×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Výslovnost (Pronunciation), Ř sound, část 1

Ř sound, část 1

To je křiku, to je nářku, okřikněte naši Mařku. Nač ten křik a nářek je? Nám je třeba pokoje.


Ř sound, část 1 Ø Ton, Teil 1 Ø sound, part 1 Ø dźwięk, część 1 Ø звук, частина 1

To je křiku, to je nářku, okřikněte naši Mařku. Das ist ein Schrei, das ist ein Schrei, brüllen Sie unseren Maverick an. That's screaming, that's lament, shout out our Gretel. それは悲鳴です、それは叫びです、私たちのマークを叫びます。 To płacz, to płacz, krzycz do naszego Marka. Это крик, это крик, кричи нашего Марка. То крик, то плач, кричить наш Марк. 這是尖叫,是哭泣,高喊我們的馬克。 Nač ten křik a nářek je? Warum ist das Schreien und Heulen? Why is the screaming and lamenting? Po co krzyczeć i zawodzić? Чому це кричить і ридає? Nám je třeba pokoje. Wir brauchen Räume. We need rooms. Potrzebujemy pokoju. Нам потрібні кімнати.