lt   Lithuania

Anglų frazeologizmai

November 2013

Įsigijau frazeologizmų žodynėlį ir jei norit galiu pateikti tuos kuriuos išmokstu/susipažįstu ir man atrodo įdomesni. (Būtų kaip savaitinė frazeologizmų pamokėlė :) )

1) hold all the aces (turėti visus kozirius savo rankose)

If you say that someone holds all the aces, you mean that they are in a very strong position because they have more advantages and more power than anyone else.

2) the acid test (rimtas išbandymas)

If you refer tom something as the acid test, you mean that it will show or prove how effective or useful somethng is. You can also say that something is an acid test.

3) a class act (aukščiausios klasės žaidėjas/atlikėjas)

If you say that someone, for example, a sports player or a performer, is a class act, you mean that they are very good at what they do.

4) [be] a hard act to follow (būti sunkiai pranokstamam)

If you say that someone is a hard act to follow, you mean that they are so impressive or so effective that it will be difficult for anyone else to be as good or as successful.

5) not know someone from Adam (visiškai ko nepažinti, nebūti akyse ko regėjus/nieko apie ką girdėjus)

If you say that you don't know someone from Adam, you mean that you do not know them at all, and would not recognize them if you saw them.

6) much ado about nothing (daug triukšmo dėl nieko)

7) clear the air (išsklaidyti įtampą, iš(si)aiškinti nesutarims)

8) hot air (tušti plepalai, tuščios kalbos, tauškalai)

9) out of thin air; form thin air (kaip iš dangaus (nukristi); iš niekur (atsirasti))

10) airs and graces (puikybė, išpuikimas)

pvz. I have never liked him and his daughter is so full of airs and graces. (Jis man niekada nepatiko, o ir jos dukrai netrūksta puikybės)

11) put on airs (pūstis, puikuotis, nosį riesti)

pvz. He put on no airs, but his charisma was enormous. (Jis visiškai nerietė nosies, nors jo žavesys pakerėdavo)

12) roll in the aisles (juokais leipti/raitytis, raičiotis iš juoko)

pvz. It's all good knockabout stuff that has them rolling in the aisles. (tai šauni komedija, kurią žiūrėdami visi raičiojasi iš juoko)

13) smart alec/ smart aleck (visažinis)

14) that's all she wrote (kieno dainelė sudainuota)

pvz. That was all she wrote. He got hurt, and he didn't play much anymore. (Jo dainelė sudainuota. Jis susižeidė ir daugiau beveik nežaidė)

15) all-singing, all-dancing (pats naujausias, pažangiausias, šiuolaikiškiausias)

16) up the ante / raise the ante (pakelti kortelę, padidinti reikalavimus)

17) go ape / go ape crazy / go apeshit (eiti/kraustytis iš proto, pasiusti)

pvz. The crowd went ape. (minia ėjo iš proto)

18) the apple of your eye (kieno numylėtinis)

pvz. I was the apple of my father's eye. (Aš buvau tėvo numylėtinis)

19) upset the applecart / overturn the applecart ( suardyti visus planus, sumaišyti kortas)

pvz. I would not tolerate someone upsetting the applecart and, if necessary, they would have to be removed from the decision-making process. (Niekam neleisčiau suardyti planų, o jei reikėtų, tektų net nušalinti nuo sprendimų priėmimo proceso)

20) [be] apples and oranges (būti visiškai skirtingiems)

21) out of the ark (būti senamadiškam/senoviniam)

22) [be] at arm's length (būti nesusijusiam/savarankiškam)

23) [be] up in arms (labai pasipiktinti (kuo)/ supykti (dėl ko))

pvz. This is a very delicate situation. Frank feels he has been publicly humiliated, and his sponsors are up in arms. (Tai labai subtili situacija. Frenkas mano, kad buvo viešai pažemintas, ir jo rėmėjai labai pasipiktino)

24) a straight arrow (sąžiningas/doras žmogus)

25) a rude awakening (kartus/skaudus nusivylimas, iliuzijų žlugimas)

26) get the axe / be given the axe (būti atleistam iš darbo)

pvz. It's being reported in Chicago that Bear's coach Mike Ditka will get the axe today.

27) have an axe to grind (turėti asmeninių tikslų/interesų)

28) break the back of something (1. įveikti/padaryti sunkiausią ko dalį. 2. susilpninti ką, pakirsti kieno jėgas)

pvz. The new government hopes to have broken the back of economic crisis by middle of this year.

29) get you own back (sąskaitas suvesti, atkeršyti)

30) when your back is turned (kam išėjus/nesant/nematant)

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.