nye flag hos Grønlandsposten -

- og i 1979 var det så det nyvalgte Landsstyres tur -

- til at udskrive en konkurrence.

Man blev dog så uenige, at alle forslag blev forkastet -

- og man var nødt til at nedsætte et flagudvalg.

Udvalget bad en række kunstnere komme med et bud på et flag -

- og endte med at skære det ned til to.

I går vedtog Grønlands Landsting, at det nye flag skal se således ud.

Det stemte 14 af Landstingets medlemmer for -

- mens 11 ville have grøn bund med hvidt kors.

En stor del af befolkningen ville gerne have et flag med kors i -

- for at vise samhørigheden med Danmark.

Kritikken forstummer dog, og grønlænderne tager flaget til sig.

Det får navnet Erfalasorput, som betyder "vores flag".

I 2006 blev det grønlandske flag en historie i danske medier igen.

En kunstresearcher påpeger flagets lighed -

- med en stander fra en dansk roklub, men sagen var taget op i 1985.

Landsstyret blev gjort opmærksom på lighederne -

- kort efter flaget blev præsenteret.

Landsstyret anerkendte lighederne, men påpegede -

- at der ofte var sammenfald mellem flag, standere og vimpler.

Konklusionen fra grønlandsk side blev derfor -

- at de fremkomne oplysninger ikke burde have indflydelse -

- og beslutningen står derfor fast.

Vi er grønlændere, og vi har vores eget sprog.

Vi har vores egen kultur. Vi har vores egne værdier.

Flaget symboliserer en anerkendelse af -

- at det grønlandske folk er særegent inden for rigsfællesskabet.

Det var historien om, hvordan Grønland fik sit flag.

Hvis du vil se mere, har jeg lagt et link -

- der fører til dokumentarserien "Historien om Grønland og Danmark".

Tak, fordi du så med. Du må selvfølgelig gerne subscribe.


Historien om Grønlands flag, som du måske ikke kender A história da bandeira da Groenlândia, que talvez você não conheça

I dag vajede det nye og omstridte grønlandske flag - Hoje, a nova e controversa bandeira da Groenlândia foi hasteada -

- for første gang officielt. - pela primeira vez oficialmente.

Der er en vældig ballade. Flere og flere vil af med det igen. Há uma grande confusão. Mais e mais pessoas querem se livrar dele novamente.

Grønland har haft et modsætningsfyldt forhold til Danmark. A Groenlândia teve uma relação contraditória com a Dinamarca.

Først som handelskoloni, men i højere grad - Primeiro como uma colônia comercial, mas em maior extensão -

- efter at Hans Egede i 1721 kom til Grønland - - after Hans Egede came to Greenland in 1721 - - depois que Hans Egede veio para a Groenlândia em 1721 -

- og kolonistæder som Julianehåb og Upernavik blev anlagt. - e cidades coloniais como Julianehåb e Upernavik foram estabelecidas.

Indtil 1979 blev Grønland administreret fra Danmark. Até 1979, a Groenlândia era administrada pela Dinamarca.

Vi skal ikke fremover fungere som bedrevidende storebror. No futuro, não devemos funcionar como um irmão mais velho mais bem informado.

Til og med 85 var Dannebrog også grønlændernes flag. Até 85, o Dannebrog também foi a bandeira da Groenlândia.

Mens Egede er blevet det negative symbol på den danske kolonimagt - Enquanto Egede se tornou o símbolo negativo do poder colonial dinamarquês -

- blev det nye flag, Erfalasorput, markør for grønlandsk identitet. - a nova bandeira, Erfalasorput, tornou-se um marcador da identidade groenlandesa.

Vejen til flaget var præget af uenighed - O caminho até a bandeira foi marcado por divergências -

- der spejlede forholdet til Danmark. - que refletia a relação com a Dinamarca.

Først springer vi tilbage til 1953. Grønland blev efter en lovændring - Primeiro, voltamos a 1953. Depois de uma mudança na lei, a Groenlândia tornou-se -

- til et ligestillet dansk amt og skulle nu være et moderne land. - para um condado dinamarquês igual e agora deve ser um país moderno.

Man skulle ikke fange sæler, men rejer og fisk - Você não deveria pegar focas, mas camarões e peixes -

- og fangsten skulle forarbejdes på nye fabrikker i større byer. - e o pescado teve que ser processado em novas fábricas em cidades maiores.

Mange flyttede fra de små bygder ind i nyopførte boligblokke - Muitos mudaram-se dos pequenos assentamentos para blocos de apartamentos recém-construídos -

- i byerne langs vestkysten. - nas cidades ao longo da costa oeste.

Danske ingeniører, læger, håndværkere og lærere kom til - Engenheiros, médicos, artesãos e professores dinamarqueses vieram para -

- for at være med til moderniseringen. - contribuir para a modernização.

Planen var, at grønlænderne skulle overtage arbejdet i fremtiden. O plano era que os groenlandeses assumissem a obra no futuro.

For at lokke dansk arbejdskraft til Grønland - A fim de atrair mão de obra dinamarquesa para a Groenlândia -

- gav man god løn til danskerne. - os dinamarqueses eram bem pagos.

Et såkaldt fødestedskriterie gjorde - Um chamado critério de local de nascimento fez -

- at din løn blev afgjort af, hvor du var født. - que seu salário foi determinado por onde você nasceu.

En dansk sygeplejerske tjente fem gange så meget - Uma enfermeira dinamarquesa ganhava cinco vezes mais -

- som en grønlandsk for det samme arbejde. - como groenlandês para o mesmo trabalho.

Forskelsbehandlingen bryder jeg mig ikke om. Não me importo com a discriminação.

Den danske regering besluttede med Grønlands Landsråds accept - O governo dinamarquês decidiu com a aceitação do Conselho da Groenlândia -

- at lukke en kulmine i Qullissat. - fechar uma mina de carvão em Qullissat.

Man er gået lidt hen over grønlænderne. Você ultrapassou um pouco os groenlandeses.

Det blev set som en tvangsflytning - Foi visto como uma realocação forçada -

- bestemt af den danske regering. Mange fik nok. - determinado pelo governo dinamarquês. Muitos tiveram o suficiente.

Grønlands unge havde nye idéer. Os jovens da Groenlândia tinham novas ideias.

De ville tage ansvar for deres land og føre en ny grønlandsk politik. Eles queriam assumir a responsabilidade por seu país e liderar uma nova política groenlandesa.

Det her er Vivi og Eva-Luusi fra Grønlands Nationalarkiv. Aqui são Vivi e Eva-Luusi dos Arquivos Nacionais da Groenlândia.

Man begyndte at kunne se - Começou-se a poder ver -

- hvor særegent et folk det grønlandske er - - como os groenlandeses são um povo distinto -

- og anerkendte måske, at vi bliver måske aldrig ligesom danskerne. - e talvez tenha reconhecido que talvez nunca sejamos como os dinamarqueses.

Selvstændighedstanker spirede - Pensamentos de independência brotaram -

- og i julen 73 foreslog fem læsere i avisen Grønlandsposten - - e no Natal de 1973, cinco leitores do jornal Grønlandsposten sugeriram -

- at Grønland skulle have eget flag. - que a Groenlândia deveria ter sua própria bandeira.

Læserbrevet indeholdt et bud på dets udseende. A carta do leitor continha uma proposta para sua aparição.

Dele af befolkningen ønskede at have et nationalt samlingspunkt - Partes da população queriam ter um ponto de encontro nacional -

- som var særegent grønlandsk. - que era distintamente groenlandês.

Det strømmede ind med forslag - Ele derramou sugestões -

- og blandt 64 mulige udvalgte avisen 11 til afstemning blandt læserne - - e entre 64 possíveis, o jornal selecionou 11 para votação entre os leitores -

- og vinderen endte med at blive Dannebrog! - e o vencedor acabou sendo Dannebrog!

Selvom der skete rigtig meget på det tidspunkt, viser det stadig - Mesmo que muita coisa tenha acontecido naquela época, ainda mostra -

- at Grønland følte en form for samhørighed med Danmark. - que a Groenlândia sentiu uma forma de solidariedade com a Dinamarca.

I begyndelsen af 70'erne var man begyndt at diskutere hjemmestyre - No início dos anos 70, o governo local começou a ser discutido -

- altså eget parlament, egen regering og delvis selvbestemmelse. - isto é, parlamento próprio, governo próprio e autodeterminação parcial.

I 1975 blev der så nedsat en hjemmestyrekommission - Em 1975, uma comissão de governo local foi criada -

- og den 1. maj 1979 skete det. Hjemmestyret blev indført. - e em 1º de maio de 1979 aconteceu. A regra da casa foi introduzida.

Gud give jer lykke og gode råd. Gud bevare Grønland. Deus lhe dê felicidade e bons conselhos. Deus salve a Groenlândia.

Guutip Kalaallit Nunaat sianigiliuk. Guutip Kalaallit Nunaat sianigiliuk.

Imens væltede det ind med bud på nye flag hos Grønlandsposten - Enquanto isso, os lances para novas bandeiras apareciam em Grønlandsposten -

- og i 1979 var det så det nyvalgte Landsstyres tur - - e em 1979 foi a vez do recém-eleito Conselho Nacional -

- til at udskrive en konkurrence. - para imprimir uma competição.

Man blev dog så uenige, at alle forslag blev forkastet - No entanto, houve tanta discordância que todas as propostas foram rejeitadas -

- og man var nødt til at nedsætte et flagudvalg. - e você teve que criar um comitê de bandeira.

Udvalget bad en række kunstnere komme med et bud på et flag - O comitê pediu a vários artistas que oferecessem uma bandeira -

- og endte med at skære det ned til to. - e acabou reduzindo para dois.

I går vedtog Grønlands Landsting, at det nye flag skal se således ud. Ontem, Landsting da Groenlândia decidiu que a nova bandeira deveria ser assim.

Det stemte 14 af Landstingets medlemmer for - 14 dos membros do Conselho do Condado votaram a favor -

- mens 11 ville have grøn bund med hvidt kors. - enquanto o 11 teria um fundo verde com uma cruz branca.

En stor del af befolkningen ville gerne have et flag med kors i - Uma grande parte da população gostaria de ter uma bandeira com uma cruz -

- for at vise samhørigheden med Danmark. - para mostrar solidariedade com a Dinamarca.

Kritikken forstummer dog, og grønlænderne tager flaget til sig. As críticas silenciam, no entanto, e os groenlandeses levam a bandeira a sério.

Det får navnet Erfalasorput, som betyder "vores flag". É nomeado Erfalasorput, que significa "nossa bandeira".

I 2006 blev det grønlandske flag en historie i danske medier igen. Em 2006, a bandeira da Groenlândia voltou a ser notícia na mídia dinamarquesa.

En kunstresearcher påpeger flagets lighed - Um pesquisador de arte aponta a semelhança da bandeira -

- med en stander fra en dansk roklub, men sagen var taget op i 1985. - com um representante de um clube de remo dinamarquês, mas o caso foi iniciado em 1985.

Landsstyret blev gjort opmærksom på lighederne - O governo nacional foi informado das semelhanças -

- kort efter flaget blev præsenteret. - logo após a apresentação da bandeira.

Landsstyret anerkendte lighederne, men påpegede - O governo nacional reconheceu as semelhanças, mas apontou -

- at der ofte var sammenfald mellem flag, standere og vimpler. - que muitas vezes havia coincidências entre bandeiras, arquibancadas e galhardetes.

Konklusionen fra grønlandsk side blev derfor - A conclusão do lado groenlandês foi, portanto -

- at de fremkomne oplysninger ikke burde have indflydelse - - que a informação resultante não deve ter influência -

- og beslutningen står derfor fast. - e a decisão, portanto, permanece firme.

Vi er grønlændere, og vi har vores eget sprog. Somos groenlandeses e temos nossa própria língua.

Vi har vores egen kultur. Vi har vores egne værdier. Nós temos nossa própria cultura. Temos nossos próprios valores.

Flaget symboliserer en anerkendelse af - A bandeira simboliza o reconhecimento de -

- at det grønlandske folk er særegent inden for rigsfællesskabet. - que o povo groenlandês é distinto dentro da Commonwealth.

Det var historien om, hvordan Grønland fik sit flag. Foi a história de como a Groenlândia conseguiu sua bandeira.

Hvis du vil se mere, har jeg lagt et link - Se você quiser ver mais eu coloquei um link -

- der fører til dokumentarserien "Historien om Grønland og Danmark". - que leva à série de documentários "A História da Groenlândia e Dinamarca".

Tak, fordi du så med. Du må selvfølgelig gerne subscribe. Obrigado por assistir. É claro que você é bem-vindo para se inscrever.