×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Harry Potter, 04. Knihy o Harry Potterovi

04. Knihy o Harry Potterovi

Do této chvíle vyšlo o Harry Potterovi 7 knih. Kromě jednotlivých dílů série napsala autorka pod pseudonymy další dvě doplňkové publikace (Famfrpál v průběhu věků a Fantastická zvířata a kde je najít) pro britskou nadaci Comic Relief.

Celkem se na celém světě prodalo okolo 450 miliónů výtisků a knihy o Harry Potterovi v ČR obsadily první místo v anketě o nejoblíbenější knihu českých čtenářů. Tato anketa probíhala v českých knihovnách a na internetu v roce 2004.

1. Harry Potter a Kámen mudrců ( v originále jako Harry Potter and the Philosopher's Stone) - Vydání originálu: 26. červen 1997

- Poznámka: Ve Spojených státech byl název změněn na Harry Potter and the Sorcerer's Stone, protože tamější vydavatel předpokládal, že americké děti legendu o kameni mudrců neznají. 2. Harry Potter a Tajemná komnata (v originále jako Harry Potter and the Chamber of Secrets)

- Vydání originálu: 1998

3. Harry Potter a vězeň z Azkabanu, v originále jako Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

- Vydání originálu: 1999

4. Harry Potter a Ohnivý pohár (v originále jako Harry Potter and the Goblet of Fire)

- Vydání originálu: 2000

5. Harry Potter a Fénixův řád (v originále jako Harry Potter and the Order of the Phoenix)

- Čas děje: 1995–1996

- Vydání originálu: 21. červen 2003

6. Harry Potter a princ dvojí krve (v originále jako Harry Potter and the Half-Blood Prince)

- Vydání originálu: 16. červenec 2005

7. Harry Potter a Relikvie smrti (v originále jako Harry Potter and the Deathly Hallows)

- Vydání originálu: 21. červenec 2007

Knihy se staly tak populární, že řada knihkupectví pořádá půlnoční prodej v den oficiálního vydání dalšího dílu. Knihy byly přeloženy do celé řady jazyků, existuje i latinská či starořecká verze (překlad Fénixova řádu je prý nejdelší knihou, která byla v tomto jazyku za posledních 1000 let uveřejněna). Knihy mají i speciální americké verze s lehce upraveným slovníkem u výrazů, které se v britské a americké angličtině liší. U nás jsou autory oficiálního českého překladu Pavel a Vladimír Medkovi.

Rowlingová uvedla, že by mohla napsat o Harry Potterovi další knihu i po vydání závěrečného sedmého dílu. Jednalo by se o jakousi encyklopedii kouzelnického světa s informacemi, které byly příliš podružné, než aby se vešly přímo do některého z dílů. Oznámila také, že nenapíše žádný prequel k příběhu, neboť všechny podstatné informace o minulosti kouzelnického světa již stihla uvést v hlavní sérii.


04. Knihy o Harry Potterovi 04\. Harry Potter books

Do této chvíle vyšlo o Harry Potterovi 7 knih. So far, 7 books have been published about Harry Potter. Kromě jednotlivých dílů série napsala autorka pod pseudonymy další dvě doplňkové publikace (Famfrpál v průběhu věků a Fantastická zvířata a kde je najít) pro britskou nadaci Comic Relief. In addition to the individual parts of the series, the author wrote two additional publications under pseudonyms (Quizzt through the Ages and Fantastic Beasts and Where to Find Them) for the British Comic Relief Foundation.

Celkem se na celém světě prodalo okolo 450 miliónů výtisků a knihy o Harry Potterovi v ČR obsadily první místo v anketě o nejoblíbenější knihu českých čtenářů. In total, around 450 million copies were sold worldwide, and books about Harry Potter in the Czech Republic took first place in the poll for the most popular book among Czech readers. Tato anketa probíhala v českých knihovnách a na internetu v roce 2004. This survey was conducted in Czech libraries and on the Internet in 2004.

1\\. Harry Potter a Kámen mudrců ( v originále jako Harry Potter and the Philosopher's Stone) - Vydání originálu: 26. červen 1997 - Original release: June 26, 1997

- Poznámka: Ve Spojených státech byl název změněn na Harry Potter and the Sorcerer's Stone, protože tamější vydavatel předpokládal, že americké děti legendu o kameni mudrců neznají. - Note: In the United States, the title was changed to Harry Potter and the Sorcerer's Stone because the publisher there assumed that American children were unfamiliar with the legend of the Philosopher's Stone. 2\\. Harry Potter a Tajemná komnata (v originále jako Harry Potter and the Chamber of Secrets)

- Vydání originálu: 1998

3\\. Harry Potter a vězeň z Azkabanu, v originále jako Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

- Vydání originálu: 1999

4\\. Harry Potter a Ohnivý pohár (v originále jako Harry Potter and the Goblet of Fire)

- Vydání originálu: 2000

5\\. Harry Potter a Fénixův řád (v originále jako Harry Potter and the Order of the Phoenix)

- Čas děje: 1995–1996 - Time of the story: 1995–1996

- Vydání originálu: 21. červen 2003

6\\. Harry Potter a princ dvojí krve (v originále jako Harry Potter and the Half-Blood Prince)

- Vydání originálu: 16. červenec 2005

7\\. Harry Potter a Relikvie smrti (v originále jako Harry Potter and the Deathly Hallows)

- Vydání originálu: 21. červenec 2007

Knihy se staly tak populární, že řada knihkupectví pořádá půlnoční prodej v den oficiálního vydání dalšího dílu. The books have become so popular that many bookstores hold midnight sales on the day the next volume is officially released. Knihy byly přeloženy do celé řady jazyků, existuje i latinská či starořecká verze (překlad Fénixova řádu je prý nejdelší knihou, která byla v tomto jazyku za posledních 1000 let uveřejněna). The books have been translated into a number of languages, there is also a Latin or ancient Greek version (the translation of the Order of the Phoenix is said to be the longest book published in this language in the last 1000 years). Knihy mají i speciální americké verze s lehce upraveným slovníkem u výrazů, které se v britské a americké angličtině liší. The books also have special American versions with a slightly modified glossary for terms that differ between British and American English. U nás jsou autory oficiálního českého překladu Pavel a Vladimír Medkovi. Pavel and Vladimír Medkovi are the authors of the official Czech translation.

Rowlingová uvedla, že by mohla napsat o Harry Potterovi další knihu i po vydání závěrečného sedmého dílu. Rowling has said that she might write another Harry Potter book even after the final seventh volume is released. Jednalo by se o jakousi encyklopedii kouzelnického světa s informacemi, které byly příliš podružné, než aby se vešly přímo do některého z dílů. It would be a kind of encyclopedia of the wizarding world, with information that was too minor to fit directly into any of the volumes. Oznámila také, že nenapíše žádný prequel k příběhu, neboť všechny podstatné informace o minulosti kouzelnického světa již stihla uvést v hlavní sérii. She also announced that she would not write a prequel to the story, as she had already managed to include all the essential information about the wizarding world's past in the main series.