×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Harry Potter, 01. Obecně, část 1

01. Obecně, část 1

Úvodní díly řady knih o Harry Potterovi jsou určeny mladším dětem.

Autorčiným záměrem ale je, aby souběžně s hlavní postavou stárli i čtenáři. Sice se nakonec nepodařilo vydávat každý rok další knihu, nicméně platí, že pozdější díly jsou určeny mnohem staršímu obecenstvu. To se odráží i ve skutečnosti, že kromě „dětských“ verzí knih jsou vydávány i edice pro dospělé čtenáře (lišící se hlavně obálkou). Nápad na příběh o kouzelnickém učni dostala Rowlingová během cesty vlakem z Manchesteru do Londýna.

Jejím oblíbeným místem pro psaní se během tvorby prvního dílu stala jedna z edinburských kaváren. Prodeje knih udělaly z Rowlingové dolarovou miliardářku a 1062. nejbohatší osobu na světě. Každá kniha popisuje jeden rok v životě Harryho Pottera, počínaje začátkem školních prázdnin a konče závěrem školního roku.

V prvním díle je Harrymu a jeho spolužákům 11 let, v šestém se na konci blíží k 17. narozeninám. Do pátého dílu měly jednotlivé knihy vzrůstající délku, ale šestý díl tuto tendenci narušil. Děj se časem komplikuje (včetně politických zápletek), zvyšuje se počet postav a také přibývá temnějších momentů. V sérii je možné nalézt řadu opakujících se motivů.

Začátek každého dílu popisuje Harryho prázdniny, které tráví u své tety a strýce, odtržen od kouzelnického světa. Následuje toužebně očekávaný odjezd do Školy čar a kouzel v Bradavicích. V průběhu školního roku se Harry učí čarovat, připravovat kouzelné lektvary nebo hrát famfrpál. Kromě toho musí překonávat řadu potíží, například: - vyrovnat se se svým nepřítelem Draco Malfoyem

- někdy se musí postavit proti všem na celé škole (Tajemná komnata, většina Ohnivého poháru a Fénixův řád)

- bojovat s mozkomory (Vězeň z Azkabanu, začátek Fénixova řádu a Relikvie smrti )

- pozvat spolužačku na ples (Ohnivý pohár)


01. Obecně, část 1 01\. General, Part 1

Úvodní díly řady knih o Harry Potterovi jsou určeny mladším dětem. Die einleitenden Teile einer Reihe von Büchern über Harry Potter sind für jüngere Kinder gedacht. The introductory parts of a series of books about Harry Potter are intended for younger children.

Autorčiným záměrem ale je, aby souběžně s hlavní postavou stárli i čtenáři. However, the author's intention is for readers to age in parallel with the main character. Sice se nakonec nepodařilo vydávat každý rok další knihu, nicméně platí, že pozdější díly jsou určeny mnohem staršímu obecenstvu. Although in the end it was not possible to publish another book every year, it is true that the later parts are intended for a much older audience. To se odráží i ve skutečnosti, že kromě „dětských“ verzí knih jsou vydávány i edice pro dospělé čtenáře (lišící se hlavně obálkou). This is also reflected in the fact that, in addition to "children's" versions of books, editions are also published for adult readers (differing mainly in the cover). Nápad na příběh o kouzelnickém učni dostala Rowlingová během cesty vlakem z Manchesteru do Londýna. Rowling got the idea for the story of the magician's apprentice during the train journey from Manchester to London.

Jejím oblíbeným místem pro psaní se během tvorby prvního dílu stala jedna z edinburských kaváren. One of Edinburgh's cafes became her favorite place to write during the creation of the first volume. Prodeje knih udělaly z Rowlingové dolarovou miliardářku a 1062. nejbohatší osobu na světě. Book sales have made Rowling a dollar billionaire and the 1062nd richest person in the world. Každá kniha popisuje jeden rok v životě Harryho Pottera, počínaje začátkem školních prázdnin a konče závěrem školního roku. Each book describes one year in the life of Harry Potter, starting with the beginning of the school holidays and ending with the end of the school year.

V prvním díle je Harrymu a jeho spolužákům 11 let, v šestém se na konci blíží k 17. narozeninám. In the first volume, Harry and his classmates are 11 years old, in the sixth, they are approaching their 17th birthday at the end. Do pátého dílu měly jednotlivé knihy vzrůstající délku, ale šestý díl tuto tendenci narušil. Until the fifth volume, the individual books had an increasing length, but the sixth volume disrupted this tendency. Děj se časem komplikuje (včetně politických zápletek), zvyšuje se počet postav a také přibývá temnějších momentů. The plot becomes more complicated over time (including political plots), the number of characters increases and also darker moments increase. V sérii je možné nalézt řadu opakujících se motivů. A number of recurring motifs can be found in the series.

Začátek každého dílu popisuje Harryho prázdniny, které tráví u své tety a strýce, odtržen od kouzelnického světa. The beginning of each volume describes Harry's holidays, which he spends with his aunt and uncle, separated from the wizarding world. Následuje toužebně očekávaný odjezd do Školy čar a kouzel v Bradavicích. V průběhu školního roku se Harry učí čarovat, připravovat kouzelné lektvary nebo hrát famfrpál. During the school year, Harry learns to cast spells, prepare magic potions or play Quidditch. Kromě toho musí překonávat řadu potíží, například: In addition, they have to overcome a number of difficulties, for example: - vyrovnat se se svým nepřítelem Draco Malfoyem - Cope with his enemy Draco Malfoy

- někdy se musí postavit proti všem na celé škole (Tajemná komnata, většina Ohnivého poháru a Fénixův řád) - sometimes he has to stand up to everyone in the whole school (Chamber of Secrets, most of the Goblet of Fire and the Order of the Phoenix)

- bojovat s mozkomory (Vězeň z Azkabanu, začátek Fénixova řádu a Relikvie smrti ) - fight dementors (Prisoner of Azkaban, beginning of Order of the Phoenix and Deathly Hallows)

- pozvat spolužačku na ples (Ohnivý pohár) - invite a classmate to the ball (Fire Cup)