×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

VOA May 2023, 20230503 (5)

20230503 (5)

以便 通過 為 公眾 提供 通過 危險 旅程 嚟 美國 尋求 庇護 嘅 代替 方案

嚟 減輕 我 哋 嘅 邊境 嘅 壓力

當然 從根本上 講我 哋 正在 努力 解決 移民 嘅 根本原因

布 林肯 讚揚 哥倫比亞 厄瓜多爾 以及 巴西 等 國家 歡迎 難民 並且 給予 逃離 暴力 或者 經濟 衝突 嘅 人 臨時 身份 嘅 做法

佢 話 比如 哥倫比亞 已經 給予 咗 大約 二百五十萬 委內瑞拉人 十年 嘅 臨時 保護 地位

使 到 佢 哋 能夠 工作 學習 以及 獲得 公共服務

以上 係 美國之音 記者 艾林 巴羅斯 報導

好 喇 我 哋 美國之音 喺 第一個 鐘頭 嘅 粵語 節目 播送到 呢 度 不過 我 哋 馬上會 播出 第二個 鐘頭 嘅 粵語 節目 㗎 歡迎 你 繼續 收聽 美國之音 嘅 粵語 廣播

手機 音效


20230503 (5)

以便 通過 為 公眾 提供 通過 危險 旅程 嚟 美國 尋求 庇護 嘅 代替 方案

嚟 減輕 我 哋 嘅 邊境 嘅 壓力

當然 從根本上 講我 哋 正在 努力 解決 移民 嘅 根本原因

布 林肯 讚揚 哥倫比亞 厄瓜多爾 以及 巴西 等 國家 歡迎 難民 並且 給予 逃離 暴力 或者 經濟 衝突 嘅 人 臨時 身份 嘅 做法

佢 話 比如 哥倫比亞 已經 給予 咗 大約 二百五十萬 委內瑞拉人 十年 嘅 臨時 保護 地位

使 到 佢 哋 能夠 工作 學習 以及 獲得 公共服務

以上 係 美國之音 記者 艾林 巴羅斯 報導

好 喇 我 哋 美國之音 喺 第一個 鐘頭 嘅 粵語 節目 播送到 呢 度 不過 我 哋 馬上會 播出 第二個 鐘頭 嘅 粵語 節目 㗎 歡迎 你 繼續 收聽 美國之音 嘅 粵語 廣播

手機 音效